Form of Work
Książki
(55)
Status
only on-site
(48)
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(48)
Author
Marody Mirosława
(2)
Ruszkowski Paweł
(2)
Aleksandrowicz Piotr
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Beksiak Janusz
(1)
Blok Zbigniew
(1)
Bogucka Teresa
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Cichomski Bogdan
(1)
Domosławski Artur
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gołata Krzysztof
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Grzelońska Urszula
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Gumała Wiesław
(1)
Gładys-Jakóbik Jolanta
(1)
Jackiewicz Irena
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Janc Alfred
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarosz Maria
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kaleta Józef
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Kieżun Witold
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalik Janina
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Krzemiński Sławomir
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Litwa Piotr
(1)
Malik K
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Matusiak Krzysztof
(1)
Miszewski M
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Morawski Paweł
(1)
Morawski Witold
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Papuzińska Joanna
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna
(1)
Piątek Teresa
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Przeciszewski Tadeusz
(1)
Ptaszyńska Barbara
(1)
Romanowska Maria
(1)
Romiszewska Beata
(1)
Rubisz Lech
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Stefański Marek
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szczakowski Ziemowit J
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szymla Wojciech
(1)
Szynol Adam
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tobera Piotr
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Welfe Aleksander
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Winiecki Jan
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woźniak Michał G
(1)
Wójtowicz Andrzej
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zadora Halina
(1)
Zagórowska A
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula
(1)
Żochowski Dawid
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(52)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(40)
Polska
(24)
Gospodarka
(15)
Przedsiębiorstwo
(6)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(6)
Banki
(4)
Bezrobocie
(4)
Innowacje
(4)
Państwo
(4)
Rynek pracy
(4)
Transformacja systemu społeczno
(4)
Zmiana społeczna
(4)
Demokracja
(3)
Miasta
(3)
Polityka społeczna
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Siła robocza
(3)
Socjologia
(3)
Unia Europejska
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Elita władzy
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje
(2)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka
(2)
Prywatyzacja
(2)
Public relations
(2)
Publicystyka polska
(2)
Socjalizm
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Wartość
(2)
Władza państwowa
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja publiczna
(1)
Analiza systemowa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Czasopisma
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Emerytura
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Holdingi
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Korupcja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Polityka (czasop. ; 1957- )
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prasa bezpłatna
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Programy nauczania
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przemysł
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Reformy Balcerowicza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ryć, Kazimierz (1935- )
(1)
Samorząd miejski
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telewizja
(1)
Transformacja
(1)
Transport
(1)
Subject: time
1989-
(12)
1901-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
55 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-05-5
