Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Monkiewicz Jan
(1)
Sangowski Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Harmonizacja prawa
(1)
Polska
(1)
Unia Europejska
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2 results Filter
Book
In basket
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej / pod red. Tadeusz Sangowski. - Bydgoszcz, Poznań : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2002. - 470 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86605-90-1
Zagadnienia prawno-systemowe; Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001; Umowa ubezpieczenia; Kształtowanie treści prawnego stosunku ubezpieczenia; Umowa ubezpieczeniowa a umowa reasekuracji w orzecznictwie europejskiego Trybunału sprawiedliwości; Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie polskim; Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskie go (prawa wspólnotowego); Oznaczenie uposażonego w ubezpieczeniu na życie; Zagadnienia ekonomiczne; Polskie rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju; Rynek ubezpieczeniowy a rynek finansowy - metody zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; jakość usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzaniem zakładem ubezpieczeń; proces sprzedaży ubezpieczeń; Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w świetle wymagań ustawy o pracowniczych programach emerytalnych; Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości; Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu ubezpieczeń; Elementy teorii ruiny zakładu ubezpieczeń; Pierwszy elementarz ubezpieczeń gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / red. Jan Monkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2002. - 599 s. : tab. ; 21 cm.
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-17-7
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Unia Europejska: Geneza europejskiej integracji gospodarczej; Cele Wspólnot Europejskich; Unia Europejska; System prawny UE; System instytucjonalny UE; Jednolity rynek finansowy UE. 2. Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie: Wprowadzenie; Dyrektywy ubezpieczeniowe w zakresie prawa nadzoru; Inne dyrektywy dot. rynku ubezpieczeń; Dalszy rozwój wewnętrznego rynku ubezpieczeniowego; Nowe państwa członkowskie; Podsumowanie. 3. Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów UE: Wstęp; Ustawa z dn. 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej; Zobowiązania Polski wynikające z Układu Europejskiego; Realizacja zobowiązań międzynarodowych podjętych przez Polskę; Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 10 grudnia 1998r.; Nowelizacja ustawy z dn. 21 lipca 2000r.; Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 15 marca 2001r.; Zakończenie. Cz. II Regulacje sektorowe: 4. Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w UE i w Polsce: Wstęp; Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w UE; Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce; Podsumowanie. 5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w UE: Wstęp; Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 77/92 EEC; Rekomendacja Komisji 92/48/EEC w sprawie pośredników ubezpieczeniowych; Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 6. Handel elektroniczny w ubezpieczeniach UE: Ekspansja handlu elektronicznego; Dyrektywy dot. handlu elektronicznego; Zalecenia CEA; Zastosowanie przewodnika. 7. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów samochodowych: Wstęp; System zielonej karty; I Dyrektywa Komunikacyjna (72/166/EEC); II Dyrektywa Komunikacyjna (84/5/EEC) III Dyrektywa Komunikacyjna (90/232/EEC); Dyrektywa 90 /618/EEC; IV Dyrektywa Komunikacyjna (2000/26/EC); Dyrektywy a stan obecny w Polsce. Cz. III Instytucje ubezpieczeniowe UE: 8. Nadzór w krajach UE: Istota nadzoru; Normy nadzoru ubezpieczeniowego w dyrektywach UE; Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego; Zmiany organizacji organów nadzoru ubezpieczeniowego jako wynik zmian zachodzących na rynku finansowym. 9. Samorząd ubezpieczeniowy w UE: Ogólna charakterystyka ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego; Samorządowe stowarzyszenia zakładów ubezpieczeń w UE. Cz. IV Wybrane problemy rynku ubezpieczeń: 10. Bancassurance w UE: Wstęp; Regulacje prawne Bancassurnace; Rozwój Bancassurance w krajach UE; Podobieństwa i różnice funkcjonowania Bancassurance w wybranych krajach Europy. 11. Ubezpieczenia emerytalne w UE: Podstawy teoretyczne rozważań; Zróżnicowanie systemów ubezpieczenia emerytalnego w UE; Kierunek zmian w systemach zabezpieczenia emerytalnego w UE. 12. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w UE: Istota i rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w UE; Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w UE. ANEKS: Dyrektywy Unii Europejskiej; Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. ubezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again