Form of Work
Książki
(42)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(25)
only on-site
(22)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(22)
Author
Jędrasik-Jankowska Inetta
(9)
Szumlicz Tadeusz
(7)
Kluszczyńska Zofia
(6)
Koczur Wiesław
(6)
Rubel Katarzyna
(6)
Szpor Grażyna
(6)
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Roszewska Katarzyna
(4)
Baran Krzysztof Wojciech
(3)
Antonów Kamil
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Jończyk Jan
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika (1973- )
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Baka Krzysztof
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Buliński Leszek
(1)
Ciżkowicz Piotr
(1)
Devlin Nancy
(1)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Gudowska Beata
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lis Elżbieta
(1)
Machulak Grzegorz
(1)
Miernicka Irmina
(1)
Morris Stephen
(1)
Nojszewska Ewelina
(1)
Parkin David
(1)
Pietras Aleksandra
(1)
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
(1)
Poździoch Stefan
(1)
Próchniak Mariusz
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Rzetecka-Gil Agnieszka
(1)
Sidorko Andrzej
(1)
Sierocka Iwona
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Staszewska Ewa
(1)
Suchecka Jadwiga
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Włodarczyk Cezary
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zdanowska Justyna
(1)
Zimna Tamara
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(27)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Ubezpieczenia chorobowe
(42)
Ubezpieczenia społeczne
(29)
Emerytura
(22)
Renty
(19)
Ubezpieczenia od wypadków
(19)
Świadczenia społeczne
(15)
Zasiłki wychowawcze
(8)
Zasiłki pielęgnacyjne
(7)
Fundusz emerytalny
(6)
Służba zdrowia
(6)
Bank centralny
(5)
Budżet państwowy
(5)
Budżety terenowe
(5)
Cło
(5)
Dług państwowy
(5)
Finanse publiczne
(5)
Fundusze celowe
(5)
Indywidualne konta emerytalne
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Podatek
(5)
Prawo finansowe
(5)
Prawo pracy
(5)
Czas pracy
(4)
Ubezpieczenia rodzinne
(4)
Urlopy
(4)
Wypadki przy pracy
(4)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Praca czasowa
(3)
Praca młodocianych
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Płaca
(3)
Renta rodzinna
(3)
Umowa o pracę
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Związki zawodowe
(3)
Bezrobocie
(2)
Macierzyństwo
(2)
Opieka społeczna
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(2)
Ubezpieczenia wypadkowe
(2)
Umowa
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Absencja
(1)
Choroby
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Ekonomia
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Medycyna
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo ubezpieczeń społecznych
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Umowa o pracę na zastępstwo
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Wygaśnięcie umowy o pracę
(1)
Zarząd
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zasiłki macierzyńskie
(1)
Zasiłki opiekuńcze
(1)
Zasiłki porodowe
(1)
Świadczenia
(1)
Świat
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1110-6
1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia; I Rynki ochrony zdrowia: 2. Popyt na ochronę zdrowia; 3. Produkcja i koszty ochrony zdrowia; 4. Podaż ochrony zdrowia; 5. Rynki, zawodność rynku i rola państwa w ochrona zdrowia; 6. Ubezpieczenia zdrowotne i finansowe ochrony zdrowia; 7. Sprawiedliwość w ochronie zdrowia; II Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia: 8. Podstawy oceny ekonomicznej wprowadzone z ekonomii dobrobytu (welfaryzmu) i jej odrzucenia (niewelfaryzmu); 9. Zasady oceny ekonomicznej w ochronie zdrowia; 10. Pomiar i wycena wyników (output) opieki zdrowotnej; 11. Metody oceny ekonomicznej; 12. Ocena ekonomiczna w procesie decyzyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Jadwiga Suchecka. - Stan prawny na 7.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 302, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-956-7
1. Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej. 2. Modele systemów zdrowotnych. 3. Przedmiot i zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia. 4. Zdrowie i jego pomiar. 5. Popyt i funkcja produkcji zdrowia. 6. Równowaga w sektorze zdrowia. 7. Ewaluacja ekonomiczna w opiece zdrowotnej. 8. Ubezpieczenia zdrowotne - wybrane aspekty teoretyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - Wyd. 9 Stan prawny na 1.01.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - 530 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8124-346-9
Zawiera: WYKAZ SKRÓTÓW CZĘŚĆ PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA. ROZDZIAŁ I. GENEZA I ROZWÓJ IDEI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Preindustrialne formy zabezpieczenia społecznego; 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji; 3. Ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie zdrowotne; 4. Ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie gospodarcze. ROZDZIAŁ II. POLSKI SYSTEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Ogólna charakterystyka i zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce; 2. Organizacja i zarządzanie systemem ubezpieczenia społecznego; 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego; 3.1. Finansowanie świadczeń w latach 1945–1998; 3.2. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego po reformie z 1999 r.; 3.2.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 3.2.2. Konto indywidualne; 3.2.3. Subkonto; 3.2.4. Otwarte fundusze emerytalne. ROZDZIAŁ III. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 1. Istota i rola składki; 2. Zasady opłacania składki; 2.1. Podział składki na ubezpieczenie społeczne; 2.2. Podział składki emerytalnej; 2.3. Płatnik składek; 2.4. Podstawa wymiaru składek; 3. Mechanizmy prawne ułatwiające zapłatę składki; 4. Skutki nieterminowego opłacania składek; 4.1. Odsetki za zwłokę; 4.2. Dodatkowa opłata; 4.3. Odpowiedzialność karna płatnika składek; 4.4. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości z tytułu składek; 4.4.1. Istota i zakres odpowiedzialności osób trzecich; 4.4.2. Zakres pojęcia „osoba trzecia” 5. Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności z tytułu składek; 6. Przedawnienie należności z tytułu składek; 7. Zwrot składki i wypłata gwarantowana. ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu; 2. Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego; 3. Ustawowe tytuły obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego; 3.1. Katalog tytułów; 3.2. Pozostawanie w stosunku pracy; 3.3. Osoba uznana za pracownika; 3.3.1. Sens konstrukcji uznania za pracownika; 3.3.2. Geneza wprowadzenia do ustawy systemowej art. 8 ust. 2a; 3.3.3. Praca „na rzecz pracodawcy” jako przesłanka uznania za pracownika; 3.3.4. Rola konstrukcji prawnej wynikającej z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej; 3.3.5. Realizacja obowiązku ubezpieczenia społecznego osoby uznanej za pracownika; 3.4. Wykonywanie pracy nakładczej; 3.5. Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych; 3.6. Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; 3.7. Prowadzenie pozarolniczej działalności; 3.8. Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej działalności; 3.9. Pozostawanie w Służbie Celno-Skarbowej; 3.10. Wykonywanie mandatu posła lub senatora; 3.11. Pobieranie stypendium; 3.12. Pobieranie świadczeń z funduszy publicznych; 3.13. Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3.14. Tytuły niezwiązane z osiąganiem przychodu; 3.15. Odbywanie zastępczej służby wojskowej; 3.16. Członkostwo w radzie nadzorczej; 4.Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego emerytów i rencistów; 5. Zbieg obowiązku ubezpieczenia; 5.1. Zbieg tytułów w zakresie ubezpieczenia powszechnego; 5.2. Zbieg obowiązku ubezpieczenia powszechnego z obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego; 5.3. Zbieg obowiązku ubezpieczenia społecznego i podlegania zaopatrzeniu społecznemu; 6. Dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia; 6.1. Konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia społecznego; 6.1.1. Dobrowolność pierwotna; 6.1.2. Dobrowolność wtórna; 6.1.3. Dobrowolność związana; 6.2. Powstanie i ustanie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego; 7. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez pracowników migrujących. ROZDZIAŁ V. PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 1. Zdarzenia losowe biotyczne; 2. Pojęcie zdarzenia (ryzyka) ubezpieczeniowego; 3. Prawna klasyfikacja zdarzeń losowych biotycznych; 4. Prawna kwalifikacja zdarzeń losowych a zakres ochrony ubezpieczeniowej; 5. Wyodrębnienie ochrony wypadku w drodze do pracy lub z pracy; 5.1. Kształtowanie się ochrony ubezpieczeniowej drogi do pracy lub z pracy; 5.2. Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy; 5.2.1. Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy; 5.2.2. „Dom” jako drugi biegun drogi do pracy lub z pracy; 5.2.3. Droga do pracy lub z pracy w znaczeniu prawnym (droga chroniona); 5.2.4. Przerwy w odbywaniu drogi do pracy lub z pracy; 5.2.5. Wypadek w drodze w czasie przerwy w pracy; 6. Wina ubezpieczonego a zajście zdarzenia losowego; 7. Skutki prawne winy poszkodowanego. ROZDZIAŁ VI. WARUNKI NABYCIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ: 1. Istota i rola warunków; 2. Czas zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 3. Staż ubezpieczeniowy; 3.1. Pojęcie stażu ubezpieczeniowego; 3.2. Struktura stażu ubezpieczeniowego; 3.3. Staż do nabycia prawa i staż do wymiaru świadczenia; 3.4. Kryteria różnicowania stażu ubezpieczeniowego; 3.5. Przeliczniki stażu ubezpieczeniowego; 4. Staż pracy szczególnego rodzaju; 4.1. Struktura pracy szczególnego rodzaju; 4.2. Zasady liczenia stażu pracy szczególnego rodzaju; 4.2.1. Nieuwzględnianie okresu czasowej niezdolności do pracy; 4.2.2. Nieuwzględnianie okresu zasadniczej służby wojskowej; 5. Okresy uzupełniające staż do prawa; 5.1. Okresy pracy rolniczej; 5.2. Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy; 6. Zasady uwzględniania w stażu okresów zagranicznych. ROZDZIAŁ VII. WYMIAR ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Założenia ogólne; 2. Wymiar rent i emerytur w systemie zdefiniowanego świadczenia; 2.1. Formuła wymiaru świadczeń; 2.2. Kwota stała i kwota bazowa; 2.3. Kwota indywidualna świadczenia; 2.3.1. Zależność od stażu ubezpieczeniowego; 2.3.2. Zależność od podstawy wymiaru; 2.4. Zmiana wysokości świadczenia; 2.4.1. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia; 2.4.2. Wyliczenie podstawy na nowo; 2.4.3. Jednorazowe podwyższenie podstawy; 2.4.4. Poszerzenie katalogów okresów składkowych i nieskładkowych; 2.4.5. Zwiększenie świadczenia z tytułu aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę lub rentę; 3. Wymiar emerytury z uwzględnieniem okresów rolniczych; 4. Wymiar emerytury w systemie zdefiniowanej składki; 4.1. Założenia ogólne; 4.2. Formuła wymiaru emerytury ze składki repartycyjnej; 4.2.1. Podstawa obliczenia emerytury; 4.2.1.1. Suma składek; 4.2.1.2. Kapitał początkowy; 4.2.2. Średnie dalsze trwanie życia; 4.3. Wzrost emerytury ze składki repartycyjnej z tytułu dalszego zatrudnienia. 5. Zmiana formuły zdefiniowanego świadczenia na formułę zdefiniowanej składki; 6. Wymiar okresowej emerytury kapitałowej; 6.1. Ustalanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej; 6.2. Podwyższanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej; 7. Minimalna kwota emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy; 8. Dodatki do rent i emerytur; 9. Waloryzacja świadczeń; 9.1. Rola waloryzacji; 9.2. Sposoby i rodzaje waloryzacji; 9.3. Waloryzacja w polskim systemie prawa emerytalnego; 9.4. Charakter prawny waloryzacji; 10. Wymiar świadczeń z uwzględnieniem okresów zagranicznych. ROZDZIAŁ VIII.ŚWIADCZENIE NIENALEŻNE: 1. Konstrukcja pojęcia świadczenia nienależnego; 2. Zakres obowiązku zwrotu świadczenia pobranego nienależnie; 3. Odpowiedzialność płatnika za nienależnie pobrane świadczenia; 4. Świadczenie nienależnie pobrane przez osobę inną niż emeryt lub rencista. ROZDZIAŁ IX. REALIZACJA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Ogólne zasady ustalania i wypłaty świadczeń; 2. Zawieszenie i inne przyczyny wstrzymania wypłaty świadczenia; 2.1. Zawieszenie prawa do świadczeń; 2.1.1. Zawieszenie prawa jako konstrukcja prawna; 2.1.2. Zawieszenie prawa z mocy ustawy; 2.1.3. Zawieszenie prawa na wniosek; 2.2. Inne przyczyny wstrzymania wypłaty świadczenia; 2.2.1. Ustanie prawa do świadczeń; 2.2.2. Nieprzedłożenie dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczenia; 2.2.3. Niepoddanie się badaniom lekarskim; 2.2.4. Nieistnienie prawa; 2.2.5. Niemożność doręczenia świadczenia; 3. Potrącenia i egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych; 4. Przedawnienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; 5. Zbieg prawa do świadczeń. ROZDZIAŁ X. DOCHODZENIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZED SĄDEM. CZĘŚĆ DRUGA. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE. ROZDZIAŁ XI. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. ROZDZIAŁ XII. RYZYKO W UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM: 1. Niezdolność do pracy z powodu choroby; 1.1. Choroba w znaczeniu biologicznym; 1.2. Choroba w znaczeniu prawnym; 1.3. Treść ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby; 1.4. Stwierdzanie zajścia ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby; 2. Sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy z powodu choroby; 3. Zmniejszona sprawność do pracy; 4. Przerwa w pracy w związku z urodzeniem dziecka; 5. Konieczność opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. ROZDZIAŁ XIII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO: 1. Zasiłek chorobowy; 1.1. Zasiłek chorobowy jako świadczenie zastępujące utracony zarobek; 1.2. Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe; 2. Świadczenie rehabilitacyjne; 3. Zasiłek wyrównawczy; 4. Zasiłek macierzyński; 5. Zasiłek opiekuńczy. ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI NABYCIA PRAWA I WYMIAR ŚWIADCZEŃ: 1. Warunki nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; 1.1. Zajście ryzyka niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia; 1.2. Okres wyczekiwania; 2. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; 2.1. Kryteria ustalania wysokości świadczeń chorobowych; 2.2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla pracowników; 2.3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami. ROZDZIAŁ XV. OKRES POBIERANIA ŚWIADCZEŃ: 1. Okres pobierania zasiłku chorobowego; 1.1. Rola okresu zasiłkowego; 1.2. Długość okresu zasiłkowego; 1.3. Struktura okresu zasiłkowego; 1.4. Zasady liczenia okresu zasiłkowego; 1.5. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. ROZDZIAŁ XVI. POZBAWIENIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO: 1. Utrata a brak prawa do zasiłku chorobowego; 2. Okoliczności pozbawiające prawa do zasiłku chorobowego; 2.1. Spowodowanie niezdolności do pracy w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia; 2.2. Spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu; 2.3. Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego; 2.4. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem; 2.5. Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego; 2.6. Niepodjęcie pracy zaproponowanej nosicielowi choroby zakaźnej. ROZDZIAŁ XVII. PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO PO USTANIU UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO: 1. Kontynuacja niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia; 2. Powstanie niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia; 3. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. ROZDZIAŁ XVIII. REALIZACJA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO: 1. Ujawnienie a doręczenie zaświadczenia lekarskiego; 2. Postępowanie w sprawie wypłaty zasiłków; 3. Wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego; 4. Nienależna wypłata zasiłku chorobowego; 5. Przedawnienie roszczenia o zasiłek. CZĘŚĆ TRZECIA. UBEZPIECZENIE RENTOWE ROZDZIAŁ XIX. ZAKRES PRZEDMIOTOWY UBEZPIECZENIA RENTOWEGO. ROZDZIAŁ XX. RYZYKO W UBEZPIECZENIU RENTOWYM: 1. Ryzyko niezdolności do pracy; 1.1. Nazwa ryzyka; 1.2. Konstrukcja ryzyka rentowej niezdolności do pracy; 1.3. Treść ryzyka rentowej niezdolności do pracy; 1.4. Tryb stwierdzania ryzyka niezdolności do pracy; 2. Niezdolność do samodzielnej egzystencji; 3. Ryzyko utraty żywiciela; 3.1. Założenia konstrukcyjne ryzyka; 3.2. Ustawowa treść ryzyka utraty żywiciela. ROZDZIAŁ XXI. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA RENTOWEGO: 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy; 1.1. Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy; 1.2. Warunki nabycia prawa do renty; 1.2.1 Czas zajścia ryzyka rentowej niezdolności do pracy; 1.2.2. Warunek stażu ubezpieczeniowego; 1.2.3. Warunek „gęstości” ubezpieczenia; 1.3. Wymiar renty z tytułu niezdolności do pracy; 1.3.1. Formuła wymiaru; 1.3.2. Wymiar renty w razie ponownej niezdolności; 1.4. Zamiana renty na emeryturę; 1.5. Zbieg prawa do renty z zarobkiem; 2. Renta szkoleniowa; 3. Renta rodzinna; 3.1. Wtórny charakter prawa do renty rodzinnej; 3.2. Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej; 3.3. Wymiar renty rodzinnej; 4. Zasiłek pogrzebowy. ROZDZIAŁ XXII. ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE: 1. Rola szczególnego trybu przyznawania świadczeń; 2. Świadczenia w drodze wyjątku; 3. Świadczenia przyznawane na specjalnych warunkach. CZĘŚĆ CZWARTA. UBEZPIECZENIE WYPADKOWE ROZDZIAŁ XXIII. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO: 1. Geneza i rola ubezpieczenia od wypadków przy pracy; 2. Kształtowanie się ubezpieczenia od wypadków przy pracy w Polsce; 3. Pojęcia prawne ubezpieczenia wypadkowego; 4. Zakres ochrony udzielanej przez ubezpieczenie wypadkowe; 5. Składka na ubezpieczenie wypadkowe. ROZDZIAŁ XXIV. WYPADEK PRZY PRACY JAKO POJĘCIE PRAWNE: 1. Miejsce pojęcia „wypadek przy pracy” w katalogu pojęć prawnych; 2. Przedmiot definicji wypadku przy pracy; 3. Powiązania między elementami definicji. ROZDZIAŁ XXV. ELEMENTY POJĘCIA WYPADKU PRZY PRACY: 1. Nagłość zdarzenia; 2. Zewnętrzność przyczyny; 2.1. Zewnętrzność przyczyny urazu lub śmierci a zewnętrzność przyczyny zdarzenia; 2.2. Pojmowanie przyczyny zewnętrznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego; 3. Wykonywanie pracy; 4. Skutek w postaci urazu lub śmierci; 5. Powiązania między elementami pojęcia wypadku przy pracy; 5.1. Charakter związku z pracą; 5.2. Wyłączenie (zerwanie) związku z pracą; 5.2.1. Przerwy w świadczeniu pracy; 5.2.2. Stan nietrzeźwości a zerwanie związku z pracą; 6. Stwierdzanie zajścia wypadku przy pracy; 7. Wypadek przy pracy osób ubezpieczonych na podstawie innego tytułu niż stosunek pracy; 7.1. Katalog chronionych czynności; 7.2. Ustalanie zajścia wypadku przy wykonywaniu innej ubezpieczonej czynności. ROZDZIAŁ XXVI. INNE KWALIFIKACJE PRAWNE SZKÓD NA OSOBIE DOZNANYCH W ZWIĄZKU Z PRACĄ: 1. Choroba zawodowa; 1.1. Choroba zawodowa jako pojęcie prawne; 1.2. Rola wykazu chorób zawodowych; 1.3. Stwierdzanie choroby zawodowej; 2. