Form of Work
Książki
(91)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(78)
available
(45)
Branch
Wypożyczalnia
(45)
Czytelnia
(78)
Author
Kołodko Grzegorz W
(2)
Malik K
(2)
Marody Mirosława
(2)
Miszewski M
(2)
Morawski Witold
(2)
Ruszkowski Paweł
(2)
Zagórowska A
(2)
Aleksandrowicz Piotr
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Beksiak Janusz
(1)
Blok Zbigniew
(1)
Bogucka Teresa
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chmielewski Piotr
(1)
Chuchro Piotr
(1)
Cichomski Bogdan
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domosławski Artur
(1)
Dylus Aniela
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołata Krzysztof
(1)
Gradoń Witold
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Grzelońska Urszula
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Gumała Wiesław
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Gładys-Jakóbik Jolanta
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huczek Marian
(1)
Jackiewicz Irena
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Janc Alfred
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarosz Maria
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kaleta Józef
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kasperek Andrzej
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kil Jan
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Kocot Maria
(1)
Komorowski Jan
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalik Janina
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Krzemiński Ireneusz
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Krzemiński Sławomir
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Kurczewski Jacek
(1)
Kępa Marcin
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Liszka Joachim
(1)
Litwa Piotr
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Matusiak Krzysztof
(1)
Migalski Marek
(1)
Mikułowski Pomorski Jerzy
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Morawski Paweł
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Musiał Grażyna
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Papis Wojciech
(1)
Papuzińska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(83)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(92)
Language
Polish
(92)
Subject
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(69)
Polska
(30)
Gospodarka
(20)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(12)
Przedsiębiorstwo
(10)
Globalizacja
(7)
Państwo
(6)
Samorząd terytorialny
(6)
Unia Europejska
(6)
Zmiana społeczna
(6)
Bezrobocie
(5)
Społeczeństwo
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Banki
(4)
Innowacje
(4)
Integracja europejska
(4)
Polityka
(4)
Polityka społeczna
(4)
Rynek pracy
(4)
Siła robocza
(4)
Socjologia
(4)
Transformacja systemu społeczno
(4)
Demokracja
(3)
Elita władzy
(3)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Miasta
(3)
Prywatyzacja
(3)
Publicystyka polska
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Socjalizm
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Inwestycje
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(2)
Korupcja
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Public relations
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wartość
(2)
Władza państwowa
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Analiza systemowa
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czasopisma
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Diagnostyka przemysłowa
(1)
Dobro prawne
(1)
Dokumenty
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Emerytura
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Feminizm
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gliwice (woj. śląskie)
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Grupy nacisku
(1)
Holdingi
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura masowa
(1)
Lockdown
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Subject: time
1989-
(12)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Polska
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Zabrze (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
92 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-05-5
Wielka Transformacjal Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Alternatywny scenariusz posocjalistycznej transformacji w Rosji; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy rzeczy mogły przebiegać inaczej?; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?; Transformacja: pytania bez odpowiedzi; Przyszłość transformacji; 20 lat transformacji gospodarczej - sukcesy i porażki; Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?; Dwadzieścia lat transformacji w krajach byłego Związku Radzieckiego i jej rezultaty; Transformacja ekonomiczna w Chinach przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; Transformacja w Rosji i Chinach. Analiza porównawcza w szerszej perspektywie; Mikroekonomia transformacji ustrojowej; Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji. Rola instytucji; Prośrodowiskowa ewolucja polskieg przemysłu w procesie transformacji systemu politycznego i prawnego; Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych; W stronę nowego Bretton Woods.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-41-8
Wstęp; 1. Miejsce i znaczenie posrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce; 2. Model współczesnego banku; 3. System bankowy i jego elementy; 4. System bankowy a procesy integracyjne; 5. Bankowość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyj nym; 6. Przyszłość procesów integracyjnych w sektorze bankowym - próba prognozowania; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-614-2
