Source
Książki
(13)
IBUK Libra
(4)
ebookpoint BIBLIO
(3)
Form of Work
Książki
(13)
E-booki
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Proza
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(12)
Author
Drozdowicz Zbigniew (1948- )
(2)
Dąbrowska Agata
(2)
Parnes Jakub
(2)
Żakowska Magdalena
(2)
Affek Mariusz
(1)
Ajnenkiel Andrzej
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Dopierała Renata
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Golka Marian
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kubiak Hieronim (1934- )
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Liszewska Agnieszka
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machelski Zbigniew (1951- )
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Markiewicz Barbara
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Pikulska-Radomska Anna
(1)
Prusak Feliks (1939- )
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Rushdie Salman (1947- )
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Skrzywanek-Jaworska Dagmara
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Urych Ilona
(1)
Waniek Katarzyna
(1)
Wieczorek Agata
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wonicki Rafał
(1)
Woźniak Marta
(1)
Zaleski Zbigniew (1947-2019)
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Demographic Group
Literatura angielska
(1)
Subject
Tożsamość narodowa
(10)
Integracja europejska
(4)
Państwo
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Mniejszości narodowe
(2)
Religijność
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Antysemityzm
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Autyzm
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Cele wychowania
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Euroregiony
(1)
Federalizm
(1)
Hindusi
(1)
Historia prawa
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Islam
(1)
Kara cielesna
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Konflikt etniczny
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Lityński, Adam (1940- )
(1)
Ludzie bogaci
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
NATO
(1)
Naród
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Referendum
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruskin, John (1819-1900)
(1)
Samobójstwo
(1)
Samopoznanie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia kultury
(1)
Stosunki etniczne
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Sądownictwo
(1)
Telemedycyna
(1)
Tożsamość
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Utopia
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Indie
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Opracowanie
(4)
Antologia
(1)
Esej
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Literatura angielska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Powieść
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
20 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-8-3808-8219-5

W książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w., prowadzone w ramach projektu „Biografia a tożsamość narodowa”, będące próbą spojrzenia na II wojnę światową z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji wśród Autorów, którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi się do zjawisk: wojny (przemocy i cierpienia), pamięci (indywidualnej i zbiorowej), tożsamości oraz stereotypów. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie badań opartych na metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego, nawiązującej również do polskiej tradycji badań biograficznych, z której znana jest między innymi łódzka socjologia. Czytelnik dowie się wszystkiego na temat zastosowań wywiadu narracyjnego: począwszy od założeń teoretycznych, przez omówienie samej techniki, procedurę analityczną, aż po krytyczny namysł nad sposobem prowadzenia badań i analizy zgromadzonych danych. Książka zainteresuje nie tylko socjologów, antropologów, kulturoznawców i historyków, ale także osoby, dla których fascynujące może być czytanie fragmentów wywiadów i śledzenie tego, co typowe dla naszej kultury w jednostkowych biografiach.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Subject
Genre/Form
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-636-0

Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii. W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-808-8636-0

Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii.

W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; red. Elżbieta Piechorowska ; Tom 26)
ISBN: 83-232-1660-6
Cz.I Teoretyczne aspekty tożsamości: 1 Czym bywa tożsamość?, 2. Tęsknota za tożsamością 3 .Mityczny horyzont tożsamości. Cz.II Problemy tożsamości zbiorowych: 1. O tożsamości zbiorowej w ruchach społecznych, 2. Kategoria tożsamości w perspektywie konstruktywizmu społecznego, 3. Tożsamość narodowa a post-narodowa konstelacja, 4. Tożsamość w czasach globalizacji, 5. Rozważania o tożsamości regionalnej, Cz.III Kulturowe aspekty tożsamości: 1. Kulturowe obrazy tożsamości, 2. Kształtowanie tożsamości a współczesne przemiany społeczno-kulturowe, 3. Tworzenie tożsamości a współczesne media, 4. Rola muzeum w kształtowaniu tożsamości. Cz.IV Tożsamość a problemy społeczne: 1. Marginalna tożsamość wykluczonych, 2. Konstruowanie tożsamości"potencjalnej" przez niepłodne kobiety
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-156-8
O związku religii obywatelskiej z polityczną tożsamością. Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Nowe szaty modernych tożsamości. Kryzys tożsamości jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki. Kłopoty z tożsamością w Europie. Jaka nowa tożsamość dla Europy? Dwie Europy. Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii? Czy potrzebny nam jest naród europejski? Czy Europejczyk ma szansę stać się obywatelem Europy? Przewaga konkurencyjna narodów. Udział we wspólnocie kościelnej jako element obywatelstwa? Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego. Tożsamość kulturowa i dezintegracja: etnocentryzm, etnopluralizm, neorasizm. Biopolityka i gender studies. Kryzys tożsamości żydowskiej. Terroryzm współczesny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Midnight's children / Salman Rushdie. - London : Vintage , 2008. - 647, [1] s. ; 18 cm.
ISBN: 978-0-099-52978-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-32-5
1. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 2. Kary cielesne w Polsce w XVIII wieku, 3. Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929, 4. Wymiar sprawiedliwośći i prawo Polski Ludowej jako przedmiot badań naukowych Adama Lityńskiego (wybrane zagadnienia), 5.Dyplomacja i polityka zagraniczna Rady Zastępczej Tymczasowej (19 kwietnia - 28 maja 1794 roku), 6. Założenia ideologiczne prac nad unifikacją prawa rodzinnego w Poslce w latach 1945-1974, 7. Uwag kilka o pracach nad dekretem o katach stanu cywilnego z 1945 roku, 8. Prokuratorski nadzór ogólny nad orzecznictwem karno-administacyjnym w Polsce ludowej, 9. Proces kryminalny w Nowej Górze XVI-XVIII wieku, 10. Juliusz Makareiwcz o radzieckim prawie karnym, 11. "Artykuły wojskowe dla generałó i oficerów wyższej i niższej rangi, względem przestępstw kryminalnych" z 1775 roku, 12. O politycznych załozeniach procedury cywilnej w Poslce Ludowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-131-8
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 111)
ISBN: 978-83-7306-331-0
Część I: Referendum europejskie jako zdarzenie społeczno-polityczne. Tło psychologiczne. 1. Wstęp: Kontynent Europy przez pryzmat psychologiczny. 2. Problem i pytania badawcze projektu. Część II: Wyznaczniki postaw referendalnych. 3. Ogólne parametry demograficzno-społeczne. 4. Patriotyzm a postawa referendalna. 5. Wartości a nastawienie wobec Unii. 6. Duma i wstyd a łączenie się z Europą. 7. Podobieństwo do zachodnich Europejczyków a otwartość na Unię. 8. Konformizm a poparcie dla akcesji. 9. Wpływ źródeł informacji i autorytetów na decyzje referendalne. 10. Perspektywa przyszłości a wizja kraju w Unii. 11. Postawa prounijna jako wspólny efekt wyznaczników psychologicznych. 12. Postawy po referendum: powrót do codzienności. 13. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 2)
ISBN: 83-86919-83-3
I. Referaty z sesji naukowej z okazji 80-lecia odzyskania niepodległości: - Odrodzenie Polski w 1918 r. Problemy politycznoustrojowe; - Polska między Wschodem a Zachodem; - Koncepcje ustroju przyszłego państwa polskiego przed listopadem 1918 r.; - Problemy podziału administracyjnego II Rzeczypospolitej. II. Artykuły: - Koncepcje polityczno-ustrojowe członków Rady Regencyjnej; - Koncepcje ustrojowe na łamach aktywistycznego "Głosu"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Struktury terytorialne państwa / Zbigniew Machelski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe , 2015. - 323 s. : tab. ; 21 cm.
(Demokracja Współczesna / Wydawnictwo Sejmowe)
ISBN: 978-83-7666-430-9
1. Państwo i ustrój terytorialny; 2. Modele administracji lokalnej i samorządowej; 3. Federacje i federalizm; 4. Neofederalizm i neoregionalizm; 5. Kierunki zmian w systemie władzy lokalnej we Francji; 6. Autonomia i regionalizm w Hiszpanii; 7. Regionalizm i neofederalizm we Włoszech; 8.Dewoluacja i neoregionalizm w Zjednoczonym Królestwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
E-book
In basket