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. ROZDZIAŁ XXVII. ŚWIADCZENIA ZUBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO: 1. Zasady udzielania świadczeń wypadkowych; 2. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń; 2.1. Wina umyślna lub rażące niedbalstwo poszkodowanego; 2.2. Stan nietrzeźwości lub odurzenia poszkodowanego; 3. Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego; 4. Świadczenia z tytułu skutków wypadku przy pracy w zakresie zdolności do zarobkowania; 4.1. Zasiłek chorobowy; 4.2. Świadczenie rehabilitacyjne; 4.3. Zasiłek wyrównawczy; 4.4. Renta z tytułu niezdolności do pracy; 4.5. Renta szkoleniowa; 4.6. Renta rodzinna; 4.7. Dodatki do rent wypadkowych; 5. Świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci; 5.1. Jednorazowe odszkodowanie należne poszkodowanemu; 5.2. Odszkodowanie należne rodzinie poszkodowanego; 6. Świadczenia zdrowotne. ROZDZIAŁ XXVIII. REALIZACJA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH: 1. Tryb przyznawania i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego; 2. Zbieg prawa do rent wypadkowych z innymi świadczeniami; 3. Zawieszenie prawa do rent wypadkowych. CZĘŚĆ PIĄTA. UBEZPIECZENIE EMERYTALNE. ROZDZIAŁ XXIX. FILAROWA KONSTRUKCJA OCHRONY RYZYKA EMERYTALNEGO: 1. Plan Beveridge’a jako wzorzec filarowej konstrukcji; 2. Uwarunkowania i założenia polskiej reformy systemu emerytalnego; 3. Zasady wprowadzenia i działania dwufilarowego systemu emerytalnego; 3.1. Kryterium daty urodzenia; 3.2. Dwutorowość i dwufilarowość systemu emerytalnego; 3.3. Status prawny i zasady działania otwartych funduszy emerytalnych; 4. Emerytura bazowa. ROZDZIAŁ XXX. CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM: 1. Uwarunkowania prawne członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym; 2. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym; 2.1. Umowa o członkostwo; 2.2. Otwarcie rachunku jako sposób nabycia członkostwa w OFE; 3. Podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. ROZDZIAŁ XXXI. RYZYKO EMERYTALNE: 1. Odrębność ryzyka emerytalnego; 2. Konstrukcja i treść ryzyka emerytalnego w prawie polskim; 3. Wiek emerytalny jako warunek nabycia prawa do emerytury; 3.1. Przesłanki ustalania wieku emerytalnego; 3.2. Rodzaje wieku emerytalnego; 3.3. Kryteria różnicowania wieku emerytalnego; 4. Ogólne zasady ochrony ryzyka emerytalnego. ROZDZIAŁ XXXII. EMERYTURA Z POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: 1. Ogólna charakterystyka rodzajów emerytury; 2. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanego świadczenia; 2.1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym; 2.2. Emerytura w niższym wieku emerytalnym; 2.3. Emerytura wcześniejsza; 2.4.Emerytury „branżowe”; 2.4.1. Emerytura dla górników; 2.4.2. Emerytura dla pracowników kolejowych; 2.4.3. Emerytura nauczycielska; 3. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanej składki; 3.1. Formy występowania emerytury bazowej w powszechnym wieku emerytalnym; 3.1.1. Emerytura repartycyjna; 3.1.2. Okresowa emerytura kapitałowa; 3.1.3. Emerytura bazowa „ostateczna”; 3.2. Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej; 4. Emerytura „mieszana”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - Wyd. 10 Stan prawny na 20.07.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 526 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8223-695-8
Zawiera: Wykaz skrótów. Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego. 1. Preindustrialne formy zabezpieczenia społecznego. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji. 3. Ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie zdrowotne. 4. Ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie gospodarcze. Rozdział II. Polski system ubezpieczenia społecznego. 1. Ogólna charakterystyka i zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce. 2. Organizacja i zarządzanie systemem ubezpieczenia społecznego. 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego. 3.1. Finansowanie świadczeń w latach 1945–1998. 3.2. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego po reformie z 1999 r. 3.2.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 3.2.2. Konto indywidualne. 3.2.3. Subkonto. 3.2.4. Otwarte fundusze emerytalne. Rozdział III. Składka na ubezpieczenie społeczne. 1. Istota i rola składki. 2. Zasady opłacania składki. 2.1. Podział składki na ubezpieczenie społeczne. 2.2. Podział składki emerytalnej. 2.3. Płatnik składek. 2.4. Podstawa wymiaru składek. 3. Mechanizmy prawne ułatwiające zapłatę składki. 4. Skutki nieterminowego opłacania składek. 4.1. Odsetki za zwłokę. 4.2. Dodatkowa opłata. 4.3. Odpowiedzialność karna płatnika składek. 4.4. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości z tytułu składek. 4.4.1. Istota i zakres odpowiedzialności osób trzecich. 4.4.2. Zakres pojęcia „osoba trzecia”. 5. Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności z tytułu składek. 6. Przedawnienie należności z tytułu składek. 7. Zwrot składki i wypłata gwarantowana. Rozdział IV. Krąg osób objętych ubezpieczeniem społecznym. 1. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu. 2. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego. 3. Ustawowe tytuły do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 3.1. Katalog tytułów. 3.2. Pozostawanie w stosunku pracy (pracownik). 3.3. Osoba uznana za pracownika. 3.3.1. Sens konstrukcji uznania za pracownika. 3.3.2. Geneza wprowadzenia do ustawy systemowej art. 8 ust. 2a. 3.3.3. Praca „na rzecz pracodawcy” jako przesłanka uznania za pracownika. 3.3.4. Rola konstrukcji prawnej wynikającej z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. 3.3.5. Realizacja obowiązku ubezpieczenia społecznego osoby uznanej za pracownika. 3.4. Wykonywanie pracy nakładczej. 3.5. Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych. 3.6. Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. 3.7. Prowadzenie pozarolniczej działalności. 3.8. Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej działalności. 3.9. Wykonywanie mandatu posła lub senatora. 3.10. Pobieranie stypendium. 3.11. Pobieranie świadczeń z funduszy publicznych. 3.12. Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. 3.13. Tytuły niezwiązane z osiąganiem przychodu. 3.14. Odbywanie zastępczej służby wojskowej. 3.15. Członkostwo w radzie nadzorczej. 4. Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego emerytów i rencistów. 5. Zbieg obowiązku ubezpieczenia. 5.1. Zbieg tytułów w zakresie ubezpieczenia powszechnego. 5.2. Zbieg obowiązku ubezpieczenia powszechnego z obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego. 5.3. Zbieg obowiązku ubezpieczenia społecznego i podlegania zaopatrzeniu społecznemu. 6. Dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia. 6.1. Konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. 6.1.1. Dobrowolność pierwotna. 6.1.2. Dobrowolność wtórna. 6.1.3. Dobrowolność związana. 6.2. Powstanie i ustanie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego. 7. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez pracowników migrujących. Rozdział V. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. 1. Zdarzenia losowe biotyczne. 2. Pojęcie zdarzenia (ryzyka) ubezpieczeniowego. 3. Prawna klasyfikacja zdarzeń losowych biotycznych. 4. Prawna kwalifikacja zdarzeń losowych a zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Wyodrębnienie ochrony wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 5.1. Kształtowanie się ochrony ubezpieczeniowej drogi do pracy lub z pracy. 5.2. Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 5.2.1. Defi nicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 5.2.2. „Dom” jako drugi biegun drogi do pracy lub z pracy. 5.2.3. Droga do pracy lub z pracy w znaczeniu prawnym (droga chroniona). 5.2.4. Przerwy w odbywaniu drogi do pracy lub z pracy. 5.2.5. Wypadek w drodze w czasie przerwy w pracy. 6. Wina ubezpieczonego a zajście zdarzenia losowego. 7. Skutki prawne winy poszkodowanego. Rozdział VI. Warunki nabycia prawa do świadczeń. 1. Istota i rola warunków. 2. Czas zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Staż ubezpieczeniowy. 3.1. Pojęcie stażu ubezpieczeniowego. 3.2. Struktura stażu ubezpieczeniowego. 3.3. Staż do nabycia prawa i staż do wymiaru świadczenia. 3.4. Kryteria różnicowania stażu ubezpieczeniowego. 3.5. Przeliczniki stażu ubezpieczeniowego. 4. Staż pracy szczególnego rodzaju. 4.1. Struktura stażu pracy szczególnego rodzaju. 4.2. Zasady liczenia stażu pracy szczególnego rodzaju. 4.2.1. Nieuwzględnianie okresu czasowej niezdolności do pracy. 4.2.2. Nieuwzględnianie okresu zasadniczej służby wojskowej. 5. Okresy uzupełniające staż do prawa. 5.1. Okresy pracy rolniczej. 5.2. Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. 6. Zasady uwzględniania w stażu okresów zagranicznych. Rozdział VII. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 1. Założenia ogólne. 2. Wymiar rent i emerytur w systemie zdefiniowanego świadczenia. 2.1. Formuła wymiaru świadczeń. 2.2. Kwota stała i kwota bazowa. 2.3. Kwota indywidualna świadczenia. 2.3.1. Zależność od stażu ubezpieczeniowego. 2.3.2. Zależność od podstawy wymiaru. 2.4. Zmiana wysokości świadczenia. 2.4.1. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia. 2.4.2. Wyliczenie podstawy na nowo. 2.4.3. Jednorazowe podwyższenie podstawy. 2.4.4. Poszerzenie katalogów okresów składkowych i nieskładkowych. 2.4.5. Zwiększenie świadczenia z tytułu aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę lub rentę. 3. Wymiar emerytury z uwzględnieniem okresów rolniczych. 4. Wymiar emerytury w systemie zdefiniowanej składki. 4.1. Założenia ogólne. 4.2. Formuła wymiaru emerytury ze składki repartycyjnej. 4.2.1. Podstawa obliczenia emerytury. 4.2.1.1. Suma składek. 4.2.1.2. Kapitał początkowy. 4.2.2. Średnie dalsze trwanie życia. 4.3. Wzrost emerytury ze składki repartycyjnej z tytułu dalszego zatrudnienia. 5. Zmiana formuły zdefiniowanego świadczenia na formułę zdefiniowanej składki. 6. Wymiar okresowej emerytury kapitałowej. 6.1. Ustalanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej. 6.2. Podwyższanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej. 7. Minimalna kwota emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. 8. Dodatki do rent i emerytur. 9. Waloryzacja świadczeń. 9.1. Rola waloryzacji. 9.2. Sposoby i rodzaje waloryzacji. 9.3. Waloryzacja w polskim systemie prawa emerytalnego. 9.4. Charakter prawny waloryzacji. 10. Wymiar świadczeń z uwzględnieniem okresów zagranicznych. Rozdział VIII. Świadczenie nienależne. 1. Konstrukcja pojęcia świadczenia nienależnego. 2. Zakres obowiązku zwrotu świadczenia pobranego nienależnie. 3. Odpowiedzialność płatnika za nienależnie pobrane świadczenia. 4. Świadczenie nienależnie pobrane przez osobę inną niż emeryt lub rencista. Rozdział IX. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 1. Ogólne zasady ustalania i wypłaty świadczeń. 2. Zawieszenie i inne przyczyny wstrzymania wypłaty świadczenia. 2.1. Zawieszenie prawa do świadczeń. 2.1.1. Zawieszenie prawa jako konstrukcja prawna. 2.1.2. Zawieszenie prawa do emerytury z mocy ustawy. 2.1.3. Zawieszenie prawa do emerytury na wniosek. 2.2. Inne przyczyny wstrzymania wypłaty świadczenia. 2.2.1. Ustanie prawa do świadczeń. 2.2.2. Nieprzedłożenie dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczenia. 2.2.3. Niepoddanie się badaniom lekarskim. 2.2.4. Nieistnienie prawa. 2.2.5. Niemożność doręczenia świadczenia. 3. Potrącenia i egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych. 4. Przedawnienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 5. Zbieg prawa do świadczeń. Rozdział X. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem. Część druga UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Rozdział XI. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego. Rozdział XII. Ryzyko w ubezpieczeniu chorobowym. 1. Niezdolność do pracy z powodu choroby. 1.1. Choroba w znaczeniu biologicznym. 1.2. Choroba w znaczeniu prawnym. 1.3. Treść ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby. 1.4. Stwierdzanie zajścia ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby. 2. Sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy z powodu choroby. 3. Zmniejszona sprawność do pracy. 4. Przerwa w pracy w związku z urodzeniem dziecka. 5. Konieczność opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Rozdział XIII. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. 1. Zasiłek chorobowy. 1.2. Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe. 2. Świadczenie rehabilitacyjne. 3. Zasiłek wyrównawczy. 4. Zasiłek macierzyński. 5. Zasiłek opiekuńczy. Rozdział XIV. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń. 1. Warunki nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 1.1. Zajście ryzyka niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia. 1.2. Okres wyczekiwania. 2. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 2.1. Kryteria ustalania wysokości świadczeń chorobowych. 2.2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla pracowników. 2.3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami. Rozdział XV. Okres pobierania świadczeń. 1. Okres pobierania zasiłku chorobowego. 1.1. Rola okresu zasiłkowego. 1.2. Długość okresu zasiłkowego. 1.3. Struktura okresu zasiłkowego. 1.4. Zasady liczenia okresu zasiłkowego. 1.5. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Rozdział XVI. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego. 1. Utrata a brak prawa do zasiłku chorobowego. 2. Okoliczności pozbawiające prawa do zasiłku chorobowego. 2.1. Spowodowanie niezdolności do pracy w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. 2.2. Spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu. 2.3. Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego. 2.4. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem. 2.5. Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego. 2.6. Niepodjęcie pracy zaproponowanej nosicielowi choroby zakaźnej. Rozdział XVII. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. 1. Kontynuacja niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia. 2. Powstanie niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia. 3. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Rozdział XVIII. Realizacja prawa do zasiłku chorobowego. 1. Ujawnienie a doręczenie zaświadczenia lekarskiego. 2. Postępowanie w sprawie wypłaty zasiłków. 3. Wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego. 4. Nienależna wypłata zasiłku chorobowego. 5. Przedawnienie roszczenia o zasiłek. Część trzecia UBEZPIECZENIE RENTOWE Rozdział XIX Zakres przedmiotowy ubezpieczenia rentowego. Rozdział XX. Ryzyko w ubezpieczeniu rentowym. 1. Ryzyko niezdolności do pracy. 1.1. Nazwa ryzyka. 1.2. Konstrukcja ryzyka rentowej niezdolności do pracy. 1.3. Treść ryzyka rentowej niezdolności do pracy. 1.4. Tryb stwierdzania ryzyka niezdolności do pracy. 2. Niezdolność do samodzielnej egzystencji. 3. Ryzyko utraty żywiciela. 3.1. Założenia konstrukcyjne ryzyka. 3.2. Ustawowa treść ryzyka utraty żywiciela. Rozdział XXI. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego. 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy. 1.1. Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy. 1.2. Warunki nabycia prawa do renty. 1.2.1. Czas zajścia ryzyka rentowej niezdolności do pracy. 1.2.2. Warunek stażu ubezpieczeniowego. 1.2.3. Warunek „gęstości” ubezpieczenia. 1.3. Wymiar renty z tytułu niezdolności do pracy. 1.3.1. Formuła wymiaru. 1.3.2. Wymiar renty w razie ponownej niezdolności. 1.4. Zamiana renty na emeryturę. 1.5. Zbieg prawa do renty z zarobkiem. 2. Renta szkoleniowa. 3. Renta rodzinna. 3.1. Wtórny charakter prawa do renty rodzinnej. 3.2. Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej. 3.3. Wymiar renty rodzinnej. 4. Zasiłek pogrzebowy. Rozdział XXII. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie. 1. Rola szczególnego trybu przyznawania świadczeń. 2. Świadczenia w drodze wyjątku. 3. Świadczenia przyznawane na specjalnych warunkach. Część czwarta UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Rozdział XXIII. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego. 1. Geneza i rola ubezpieczenia od wypadków przy pracy. 2. Kształtowanie się ubezpieczenia od wypadków przy pracy w Polsce. 3. Pojęcia prawne ubezpieczenia wypadkowego. 4. Zakres ochrony udzielanej przez ubezpieczenie wypadkowe. 5. Składka na ubezpieczenie wypadkowe. Rozdział XXIV. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne. 1. Miejsce pojęcia „wypadek przy pracy” w katalogu pojęć prawnych. 2. Przedmiot definicji wypadku przy pracy. 3. Powiązania między elementami definicji. Rozdział XXV. Elementy pojęcia wypadku przy pracy. 1. Nagłość zdarzenia. 2. Zewnętrzność przyczyny. 2.1. Zewnętrzność przyczyny urazu lub śmierci a zewnętrzność przyczyny zdarzenia. 2.2. Pojmowanie przyczyny zewnętrznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 3. Wykonywanie pracy. 4. Skutek w postaci urazu lub śmierci. 5. Powiązania między elementami pojęcia wypadku przy pracy. 5.1. Charakter związku z pracą. 5.2. Wyłączenie (zerwanie) związku z pracą. 5.2.1. Przerwy w świadczeniu pracy. 5.2.2. Stan nietrzeźwości a zerwanie związku z pracą. 6. Stwierdzanie zajścia wypadku przy pracy. 7. Wypadek przy pracy osób ubezpieczonych na podstawie innego tytułu niż stosunek pracy. 7.1. Katalog chronionych czynności. 7.2. Ustalanie zajścia wypadku przy wykonywaniu innej ubezpieczonej czynności. Rozdział XXVI. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie doznanych w związku z pracą. 1. Choroba zawodowa. 1.1. Choroba zawodowa jako pojęcie prawne. 1.2. Rola wykazu chorób zawodowych. 1.3. Stwierdzanie choroby zawodowej. 2. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. Rozdział XXVII. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. 1. Zasady udzielania świadczeń wypadkowych. 2. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń. 2.1. Wina umyślna lub rażące niedbalstwo poszkodowanego. 2.2. Stan nietrzeźwości lub odurzenia poszkodowanego. 3. Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 4. Świadczenia z tytułu skutków wypadku przy pracy w zakresie zdolności do zarobkowania. 4.1. Zasiłek chorobowy. 4.2. Świadczenie rehabilitacyjne. 4.3. Zasiłek wyrównawczy. 4.4. Renta z tytułu niezdolności do pracy. 4.5. Renta szkoleniowa. 4.6. Renta rodzinna. 4.7. Dodatki do rent wypadkowych. 5. Świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. 5.1. Jednorazowe odszkodowanie należne poszkodowanemu. 5.2. Odszkodowanie należne rodzinie poszkodowanego. 6. Świadczenia zdrowotne. Rozdział XXVIII. Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych. 1. Tryb przyznawania i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 2. Zbieg prawa do rent wypadkowych z innymi świadczeniami. 3. Zawieszenie prawa do rent wypadkowych. Część piąta UBEZPIECZENIE EMERYTALNE Rozdział XXIX. Filarowa konstrukcja ochrony ryzyka emerytalnego. 1. Plan Beveridge’a jako wzorzec filarowej konstrukcji. 2. Uwarunkowania i założenia polskiej reformy systemu emerytalnego. 3. Zasady wprowadzenia i działania dwufilarowego systemu emerytalnego. 3.1. Kryterium daty urodzenia. 3.2. Dwutorowość i dwufilarowość systemu emerytalnego. 3.3. Status prawny i zasady działania otwartych funduszy emerytalnych. 4. Emerytura bazowa. Rozdział XXX. Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. 1. Uwarunkowania prawne członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. 2. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. 2.1. Umowa o członkostwo. 2.2. Otwarcie rachunku jako sposób nabycia członkostwa w OFE. 3. Podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. Rozdział XXXI. Ryzyko emerytalne. 1. Odrębność ryzyka emerytalnego. 2. Konstrukcja i treść ryzyka emerytalnego w prawie polskim. 3. Wiek emerytalny jako warunek nabycia prawa do emerytury. 3.1. Przesłanki ustalania wieku emerytalnego. 3.2. Rodzaje wieku emerytalnego. 3.3. Kryteria różnicowania wieku emerytalnego. 4. Ogólne zasady ochrony ryzyka emerytalnego. Rozdział XXXII. Emerytura z powszechnego ubezpieczenia społecznego. 1. Ogólna charakterystyka rodzajów emerytury. 2. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanego świadczenia. 2.1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym. 2.2. Emerytura w niższym wieku emerytalnym. 2.3. Emerytura wcześniejsza. 2.4. Emerytury „branżowe”. 2.4.1. Emerytura dla górników. 2.4.2. Emerytura dla pracowników kolejowych. 2.4.3. Emerytura nauczycielska. 3. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanej składki. 3.1. Formy występowania emerytury bazowej w powszechnym wieku emerytalnym. 3.1.1. Emerytura repartycyjna. 3.1.2. Okresowa emerytura kapitałowa. 3.1.3. Emerytura bazowa „ostateczna”. 3.2. Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. 4. Emerytura „mieszana”. Spis tabel i schematów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-712-0
Cz. I Część ogólna; 1. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; 2. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego, 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, 5. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, 7. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 8. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Dodatki do rent i emerytur,10. Waloryzacja świadczeń emerytalnych, 11. Wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Świadczenia nienależne,13. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 14. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem, Cz. II Ubezpieczenie emerytalne: 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. III Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. IV Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. Cz. V Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6. Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-064-4
Cz. I Część ogólna; 1. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; 2. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego, 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, 5. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, 7. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 8. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Dodatki do rent i emerytur,10. Waloryzacja świadczeń emerytalnych, 11. Wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Świadczenia nienależne,13. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 14. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem, Cz. II Ubezpieczenie emerytalne: 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. III Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. IV Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. Cz. V Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6. Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-863-3
Cz. I Część ogólna: 1. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realziacji idei zabezpieczenia społecznego, 2. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 3. Składka na ubezpieczenie społeczne, 4. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 5. Przedmiot ochorny ubezpieczeniowej, 6. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 7. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 8. Waloryzacja świadczeń, 9. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 10. Świadczenie niezależne, 11. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem. Cz.II Ubezpieczenie emerytalne: 13. Ryzyko emerytalne, 14. Ochrona ryzyka emerytalnego, 15. Otwarty fundusz emerytalny jako element nowego systemu emerytalnego, 16. Członkowstwo w otwartym funduszu emerytalnym, 17. Rodzaje emerytur w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Cz.III Ubezpieczenia rentowe: 18. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 19. Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 20. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 21. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz.IV Ubezpieczenia chorobowe: 22. Ogólna charaterystyka ubezpieczenia chorobowego, 23. Ryzyko w ubezpieczeniu chorobowym, 24. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, 25. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 26. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 27. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 28. Prawo do zasiłku choorbowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 29. Realziacja prawa do zasiłku chorobowego. Cz.V Ubezpieczenie wypadkowe: 30. Załozenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 31. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 32. Elementy pojęcie wypadku przy pracy, 33. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie doznanych w związku z pracę, 34. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 35. Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
Book
In basket
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - Wyd. 6 Stan prawny na 15.11.2014 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2014. - 430 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-8499-5
