Form of Work
Książki
(116)
Status
only on-site
(74)
available
(63)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(73)
Czytelnia
(74)
Author
Jędrasik-Jankowska Inetta
(9)
Florek Ludwik
(7)
Koczur Wiesław
(7)
Uścińska Gertruda
(6)
Brzeziński Bogumił
(5)
Kluszczyńska Zofia
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Rubel Katarzyna
(5)
Szpor Grażyna
(5)
Szumlicz Tadeusz
(5)
Zieliński Tadeusz
(5)
Lityński Adam
(4)
Roszewska Katarzyna
(4)
Salwa Zbigniew
(4)
Antonów Kamil
(3)
Golat Rafał
(3)
Muszalski Wojciech
(3)
Walczak Krzysztof
(3)
Bartnicki Marcin
(2)
Bieniasz Dorota
(2)
Cholewa-Klimek Magdalena
(2)
Frąckiewicz Lucyna
(2)
Gonet Karolina
(2)
Kawiński Marcin
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(2)
Major Tomasz
(2)
Nałęcz Maciej
(2)
Nerka Arleta
(2)
Orłowski Grzegorz
(2)
Patulski Andrzej
(2)
Patulski Władysław
(2)
Pawłowska Beata
(2)
Rutkowska Małgorzata
(2)
Wantoch-Rekowski Jacek
(2)
Więckowska Barbara
(2)
Adamaszek-Kapusta Agnieszka
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Babińska-Górecka Renata
(1)
Balcerowicz-Szkutnik Maria
(1)
Baran Krzysztof W
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Barr Nicholas
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Bińczycka-Majewska Teresa
(1)
Boczkowski Andrzej
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Borowicz Jacek
(1)
Brzeziński Artur
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Feczko Janusz
(1)
Frąckiewicz Danuta
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Gudowska Beata
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Górnicz-Mulcahy Agnieszka
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jabłoński Andrzej
(1)
Jackowska Beata
(1)
Jończyk Jan
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Karkowska Dorota
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Kmiecik Violetta
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kostrzewa Piotr
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kowalczyk Olga
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Kulińska Ewa
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lis Elżbieta
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Markowska Hanna
(1)
Masewicz Walery
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Miłek Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(80)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(116)
Language
Polish
(116)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(102)
Emerytura
(36)
Prawo pracy
(31)
Świadczenia społeczne
(29)
Renty
(27)
Ubezpieczenia chorobowe
(25)
Ubezpieczenia od wypadków
(17)
Fundusz emerytalny
(10)
Podatek
(10)
Polityka społeczna
(10)
Zbiorowe stosunki pracy
(10)
Finanse publiczne
(9)
Płaca
(9)
Ubezpieczenia
(9)
Urlopy
(9)
Budżet państwowy
(8)
Polska
(8)
Umowa o pracę
(8)
Budżety terenowe
(7)
Prawo cywilne
(7)
Zasiłki wychowawcze
(7)
Zdrowie publiczne
(7)
Związki zawodowe
(7)
Bezrobocie
(6)
Dług państwowy
(6)
Indywidualne konta emerytalne
(6)
Opieka społeczna
(6)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(6)
Świadczenia
(6)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Fundusze celowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Prawo
(5)
Prawo finansowe
(5)
Ubezpieczenia rodzinne
(5)
Zasiłki pielęgnacyjne
(5)
Czas pracy
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo socjalne
(4)
Samorząd pracowniczy
(4)
Służba zdrowia
(4)
Ubezpieczenia osobowe
(4)
Bhp
(3)
Oświata
(3)
Praca
(3)
Praca czasowa
(3)
Prawo autorskie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Szkolnictwo
(3)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Demografia
(2)
Kadry
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodzież
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Praca młodocianych
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Renta rodzinna
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Społeczeństwo
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubóstwo
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Absencja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Choroby
(1)
Dane osobowe
(1)
Dochód
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dziecko
(1)
E-logistyka
(1)
Edukacja
(1)
Emerytury
(1)
Emetytura
(1)
Finanse
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Gry komputerowe
(1)
Subject: time
1989-
(6)
1901-
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Podręcznik
(1)
