Form of Work
Książki
(47)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(38)
available
(20)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(39)
Author
Liedel Krzysztof
(7)
Jałoszyński Kuba
(4)
Kowalczyk Krzysztof
(2)
Kubiak Krzysztof
(2)
Masiul Krzysztof
(2)
Mickiewicz Piotr
(2)
Szafrański Jerzy
(2)
Wróblewski Wiesław
(2)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Babiński Aleksander
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Burczaniuk Piotr
(1)
Chomentowski Paweł
(1)
Chrościcki Michał
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Czubik Paweł
(1)
Davis Fergal Francis
(1)
Dietl Wilhelm
(1)
Dzialuk Igor
(1)
Gabara Ewa
(1)
Gabriel-Węglowski Michał
(1)
Górski Adam
(1)
Hirschmann Kai
(1)
Hor Michael
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- ). Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jasiński Artur
(1)
Kennedy Leslie W
(1)
Kosta Raul Andrzej
(1)
Kozerawski Dariusz S
(1)
Królak Sylweriusz Marcin
(1)
Kuciński Ryszard
(1)
Kuriata Ryszard
(1)
Lankosz Kazimierz
(1)
Lum Cynthia
(1)
Makowski Andrzej
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
McGarrity Nicola
(1)
Michalczuk Cezary
(1)
Mroczek Andrzej
(1)
Nacos Brigitte Lebens
(1)
Paprzycki Lech
(1)
Pietraś Marek
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pływaczewski Emil W
(1)
Ramraj Victor V
(1)
Rau Zbigniew
(1)
Roach Kent
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Schulte Philipp H
(1)
Szlachter Damian
(1)
Tophoven Rolf
(1)
Verton Dan
(1)
Williams George
(1)
Williams George (1969- )
(1)
Wudarski Szymon
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Ziółkowski Janusz
(1)
Zubrzycki Waldemar
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(32)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(47)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(47)
English
(2)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Terroryzm
(45)
Bezpieczeństwo narodowe
(17)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(13)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Przestępczość zorganizowana
(4)
Ekstremizm polityczny
(3)
Handel ludźmi
(3)
Korupcja
(3)
Przestępczość
(3)
Służby specjalne
(3)
Cyberterroryzm
(2)
Islam
(2)
Narkomania
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Organizacje terrorystyczne
(2)
Policja
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
System obronny państwa
(2)
Sądownictwo
(2)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(2)
Terroryzm morski
(2)
Unia Europejska
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zwalczanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Agresywność
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Al Qaida
(1)
Alkoholizm
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Banki
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Ekologia
(1)
Ekstradycja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europol
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Granice
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwigilacja
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Katolicyzm
(1)
Klęski elementarne
(1)
Konfiskata mienia (prawo karne)
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konstytucyjność prawa
(1)
Konwojowanie
(1)
Korupcja -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Kryzys
(1)
Ksenofobia
(1)
Kultura
(1)
Marynarka wojenna
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nafta
(1)
Nałóg
(1)
ONZ
(1)
Ochrona osób
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Porządek społeczny
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie -- Polska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- zagadnienia
(1)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość zorganizowana -- Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana -- zapobieganie i zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przestępstwo
(1)
Rasizm
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Samobójstwo
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
49 results Filter
Book
In basket
Architektura w czasach terroryzmu : miasto - przestrzeń publiczna - budynek / Artur Jasiński. - Stan prawny na 1.01.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 271, [1] s. : il., tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-264-4073-1
1. Miasta, przestrzeń publiczna i budynki jako cele ataków terrorystycznych; 2. Terroryzm a współczesne miasto- analiza wybranych przykładów; 3. Bezpieczeństwo i ochrona antyterrorystyczna przestrzeni publicznej; 4. Zabezpieczenia antyterrorystyczne budynków i obiektów budowlanych; 5. Terroryzm jako czynnik kształtujący współczesną przestrzeń zurbanizowaną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920352-6-7
Wstęp. Wprowadzenie - bezpieczeństwo bez granic. Część 1. Sesja Plenarna - Zadania Policji, Administracji Rządowej i Samorządowej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Unia Europejska wobec terroryzmu. Zadania dla polskiej Policji; Syntetyczne podsumowanie priorytetowych obszarów monitorowanych przez Unię Europejską w okresie przedakcesyjnym oraz wynikająca z tego aktualna współpraca z instytucjami UE; Współpraca międzynarodowa Komendy Stołecznej Policji jako element tworzenia sieci bezpieczeństwa bez granic; Zadania Państwowej Straży Pożarnej w związku z przystąpieniem do UE. Możliwości pozyskania środków strukturalnych; System finansowania Policji a efektywność jej funkcjonowania - stan obecny i prognoza; Nadbużański Oddział Straży Granicznej - współdziałanie z organami ochrony granicy państwowej po przystąpieniu Polski do UE; Współpraca służb celnych państw UE w zwalczaniu przestępczości transgranicznej; Zadania samorządu w zapobieganiu przestępczości - wybrane zagadnienia (koordynacja działań prewencyjnych); Wychowanie do odpowiedzialnej wolności jako fundament budowania