Przywództwo i instytucje; Uwarunkowania budowy polskie go systemu partyjnego: instytucje i procesy; Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji; Reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu (CAGR); Administsracja centralna 1997-2001; Samorządo wa i rządowa administracja publiczna w terenie - 1989- 1998; Reforma administracyjna 1998 r.; Instytucje poli tyki regionalnej w Polsce; Transformacja w polskim sądownictwie; Instytucje gospodarcze; Regulacyjne aspekty transformacji gospodarczej Polski; Dostosowa nie struktur władzy w Polsce do realizacji polityki integracji europejskiej; Przygotowanie instytucjonalne państwa do integracji międzynarodowej: akcesja RP do NATO; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-333-3
1. Kraina szczęśliwości czy miejsce przeklęte? Dwie dekady polskiej transformacji w oglądzie socjologicznym, 2. Religia i regligijność Polaków w okresie transformacji, 3. Czynniki i kierunki zmiany/kontynuacji kulturowej w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej w latach 1989-2007, 4. Dylematy transformacji w świetle kapitału społeczno-kulturowego wsi. Przeoczne konsekwencje, nieoczekiwane napięcia, 5. Na marginesie: o potrzebie "nowej" pracy socjalnej i pożytkach z niej płynących w nowych czasach, 6. Perspektywiczna sytuacja demograficzna Polski a potrzeba badań socjologicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-324-7
1. Rodzaje i metody finansowania deficytu budżetowego, 2.Transformacja ustrojowa polskiej gospodarki a stan budżetu państwa, 3. Polityka budżetowa w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88796-74-7
1. Regionalne aspekty restrukturyzacji; 2. Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej; 3. Przekształcenia demograficzne i społeczno-przestrzennej struktury miast w okresie przemian ustrojowych; 4. Wpływ czynników społeczno-demograficznych na decyzje strategiczne przedsiębiorstw; 5. Niepełnosprawni- ujecie demograficzne i regionalne; 6. Zakres działania samorządu terytorialnego wobec osób niepełnosprawnych- proponowany model działania; 7. Demograficzne aspekty promocji małych ojczyzn; 8. Demograficzne podstawy budowy strategii rozwoju regionów; 9. Zróżnicowanie procesów demograficznych według pochodzenia etnicznego ludności na Śląsku Opolskim w latach 1945-2000; 10. Zmiany natężenia podstawowych kierunków migracji wewnętrznych na Pomorzu Środkowym w okresie transformacji ustrojowej; 11. Wpływ transformacji ustrojowej na dysproporcje rozwoju ludności rolniczej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego); 12. Zmiany struktury ludności i podstawowych funkcji gospodarczych w najmniejszych miastach Opolszczyzny w latach 1975-1999; 13. Zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku; 14. Bezrobocie a proces zawierania związków małżeńskich w układzie przestrzennym w Polsce w latach 1990-1998; 15. Przemiany na opolskim rynku pracy w okresie transformacji; 16. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w świetle prognozy ludnościowej po 2030 roku; 17. Elektrownia Opole jako "generator" rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-26-5
R.I Doświadczenia dialogu społecznego i demokracji konsensualnej w świecie zachodnim i w Polsce. Racje za i przeciw: Dialog społeczny - standard europejski stosunków przemysłowych; Dialog społeczny - doświadczenia polskie. R.II Główni uczestnicy dialogu społecznego w dzisiejszej Polsce: Organizacje pracobiorcy; Organizacje pracodawców; Państwo jako partner stosunków i dialogu społecznego. R.III Główni aktorzy polskiej sceny politycznej wobec dialogu i demokracji konsensualnej: Partie polityczne a dylemat: konsens czy konflikt - wyniki badań; Partie polityczne a dialog społeczny - formuła i praktyka transformacji; Partie a dialog społeczny - deklaracje liderów partii; Partie a dialog społeczny - opinie i oceny partnerów społecznych i politycznych. R.IV Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji go spodarki polskiej do wymogów UE - diagnoza i elementy prognozy: Koncepcje, definicje, tematyka i uczestnicy dialogu społecznego; Opis i diagnoza aktualnego stanu dialogu społecznego; Przyczyny zaniku lub osłabienia dialogu społecznego w ostatnim okresie; Integracja europejska a dialog społeczny w Polsce. Warunki zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego; Scenariusz przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-053-7
Cz.I Transformacja jako proces - uwarunkowania ogólne: Transformacja - proces wieloaspektowy; Modele przeksz tałceń; Efektywność modeli przekształceń; Wpływ przy szłości na proces transformacji. Cz.II Gł. procedury transformacyjne: Segement pierwszy - polityka; Segment drugi - gospodarka; Segment trzeci - sfera społeczna; Segment czwarty - akceptacja społe czna i system wartości. Cz.III Z doświadczeń dwunastolecia: Zróżnicowany rytm przemian; Czynniki zewnętrzne. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338112-0
1. Problematyka elit- różnorodność ujęć teoretycznych; 2. Samorząd gminny- od centralizmu do lokalizmu; 3. Teoretyczno-metodologiczna koncepcja badań; 4. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie; 5. Gospodarka rynkowa z perspektywy; 6. Przemiany w życiu społecznym- wybrane aspekty; 7. Pierwsza dekada transformacji systemowej w opiniach wójtów gmin wiejskich Polski południowo-wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-52-0