Wielka Transformacjal Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Alternatywny scenariusz posocjalistycznej transformacji w Rosji; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy rzeczy mogły przebiegać inaczej?; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?; Transformacja: pytania bez odpowiedzi; Przyszłość transformacji; 20 lat transformacji gospodarczej - sukcesy i porażki; Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?; Dwadzieścia lat transformacji w krajach byłego Związku Radzieckiego i jej rezultaty; Transformacja ekonomiczna w Chinach przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; Transformacja w Rosji i Chinach. Analiza porównawcza w szerszej perspektywie; Mikroekonomia transformacji ustrojowej; Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji. Rola instytucji; Prośrodowiskowa ewolucja polskieg przemysłu w procesie transformacji systemu politycznego i prawnego; Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych; W stronę nowego Bretton Woods.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-41-8
Wstęp; 1. Miejsce i znaczenie posrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce; 2. Model współczesnego banku; 3. System bankowy i jego elementy; 4. System bankowy a procesy integracyjne; 5. Bankowość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyj nym; 6. Przyszłość procesów integracyjnych w sektorze bankowym - próba prognozowania; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-614-2
Przywództwo i instytucje; Uwarunkowania budowy polskie go systemu partyjnego: instytucje i procesy; Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji; Reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu (CAGR); Administsracja centralna 1997-2001; Samorządo wa i rządowa administracja publiczna w terenie - 1989- 1998; Reforma administracyjna 1998 r.; Instytucje poli tyki regionalnej w Polsce; Transformacja w polskim sądownictwie; Instytucje gospodarcze; Regulacyjne aspekty transformacji gospodarczej Polski; Dostosowa nie struktur władzy w Polsce do realizacji polityki integracji europejskiej; Przygotowanie instytucjonalne państwa do integracji międzynarodowej: akcesja RP do NATO; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88796-74-7
1. Regionalne aspekty restrukturyzacji; 2. Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej; 3. Przekształcenia demograficzne i społeczno-przestrzennej struktury miast w okresie przemian ustrojowych; 4. Wpływ czynników społeczno-demograficznych na decyzje strategiczne przedsiębiorstw; 5. Niepełnosprawni- ujecie demograficzne i regionalne; 6. Zakres działania samorządu terytorialnego wobec osób niepełnosprawnych- proponowany model działania; 7. Demograficzne aspekty promocji małych ojczyzn; 8. Demograficzne podstawy budowy strategii rozwoju regionów; 9. Zróżnicowanie procesów demograficznych według pochodzenia etnicznego ludności na Śląsku Opolskim w latach 1945-2000; 10. Zmiany natężenia podstawowych kierunków migracji wewnętrznych na Pomorzu Środkowym w okresie transformacji ustrojowej; 11. Wpływ transformacji ustrojowej na dysproporcje rozwoju ludności rolniczej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego); 12. Zmiany struktury ludności i podstawowych funkcji gospodarczych w najmniejszych miastach Opolszczyzny w latach 1975-1999; 13. Zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku; 14. Bezrobocie a proces zawierania związków małżeńskich w układzie przestrzennym w Polsce w latach 1990-1998; 15. Przemiany na opolskim rynku pracy w okresie transformacji; 16. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w świetle prognozy ludnościowej po 2030 roku; 17. Elektrownia Opole jako "generator" rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338112-0
1. Problematyka elit- różnorodność ujęć teoretycznych; 2. Samorząd gminny- od centralizmu do lokalizmu; 3. Teoretyczno-metodologiczna koncepcja badań; 4. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie; 5. Gospodarka rynkowa z perspektywy; 6. Przemiany w życiu społecznym- wybrane aspekty; 7. Pierwsza dekada transformacji systemowej w opiniach wójtów gmin wiejskich Polski południowo-wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-52-0
Dekada transformacji. W poszukiwaniu interpretacji; Unia Gospodarczo-Walutowa. Ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej?; Egzemplifikacja wybranych modeli makroekonomicznych w gospodarce polskiej w okresie 1993-2005; Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce; Konsekwencje strumieniowego charakteru podatków; Transformacja systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005); Rynek kredytu konsumpcyjnego - stan i perspektywy rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Analiza efektywności wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i w Polsce; Polski system ochrony zdrowia w okresie reformy na tle systemów europejskich; Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej; Teoria optymalnego obszaru walutowego a konwergencja nominalna w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1248-8
