Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Author
Marcinkiewicz Cezary
(3)
Kornak Aleksander S
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Boguszewicz-Kreft Monika
(1)
Boruszczak Mirosław
(1)
Bosiacki Stefan
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chudoba Tadeusz
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huczek Marian
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Kuśmierski Stanisław
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marczak Mirosław
(1)
Margoński Marek
(1)
Merski Janusz
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szeremeta Ryszard
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zdon-Korzeniowska Małgorzata
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Turystyka
(12)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Usługi
(3)
Agroturystyka
(2)
Marketing
(2)
Promocja handlowa
(2)
Agroturytyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Marka*
(1)
Marketing partyzancki
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing szeptany
(1)
Marketing wirusowy
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Outsourcing
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Polska Organizacja Turystyczna
(1)
Produkt regionalny
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Psychologia
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Uzdrowiska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-914534-1-3
R.1 Ogólne tendencje i zmiany w gospodarce turystycznej: Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju; Wpływ świadomości i kultury ekologicznej na ekologizację turystyki; Logistyka ekoinfrastrukturalna na usługach gospodarki turystycznej; Gospodarka turystyczna w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku; Rozwój jakości środowiska a turystyka; Turystyka między terrorem a terroryzmem; Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości na wsi; Prognozy i tendencje rozwojowe wycieczek turystyczno-krajoznawczych. R.2 Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki: Turysta na tle przemian nowoczesnej cywilizacji; Nowa figura: turysta globalny; Udział młodzieży szkół średnich miasta Konina w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjno-turystycznych; Konsumpcja czasu wolnego w turystyce na przykładzie województwa śląskiego; Trendy spędzania czasu wolnego młodzieży akademickiej; Przemiany społeczności wiejskiej pod wpływem rozwoju turystyki; Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych. R.3 Ekonomiczne i organizacyjno-prawne problemy rozwoju gospodarki: Wykorzystanie teorii ekonomii w tworzeniu podstaw nauki o turystyce; Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską; Aktywność władz lokalnych województwa zachodnipomorskiego w dziedzinie turystyki. Struktura instytucjonalna rynku biur podróży; Nowe możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej na rynku biur podróży; Promocja regionu turystycznego jako element marketingu terytorialnego; Analiza dynamiki przyjazdowego ruchu cudzoziemców do Polski w przekroju miesięcznym; Analiza zachowań konsumenckich na polskim rynku turystycznym; Prawne unormowania zasad i warunków bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki i sportu na terenach górskich; Zagospodarowanie turystyczne Żywiecczyzny - jakość usług turystycznych. R.4 Metodologia badań gospodarki turystycznej i nowe technologie: Zastosowanie korelacji rang Speqarmana w analizie porównawczej hotelarskiej bazy noclegowej województw; Test koniunktury jako technika badań rynku turystycznego; Turystyka kosmiczna- niewykorzystany rynek; Problemy standardów danych turystycznych; Miejsce nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych w hotelarstwie; Wykorzystanie Internetu w promocji turystyki przez gminy na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego; Barwa - istotny czynnik determinujący zachowania konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-29-5
R. 1 Rola i miejsce informacji turystycznej w gospodarce turystycznej; R .2 Zarys historii polskiej informacji turystycznej; R. 3 Nowoczesne formy informacji turystycznej; R. 4 Organizacje informacji turystycznej w latach 1990-2000; R. 5 Efekty upowszechniania informacji o polskiej ofercie turystycznej na świecie; R. 6 Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej; R. 7 Oczekiwania odbiorców informacji turystycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2711-0
1. Istota regionalnego produktu turystycznego; 2. Metodyka kształtowania regionalnego produktów turystycznych w Polsce; 4. Regionalne produkty turystyczne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-38-0