Dekada transformacji. W poszukiwaniu interpretacji; Unia Gospodarczo-Walutowa. Ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej?; Egzemplifikacja wybranych modeli makroekonomicznych w gospodarce polskiej w okresie 1993-2005; Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce; Konsekwencje strumieniowego charakteru podatków; Transformacja systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005); Rynek kredytu konsumpcyjnego - stan i perspektywy rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Analiza efektywności wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i w Polsce; Polski system ochrony zdrowia w okresie reformy na tle systemów europejskich; Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej; Teoria optymalnego obszaru walutowego a konwergencja nominalna w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1248-8
Zasady makromodelowania gospodarki okresu transformacji. Główne postulaty teoretyczne; Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych; Modele korekty błędem. Modele płac; Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne; Modele arch. Modele kursów akcji; Pomiar wielkości nieobserwowalnych przez analizę regresji. Postęp techniczny i efektywność procesu produkcyjnego; Symulacje deterministyczne i stochastyczne. Analiza właściwości makromodelu wk98 i mechanizmów gospodarczych okresu transformacji; Prognozowanie na podstawie makromodeli. Prognoza rozwoju gospodarki Polski do 2010 r. Analiza scenariuszowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-338-8
Wstęp: Scena, aktorzy, scenariusze; Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów; Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin: perspektywa administracji rządowej; Przekształcenie sektora elektroenergetycznego w Polsce - perspektywa Ministra Gospodarki; Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA; Aktorzy prywatyzacji PAK na scenie Sejmowej Komisji Gospodarki; Prywatyzacja PAK - analiza społecznego pola gry; Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej na przykładzie organizacji PAK (Pątnów-Adamów-Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej; Elektroenergetyka w perspektywie socjologii zmiany organizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd.10 rozszerz. - PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 499 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14242-1
1.Odrodzenie Polski (1914-1918); 2.Konsolidacja Państwa (1918-1921); 3.Problemy i konflikty (1921-1923); 4.Próby stabilizacji (1924-1926); 5.Początek rządów Sanacji (1926-1930); 6.W czasie Wielkiego Kryzysu (1930-1935); 7.Ostatnie lata II Rzeczpospolitej (1935-1939); 8. Groźba zagłady (1939-1941); 9.U boku Wielkiej Trójki (1941-1943); 10. Gwałt na Polsce (1943-1945); 11. Wprowadzenie "Demokracji Ludowej" (1945-1947); 12. Monopolizacja władzy (1947-1950); 13.Apogeum stalinizmu (1950-1953); 14. Odwilż (1953-1956); 15. Zawiedzione nadzieje (1956-1959); 16. W bezruchu (1959-1964); 17. Sprzeczne prądy (1964-1967); 18. Między Marcem i Grudniem (1968-1970); 19.Cud na kredyt (1971-1976); 20. Ku przełomowi (1976-1980); 21. Pod znakiem "Solidarności" (1980-1981); 22. Stan wojenny i "powojenny" (1980-1988); 23. Początek transformacji ustrojowej (1988-1993); 24. Kontynuacja czy zachamowanie zmian?; 25. Kohabitacja przełomu stuleci; 26. Monopol władzy postkomunistów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek i Polityka / red. Zbigniew Machelski ; Nr 3)
ISBN: 978-83-7441-495-1
Cz.I Zagadnienia metodologiczne i teoretyczne: 1. Wstęp. Instytucjonalizm, instytucja polityczna i instytucjonalizacja jako kategorie polityczne, 2. Instytucjonalizacja jako proces historyczny i kulturowy, 3. Pojęcie instytucji politycznej. Instytucjonalizacja i demokracja, 4. Specyfika instytucjonalizacji politycznej w autokracji. Instytucje fasady, 5. Współzależność norm prawnych i norm politycznych w procesie kształtowania współczesnych instytucji politycznych, 6. Instytucjonalizacja partii politycznych, 7. Instytucjonalizacja lokalnych ruchów politycznych. Komitety wyborcze wyborców w miastach górnośląskich, 8. Instytucjonalizacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Aspekty retrospektywne i prospektywne, 9. Personifikacja instytucji i instytucjonalizacja osób. Cz.II Instytucjonalizacja idei i podziałów społeczno-politycznych w III RP. Wybrane przykłady: 1. Słabość instytucjonalna w Polsce, 2. Centrum - peryferie w III RP, 3. Pracobiorcy versus pracodawcy. Instytucjonalizacja trójstronności w Polsce, 4. Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego instytucjonalizacja, 5. stosunki państwo - kościół w Polsce po 1989. Zarys relacji instytucjonalnych, 6. Zasada pozytywnej dyskryminacji. Instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej w Polsce, 7. Formacja postkomunistyczna i postsolidarnościowa. Świadomość i jej instytucje, 8. Zwolennicy versus przeciwnicy integracji europejskiej. Instytucjonalizacja konfliktu, 9. Idee wolności i sprawiedliwości społecznej, 10. Idea interesu narodowego. Analiza socjologiczna, 11. Idea "przełomu" w polskiej polityce, 12. "Przyjaciele ludu" i ich instytucje, 13. Od idei "powrotu do Europy" do Traktatu Konstytucyjnego, 14. Idea "kapitalizmu ludowego" w III RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-83-X
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-185-4
1. Kształtowanie polityki transportowej w aspekcie procesów konsolidacji, 2. Konsolidacja w transporcie jako forma transformacji rynku, 3. Kooperacja i konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, 4. Koncentracja kapitałowa, 5. Proces łączenia przedsiębiorstw oraz zarządzanie grupą kapitałową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again