Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(13)
Author
Panowicz-Lipska Janina
(4)
Radwański Zbigniew
(4)
Serwach Małgorzata
(3)
Brodecki Zdzisław
(2)
Hoc Stanisław
(2)
Kowalewski Eugeniusz
(2)
Sangowski Tadeusz
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Wyrzykowski Mirosław
(2)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Glicz Marcin
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Orlicki Marcin
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Przewalska Katarzyna
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Łabno Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Ubezpieczenia gospodarcze
(13)
Papiery wartościowe
(8)
Ubezpieczenia
(7)
Leasing
(5)
Prawo gospodarcze
(5)
Najem
(4)
Obligacje
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Przyrzeczenie publiczne
(4)
Sprzedaż
(4)
Użyczenie
(4)
Weksle
(4)
Zabezpieczenie wierzytelności
(4)
Banki
(3)
Rynek ubezpieczeniowy
(3)
Gospodarka
(2)
Integracja europejska
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Monopol
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Administracja
(1)
Baza danych
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Emerytura
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komis
(1)
Koncesja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Pośrednictwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Reasekuracja
(1)
Renty
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa agencyjna
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-48-X
Wstęp: Przegląd najważniejszych procesów legislacyjnych do 2003r.; Przygotowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do implementacji dyrektyw Unii Europejskiej Podstawowe niezgodności związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej; Niezgodności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego; Niezgodności w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych; Prace nad pakietem ustaw ubezpieczeniowych. Wprowadzenie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej Ustawa z dn. 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej; Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia; Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Księga trzecia. Zobowiązania; Wprowadzenie do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych; Ustawa z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Wprowadzenie do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Ustawa z dn. 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Wprowadzenie do ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczni ku Ubezpieczonych; Ustawa z dn. 22 maja 2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2009. - 283, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-09-X
1. Ubezpieczenia - wiadomości ogólne 2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne 3. Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego 4. Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU 5. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 6. Działalność ubezpieczeniowa 7. Stosunek ubezpieczenia 8. Umowa ubezpieczenia 9. Ubezpieczenia obowiązkowe 10. Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych 11. Przedawnienie roszczeń 12. Regres ubezpieczeniowy 13. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia OC 14. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15. Reasekuracja 16. Gwarancja ubezpieczeniowa 17. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe 18. Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych 19. Aneks (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911321-7-X
Cz. I.: 1. Rozwój historyczny ubezpieczeń; 2. Odrębne instytucje i pojęcia prawa ubezpieczeń gospodarczych; 3. Umowa ubezpieczenia; 4. Stosunek ubezpieczenia; 5. Prawa i obowiązki stron; 6. Ubezpieczenia środowiska chronionego prawnie; 7. Ubezpieczenia gospodarcze w aspekcie prawa Unii Europejskiej; 8. Ubezpieczenia wzajemne; 9. Dochodzenie kompensacji ubezpieczeniowej, prawo regresu oraz przedawnienie; 10. Umowa ubezpieczenia na życie na przykładzie działalności prowadzonej przez Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeń na życie (Polska) S.A.; 11. Ogólne warunki ubezpieczenia na przykładzie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku "tuir" Warta S.A.; Cz. II.: Wybrane akty normatywne: Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej; Kodeks Cywilny - tytuł XXVII - Umowa ubezpieczenia; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-276-1
1.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 3.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, 4.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 1472, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-054-6
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Europejskie Prawo Ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza ; T.1-)
ISBN: 978-83-7601-916-1
Zrozumieć rynek ubezpieczeń: 1. Rynek a kultura i prawo; 2. Metodologia nauk ekonomicznych; 3. Ekonomiczna analiza prawa; 4. Efektywność rynku ubezpieczeń; 5. Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeń; 6. Jakość usług ubezpieczeniowych; 7. Król jest nagi; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych; Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ubezpieczenia gospodarcze / red. Tadeusz Sangowski. - Wyd. 2 zakt. i rozsz. - Warszawa : Poltext, 2002. - 389, [1] s. ; 21 cm.
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-86890-56-8
Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, Regulacja prawnej działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia, Podział ubezpieczeń, Ubezpieczenia obowiązkowe, Charakterystyka ubezpieczeń osobowych, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach, Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-599-5
1. Ubezpieczenia gospodarcze: Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia; Rys historyczny ubezpieczeń; Klasyfikacja, zasady i funkcje ubezpieczeń społecznych; Regulacje prawne ubezpieczeń gospodarczych; Polski rynek ubezpieczeniowy; Marketing usług ubezpieczeniowych; Reasekuracja; Wybrane elementy finansowe zakładu ubezpieczeń; Systemy i sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątku; Charakterystyka wybranych majątkowych; Ubezpieczenia na życie; 2. Ubezpieczenia społeczne: Ubezpieczenia społeczne jako metoda zabezpieczenia społecznego; Charakterystyka ubezpieczeń pracowniczych; Emerytury; Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe; Szczególne zasady ubezpieczenia społecznego rolników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. - Stan prawny na 1.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 396, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-189-5
1. Umowy gospodarcze. Część ogólna, 2. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, 3. Umowa o roboty budowlane, 4. Umowa leasingu, 5. Umowa agencyjna, 6. Umowa komisu, 7. Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej), 8. Umowa franchisingowa, 9. Umowa przewozu rzeczy, 10. Umowa spedycji, 11. Umowa ubezpieczenie, 12. Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego, 13. Umowa składu, 14. Spółka cywilna, 15. Umowa spółki cichej, 16. Czynności bankowe, 17. Umowa gwarancji bankowej, 18. Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, 19. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych, 20. Zapis na sąd polubowny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Artykuł z czasopisma
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 398, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1135-7
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3419-6
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 10 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 414 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5634-1
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7738-4
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again