Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Galster Jan (1954-2020)
(2)
Kuźniak Brygida
(2)
Przyborowska-Klimczak Anna (1954- )
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Witkowski Zbigniew (1953- )
(2)
Czubik Paweł
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Szwarc Monika
(1)
Trzaskowski Rafał
(1)
Witkowska Katarzyna Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Traktat amsterdamski (1997)
(10)
Traktat nicejski (2000)
(8)
Instytucje europejskie
(5)
Integracja europejska
(4)
Konstytucja Europejska
(4)
Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
(4)
Unia Europejska
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Prawo Unii Europejskiej
(3)
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
(2)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(2)
GATT
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
NATO
(2)
ONZ
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
(2)
Światowa Organizacja Handlu
(2)
Decyzja administracyjna
(1)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Parlament Europejski
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo pierwotne Unii Europejskiej
(1)
Prawo traktatów
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Traktat nicejski (2001)
(1)
Traktaty rzymskie (1957)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87228-31-1
Wstęp: Geneza Traktatu amsterdamskiego; Ogólna ch-ka Traktatu amsterdamskiego; Reformy dot. instytucji; Sto pniowe ustanawianie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; Problematyka społeczna w Traktacie amsterdamskim; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Zagadnienia ściślejszej współpracy w Traktacie amsterdamskim; Perspektywy rozwoju integracji europejskiej po Traktacie amsterdamskim. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) - w jęz. angielskim i polskim. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana) w jęz. angielskim i polskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-91-6
Wstęp: Geneza Traktatu z Nicei; Ogólna ch-ka Traktatu z Nicei; Postanowienia instytucjonalne Traktatu z Nicei; Nowelizacja art.7 TUE; Wzmocniona współpraca; Poszerzeni Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana). Protokoły i deklaracje przyjete przez konferencję w Nicei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-82-4
R.I Dynamika reformy instytucjonalnej a teorie integracji europejskiej : 1. Liberalne podejście międzyrządowe, 2. Neoinstytucjonalizm, 3. Instytucjonlaizm a inne teorie integracji europejskiej, 4. Nowa dychotomia teoretyczna. R.II Przedmiot reformy unijnego systemu podejmowania decyzji : 1. Rada Ministrów, 2. Komisja Europejska, 3. Parlament Europejski, 4. Zróżnicowana integracja (elastyczność). R.III Wkład Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku na reformę unijnego systemu podejmowania decyzji: Traktat Amsterdamski: 1. Geneza Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku, 2. Reforma instytucjonalna, 3. Elastyczność, 4. Traktat Amsterdamski - sukces, czy fiasko?, R.IV Reforma unijnego systemu podejmowania decyzji na Konferencji Międzyrządowej 2000 roku: Traktat Nicejski : 1. Geneza Konferencji Międzyrządowej 2000 roku, 2. Upowszechnienie głosowania większością kwalifikowaną, 3. Ważenie głosów, 4. Skład Komisji Europejskiej oraz rola przewodniczącego Komisji, 5. Parlament Europejski, 6. Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, 7. Wzmocniona Współpraca, 8. Nicea-przełom, czy fiasko?. R.V Konwent o przyszłości Europy - nowa jakość w procesie podejmowania decyzji ustrojowych? : 1. Sposób reformowania unijnego systemu instytucjonalnego, 2. Konwent europejski - geneza, 3. Reforma unijnego procesu podejmowania decyzji w pracach Konwentu, 5. Rada Europejska i Rada Ministrów, 6. Parlament Europejski, 7. Elastyczność, 8. Konwent - podsumowanie. R.VI konferencja Międzyrządowa 2003/2004 : 1. Uczestnictwo i termin rozpoczęcia Konferencji Międzyrządowej, 2. Rada Ministrów, 3. Unijny Minister Spraw Zagranicznych, 4. Współpraca Strukturalna, 5. omisja Europejska - skład i rola przewodniczącego, 6. Parlament europejski - skład i udział w procedurze budżetowej, 7. Ocena Konferencji Międzyrządowej 2003-2004, 8. Postscriptum - problem ratyfikacji. R.VII Proces reformowania unijnego systemu podejmowania decyzji w świetle teorii integracji europejskiej : 1. Instytucjonalizacja procesu reformowania Unii Europejskiej, 2. Ewolucyjny charakter zmian traktatowych, 3. Cykilczność procesu reformowania unijnych instytucji, 4. Proces formowania preferencji, 5. Rola zasad nieformalnych i niezaplanowane konsekwencje działania, 6. Rola organów ponadnarodowych w reformowaniu unijnego systemu podejmowania decyzji, 7. Tożsamość urzędników pracujących zarówno w międzyrządowych jak i ponadnarodowych instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Wyd. 6 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7285-267-7
