Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(13)
Author
Uścińska Gertruda
(3)
BIelecka Dorota
(1)
Bałasz Piotr
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmaj Marek
(1)
Dziubińska-Lechnio Ewa
(1)
Florek Ludwik
(1)
Golat Rafał
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Krukowski Józef
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Lis Elżbieta
(1)
Markowska Hanna
(1)
Niegowska Grażyna
(1)
Poszwa Michał
(1)
Radwański Zbigniew
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Skowrońska Eliza
(1)
Szaniawski Krzysztof
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Wantoch-Rekowski Jacek
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Łobejko Zygmunt
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(9)
Ubezpieczenia
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Ubezpieczenia rodzinne
(3)
Banki
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Renty
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Umowa
(2)
Zasiłki wychowawcze
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dochód
(1)
Dowód składowy
(1)
Duchowieństwo
(1)
Emerytura
(1)
Emetytura
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Konkordaty
(1)
Konkurencja
(1)
Konosament
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Koszty
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura
(1)
Małżeństwo
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Rada Europy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rodzina
(1)
Rynek
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Unia Europejska
(1)
Weksle
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zaliczki na podatek
(1)
Zarząd
(1)
Zasiłki opiekuńcze
(1)
Zasiłki pielęgnacyjne
(1)
Zasiłki porodowe
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88864-10-6
1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z komentarzem), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasady wypłaty tych świadczeń, 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego, 6. Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2003 (tabela), 7. Najniższe wynagrodzenie (tabela), 8. Minimalne wynagrodzenie (tabela), 9. Wysokość kwot bazowych (tabela)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 504 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-82-5
1. Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsiębiorstw państwowych, 2. Zasady obrotu i gospodarki gruntami. Status mienia publicznego, 3. Prawna regulacja zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego, 4. Prawo o obywatelstwie i prawo o cudzoziemcach, 5. Administracyjno-prawne sytuacja osób fizycznych, 6. Administracyjno-prawne regulacja zrzeszania się obywateli, 7. Prawo komunikacji i łączności, 8. Prawo ubezpieczeniowe, antymonopolowe, bankowe i celne, 9. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, 10. Upowszechnianie informacji, 11. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, 12. Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych, 14. Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Wyd.3 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 273 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-584-0
Cz. I Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego: 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne, 4. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych, 5. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, 6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym, 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne a prawo administracyjne, 8. Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 18.)
ISBN: 83-7387-637-5
Przedmowa. Wykaz skrótów. Rozdział I: Zagadnienia ogólne papierów wartościowych. Uwagi wprowadzające; Funkcje papierów wartościowych; Klasyczne pojęcie papieru wartościowego; Papier wartościowy a dokumenty dowodowe; Teorie powstania klasycznego papieru wartościowego; Rodzaje papierów wartościowych; Przenoszenie praw z papierów wartościowych; Dematerializacja a klasyczna teoria papieru wartościowego; Zasada numerus clausus papierów wartościowych; Umorzenie papieru wartościowego; Ogólna ocena ramowej regulacji papierów wartościowych w KC. Rozdział II: Weksle. Zagadnienia ogólne; Istota prawna zobowiązania wekslowego; Funkcje weksla; Rodzaje weksli; Inne rodzaje weksli; Wystawienie i forma weksla Przeniesienie praw z weksla; Przyjęcie wekslowe (akcept); Poręczenie wekslowe (aval); Realizacja praw z weksla; Wyręczenie wekslowe; Odpowiedzialność wekslowa; Wtóropisy i odpisy weksla. Rozdział III: Konosamenty. Pojęcia wstępne; Źródła prawa; Pochodzenie i ewolucja konosamentu; Charakter prawny konosamentu; Dwa rodzaje konosamentu: konosament załadowania i przyjęcia do załadowania; Wystawienie konosamentu: podmiot zobowiązany i podmiot uprawniony z konosamentu; Treść konosamentu; Konosament jako dowód przyjęcia przez przewoźnika ładunku do przewozu: konosament "czysty" i "nieczysty"; Uprawnienia osoby legitymowanej z konosamentu; Przeniesienie konosamentu; Konosament jako papier wartościowy; Konosament bezpośredni; Dokumenty przewozowe, które nie reprezentują ładunku w przewozie; Przedawnienie roszczeń z konosamentu. Rozdział IV: Dowody składowe. Ekonomiczno-prawne podstawy przedsiębiorczości składowej; Umowa składu a domy i dowody składowe; Emisja dowodu składowego; Charakter prawny dowodu składowego; Zasady obrotu dowodami składowymi; Realizacja praw z dowodu składowego; Dowody składowe a prawo wekslowe; Ocena istniejących regulacji. Rozdział V: Polisa ubezpieczeniowa; Definicja polisy ubezpieczeniowej; Polisa ubezpieczeniowa w kodeksie cywilnym; Treść polisy ubezpieczeniowej; Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej; Rodzaje polis ubezpieczeniowych; Zastępcze dowody ubezpieczenia; Polisa w ubezpieczeniach obowiązkowych; Odrębności polis w ubezpieczeniach morskich. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 366 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-882-3
