Form of Work
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(28)
Author
Oniszczuk Jerzy
(3)
Zubik Marek (1974- )
(2)
Adamus Rafał
(1)
Baran Barbara
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bartoszewicz Michał
(1)
Biskup-Grabowska Katarzyna
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bożym Piotr
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Garlicki Leszek (1946- )
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Karp Janusz
(1)
Karski Karol
(1)
Kil Jan
(1)
Kopacz Marta
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kozak Elżebieta
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kwaśniewska Katarzyna
(1)
Lach Arkadiusz (1976- )
(1)
Lis Artur
(1)
Lityński Adam
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Majewski Kamil
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Morawski Lech
(1)
Musiała Anna
(1)
Nieznański Edward
(1)
Oleszko Aleksander
(1)
Osajda Konrad
(1)
Piekarczyk Sławomir
(1)
Pisuliński Jerzy
(1)
Potrzeszcz Jadwiga
(1)
Prusak Feliks
(1)
Radecka Ewa
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Szydło Jakub
(1)
Trzciński Janusz (1942- )
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wiącek Marcin
(1)
Zakolska Joanna
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Łętowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(25)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Trybunał Konstytucyjny
(26)
Naczelny Sąd Administracyjny
(5)
Polska
(4)
Prawa człowieka
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Sąd Najwyższy RP
(4)
Prawo
(3)
Prawo karne
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Sądownictwo konstytucyjne
(3)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(3)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Finanse publiczne
(2)
Konstytucja
(2)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(2)
Orzecznictwo
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Sąd Najwyższy (Polska)
(2)
Sąd najwyższy
(2)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Bezskuteczność (prawo)
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Common law
(1)
Dowód sądowy
(1)
Godność ludzka
(1)
Integracja europejska
(1)
Kary majątkowe
(1)
Konstytucja (1997 r.)
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kryptowaluta
(1)
Lokale
(1)
Medycyna estetyczna
(1)
Mleko
(1)
Nadzór finansowy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Neuroprawo
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Parki narodowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Praca
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo kanoniczne -- zagadnienia
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo karne wojskowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Praworządność
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Prokuratura
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny organizacja
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Senat
(1)
Skarb państwa
(1)
Skarbnicy (samorząd terytorialny)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga pauliańska
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Sąd Okręgowy (Warszawa)
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądy przysięgłych
(1)
Uchodźcy
(1)
Ukraińcy
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1921)
(1)
Konstytucja Polski (1935)
(1)
Konstytucja Polski (1952)
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Francja
(2)
Polska
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Arktyka (region)
(1)
Dania
(1)
Grenlandia (Dania ; wyspa)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 31)
ISBN: 83-7306-322-6
1. Trybunał Konstytucyjny wobec współczesnych koncepcji prawa, 2. Sprawiedliwość jako idea prawa, 3. Sprawiedliwość jako równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Celowość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 5. Bezpieczeństwo prawne - pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjengo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-7483-742-2
1. Zasada demokratycznego państwa prawnego, 2. Zasada proporcjonalności, 3. Zasada równości, 4. Zasady wydawania rozporządzeń. Wyłączność ustawy, 5. Zasada kadencyjności organów władzy publicznej, 6. Przepisy Konstytucji w relacji do prawa wspólnotowego. Konstytucja: Preambuła, 1. Rzeczpospolita, 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, 3. Xródła prawa, 4. Sejm i Senat, 5. Prezydent Rzeczypospolitej, 6. Rada ministrów i administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny, 8. Sady i Trybunały, 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 10. Finanse publiczne, 11. Stany nadzwyczajne, 12. Zmiana Konstytucji, 13. Przepisy przejściowe i końcowe. Sądy konstytucyjne - wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88551-39-6
R.1 Zasady ustroju; R.2 Wolności i prawa człowieka; R.3 Źródła prawa; R.4 Sejm i Senat; R.5 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; R.6 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.7 Samorząd terytorialny; R.8 Sądy; R.9 Trybunał Konstytucyjny; R.10 Organy kontroli państwowej i ochrony państwa; R.11 Finanse publiczne; R.12 Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87515-41-8
1. Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 2. Legitymizacja do występowania z wnioskami przed Trybunałem Konstytucyjnym, 3. Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, 4. Skarga konstytucyjna - problem do rozwiązania, 5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 6. Zadania odrębne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 7. Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 8. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., 9. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, 11. Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, 12. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 13. Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 14. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, 15. Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, 16. Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli konstytucyjnej, 17. Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 18. Wolność gospodarcza jako zasada i wartość ustrojowa, 19. Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, 20. Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, 21. Prawo do wynagrodzenia za szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 22. Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 23. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, 24. Konstytucyjne gwarancje opodatkowania, 25. Suwerenność, wybory, referendum. Kilka refleksji syntetyzujących, 26. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, 27. Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, 28. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 29 .Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-11-2
O rozumieniu roli prokuratury w pierwszych latach Polski Ludowej; Podpis elektroniczny - teoria i praktyka; Odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego; Odpowiedzialność osób będących biegłymi rewidentami; Tzw. dekret o faszyzacji, czyli "lex retro agit"; Podatkowe konsekwencje zasady ochrony praw słusznie nabytych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo; Zaświadczenie a akt deklaratoryjny; Istota i pojęcie samorządu terytorialnego na podstawie wybranej polskiej literatury prawniczej okresu międzywojennego; Uzupełnienie postępowania przygotowawczego na etapie rozprawy (art.397 k.p.k.) w noweli do kodeksu postępowania karnego z 2003 r. - pierwsze uwagi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 5)
ISBN: 83-88690-05-1
Prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego; Zagadnienia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej; Trybunał Konstytucyjny- geneza, organizacja, funkcjonowanie Senat francuski wobec współczesnych wyzwań Unii Europejskiej; Status osób prawnych na podstawie protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i politycznych; System modalności denotycznych jako algebra Boole'a; Posoborowa ewolucja ustawodawstwa kościelnego dotycząca utraty urzędów kościelnych; Od Sztokholmu poprzez Rio do...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-796-2
Wstęp; R.1 Instytucjonalizacja prawna partii politycznych; R.2 Ograniczenia wolności tworzenia i działalności partii politycznych w wybranych konstytucjach europejskich; R.3 Ograniczenia wolności tworzenia i działalności partii politycznych w Polsce w latach 1990-1997; R.4 Kompetencje Sądu okręgowego w Warszawie wobec partii politycznych; R.5 Kontrola celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-484-5
1. Miejsce odpowiedzialności władzy publicznej w czynach niedozwolonych, 2. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim, 3. Wpływ konstytucji z 1997 r. na kodeksowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych przy wykonywaniu władzy publicznej po dniu 1 września 2004 r., 6. Szczególne sposoby wykonywania władzy publicznej i przypisana za nie odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 417 par. 1-4 k.c., 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania, 9. Realizacja zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na obszarze Unii Europejskiej, Wnioski, Akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-407-6
1. Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa? 2. Prawo administracyjno-karne jako ponadczasowy problem prawny, 3.Geneza prawa administracyjno-karnego w Polsce, 4.Pieniężne kary administracyjne, 5.Analiza przepisów statuujących odpowiedzialność administracyjno-karną na tle orzecznictwa NSA, 6.Charakter, miejsce
i rola prawa administracyjno-karnego w świetle orze cznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 7.Ocena polskiego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa. Orzecznictwo / Kluwer Polska Sp. z o.o. Wolters)
ISBN: 978-83-7526-821-8
Cz.I Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego: 1.Orzekanie co do wejścia w życie skutków wyroku Trybunału konstytucyjnego, 2. Konstrukcja normy intertemporalnej, 3. Prawo intertemporalne a zasada zaufania do państwa i prawa oraz zasada ochorny praw nabytych. Cz.II Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Bajwyższego: 1. Aspekt konstytucyjnoprawny prawa itertemporalnego, 2. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 3. Zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działalnia ustawy nowej, 4. Wpływ prawa międzynarodowego i wspólnotowego na interpretację przepisów intertemporalnych, 5. Wpływ prawa intertemporalnego na spójność systemu prawa (horyzontalnie). Cz.III - Orzecznictwo Izby (Administracyjnej) Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego: 1. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 2. Zmiana prawa materialnego w toku sprawy (wybór zasad bezpośredniego działania ustawy nowej albo zasady dalszego działania ustawy dawnej), 3. zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działania ustawy nowej, 4. Wpływ orzeczenia TK na podstawę orzekania w konkretnej sprawie (skutek prawny orzeczenia TK -ex nunc czy ex tunc), 5. Wpływ wykładni dokonywanej przez sądy na nowelizację regulacji intertempralnych - zasada ochrony praw dobrze nabytych. Cz.IV Orzecznictwo Izby Karnej Sadu Najwyższego: 1. Orzekanie bezpośrednio o przepisach intertemporalnych, 2. Retroaktywność prawa, 3. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na interpretację przepisów intertemporalnych, 4. Wpływ prawa międzynarodowego na interpretację przepisów intertemporlanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo lokalowe / wprowadzenie Jerzy Pisuliński. - Stan na 15.02.2004r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 532 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7333-340-1