1. Część ogólna: Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; Polski system ubezpieczenia społecznego; Składka na ubezpieczenia społeczne; Obowiązek ubezpieczenia społecznego; Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej; Warunki nabycia prawa do świadczeń; Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Świadczenia niezależne; Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem; 2. Ubezpieczenia emerytalne: Filarowa konstrukcja ryzyka emerytalnego; Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym; Ryzyko emerytalne; Rodzaje emerytur z powszechnego ubezpieczenia społecznego; 3. Ubezpieczenia rentowe: Zakres ubezpieczenia rentowego; Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniu rentowym; Świadczenia z ubezpieczenia rentowego; Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie; 4. Ubezpieczenia chorobowe: Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego: Ryzyko w ubezpieczeniu chorobowym; Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń; Okres pobierania zasiłku chorobowego; Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego; prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego; Realizacja prawa do zasiłku chorobowego; 5. Ubezpieczenia wypadkowe: Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego; Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne; Elementy pojęcia wypadku przy pracy; Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie doznanych w związku z praca; Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-9617-2
1. Część ogólna: Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; Polski system ubezpieczenia społecznego; Składka na ubezpieczenia społeczne; Obowiązek ubezpieczenia społecznego; Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej; Warunki nabycia prawa do świadczeń; Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Świadczenia niezależne; Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem; 2. Ubezpieczenia emerytalne: Filarowa konstrukcja ryzyka emerytalnego; Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym; Ryzyko emerytalne; Rodzaje emerytur z powszechnego ubezpieczenia społecznego; 3. Ubezpieczenia rentowe: Zakres ubezpieczenia rentowego; Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniu rentowym; Świadczenia z ubezpieczenia rentowego; Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie; 4. Ubezpieczenia chorobowe: Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego: Ryzyko w ubezpieczeniu chorobowym; Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń; Okres pobierania zasiłku chorobowego; Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego; prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego; Realizacja prawa do zasiłku chorobowego; 5. Ubezpieczenia wypadkowe: Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego; Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne; Elementy pojęcia wypadku przy pracy; Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie doznanych w związku z praca; Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-525-6
Cz. I Ubezpieczenie emerytalne; 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. II Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. III Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. CZ. IV Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6.Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-221-7
1. Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia; 2. Opieka zdrowotna- bezład czy system?; 3. Narodowa ochrona zdrowia- priorytety polityczne; 4. Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej; 5. Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce; 6. Zakład Opieki Zdrowotnej- podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności- ewolucja problematyki; 7. Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007- badania własne; Zakończenie: Między polityką a zarządzaniem prywatną opieką zdrowotną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-754-8
1. Podstawowe pojęcia 2. Formy nawiązania stosunku pracy 3. Inne umowy 4. Rozwiązanie umowy o pracę 5. Wygaśnięcie umowy o pracę 6. Obowiązki pracownika i pracodawcy 7. Czas pracy 8. Urlopy 9. Wynagrodzenie za pracę 10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 11. Zasiłki i ubezpieczenia chorobowego 12. Wypłata swiadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 13. Odprawa rentowa lub emerytalna 14. Odprawa pośmiertna 15. Wykaz obowiązujących aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-86-2
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-066-6
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Wojciech Matuszewski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska. - Wyd. 3 popr. i aktual. Stan prawny na 31.07.2003 r. - Torun : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 347, [4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-153-0
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-019-8
Przedmiotem publikacji są relacje zachodzące pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczeń społecznych. Omówiono w niej ważne i aktualne problemy, które pojawiają się w obrębie tej tematyki zarówno w praktyce, jak i naukowej debacie. Warto podkreślić, iż zaprezentowane rozważania zostały wzbogacone o refleksje powstałe na tle kwestii spornych podczas dyskusji i wygłaszania referatów w ramach szóstej konferencji z cyklu „Prawo pracy w systemie prawa”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8160-479-6
1. Część ogólna prawa pracy: Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Źródła prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Stosunek pracy; Umowa o pracę; Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę; Zatrudnianie pracowników tymczasowych; Pozaumowne stosunki pracy; Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Ochrona danych osobowych; Zakaz konkurencji; Wynagrodzenie za pracę; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników; Odpowiedzialność materialna pracowników; Powszechna ochrona pracy; Ochrona rodzicielstwa; Zatrudnianie i ochrona młodocianych i dzieci; Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 3. Zbiorowe prawo pracy: Wolności związkowe; Status prawny związków zawodowych; Status prawnych organizacji pracodawców; Partycypacja pracownicza; Zbiorowe spory pracy; 4. Procesowe prawo pracy: Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy; Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy; Inspekcja pracy; przedawnienie roszczeń i terminy zawite; 5. Prawo ubezpieczeń społecznych: Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych; Podleganie ubezpieczeniom społecznym; Finansowanie ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenie emerytalne; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia chorobowe; Ubezpieczenia wypadkowe; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again