Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Bajtyngier Agnieszka
(1)
Bohdanowicz Paulina
(1)
Cynarski Wojciech J
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Golka Marian
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Grzywacz Renata
(1)
Kulczyk Sylwia
(1)
Podemski Krzysztof
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Urry John
(1)
Winiarski Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Turystyka
(10)
Globalizacja
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Odpoczynek
(1)
Pedagogika
(1)
Podróżnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Psychologia
(1)
Reklama
(1)
Socjologia
(1)
Sport
(1)
Stopa życiowa
(1)
Turystyka a gospodarka
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Uczniowie
(1)
Walka wręcz
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Zielona szkoła
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60038-33-8
1. Powroty do Itaki; 2. Krajoznawstwo i turystyka w kontekście nauki; 3. Piętnaście lat Tatrzańskich Seminariów; 4. Naczelna wartość krajoznawstwa i turystyki; 5. Wycieczki, które uczą i wychowują; 6. Zielone szkoły; 7. Wakacyjne wędrówki; 8. Z plecakiem po górach domowych Stanisława Vincenta; 9. Animatorzy krajoznawstwa i turystyki; 10. O pełniejsze wykorzystanie walorów krajoznawstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski. - Warszawa, Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 433,[3] s. : 36 ryc., 23 tabele ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13617-0
Wstęp; Alfabetyczny wykaz haseł; Cz. I Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze: Turystka, turysta, ruch turystyczny; Czynniki wpływające na popyt turystyczny; Psychologia rynku turystycznego; Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej; Produkt turystyczny; Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne; Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego. Cz. II Związki turystyki z sektorem publicznym: Wprowadzenie; Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie; Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych; Metody obliczenia wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy; Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki; Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce; Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa i fundusze parabudżetowe; Turystyka a zadania i budżety samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). Cz. III Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym: Wprowadzenie; Formy organizacyjne prowadzenia działaności gospodarczej w turystyce; Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych. Cz. IV Zintegrowane zarządzanie jakością w turystyce: Wprowadzenie; Wyodrębnianie regionów turystycznych; Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki; Walory kulturowe jako element tworzący jakość produktu turystycznego; Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki; Pojęcie i cel zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 40)
ISBN: 83-232-1362-3
1.Teoretyczne ujęcia podróży w naukach społecznych, 2. Podróże Polaków w latach 1954-2002, 3."Oswajanie obcości". Podróże do Indii jako forma kontaktu międzycywilizacyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15051-8
1. Spojrzenie turysty, 2. Turystyka masowa. Narodziny i upadek kurortu nadmorskiego, 3. Przemiany gospodarcze w przemyśle turystycznym, 4. Praca w przemyśle turystycznym, 5. Zmiany kulturowe a restrukturyzacja turystyki, 6. Historia jako doświadczenie turystyczne, 7. Patrzenie i stylizacja, 8. Globalizacja doświadczenia turystycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-381-4
1. Perspektywa teoretyczna, 2. Sport i sztuki walki w procesie globalizacji, 3. Turystyka i rekreacja a dialog kulturowy, 4. Turstyka sztuk walki, 5. Spotkanie i dialog kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63069-36-0
1. Odpowiedzialność- nowy (?) trend w turystyce; 2. Afryka zachodnia i jej regionalne zróżnicowanie; 3. Między plażą a pustynią- uwarunkowania rozwoju turystyki w Nigrze i Sierra Leone; 4. Turystyka jako narządzie wspierające rozwój- co to znaczy być odpowiedzialnym? ; 5. Co ja mogę zrobić?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka a świadomość ekologiczna / Paulina Bohdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 361, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7441-893-5
R. I. Ochrona środowiska naturalnego jako współczesne wyzwanie cywilizacyjne: 1. Istota przyrodniczych podstaw życia społeczno-politycznego; 2. Środowisko naturalne w refleksji filozoficznej; 3. Degradacja środowiska naturalnego jako następstwo rozwoju cywilizacji; 4. Współczesne zagrożenia ekologiczne; 5. Świadomość ekologiczna; R. II. Zadania społeczno-polityczne realizowane przez rozwój polityki: 1. Turystyka jako zjawisko społeczno-polityczne; 2. Rezonans tradycji w rozwoju turystyki; 3. Współczesny stan kulturowo-cywilizacyjny turystyki; 4. Usługi i instytucje turystyczne; 5. Funkcje społeczno-polityczne oraz inne cele turystyki; R. III. Idea a praktyka działalności instytucji turystycznych w zakresie kształtowania ekologii: 1. Zależność między turystyką a środowiskiem naturalnym; 2. Zrównoważony rozwój i ekopolityka w turystyce; 3. Stymulatory prawne i ekonomiczne zrównoważonej turystyki; 4. Edukacja ekologiczna kadr turystyki i turystów; 5. "Praktyki naśladowcze" jako formy kreowania postaw proekologicznych; R. IV. Stan świadomości ekologicznej podmiotów turystycznych i turystów: 1. Zainteresowanie poznawcze świadomością ekologiczną w Europie i w Polsce; 2. O stanie wiedzy i świadomości ekologicznej podmiotów turystycznych; 3. Popularność rozwiązań przyjaznych środowisku w turystyce; 4. Stan świadomości ekologicznej turystów; 5. Uczestnictwo turystów w inicjatywach prośrodowiskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-25-8
Cz I. Klient na rynku usług turystycznych: Wiek turysty jako czynnik rozwoju pozaeuropejskiej turystyki poznawczej; Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski; Samotny turysta- konsument na rynku usług turystycznych; Internet jako źródło informacji dla turystów; Analiza rozmieszenia gospodarstw agroturystycznych według powiatów województwa lubelskiego; Cz. II. Trendy w turystyce zdrowotnej: Rola sportu, turystyki i rekreacji w tworzeniu jakości życia osób w wieku starszym; Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej; Możliwości rozwoju turystyki leczniczej w oparciu o procesy restrukturyzacji instytucji ochrony zdrowia; Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia; Aktywizacja osób niesłyszących poprzez wykorzystanie multimedialnego systemu informacji turystycznej; Cz. III. Tendencje rozwoju turystyki w regionie: Specyfika i ochrona wartości kulturowych na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego; Akces Polski do Unii Europejskiej jako czynnik zwiększający turystyczną atrakcyjność Polski na rynkach Ukrainy, Białorusi i Rosji, Turystyka a dialog interreligijny; Turystyka weekendowa i jej znaczenie dla wykorzystania czasu wolnego w rodzinie; Turystyka postindustrialna szansą rozwoju gospodarczego gminy Bogatynia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 177, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15608-4
Turystyka jako zjawisko humanistyczne. 1. Filozofia turystyki; 2. Historia turystyki; 3. Antropologia turystyki; 4. Socjologia turystyki; 5. Psychologia turystyki; 6. Pedagogika turystyki; 7. Teologia turystyki ; 8. Semiotyka turystyki; 9. Metodologia badań w turystyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 41)
ISBN: 83-232-1380-1
1. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i różne koncepcje wolności, 2. Spektakle konsumpcji i biedy, 3. W stronę socjologii przedmiotów, 4. Jak wizualna reprezentacja zapośredniczą konsumpcję ciała, 5. Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, 6. Konsumpcyjna mentalność osób ubogich, 7. Warunki udanego życia w oczach osób samotnych życiowo, 8. Reklama społeczna jako " sumienie" społeczeństwa konsumpcyjnego, 9. Kreowanie postaw konsumpcyjnych przez prasę kobiecą, 10. Cywilizacja konsumpcji w społecznym nauczaniu Kościoła
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again