162 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; Człowiek w procesie pracy XX i XXI w.; Trendy rozwojowe przedsiębiorstw sprywatyzowanych i ich ekonomiczno-finansowe uwarunkowania; Problem bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu żywieckiego w latach 2000-2001; Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji obywateli a zarządzanie; Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń w procesie dostosowawczym do UE; Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej; Ubezpieczenia zdrowotne stan aktualny i perspektywy; Prognozy rozwoju nowego systemu emerytalnego w Polsce; Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) i jego wpływ na przyszłą emeryturę; Otwarte fundusze emerytalne a bezpieczeństwo emerytalne; Pracownicze programy emerytalne szansą przyszłych emerytur; Czasowe ubezpieczenie na życie szansą ochrony dla bezrobotnych; Zmniejszenie obciążeń FUS wydatkami na zasiłki chorobowe i inne świadczenia; Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przedmiot kształcenia podyplomowego w sektorze zdrowotnym; Zawieszanie prawa do emerytury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-16-3
Reforma administracji publicznej: Główne założenia; Reforma samorządowa a reforma finansów publicznych; Reforma samorządowa w działaniu; Sukcesy i porażki wdrażanej reformy; Reforma systemu zabezpieczeń społecznych: Główne założenia; Wdrażanie nowego systemu emerytalnego; Reforma emerytalna po roku; Ocena zmiennego systemu zabezpieczenia emerytalnego; Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych; Reforma systemu opieki zdrowotnej: Główne założenia; Cele reformy opieki zdrowotnej; Założenia i rzeczywistość w reformowaniu opieki zdrowotnej; Przyczyny niskiej akceptacji społecznej reformy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w 1999 r.; Siedem pól zmian; Uwagi o polskiej reformie systemu oświaty; Bilans osiągnięć i porażek; Społeczne i polityczne efekty reform: Psychologiczne ryzyko reform; Utrwalanie zmian poprzez ich zaniechanie; Polityczne skutki reformatorstwa; Implementacja reform społecznych; Polacy o reformach społecznych: akceptacja, przyzwolenie czy odrzucenie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-351-4
1. Ryzyko ubezpieczeniowe jako przedmiot ubezpieczeń społecznych, 2. Struktura wieku ludności jako jedne z czynników warunkujących ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, 3. Zmiany wzorca płodności i kierunki zmian zwiększające ryzyko ubezpieczeniowe, 4. Demograficzne modele płodności, 5. Modele ekonometryczne z losowymi parametrami jako narzędzie w modelowaniu procesów demograficznych, 6. Modele reprodukcji ludności, 7. Ryzyko ubezpieczeniowe widziane inaczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse ubezpieczeń emerytalnych / Tomasz Sowiński. - Stan prawny na 31.12.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 366, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-627-6
1.Pojęcie i charakter prawny ubezpieczeń emerytalnych; 2. Zarys ewolucji ubezpieczeń emerytalnych w Polsce do 1998 r.; 3. Fundusze Ubezpieczeń Emerytalnych - indywidualne konta emerytalne; 4. Składki w systemie ubezpieczeń emerytalnych; 5. Zarys ubezpieczeń i reform emerytalnych w wybranych państwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-20-6
1.Podstawy teorii fianansów, 2.Finanse publiczne, 3.Budżet państwa, 4.Finanse samorządów terytorialnych, 5.System podatkowy, 6.Ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-094-9
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-073-9
1. Zagadnienia ogólne. 2. Budżet państwa i ustawa budżetowa. 3. Wydatki publiczne - zagadnienia prawne. 4. Klasyfikacja budżetowa. Rachunkowość budżetow. 5. Jednostki sektora finansów publicznych. 6. Zagadnienia proceduralne gospodarki budżetowej państwa. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 7. Regulacje prawne w zakresie długu Skarbu Państwa i deficytu budżetu państwa. 8. Gospodarka budżetowa państwa a ubezpieczenia społeczne. 9 Gospodarka budżetowa RP a budżet Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88934-91-0
R.1 Podstawowe pojęcia R.2 Zanim założysz firmę R.3 Rejestracja firmy - sąd lub gmina R.4 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) R.5 Krajowy rejestr sądowy (KRS) R.6 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Godpodarki Narodowej (REGON) R.7 Pieczatka R.8 Rachunek bankowy R.9 Urząd skarbowy R.10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych R.11 Zawiadomienie innych urzędów i instytucji publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-195-1