1. Turystyka i rynek turystyczny; 2. Znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw turystycznych; 3. Instrumenty marketingu w działalności firm i biur turystycznych; 4. Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębiorstwa turystycznego; 5. Działalność firm usługowych zorientowanych na klienta; 6. Elementy psychologii w nowoczesnej turystyce; 7. Kultura obsługi i normy etyczne w turystyce; 7. Badania marketingowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87798-39-8
1.Marketing turystyczny w gminie i powiecie, 2.Promocja regionu w świetle integracji z Unią Europejską, 3.Turystyka miejska w regionie i metody jej promowania, 4.Rola stowarzyszeń i fundacji w promocji turystyki regionalnej, 5.Agroturystyka w regionach - wybrane aspekty funkcjonowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w turystyce / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 189, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-092-3
Cz I. Marketingowa obsługa turystów; 1. Identyfikacja i korelacja potrzeb oraz motywów z podstawowymi rodzajami czynności; 2. Rynek turystyczny i jego potencjał; 3. Marketingowa struktura usług i procesu obsługi; 4. Świadczenie usług w sposób marketingowy; Cz. II. Zarządzanie marketingowe; 5. Polska Organizacja Turystyczna; 6. Analiza struktury turystyki metodą identyfikacji celów zarządzania turystyką; 7. Formowanie regionalnych komplementarnych rynków turystycznych; 8. Harmonizacja funkcjonowania lokalnych komplementarnych rynków turystycznych; Cz. III. Marketing imprez turystycznych; 9. Strategia marketingowa biur podróży i centrali POT; 10. Struktura imprez jako produktu turystycznego; 11. Powstawanie imprez turystycznych; 12. Fazy imprez turystycznych; 13. Pozostałe kierunki aktywności ,marketingowej; 14. Niezbędne kierunki badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Markowe produkty turystyczne / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Szczecin [i in.] : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 410 s. : il.; rys. ; 25 cm.
ISBN: 83-89142-29-5
Cz. I. Polityka turystyczna jako warunek tworzenia markowych produktów turystycznych. Cz. II. Strategie kształtowania markowych produktów turystycznych. Cz. III. Markowe produkty turystyczne jako element konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Cz. IV. Regionalne uwarunkowania rozwoju markowych produktów turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908846-9-0
I. Aspekty programowo - organizacyjne turystyki: Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wspólnoty samorządowej; Programowanie działalności turystycznej w jednostkach przestrzennych; Samorząd terytorialny szansą rozwoju turystyki w Polsce; Przygotowanie specjalistycznych kadr dla turystyki na Ukrainie. Problemy teorii i praktyki; Metodologia i aspekty programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym; Wpływ samorządu terytorialnego na poziomie usług gastronomicznych decydujących a atrakcyjności regionu; Polityka turystyczna jako element polityki gospodarczej regionu; Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki; Jakościowa analiza strategiczna gminy Stepnica; Promocja turystyczna na przykładzie gmin Szczecina i okolic; Problematyka rozwoju turystyki w regionie w tematyce prac dyplomowych studentów WSTiH w Sopocie; Wpływ sieci komputerowych na funkcjonowanie organizacji gospodarczych. Komunikacja wirtualna w hotelarstwie; Turystyka jako czynnik miastotówrczy na przykładzie Oberstdorfu. II. Samorządowe programy i inicjatywy turystyczne: Możliwości i spoosby oceny atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów turystycznych; Rozwój nadmorskich stref miejskich jako produkt turystyczny - projekt "Phare" 5 miast polskich: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Szczecin, Tczew; Inicjatywy samorządowe w zakresie turystyki w Wejherowie; System promocji turystyki jako wymiar aktywności samorządu; Promocja produktu turystycznego Gdyni. Stan obecny i postulowane zmiany; Dostępność komunikacyjna jako czynnik rozwoju turystyki w regionie; Kształtowanie i rozwój turystycznego wizerun ku państwa; Inwestycje turystyczne w gminach na przykładzie gminy Somonino; Rola samorządu w świetle etycznych aspektów rozwoju turystyki w regionie; Promocja gmin turystycznych w internecie; Jak samorząd miasta Łeby buduje swój wizerunek - komunikat. III. Turystyka a środowisko: Turystyka a środowisko kulturowo - etniczne: szanse i zagrożenia; Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich; Warunki ekoznakowania w hotelarstwie na przykładzie Skandynawii; Środowisko jako czynnik rozwoju turystyki w regionie. Stan i perspektywy; Turystyka ekologiczna a samorząd; Ekologiczne gospodarstwa rolne szansą