I. Geneza Wspólnot Europejskich. II. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. III. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 Października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Status prawny Unii Europejskiej. VI. Unia Europejska a państwa członkowskie. VII. Obywatelstwo europejskie. VIII. Prawo europejskie. IX. Wspólnotowe prawo gospodarcze. X. Integracja polityczna. XI. Unia Gospodarcza i Monetarna. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Geneza Wspólnot Europejskich; R.2 Od Europ. Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej; R.3 Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht- 7 lutego 1992r. R.4 System instytucjonalny Wspólnot Europ. oraz UE; R.5 Status prawny UE; R.6 UE a państwa członkowskie; R.7 Obywatelstwo europejskie; R.8 Prawo Europejskie; R.9 Wspólnotowe Prawo Gospodarcze; R.10 Integracja polityczna; R.11 Unia Gospodarcza i Monetarna; R.12 Stowarzyszenie i przystąpienie do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 281 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-535-2
I. Część ogólna : 1.Rozważania ogólne, 2.Uchwały organizacji międzynarodowych, 3.Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4.Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1.ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2.System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3.Wspólnoty Europejskie, 4.Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7.Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (2 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko. - Wyd. 3 zm.i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 278 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-798-9
I. Część ogólna : 1. Rozważania ogólne, 2. Uchwały organizacji międzynarodowych, 3. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4. Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1. ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2. System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3. Wspólnoty Europejskie, 4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7. Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
1. Koncepcje i plany integracji europejskiej. 2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie. 3. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich. 4. Rynek wewnętrzny i wspólna waluta. 6. Jednolity Akt Europejski. 7. Instytucje Unii Europejskiej. 8. Akty prawne Wspólnot Europejskich. 9. Traktat z Amsterdamu. 10. Traktat nicejski. 11. Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-458-9
I: Istota, zakres i uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej. 1 Uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej. 2. Metoda reformowania - Konferencja Międzyrządowa. II: Koncepcje integracji europejskiej: stanowiska wybranych państw członkowskich wobec reformy Unii Europejskiej w połowie lat 90. XX wieku. III: Traktat Amsterdamski: niedokończona reforma. 1. Program Konferencji Międzyrządowej. 2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej. 3. Postanowienia Traktatu Amsterdamskiego. IV: Traktat Nicejski: kompromis w obliczu poszerzenia. 1. Program Konferencji Międzyrządowej. 2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej. 3. Postanowienia Traktatu Nicejskiego. V: Traktat Konstytucyjny: nieudana próba określenia finalite politique Unii Europejskiej? 1. Początek dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. 2. Proces postnicejski. 3. Konwent Europejski (luty 2002 r. - lipiec 2003 r.). 4. Konferencja Międzyrządowa (październik 2003 r. - czerwiec 2004 r.). 5. Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-90-5
Cz. I Zagadnienia wstępne zróżnicowanej integracji; 1. Zróżnicowana integracja-różnorodność koncepcji, terminologii i zastosowań. Cz. II Formy zróżnicowanej integracji w prawie wspólnotowym przed Traktatem z Amsterdamu; 2. Jednolity Akt Europejski, 3. Traktat z Maastricht; Cz. III Elementy zróżnicowanej integracji w Traktacie z Amsterdamu; 4. Włączenie dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej, 5. Tytuł IV TWE - wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób, 6. Kontrola sądowa wykonywania przez Trybunał Sprawiedliwości w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 7. Przypadki szczególne zróżnicowanej integracji, 8. Zmiany wprowadzone Traktatem ustanawiającym Konstytucję dl Europy. Cz. IV Wzmocniona współpraca w ramach Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei; 9. Negocjacje konferencji międzyrządowych, 10. Wyrażanie zgody na rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w ramach instytucjonalnych UE, 11. Funkcjonowanie wzmocnionej współpracy, 12. Późniejsze przystąpienie państw członkowskich do wzmocnionej współpracy, 13. Wzmocniona współpraca w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy (29.10.2004)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again