Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(14)
Author
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Borodo Andrzej
(3)
Flejterski Stanisław
(2)
Świecka Beata
(2)
Jonczyk Barbara
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Miłek Marian
(1)
Ogrodnik Helena
(1)
Piontek Wojciech
(1)
Podstawka Marian
(1)
Poszwa Michał
(1)
Przygodzka Renata
(1)
Smith Michael L
(1)
Szewieczek Daniel
(1)
Tresch Richard W
(1)
Wantoch-Rekowski Jacek
(1)
Wieczorek Monika
(1)
Williams C. Arthur Jr
(1)
Young Peter C
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(20)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(21)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(20)
Finanse publiczne
(15)
Budżet państwowy
(10)
Budżety terenowe
(9)
Podatek
(9)
Prawo finansowe
(7)
Dług państwowy
(6)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Finanse
(5)
Fundusze celowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Pieniądz
(3)
Ubezpieczenia gospodarcze
(3)
Banki
(2)
Banki internetowe
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Polska
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Budżet
(1)
Dochód
(1)
Emerytura
(1)
Emetytura
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Oświata
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatki
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Referendum lokalne
(1)
Renty
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zaliczki na podatek
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-994-6
R.1 Teoretyczne i metodyczne aspekty analizy finansowej; R.2 Zapotrzebowanie na analizę i ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; R.3 Dobór materiałów źródłowych na potrzeby analizy sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; R.4 Dobór wskaźników na potrzeby analizy i oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka. - Wyd.2. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 452 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-20-6
1.Podstawy teorii fianansów, 2.Finanse publiczne, 3.Budżet państwa, 4.Finanse samorządów terytorialnych, 5.System podatkowy, 6.Ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-094-9
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-073-9
1. Zagadnienia ogólne. 2. Budżet państwa i ustawa budżetowa. 3. Wydatki publiczne - zagadnienia prawne. 4. Klasyfikacja budżetowa. Rachunkowość budżetow. 5. Jednostki sektora finansów publicznych. 6. Zagadnienia proceduralne gospodarki budżetowej państwa. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 7. Regulacje prawne w zakresie długu Skarbu Państwa i deficytu budżetu państwa. 8. Gospodarka budżetowa państwa a ubezpieczenia społeczne. 9 Gospodarka budżetowa RP a budżet Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-643-1
I. Finanse w teorii. II. Publiczny system finansowy. III. Pieniądze i system bankowy. IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków. V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. VI. Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-158-1
R.1 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego. R.2 Budżet państwa w konstytucji RP. Ustawa budżetowa. R.3 Regulacje prawne dochodów publicznych i podatków-zagadnienia ogólne. R.4 Podatki państwowe. R.5 Podatki i opłaty samorządowe. R.6 Prawo o wydatkach publicznych. R.7 Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego-zagadnienia materialnoprawne. R.8 Prawo budżetowe Państwa i jednostek samorządu terytorialnego-zagadnienia proceduralne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R.9 Regulacje prawne w zakresie długu publicznego i deficytu budżetowego Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. R.10 Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. R.11 Regulacje prawne dotyczące Narodowego Banku Polskiego. wybrane zagadnienia prawa bankowego, walutowego i dewizowego. R.12 Regulacje prawne w zakresie finansów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. R.13 Finanse Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej. Związki finansowe Polski ze Wspólnotą Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-253-7
R.1 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego. R.2 Budżet państwa w konstytucji RP. Ustawa budżetowa. R.3 Regulacje prawne dochodów publicznych i podatków-zagadnienia ogólne. R.4 Podatki państwowe. R.5 Podatki i opłaty samorządowe. R.6 Prawo o wydatkach publicznych. R.7 Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego-zagadnienia materialnoprawne. R.8 Prawo budżetowe Państwa i jednostek samorządu terytorialnego-zagadnienia proceduralne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R.9 Regulacje prawne w zakresie długu publicznego i deficytu budżetowego Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. R.10 Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. R.11 Regulacje prawne dotyczące Narodowego Banku Polskiego. wybrane zagadnienia prawa bankowego, walutowego i dewizowego. R.12 Regulacje prawne w zakresie finansów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. R.13 Finanse Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej. Związki finansowe Polski ze Wspólnotą Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-86-2
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-066-6
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Wojciech Matuszewski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska. - Wyd. 3 popr. i aktual. Stan prawny na 31.07.2003 r. - Torun : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 347, [4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-153-0
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-85-X
1.System obciążeń obowiązkowych w Polsce, 2.Procedura podatkowa, 3.Podatki i opłaty obciążajace koszty działalności, 4.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 5.System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, 6.Rozliczanie wypłat osób fizycznych, 7.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych, 8.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych, 9.Podatek dochodowy od osób prawnych, 10.Prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozlcizeń u osoby fizycznej - przykład całościowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-238-3
1. Ubezpieczenia społeczne i ich system finansowy - charakterystyka ogólna, 2. Charakterystyka prawna systemu finansowego ubezpieczeń społecznych w Polsce, 3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - charakter prawny, przychody i wydatki, 4.Budżetowe, pozabudżetowe i demograficzne wskaźniki dotyczące składek i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 5. Składki na ubezpieczenie emerytalne - zagadnienia ogólne, 6. Podmioty w ubezpieczeniu emerytalnym prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 7. Konstrukcja prawna składek na ubezpieczenie emerytalne w zakresie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 8. Pozycja prawna i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, 9. Podmioty w ubezpieczeniu emerytalnym prowadzonym przez otwarte fundusze emerytalne i stosunki prawne między tymi podmiotami, 10. Elementy konstrukcyjne składki emerytalnej drugofilarowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-206-0
R.1 Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; R.2 System ubezpieczenia społecznego w Polsce; R.3 Finansowanie ubezpieczenia społecznego; R.4 Składka na ubezpieczenie społeczne; R.5 Obowiązek ubezpieczenia społecznego; R.6 Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej; R.7 Warunki nabycia prawa do świadczeń; R.8 Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego; R.9 Dodatki do rent i emerytur; R.10 Waloryzacja świadczeń emerytalnych; R.11 Zasady wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego; R.12 Świadczenie niezależne; R.13 Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; R.14 Dochodzenie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Akademicki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-15-5
I. : Sektor publiczny : 1.Pojęcie, zadania i struktura organizacyjna sektora publicznego, 2.Formy organizacyjne sektora publicznego, II.System budżetowy i budżet państwa : 1.System budżetowy, 2.Budżet państwa, III.Dochody budżetowe : 1.Pojęcie i klasyfikacja dochodów budżetowych, 2.Daniny publiczne, 3.Seniorat jako dochód budżetu państwa, IV.Wydatki budżetowe : 1.Rodzaje i istota wydatków publicznych, 2.Przyczyny wzrostu wydatków sektora publicznego, 3.Wydatki redystrybucyjne, V.Deficyt budżetowy i państwowoy dług publiczny : 1.Pojęcie państwowego długu publicznego i zasady jego zaciągania, 2.Makroekonomiczne konsekwencje zaciągania długu publicznego, 3.Skarbowe papiery wartościowe, 4.Instrumenty dłużne samorządu terytorialnego. VI Finanse ubezpieczeń społecznych : 1.Pojęcie, cechy, funkcje i rodzaje ubezpieczeń społecznych, 2.Źródła finansowania świadczeń z ubezpieczeń, 3.Struktura systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, 4.Gospodarka finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej, 5.Gospodarka finansowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again