Zasady makromodelowania gospodarki okresu transformacji. Główne postulaty teoretyczne; Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych; Modele korekty błędem. Modele płac; Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne; Modele arch. Modele kursów akcji; Pomiar wielkości nieobserwowalnych przez analizę regresji. Postęp techniczny i efektywność procesu produkcyjnego; Symulacje deterministyczne i stochastyczne. Analiza właściwości makromodelu wk98 i mechanizmów gospodarczych okresu transformacji; Prognozowanie na podstawie makromodeli. Prognoza rozwoju gospodarki Polski do 2010 r. Analiza scenariuszowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-338-8
Wstęp: Scena, aktorzy, scenariusze; Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów; Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin: perspektywa administracji rządowej; Przekształcenie sektora elektroenergetycznego w Polsce - perspektywa Ministra Gospodarki; Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA; Aktorzy prywatyzacji PAK na scenie Sejmowej Komisji Gospodarki; Prywatyzacja PAK - analiza społecznego pola gry; Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej na przykładzie organizacji PAK (Pątnów-Adamów-Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej; Elektroenergetyka w perspektywie socjologii zmiany organizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek i Polityka / red. Zbigniew Machelski ; Nr 3)
ISBN: 978-83-7441-495-1
Cz.I Zagadnienia metodologiczne i teoretyczne: 1. Wstęp. Instytucjonalizm, instytucja polityczna i instytucjonalizacja jako kategorie polityczne, 2. Instytucjonalizacja jako proces historyczny i kulturowy, 3. Pojęcie instytucji politycznej. Instytucjonalizacja i demokracja, 4. Specyfika instytucjonalizacji politycznej w autokracji. Instytucje fasady, 5. Współzależność norm prawnych i norm politycznych w procesie kształtowania współczesnych instytucji politycznych, 6. Instytucjonalizacja partii politycznych, 7. Instytucjonalizacja lokalnych ruchów politycznych. Komitety wyborcze wyborców w miastach górnośląskich, 8. Instytucjonalizacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Aspekty retrospektywne i prospektywne, 9. Personifikacja instytucji i instytucjonalizacja osób. Cz.II Instytucjonalizacja idei i podziałów społeczno-politycznych w III RP. Wybrane przykłady: 1. Słabość instytucjonalna w Polsce, 2. Centrum - peryferie w III RP, 3. Pracobiorcy versus pracodawcy. Instytucjonalizacja trójstronności w Polsce, 4. Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego instytucjonalizacja, 5. stosunki państwo - kościół w Polsce po 1989. Zarys relacji instytucjonalnych, 6. Zasada pozytywnej dyskryminacji. Instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej w Polsce, 7. Formacja postkomunistyczna i postsolidarnościowa. Świadomość i jej instytucje, 8. Zwolennicy versus przeciwnicy integracji europejskiej. Instytucjonalizacja konfliktu, 9. Idee wolności i sprawiedliwości społecznej, 10. Idea interesu narodowego. Analiza socjologiczna, 11. Idea "przełomu" w polskiej polityce, 12. "Przyjaciele ludu" i ich instytucje, 13. Od idei "powrotu do Europy" do Traktatu Konstytucyjnego, 14. Idea "kapitalizmu ludowego" w III RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-83-X
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-185-4
1. Kształtowanie polityki transportowej w aspekcie procesów konsolidacji, 2. Konsolidacja w transporcie jako forma transformacji rynku, 3. Kooperacja i konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, 4. Koncentracja kapitałowa, 5. Proces łączenia przedsiębiorstw oraz zarządzanie grupą kapitałową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-67-7
1. Forpoczty okręgłego stołu, 2. Od reformowania socjalizmu do restaurowania kapitalizmu, 3. Oswajanie demokracji rynkowej, 4. Kształtowanie demokratycznego ładu konstytucyjnego, 5. Rady na wady polskiej demokracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Seria PTNP / red. Joanna Marszałek-Kawa ; Polskie Tow. Nauk Politycznych)
