Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Barcz Jan
(4)
Barcik Jacek
(1)
Bujalski Rafał
(1)
Błędzki Piotr
(1)
Freiberg Stephan
(1)
Jirásek Jiří
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Krzyżanowski Lech
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Przybylska-Maszner Beata
(1)
Rewizorski Marek
(1)
Skibińska Ewa
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Traktat lizboński (2007)
(12)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Unia Europejska
(4)
Umowy międzynarodowe
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Integracja europejska
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Lotnictwo
(1)
Parlament Europejski
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Traktat Lizboński (2007)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Transport powietrzny
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-205-1985-4
1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej; 2. Budowa, charakter prawny, członkostwo, cele i zasady działania Unii Europejskiej; 3. Prawo Unii Europejskiej; 4. System instytucjonalny Unii Europejskiej; 5. Ramy prawno-instytucjonalne stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej; 6. Finansowanie Unii Europejskiej; 7. Swobody rynku wewnętrznego; 8. Wspólna polityka handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE; 9. Wspólna Polityka Rolna; 10. Polityka spójności; 12. Unia Gospodarcza i Walutowa; 13. Inne polityki unijne i działania wewnętrzne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 3(22) 2008. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2008. - 132 s. : tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(22) 2008)
1. System przewodnictwa w Unii Europejskiej w świetle traktatu z Lizbony. Wnioski dla prezydencji Polski w UE; 2. Prace nad międzynarodowym systemem prawnym odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez statki powietrzne na powierzchni ziemi. Stan i perspektywy; 3. Stabilność finansowa jako cel polityki stabilizacyjnej; 4. Zażalenie jako środek odwoławczy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 5. Skazania za przestępstwo z art. 218 par. 1 K.K. w latach 1998-2006 w świetle statystyk sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nowy Traktat o Unii Europejskiej / Stephan Freiberg - Warszawa : C.H.Beck , 2015. - 114 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7615-8
1.Wartości i cele Unii; 2. Stanowienie prawa obywateli poprzez umowę na rynku wewnętrznym zgodnie z wartościami i celami Unii; 3. Ustalanie prawa przez Unię Europejską; 4. Uwagi końcowe a zarazem spojrzenie w przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVII , [1] , 537, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2418-0
Rozdział I.: Zagadnienia wstępne, Rozdział II. : Zarys historii integracji europejskiej , Rozdział III. : Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa , Rozdział IV. : Aksjologia Unii Europejskiej , Rozdział V. : Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej , Rozdział VI. : Finansowanie Unii Europejskiej , Rozdział VII. : Prawodawstwo Unii Europejskiej , Rozdział VIII. : Prawo Unii Europejskiej wobec prawa międzynarodowego i krajowego , Rozdział IX. : Sądowy system ochrony prawnej , Rozdział X. : Pozasądowy system ochrony prawnej , Rozdział XI. : Polityka i działania wewnętrzne Unii , Rozdział XII. : Swobody rynku wewnętrznego , Rozdział XIII. : Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , Rozdział XIV. : Unia Gospodarcza i Walutowa , Rozdział XV. : Działania zewnętrzne Unii Europejskiej , Rozdział XVI. : Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edycja Sądowa)
ISBN: 978-83-255-0585-1
1. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., 3. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowckiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r., 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., 5. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, 6. Statut Trybunału Sprawiedliwości, 7. Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 8. Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, 9. Traktat z Lizbony zmieniący Trakta o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. - werska skonsolidowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-908-7
Część I: Traktat z Lizbony. 1. Rys historyczny, struktura, główne regulacje. Część II: Traktaty i inne dokumenty. 1. Obecnie obowiązujące traktaty stanowiące Unię. 2. Traktaty zmienione na mocy Traktatu z Lizbony. 3. Protokoły i tabele ekwiwalencyjne. 4. Deklaracje. 5. Karta praw podstawowych wraz z wyjaśnieniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-752-3
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej- definicja, klasyfikacja, zasady; 2. Parlament Europejski jako centrum demokratyczne Unii Europejskiej; 3. Rada Europejska jako zinstytucjonalizowane centrum polityczne Unii Europejskiej; 4. Rada jako centrum decyzyjne Unii europejskiej; 5. Komisja jako biurokratyczne centrum egzekutywy Unii Europejskiej; 6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako centrum sądownicze; 7. Europejski Bank Centralny jako centrum stabilizacji gospodarczo-walutowej Unii Europejskiej; 8. Trybunał Obrachunkowy jako centrum kontroli zewnętrznej finansów Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7567-022-6
1. Wprowadzenie- droga do Traktatu z Lizbony; 2. Aspekty prawne negocjacji podczas Konferencji Międzyrządowej 2007, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polski; 3. Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej; 4. Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej; 5. Likwidacja "struktury filarowej" Unii- podmiotowość prawno międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego; 6. Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w Radzie; 7. Umocnienie ochrony praw podstawowych; 8. Zmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i polityk; 9. Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 10. Reforma Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; 11. Polityczne znaczenie Traktatu z Lizbony i jego implementacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-139-4
Traktat o Unii Europejskiej z Aktem końcowym i deklaracjami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-987-6
1. Traktat z Lizbony: finalizacja reform ustrojowych Unii Europejskiej i nowe wyzwania; 2. Konsolidacja państw strefy euro: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji; 3. Prezydencja hybrydowa w nowym balansie instytucjonalnym Unii Europejskiej; 4. Prawo pierwotne Unii Europejskiej: nowe Traktaty stanowiące podstawę Unii i procedury ich zmiany; 5. Prawo pochodne Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia; 6. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej: zawieranie umów międzynarodowych; 7. Umocnienie ochrony praw podstawowych; 8. Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych; 9. Rozdział unijny w Konstytucji RP: odpowiedź na wyzwania związane z Traktatem z Lizbony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7627-000-5
1. Punkt wyjścia - podstawowe dylematy, 2. Stan obecny - rozkojarzenie ustrojowe, 3. Od Nicei do Lizbony, 4. Reformy strukturalne ustroju Unii, 5. Reformy instytucjonalne ustroju Unii, 6. Reformy sektorowe ustroju Unii, 7. Debata w Polsce nad reformą ustroju Unii, 8. Zamiast zakończenia: co dalejz Traktatem z Lizbony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Traktat lizboński (2007) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again