Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Augustyniak Piotr
(1)
Birkenfeld Bożena
(1)
Hrynkiewicz Andrzej Z
(1)
Jaroszyk Feliks
(1)
Listewnik Maria
(1)
Rokita Eugeniusz
(1)
Tadeusiewicz Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Tomografia komputerowa emisyjna
(4)
Diagnostyka
(2)
Diagnostyka obrazowa
(2)
Elektrokardiografia
(2)
Izotopy promieniotwórcze
(2)
Promieniowanie jonizujące
(2)
Radiodiagnostyka
(2)
Radiologia
(2)
Tomografia komputerowa
(2)
Tomografia magnetyczno-rezonansowa
(2)
Bioenergetyka
(1)
Biofizyka
(1)
Biologia molekularna
(1)
Biometria
(1)
Elektroencefalografia
(1)
Elektromiografia
(1)
Fizyka
(1)
Geometria fraktalna
(1)
Inżynieria biomedyczna
(1)
Radioterapia
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Spektroskopia
(1)
Teoria chaosu
(1)
Ultrasonografia
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. Feliks Jaroszyk. - Wyd. 2 uaktual. i rozszerz. - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2014. - 911, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-200-3676
1.Podstawy teoretyczne biofizyki: Hierarchiczność budowy żywych organizmów; Elementy teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu; Jądro atomowe; Cząsteczka; Związki wielkocząsteczkowe; Stany skupienia materii; Biotermodynamika; Podstawy bioenergetyki i termokinetyki; Elementy teorii informacji i sterowania; Teoria chaosu i jej zastosowanie w medycynie; Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie; 2. Biofizyka układów biologicznych: Elementy biofizyki molekularnej; Wstęp do biofizyki komórki; Biofizyka tkanek; Biofizyka narządów: Biofizyka zmysłu słuchu; Biofizyka układu wzrokowego; Biofizyka układu oddechowego; Biofizyka układu krążenia; 3. Oddziaływanie czynników fizycznych na żywy organizm: Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm; Wpływ temperatury i wilgotności; Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm; Wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm; Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm; Podstawy fizyczne metod obrazowania tkanek i narządów; Spektroskopia i tomografia NMR; Tomografia emisyjna SPECT; Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53/54 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 53/54 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity. - Wyd. 1 - 1 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2013. - 231, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-13140-1
1. Wprowadzenie do systemów pomiarowych i kontrolnych; 2. Podstawy matematyczne tomografii komputerowych; 3. Tomografia promieniowania X; 4. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego; 5. Pozytonowa tomografia emisyjna; 6. Ultrasonografia; 7. Elektrokardiografia EKG i elektroencefalografia EEG; 8. Zastosowanie światła laserowego w diagnostyce i terapii; 9. Podstawy radioterapii nowotworów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 53/54 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 53/54 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61517-49-8
1. Diagnostyka chorób tarczycy; 2. Rak tarczycy- rola metod radioizotopowych w diagnostyce i terapii; 3. Diagnostyka radioizotopowa gruczolaków przytarczyc; 4. Radiofarmaceutyki onkofilne, scyntygrafia rdzenia i kory nadnerczy, neuroblastoma, guzy neuroendokrynne; 5. Scyntografia. Biopsja węzła wartowniczego; 7. Scyntymammografia; 8. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu; 9. Badania radioizotopowe przewodu pokarmowego; 10. Scyntygrafia perfuzyjna serca; 11. Badania scyntygraficzne nerek; 12. Radioizotopowa diagnostyka stanów zapalnych; 13. Radioizotopowa diagnostyka zatorowości płucnej; 14. Pozytonowa tomografia emisyjna- PET i PET/CT; 15. Leczenie łagodnych chorób tarczycy z zastosowaniem 131I; 16. Zastosowanie radionuklidów w paliatywnym leczeniu bólu w przebiegu przerzutów nowotworowych do kośćca; 17. Inne terapie radioizotopowe: radiosynowiorteza, terapia guzów neuroendokrynnych, guzów wątroby pierwotnych i przerzutowych, chłoniaków; 18. Podstawy fizyki promieniowania; 19. Medyczna aparatura jądrowa; 20. Metody przetwarzania obrazów; 21. Metody rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych; 22. Podstawy radiofarmacji; 23. Dozymetria; 24. Ochrona radiologiczna; 25. Badania immunochemiczne w rozpoznawaniu i monitorowaniu zaburzeń czynności tarczycy. Markery nowotworowe. Prokalcytonina; 26. Badania przesiewowe noworodków w kierunku chorób wrodzonych; 27. Najczęściej wykonywane badania radioizotopowe: stosowane radiofarmaceutyki, przygotowanie pacjentów do badania, sposób wykonywania badania; 28. Najważniejsze wydarzenia w historii medycyny nuklearnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7464-263-7 (2 t.)