1.Wprowadzenie, 2.Wybrane akty prawne, 3.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rolne : zbiór przepisów / Aleksander Oleszko. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 678, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7444-032-5
1. Ustrój rolny, 2. Kształtowanie przestrzeni rolniczej w zakresie aktywizacji przyrodniczych mechanizmów rozwoju rolnictwa, 3. Obszary wiejskie, 4. Instrumenty wsparcia finansowego, 5. Uwłaszczenie gospodarstw rolnych, 7. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi (gospodarstwami rolnymi) skarbu państwa, 8.Gospodarowanie lasami stanowiącymi własność skarbu państwa, 9.System emerytalno - rentowy rolników, 10.Informacja rynkowa, 11. Ochrona prawna roślin, 12. Hodowla zwierząt, 13. Izby rolnicze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-982-7
1. O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, 3. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego określające inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (art. 190 ust. 3 Konstytucji) jako podstawa orzeczeń sądu, 4. O tzw. wyrokach aplikacyjnych Trybunału Konstytucyjengo oraz o "odżyciu" normy prawnej jako skutku orzeczenia Trybnału Konstytucyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prewencja indywidualna w procesie karnym / Arkadiusz Lach. - Stan prawny na 20.08.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020 r. - 356 s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8223-115-1
Zawiera: Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział 1. Pojęcie prewencji indywidualnej, rozwój koncepcji i jej znaczenie 1.1.Pojęcie prewencji indywidualnej 1.2.Rozwój koncepcji prewencyjnego wymiaru sprawiedliwości 1.3.Rozwój koncepcji prewencji indywidualnej w procesie karnym 1.4.Obszary realizacji prewencji indywidualnej Rozdział 2. Prewencja indywidualna w prawie karnym materialnym 2.1.Prewencja jako funkcja prawa karnego materialnego 2.2.Kryminalizacja 2.3.Kary 2.4.Środki karne 2.5.Środki zabezpieczające 2.6.Środki probacyjne 2.7.Inne środki 2.8.Dane o karalności Rozdział 3. Prewencja indywidualna w prawie cywilnym, administracyjnym, środkach postpenalnych i postępowaniu dyscyplinarnym 3.1.Proces karny a inne niż prawo karne gałęzie prawa w kontekście prewencji indywidualnej 3.2.Prewencja indywidualna w prawie cywilnym 3.3.Postpenalne pozbawienie wolności 3.4.Prewencja indywidualna w prawie administracyjnym 3.5.Prewencja indywidualna w postępowaniu dyscyplinarnym Rozdział 4. Prewencja indywidualna w prowadzeniu czynności operacyjno-porządkowych Policji 4.1.Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 4.2.Czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe a czynności procesowe 4.3.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych 4.4.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych Rozdział 5. Prewencja indywidualna a proces karny 5.1.Prewencja jako cel procesu karnego 5.2.Prewencja indywidualna a zasada prawa do obrony 5.3.Prewencja indywidualna a zasady prawdy materialnej 5.4.Prewencja indywidualna a zasada domniemania niewinności 5.5.Domniemanie niestwarzania zagrożenia 5.6.Zasada proporcjonalności 5.7.Zakaz podwójnego karania Rozdział 6. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla wprowadzania regulacji karnoprocesowych 6.1.Powody wprowadzania środków prewencji indywidualnej do procesu karnego 6.2.Odwołania do prewencji indywidualnej w pracach legislacyjnych przy wprowadzaniu poszczególnych regulacji 6.3.Ocena roli prewencji indywidualnej we wprowadzaniu regulacji karnoprocesowych Rozdział 7. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla stosowania instytucji karnoprocesowych 7.1.Prewencja indywidualna jako przesłanka stosowania instytucji karnoprocesowych per se (przesłanka prewencyjna) 7.2.Prewencja indywidualna jako kryterium oceny zaistnienia innych przesłanek 7.3. Prewencja indywidualna wszczęcie postępowania przygotowawczego i przedstawienie zarzutów 7.4.Prewencja indywidualna przy tymczasowym aresztowaniu 7.5.Prewencja indywidualna przy nie izolacyjnych środkach zapobiegawczych 7.6.Prewencja indywidualna przy ujęciu i zatrzymaniu 7.7.Prewencja indywidualna przy podsłuchu 7.8.Prewencja indywidualna w ustawie o świadku koronnym 7.9.Inne instytucje mogące służyć realizacji celu prewencyjnego w Kodeksie postepowania karnego 7.10.Inne karnoprocesowe środki prewencji indywidualnej występujące w obcych systemach prawnych 7.11.Negatywne aspekty stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.12.Gwarancje związane ze stosowaniem karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.13.Problem odszkodowania za bezzasadne zastosowanie instytucji procesowych ze względu na prewencję indywidualną Rozdział 8. Ustalenie przesłanek stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 8.1. Kluczowe kwestie 8.2. Poziom ryzyka 8.3. Kryteria oceny ryzyka 8.4. Metody oceny ryzyka 8.5. Prawdopodobieństwo zaistnienia przyszłych zachowań i związane z tym ryzyko błędu 8.6. Ocena ryzyka w orzecznictwie sądów polskich Rozdział 9. Prewencja indywidualna w procesie karnym w innych systemach prawnych 9.1. Stany Zjednoczone Ameryki 9.2. Anglia i Walia 9.3. Niemcy 9.4. Francja 9.5. Włochy Podsumowanie i wnioski Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-049-3
1. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne jako jedna z tych kompetencji; 2. Podmiotowa przesłanka pytania prawnego; 3. Przedmiotowa przesłanka pytania prawnego; 4. Funkcjonalna przesłanka pytania prawnego; 5. Zakres obowiązku wniesienia pytania prawnego; 6. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zainicjowanych pytaniem prawnym; 7. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w następstwie rozpoznania pytania prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again