porządku społecznego. Część 2. Panel 1 - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - możliwości pozyskiwania przez jednostki Policji a także w procesie zarządzania granicą wschodnią. Szkoleniowe programy pomocowe w sektorze Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne; Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem finansowania działań; Fundusze strukturalne - rola służb kontroli skarbowej w systemie funduszy strukturalnych; Społeczeństwo informacyjne - perspektywy rozwoju nowych technologii a bezpieczeństwo publiczne. Możliwości pozyskiwania środków na wdrożenie teleinformatyczne; Współpraca przygraniczna w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA; Doświadczenia Policji pomorskiej w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych ERDF; Inicjatywa EQUAL - przeciwko wykluczeniu społecznemu; Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - możliwości korzystania dla różnych podmiotów; KWP Ostrawa i KWP Lublin. Retrospekcja oraz plany dalszej współpracy policyjnej; Doświadczenia Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych w 2004 roku; Strategia rozwoju dróg krajowych w województwie lubelskim; Umiejscowienie policji w kontekście strategicznych dla województwa lubelskiego dokumentów - wybrane przykłady; Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji w województwie śląskim. Część 3. Panel 2 - Współpraca Policji z innymi organami realizującymi zadania związane z kontrolą i przestrzeganiem porządku prawnego w budowaniu bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Współpraca z policją jako czynnik wspomagający realizację celów statutowych przez urzędy skarbowe; System ewidencji pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego; Zadania UKS i ich realizacja we współpracy z Policją i innymi organami. Przestępczość gospodarcza, nieujawnione źródła przychodów, przemyt wyrobów akcyzowych; Współpraca SOK z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową w zakresie zapewnienia porządku prawnego na obszarach kolejowych; Zagadnienia demoralizacji i przestępczości nieletnich a współczesne trendy w budowaniu lokalnego systemu profilaktyki; OLAF w ochronie budżetu Unii Europejskiej - implikacje dla polskiej Policji; Współpraca policji z innymi organami na rzecz budowania bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE na przykładzie KWP z/s w Radomiu; Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych. Uwarunkowania i działania; Rola i funkcje Straży Miejskiej w zapewnianiu bezpiecznego miasta Lublina; Lotnictwo w służbie Policji. Część 4. Panel 3 - Realizacja zadań III Filaru - gwarantem bezpieczeństwa i porządku prawnego w Unii Europejskiej. Zadania organizacji pozarządowych w świetle "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi"; Współpraca KWP w Lublinie z Milicją ukraińską; Możliwości współdziałania Policji na granicy; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych jako jeden z elementów mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego; Policyjna współpraca międzynarodowa KWP w Białymstoku na przykładzie operacji FALCON; Podstawy o międzynarodowym współdziałaniu Republiki Białorusi w walce z Transgraniczną przestępczością; Relacja Unii Europejskiej na zamach w Madrycie; Główne prawno-karne instrumenty zwalczania terroryzmu w UE i ich implementacja w prawie polskim; Funkcjonowanie systemu wymiany informacji z bazą Eurodac; Prezentacja PCR (Policji Republiki Czeskiej) oraz UE-Policji w sercu Europy; Wybrane aspekty współpracy transgranicznej KWP w Gorzowie Wlkp. z jednostkami policji niemieckiej; Współpraca przygraniczna organów spraw wewnętrznych Obwodu Brzeskiego Republiki Białoruś oraz Polski w walce z przestępczością; Możliwości współdziałania policji na granicy; "Concept on combating human trafficking"; Współpraca międzynarodowa CBŚ i jej rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; Geneza i zasady powoływania Wspólnych Zespołów Śledczych. Komunikaty. Komunikat "Bezpieczna gmina"; Komunikat z realizacji projektu edukacyjnego pt. "Polska Policja w Unii Europejskiej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst ; t. 4.)
ISBN: 978-83-01-18427-8
Część I ZAGROŻENIA NATURALNE Rozdział 1. Kataklizmy naturalne i ich konsekwencje: 1.1. Zmiany klimatyczne; 1.2. Trzęsienia ziemi; 1.3. Tsunami; 1.4. Powodzie; 1.5. Aktywność wulkaniczna; 1.6. Huragany; 1.7. Historia ziemi; 1.8. Degradacja środowiska naturalnego. Rozdział 2. Zagrożenia pochodzące z Kosmosu: 2.1. Istota zagrożenia kosmicznego; 2.2. Eksploracja Marsa; 2.3. Pozaziemska cywilizacja; 2.4. Wizje katastrofalnych zniszczeń. Rozdział 3. Epidemie i pandemie: 3.1. Choroby zakaźne jako problem globalny; 3.2. Szpitale jako realne zagrożenie dla zdrowia; 3.3. Pasożyty malarii; 3.4. Schistosomatoza; 3.5. Filarioza; 3.6. Śpiączka afrykańska; 3.7. Rozwój mikroorganizmów; 3.8. Dżuma; 3.9. Przenoszenie chorób zakaźnych; 3.10. Zmiany w ekosystemie; 3.11. Nieznane szczepy wirusów; 3.12. Kontrola chorób. Część II ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE Rozdział 4. Zagrożenia wynikające z działania fal elektromagnetycznych i akustycznych oraz turbulencji: 4.1. Hałas i wibracje; 4.2. Negatywny wpływ pola magnetycznego na organizm człowieka; 4.3. Turbulencje. Rozdział 5. Somatyczne choroby cywilizacyjne: 5.1. Rodzaje i przyczyny chorób cywilizacyjnych; 5.2. Adaptacyjna rola emocji; 5.3. Znaczenie zmian psychogennych; 5.4. Alergia; 5.5. Astma. Rozdział 6. Manipulacje genetyczne w stosunku do ludzi: 6.1. Terapia genowa; 6.2. Projekt poznania ludzkiego genomu; 6.3. Ochrona prywatności; 6.4. Biologia syntetyczna. Rozdział 7. Sztuczna inteligencja: 7.1. Istota sztucznej inteligencji; 7.2. Trudności w skonstruowaniu "inteligentnego" komputera; 7.3. Perspektywy rozwoju maszyn przewyższających inteligencją człowieka. Rozdział 8. