Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Nesterowicz Mirosław
(2)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Cybula Piotr
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kufel-Siemińska Anna
(1)
Kulińska Ewa
(1)
Kłosiński Kazimierz A
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Masłowski Andrzej
(1)
Mielczarek Joanna
(1)
Odlanicka-Poczobutt Monika
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Perenc Józef
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Szymańska Anna
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ubezpieczenia
(6)
Usługi
(4)
Turystyka
(3)
Banki
(2)
Hotelarstwo
(2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Bancassurance
(1)
Biura podróży
(1)
E-logistyka
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Handel
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał
(1)
Koncesja
(1)
Logistyka
(1)
Ludzie starzy
(1)
Poczta
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Usługi finansowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
17 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-375-8
Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej - świadczeniobiorca (osoba indywidualna). Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-208-1576-2
R.1 Istota oraz przejawy globalizacji w procesach gospodarczych; R.2 Stan i tendencje rozwoju sektora usług w Polsce na przełomie wieków XX i XXI; R.3 Kapitał zagraniczny w sektorze usług w Polsce; R.4 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce; R.5 Zagraniczne obroty usługowe Polski; R.6 Procesy globalizacji w sektorze bankowym oraz w dziedzinie usług ubezpieczeniowych; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-195-1
Rozdział 1 Zastosowanie technologii ICT w organizacjach; Rozdział 2 Historia i rozwój e-government - podstawy teoretyczne; Rozdział 3 Możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną; Rozdział 4 Case studies - studia przypadków zastosowania rozwiązań w e-administracji, badania projektowe; Rozdział 5 Rozwiązania funkcjonujące w polskim sądownictwie powszechnym; Rozdział 6 Bariery ograniczające rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 251,[1] s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-283-9
R.I Biura podróży : 1. Historia biur podróży, 2. Międzynarodowe organizacje biur podróży, 3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich, 4. Podstawy prawne działalności biur podróży, 5. Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, 6. Umowy zawierane przez biura podróży z klientami 8. Odpowiedzialność biura podróży z tytułu umowy o pojedyncze świadczenie, 9. Odpowiedzialność biura podróży działającego jako agent, 10. Odpowiedzialność biura podróży z tytułu umowy o podróż, 11. Wynagrodzenie szkody. R.II Zakłady hotelarskie : 1. Uwagi wstępne, 2. Podstawa odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu, 3. Po jęcie hotelu lub podobnego zakładu, 4. Gość hotelowy, 5. Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu, 6. Ograniczenie odpowiedzialności hotelu, 7. Odszkodowanie, 8. Wyłączenie odpowiedzialności hotelu, 9. Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu, 10. Ustawowe prawo zastawu hotelu lub podobnego zakładu, 11. Przedawnienie roszczeń przedsiębiorstw hotelowych, 12. Odpowiedzialność i ustawowe prawo zastawu zakładów kąpielowych, 13. Konwencja Europejska o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy gości hotelowych, 14. Odpowiedzialność hoteli w niektórych państwach Europy Zachodniej, 15. Odpowiedzialność hoteli w USA, 16. Odpowiedzialność hotelu za szkody na osobie gościa hotelowego. R.III Timesharing- prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego. R.IV Kemping i pola biwakowe. R.V Przechowanie. R.VI Parkingi samochodowe. R.VII Przewóz osób i bagażu : 1. Źródła prawa przewozowego, 2. Umowa o przewóz osób i ich bagażu, 3. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wy konanie przewozu osób, 4. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody, 5. Odpowiedzialność przewoźnika morskiego, 6. Koleje linowe, wyciągi liniowo-terenowe, wyciągi narciarskie. R.VIII Ubezpieczenia turystyczne : 1. Uwagi ogólne, 2. Ubezpieczenia samochodowe, 3. Ubezpieczenia samochodowe w ruchu zagranicznym, 4. Ubezpieczania kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagranicznej, 5. Ubezpieczenia bagażu podróżnego, 6. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, 7. Ubezpieczenie "Assistan ce Tourist", 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 9. Ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu. R.IX Paszporty i wizy. R. X Przejścia graniczne i kontrola graniczna. R.XI Usługi restauracyjne R.XII Uprawianie turystyki : 1. Turystyka w lasach i na obszarach poddanych ochronie przyrody, 2. Turystyka morska i na wodach śródlądowych, 3. Turystyka górska, 4. Obowiązki gminy jako gospodarza terenu w zakresie tury styki. R.XIII Informacja i reklama w turystyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.03.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 241, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-447-0
1. Biura podróży. 2. Zakłady hotelarskie. 3. Timesharing - prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego. 4. Kempingi i pola biwakowe. 5. Przechowywanie rzeczy. 6. Parkingi samochodowe. 7. Przewóz osób i bagażu. 8. Ubezpieczenia turystyczne. 9. Paszporty i wizy, przejścia graniczne i kontrola graniczna, opieka konsularna za granicą. 10. Usługi restauracyjne i imprezy rozrywkowe. 11. Uprawianie turystyki. 12. Informacja i reklama w turystyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-564-7
1. Biuro podróży jako przedsiębiorca, 2. Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami, 3. Umowa agencyjna w praktyce biur podróży, 4. Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, 5. Ubezpieczenia i gwarancje, 6. Prawo pracy w praktyce biur podróży, 7. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży, 8. Dobra niematerialne w działalności biur podróży, 9. Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur podróży, 10. Prawo reklamy w praktyce biur podróży, 11. Ochrona danych osobowych w praktyce biur podróży, 12. Opieka konsularna nad turystami, 13. Dochodzenie roszczeń przez biura podróży, 14. Samorząd gospodarczy biur podróży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 1.)
ISBN: 978-83-61121-47-3
Transformacja polityki społecznej w Europie- główne kierunki reorganizacji; Polityka społeczna i usługi społeczne; Usługi społeczne w sferze zdrowia - w kierunku prywatnego uczestnictwa; Usługi społeczne w opiece długoterminowej; Usługi w pomocy społecznej; Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych; Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego - dalsze kierunki przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-629-2
W monografii omówiono wyzwania i problemy dotyczące współczesnych finansów i ubezpieczeń, dyskutowane w ramach seminarium naukowego „Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy”. Znajdziemy tu rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów oraz zaawansowane ujęcie problemów w sektorze ubezpieczeniowym. W publikacji podjęto próbę oszacowania wymiernych i niewymiernych korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych, związanych z działaniem i organizacją sektora ubezpieczeniowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; Nr 73)
1. Usługa finansowa; 2. Finanse osobiste: Rachunek bieżący; Płatności; Kredyt konsumencki; Pożyczka pod zastaw; 3. Ubezpieczenia; 4. Inwestycje; 5. Przydatne kontakty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-102-2
1. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, 2. Skuteczność kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych, 3. Efektywność kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14488-2
1.Usługi w teorii ekonomii, 2.Specyfika i klasyfikacja usług, 3.Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, 4.Handel w gospodarce, 5.Międzynarodowa wymiana usług, 6.Usługi transportowo-spedycyjne, 7.Usługi portowo-żeglugowe, 8.Usługi logistyczne, 9.Usługi turystyczne i hotelarskie, 10.Usługi pocztowe, 11.Usługi telekomunikacyjne, 12.Usługi bankowe, 13.Usługi ubezpieczeniowe, 14.Usługi medyczne, 15.Usługi publiczne, 16.Usługi komunalne, 17.Usługi konultingowo-oradcze, 18.Usługi edukacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Ubezpieczenia - usługi (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again