Pomiary i identyfikacja w diagnostyce medycznej; Instrumentacja wirtualna i jej wykorzystanie w medycynie na przykładzie zastosowań w badaniach kardiologicznych; Wprowadzenie do elektrodiagnostyki pracy serca; Podstawy elektrokardiografii cyfrowej; Podstawy praktyczne i wybrane zastosowania elektroencefalografii; Elektroencefalografia; Rejestracja i ocena mniej popularnych sygnałów bioelektrycznych; Elektromiografia i jej zastosowania; Analiza drżenia; badanie snu - polisomnografia; Wykorzystanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu w diagnostyce systemu słuchowego człowieka; techniczne wsparcie diagnostyki systemu słuchowego; Analiza dźwięków mowy do celów medycznych; Zastosowanie do celów biomedycznych analizy mowy wykonanej przy użyciu narzędzi inżynierii biomedycznej; Rodzaje wytwarzania głosu u osób pozbawionych naturalnej krtani orz metody akustyczne w analizie mowy patologicznej; Podstawy matematyczne analizy częstotliwości i filtracji sygnałów biomedycznych; Wprowadzenie do oceny właściwości układu oddechowego; Pomiary własności układu oddechowego; fascynacja ruchem - technika Motion Capture; Podróż do wnętrza…człowieka; Wprowadzenie do analizy i przetwarzania sygnałów biomedycznych; Wstępny przegląd problematyki komputerowego przetwarzania i analizy obrazów w systemach diagnostyki medycznej; Archiwum X, czyli rentgenodiagnostyka wczoraj i dziś; Klasyczne obrazowanie rentgenowskie. Technika z przeszłością i z przyszłością; Wirtualne rozwarstwienie człowieka, czyli co potrafi tomografia komputerowa; Komputer pozwala widzieć więcej i lepiej. Tomografia i jej odmiany; Rezonans magnetyczny; Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe; Obrazowanie przy użyciu radioizotopów, czyli jak człowiek może świecić; Obrazowanie radioizotopowe - medycyna nuklearna; Tomografia emisyjna jednego fotonu SPECT; PET, czyli co łączy tomografię i zwierzęta domowe; Pozytonowa tomografia emisyjna PET; Termografia; termografia statyczna i dynamiczna - zastosowania medyczne; Obrazowanie dźwiękiem, czyli USG; USG - bezpieczna i wygodna technika obrazowania; Dekonwolucja obrazu; Analiza morfometryczna obrazów mózgu z wykorzystaniem metod geometrii fraktalnej; Automatyczna interpretacja obrazów, czyli obrazowanie medyczne wzbogacone sztuczną inteligencją; Czy warto poznawać i rozwijać sztuczne sieci neuronowe?; Teoretyczne aspekty kognitywnej kategoryzacji w systemach informacyjnych znaczeniowej analizy danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
E-book
In basket
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Authority data
Tomografia komputerowa emisyjna (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again