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; V)
ISBN: 83-86696-76-1
Tożsamość, kultura a proces globalizacji; Tożsamość a płeć; Wymiary tożsamości młodzieży - doświadczenia inspiracje; Szkoła jako miejsce kształtowania tożsamości; Konteksty metodologiczne w badaniach nad tożsamością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Kuźnicy)
ISBN: 978-83-242-0637-7
1. Przyczynek do sporu o naturę i przyszłość narodu-państwa 2. Dylematy zasady samostanowienia 3. Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej 4. Wartość eksplanacyjna kategorii "charakter narodowy" 5. Wartość eksplanacyjna kategorii "świadomość narodowa" 6. Świadomość i tożsamość narodowa: swobodny wybór czy wymuszone zobowiązanie? 7. Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa 8. Migracje międzynarodowe u schyłku XX w. Nadzieje i lęki 9. Język i tożsamość w erze integracji transnarodowej 10. III Rzeczpospolita wobec potrzeb oświatowych polskich mniejszości narodowych i środowisk polonijnych 11. Kontekst historyczny a wyjaśnienie socjologiczne. Przyczynek do sporu o uniwersalność twierdzeń socjologii polityki 12. Tożsamość kultury i integracja europejska 13. Zakończenie. Co po narodach-państwach? Próba socjologicznej przepowiedni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I. W kręgu sporów o kształt integracji europejskiej: Mocarstwowe atrybuty Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. ; Granice integracji. Kierunki poszerzania Unii Europejskiej. ; Atomizacja versus Integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy. ; Ku przyszłości. ale którą drogą? ; Ewolucja roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej ; Unia Europejska - Stany Zjednoczone - NATO: Transatlantycki węzeł gordyjski ; Nowa koncepcja wspólnej polityki zagraniczne i bezpieczeństwa wobec państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw ; Droga Bułgarii do Unii Europejskiej ; Unia Europejska wobec Białorusi ; Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn Cz. II. W poszukiwaniu koncepcji tożsamości europejskiej: Problemy Tożsamości europejskiej ; Europa - niedokończona przygoda. Kilka uwag o tożsamości i sztuce na marginesie propozycji Zygmunta Baumana ; Idea Narodu Europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego ; Narodowość versus europejskość - źródła potencjalnych konfliktów we współczesnej Europie ; Europejska Akademia Filmowa (1988-2006) - promocja kina europejskiego ; Edukacja europejska społeczeństwa polskiego - kompromis między dążeniem do globalizacji a renesans regionalizmu Cz. III. Prawa człowieka i problematyka prawna w Unii Europejskiej : Obywatelstwo europejskie - miraże, rzeczywistość, polskie złudzenia ; Prawne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej ; Prawa człowieka w procesie integracji europejskiej ; Nieustający dylemat. Dyskusje wokół stosowania kary śmierci w perspektywie integracji europejskiej ; Integracja policyjna jako trwały element państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-796-9742-7
Form of Work

W książce na przykładzie diaspory asyryjsko-aramejskiej pokazano, jak funkcjonują mechanizmy tożsamości, w jaki sposób jest ona utrwalana, co działa na jej korzyść, co zaś burzy jej podstawowy budulec. Autorka sięga nie tylko do historii, ale też, a może przede wszystkim, koncentruje się na współczesności Asyryjczyków i Aramejczyków. Dla nich właśnie tożsamość stała się nową ojczyzną, którą pielęgnują w swoich umysłach i sercach. Dużym walorem książki jest przypomnienie nader skomplikowanych i właściwie zupełnie zapomnianych dziejów starożytnego narodu bądź dwóch narodów (nie jest to do końca jasne), które są przykładem, z jednej strony, żywotności idei narodu, a z drugiej tragiczną ilustracją fatalnych konsekwencji splotu religii z polityką i dziejami militarnymi Bliskiego Wschodu. Dzieje najnowsze są natomiast przykładem, jak dalece Asyryjczycy i Aramejczycy dzielą losy innych małych narodów, które w dużej mierze są wyznaczone dynamiką relacji mieszkańców terytoriów Bliskiego Wschodu z diasporą.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again