Rozdział 1 Zastosowanie technologii ICT w organizacjach; Rozdział 2 Historia i rozwój e-government - podstawy teoretyczne; Rozdział 3 Możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną; Rozdział 4 Case studies - studia przypadków zastosowania rozwiązań w e-administracji, badania projektowe; Rozdział 5 Rozwiązania funkcjonujące w polskim sądownictwie powszechnym; Rozdział 6 Bariery ograniczające rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1685-9
Cz. I. : Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy: 1. Ochrona danych osobowych objętych indywidualnym prawem pracy: Prawna ochrona danych biometrycznych w systemach teleinformatycznych pracodawcy. Cele przetwarzania a zakres ochrony; Ochrona danych osobowych w prawie pracy w orzecznictwie sądwo administracyjnych; Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy; Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w trakcie rekrutacji; Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy- problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką; Dopuszczalność pozyskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika- uwagi de legate lata i de lege ferenda; Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika; 2. Ochrona danych osobowych podmiotów objętych zbiorowym prawem pracy: Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach; Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objetych ochrona danych osobowych; Wybrane problemy pracodawców z ochroną danych osobowych; Cz. II. Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem ubezpieczeń społecznych: Nowa europejska strategia ochrony danych osobowych i jej wdrażanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; Kilka uwag o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby ubezpieczeń społecznych przez ZSU; Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych; Zakład Ubezpieczeń Spoęłcznych jako źródło pozyskiwania danych osobowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-21-9
I. Rozwój prawa emerytalnego: 1. Ewolucja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. 2. Prawo emerytalne jako dział prawa ubezpieczeń społecznych. 3. Przeobrażenia zasad prawa emerytalnego p 31 grudnia 1998 r. 4. Węzłowe problemy prawa emerytalnego. II. Pojęcie i cele wyróżniania ekspektatyw emerytalnych: 1. O pojmowaniu ekspektatyw w prawie ubezpieczeń społecznych. 2. Oczekiwanie prawne jako prawo podmiotowe wyznaczające uprawnienia przyszłe w prawie cywilnym, spółdzielczym i ubezpieczeniowym. 3. Istota i cele ekspektatywy emerytalnej. III. Uwarunkowania istnienia ekspektatywy emerytury dożywotniej: 1. Podłoże powstawania i rozwoju ekspektatyw w filarze drugim. 2. Elementy konstrukcji prawnej ekspektatywy emerytalnej z filaru drugiego. IV. Proces kształtowania oczekiwania prawnego na emeryturę dożywotnią: 1. Etapy rozwoju oczekiwania prawnego członka otwartego funduszu emerytalnego. 2. Zdarzenia kształtujące oczekiwania prawne członków OFE. 3. Kategorie wartościujące oczekiwania prawne członków OFE. 4. Przekształcenia podmiotowe oczekiwania prawnego w filarze drugim. 5. Przekształcanie ekspektatywy w prawo emerytury dożywotniej. 6. Ocena procesu kształtowania oczekiwania prawnego w filarze drugim ubezpieczeń emerytalnych. V. Ochrona ekspektatywy emerytury dożywotniej w sferze prywatnoprawnej: 1. Związki prawa emerytalnego z prawem prywatnym. 2. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących zobowiązania dotyczące składek emerytalnych. 3. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących zobowiązania dotyczące środków emerytalnych. 4. Powództwo przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań dotyczących składek i środków emerytalnych. 5. Zmiany w konstrukcji ochrony prywatno-prawnej ekspektatywy emerytury dożywotniej - postulaty. VI. Ochrona ekspektatywy emerytury dożywotniej w sferze publicznoprawnej: 1. Obowiązki państwa w zabezpieczeniu emerytalnym. 2. Publicznoprawne instytucje zapewniające powiększenie ekspektatywy emerytury dożywotniej przy pobieraniu składek emerytalnych. 3. Publicznoprawne obowiązki zabezpieczające oczekiwania emerytalne na etapie zarządzania środkami emerytalnymi. 4. Kompetencje nadzorcze państwa jako instrument ochrony ekspektatyw emerytury dożywotniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again