ISBN: 978-83-7441-755-6
Co zrobiliśmy z naszą wolnością? Refleksje po wyborach z 1993 roku; " Od " czy " ku " obywatelskiemu społeczeństwu?; Aktorzy transformacji ustrojowej. Zwycięscy i pokonani; Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie. Refleksje nad koncepcjami Karla R. Poppera; Nowe elementy struktury społecznej w Polsce w procesach transformacji ustrojowej; Relacje wewnątrz elity politycznej a proces demokracji; Płytka modernizacja ( pojęcia, przykłady, interpretacje ); Znaczenie wartości społecznych w polityce; Systemy wartości decydenta; Górny Śląsk - społeczna gotowość do procesów restrukturyzacji, 18 tez socjologicznych; Międzynarodowe oddziaływania społeczno-kulturowe; Proces międzynarodowej adaptacji Polski; Gdzie silna demokracja, tam mocna politologia? Nauka o polityce lat 90. Problemy adaptacji do nowego ładu ustrojowego; Russia in the Time of Systemic Transition; Modernization and its Response in Social Culture; NATO Enlargement; The Answer is maybe...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-32-7
I. Teorie: 1. Pojęcie "kultury ekonomicznej" w wyjaśnieniu polskich przemian, 2. Imperializm ekonomiczny -czy zagraża socjologii?, 3. Ryzyko przeszczepu kultury gospodarczej. II. Przedsiębiorcy: 1. Hybrydyzacja. Analiza procesu restrukturyzacji polskiego przedsiębiorstwa przejętego przez zachodniego inwestora, 2. Transfer wiedzy w międzynarodowej korporacji bankowej, 3. Proces konwergencji na przykładzie historii firm zakładanych przez reemigrantów. III Włądze: 1. Doświadczenia urzędników administracji publicznej ze współpracy z partnerami zachodnymi, 2. Analiza procesu wyznaczania priorytetów dla Programu SAPARD, 2. Polscy posłowie na Sejm w Parlamencie europejskim. IV. Idee: 1. Ekonomiści polscy i nowy instytucjonalizm, 2. cZy istnieje polska ekonomia stosowana, 3. Szkoła na prowinicji. Budowanie nowoczesnej szkoły biznesu w Nowym Sączu- rola kontaktów z Zachodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-243-2
1. Istota samorządu terytorialnego 2. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w miastach po 1989 r. 3. Samorządy miejskie - specyfika i bariery funkcjonowania 4. Analiza systemowa. Zewnętrzne czynniki skuteczności samorządów 5. Analiza celów i struktur organizacyjnych samorządów. Czynniki skuteczności pochodzące z otoczenia celowego i wewnętrznego 6. Znaczenie samorządu terytorialnego w transformacji ustrojowej w Polsce - wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89410-10-9
I. Podstawowe problemy i tendencje w gospodarce, społe czenstwie i polityce państwa w latach 2002-2003 : 1. Gospodarka, 2. Rolnictwo i obszary wiejskie, 3. Prawo, 4. Społeczeństwo, 5. Polityka. II. Kapitał ludzki w Polsce : 1. Wstęp, 2. Kapitał ludzki
i jego rola w gospodarce, 3.Zdrowie publiczne, 4.Edu kacja, 5.Ustawiczne kształcenie zawodowe, 6.Wiedza w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) , 7.Jakość zasobów ludzkich w administracji publicznej
w kontekście przygotowania do zarządzania środkami po mocowymi, 8.Kapitał społeczny, 9.Działania władz centr alnych na rzecz budowania kapitału ludzkiego, 10.Zakoń czenie. III.Mechanizmy przemian w Polsce po roku 1989 : 1.Tran sformacja systemowa w Polsce-próba bilansu, 2.Dynamika
polskiej transformacji, 3.Mechanizmy przemian społecz no-polityczno-gospodarczych. IV. Polska w przededniu członkowstwa w Unii Europej skiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2393-8
1." Polityka" - historia i przeobrażenia po 1989 r., 2." Polityka" a ustrojowe przemiany polityczne, 3." Polityka" a ustrojowe przemiany gospodarczo-społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Od transformacji do integracji / Tadeusz Kołodziej - Warszawa : Tadeusz Kołodziej , 2015. - 95 s. : il. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-941821-0-6
Geneza, przebieg i istota transformacji: 1. Przyczyny wewnętrzne - krach gospodarki centralnej sterowanej; 2. Przyczyny zewnętrzne - „nowe myślenie” w ZSRR a stosunki z uzależnionymi krajami socjalistycznymi; 3. Wiodąca rola służb specjalnych w przygotowaniu transformacji w Polsce; 4. Okrągły stół; 5. Kontynuacja przemian (reform?) w gospodarce. Rola Kapitału międzynarodowego i integracji z UE w „transformacji”: 1. Warunki zewnętrzne „transformacji”; 2. Otwarcie gospodarki na zagranicę; 3. Zamiana dominacji sowieckiej na unijną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again