Ogólne wiadomości o prawie pracy; Powstanie i zmiana stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy; Ochrona pracy; Spory pracy; Zbiorowe prawo pracy; Zatrudnienie i bezrobocie. W wyd. 9 dodatkowo rodział: Pracownicze ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 1472, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-054-6
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Europejskie Prawo Ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-85-X
1.System obciążeń obowiązkowych w Polsce, 2.Procedura podatkowa, 3.Podatki i opłaty obciążajace koszty działalności, 4.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 5.System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, 6.Rozliczanie wypłat osób fizycznych, 7.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych, 8.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych, 9.Podatek dochodowy od osób prawnych, 10.Prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozlcizeń u osoby fizycznej - przykład całościowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-238-3
1. Ubezpieczenia społeczne i ich system finansowy - charakterystyka ogólna, 2. Charakterystyka prawna systemu finansowego ubezpieczeń społecznych w Polsce, 3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - charakter prawny, przychody i wydatki, 4.Budżetowe, pozabudżetowe i demograficzne wskaźniki dotyczące składek i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 5. Składki na ubezpieczenie emerytalne - zagadnienia ogólne, 6. Podmioty w ubezpieczeniu emerytalnym prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 7. Konstrukcja prawna składek na ubezpieczenie emerytalne w zakresie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 8. Pozycja prawna i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, 9. Podmioty w ubezpieczeniu emerytalnym prowadzonym przez otwarte fundusze emerytalne i stosunki prawne między tymi podmiotami, 10. Elementy konstrukcyjne składki emerytalnej drugofilarowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Świadczenia rodzinne / Grażyna Niegowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 113 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-271-6
1. Zakres świadczeń, 2. Podmioty wypłacające, 3. Zasiłek rodzinny, 4. Dodatki do zasiłku, 5. Świadczenia opiekuńcze, 6. Prawo do zasiłku, 7. Zmiany w okresie zasiłkowym, 8. Dokumentowanie uprawnień, 9. Zasady postępowania, 10. Wzory formularzy niezbędnych przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-68-5
1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego, 2. Świadczenie zdrowotne, 3. Zasiłki chorobowe, 4. Świadczenia macierzyńskie, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Świadczenia inwalidzkie, 7. Świadczenia emerytalne, 8. Świadczenia związane ze śmiercią żywiciela rodziny, 9. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 10. Świadczenia z tytułu bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-824-6
1. Zagadnienia związane z reprezentacją spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, 2. Szczególne umowy z członkami zarządu, 3. Umowy z osobami bliskim członkowi zarządu, 4. Umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej, 5. Zatrudnieni członków zarządu będących cudzoziemcami, 6. Wynagrodzenie członka zarządu poprzez opcję menedżerską, 7. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu różnych wariantów zatrudnienia w spółce kapitałowej, 8. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związane z różnymi wariantami zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym : komentarz / Piotr Bałasz, Krzysztof Szaniawski. - Stan prawny na 10.04.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 385, [4] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-029-5
Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2002/92/ECD z dnia 9 września 2002 r., Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Komentarz do przepisów art. 2-14 ustawy z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-523-X
1. Podstawowe pojęcia, 2. Formy prawne władania nieruchomością, 3. Obowiązki związane z władaniem nieruchomością, 4. Nieruchomości na rynku, 5. Źródła informacji o nieruchomości, 6. Proces inwestycyjny, 7. Zmiana wartości nieruchomości poza procesem inwestycyjnym, 8. Umowa o zarządzanie nieruchomością, 9. Zawodowe zarządzanie nieruchomościami, 10. Odpowiedzialność związana z nieruchomością, 11. Ubezpieczenia związane z nieruchomościami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86945-48-6
Cz. I Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 1. Zasiłek chorobowy, 2. Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, 3. Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami, 4. Dokumenty do uzyskania zasiłku chorobowego, 5. Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy, 6. Świadczenie rehabilitacyjne, 7. Zasiłek wyrównawczy, 8. Zasiłek porodowy, 9. Zasiłek macierzyński, 10. Zasiłek opiekuńczy, 11. Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierających zasiłki, 12. Postępowanie w sprawie o zasiłki, 13. Przedawnienie prawa do zasiłku, 14. Tryb odwoławczy, 15. Zasiłek pogrzebowy. Cz. II Świadczenia rodzinne; 1. Świadczenia przewidziane od dnia 1 maja 2004 r. ustawą o świadczeniach rodzinnych, 2. Okresowe podwyższanie kwot świadczeń i granic dochodu, 3. Przyznawanie i wypłata świadczeń, 4. Nienależne pobranie świadczenia rodzinnego, 5. Szczególne zasady obowiązujące w okresie przejściowym, to jest od wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia 2006 r., Wykaz obowiązujących aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again