agroturystyki; Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranego regionu (byłego województwa gdańskiego); Inwestycje turystyczne w gminach Puszczy Białowieskiej; Uzdrowisko Sopot w opinii studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Analiza SWOT uzdrowiska Sopot Turystyka a degradacja środowiska naturalnego na przykładzie Alp Bawarskich; Rola środowiska kaszubskiego w turystyce regionu gdańskiego. IV. Marketing: Relacje między zdrowotną a ekonomiczną funkcją turystyki; Polityka podatkowa a rozwój turystyki na przykładzie gminy Ustka. Inwestycje turystyczne w gminie na przykładzie Ustki; Badania marketingowe w strategii rozwoju gminy turystycznej; Rola doboru strategii w rozwoju przedsiębiorstw; Struktury terytorialne w Unii Europejskiej; Rola internetu w rozwoju turystyki regionalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Promocja usług / Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu , 2019. - 165 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-269-9
Zawiera: Rozdział 1. Znaczenie i istota marketingu usług: 1.1. Znaczenie usług; 1.2. Pojęcie i cechy specyficzne usług; 1.3. Rodzaje usług; 1.4. Specyfika marketingu usług; Pytania i zadania. Rozdział 2. Promocja na rynku usług: 2.1. Specyfika promocji na rynku usług; 2.2. Instrumenty promocji wykorzystywane na rynku usług; 2.3. Skuteczność i efektywność działań promocyjnych na rynku usług; Pytania i zadania. Rozdział 3. Ambient marketing i jego wykorzystanie w usługach: 3.1. Istota ambient marketingu; 3.2. Marketing Partyzancki (Guerilla Marketing); 3.3. Marketing Wirusowy (Viral Marketing); 3.4. Marketing Szeptany (Buzz Marketing); 3.5. Trendsetting; 3.6. Marketing Kontrowersyjny; 3.7. E-mail Marketing; 3.8. Przykłady realizacji kampanii ambientowych; 3.9. Inne płaszczyzny wykorzystania ambient marketingu na rynku usług; Pytania i zadania. Rozdział 4. Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych na rynku usług: 4.1. Pojęcie, zadania, główne cechy kampanii promocyjnej; 4.2. Etapy budowy kampanii promocyjnej; Pytania i zadania. Rozdział 5. Promocja wybranych rodzajów usług: 5.1. Usługi bankowe; 5.2. Usługi gastronomiczne; 5.3. Usługi hotelarskie; 5.4. Usługi pośrednictwa; 5.5. Usługi transportowe; 5.6. Usługi ubezpieczeniowe; Pytania i zadania. Rozdział 6. Analiza sektorowych rozwiązań w zakresie promocji usług w Polsce i krajach UE na przykładzie usług turystycznych: 6.1. Cele i zadania głównych podmiotów odpowiedzialnych za promocję polskiej turystyki; 6.1.1. Polska Organizacja Turystyczna (POT); 6.1.2. Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT); 6.1.3. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT); 6.2. Przykłady turystycznych kampanii promocyjnych realizowanych w Polsce; 6.3. Analiza systemu promocji turystyki w wybranych krajach europejskich; Pytania i zadania. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-06-3
1. Informacja i komunikowanie się warunkami promocji, 2. Elementy strategii zbytu, 3. Cena w turystyce, 4. Instrumenty samodzielnej działalności promocyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-36-6
1. Turystyka i rynek turystyczny; 2. Instrumenty marketingu w działalności firm i biur turystycznych; 3. Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębiorstwa; 4. Działalność firm usługowych zorientowanych na klienta; 5. Elementy psychologii w nowoczesnej turystyce; 6. Badania marketingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie turystyką / red. nauk. Aleksander S. Kornak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 202,[1] s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11212-3
Wprowadzenie; Zdobywanie rynków w turystyce; Dzie- dziny strategii rynkowych; Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); Instrumenty zbytu i akty- wnej sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2013)
1.Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie; 2. Rozwój i stan polskiej agroturystyki; 3. Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej; 4. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm; 5. Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 6. Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP; 7. Problematyka zarządzania logistycznego strumieniami powrotnymi; 8. Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych; 9. Wypalenie zawodowe- pojęcie, przyczyny i objawy; 10. Globalizacja- szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych; 12. Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych; 13. Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X; 14. Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech- analiza porównawcza; Recenzja książki S. Kassay "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again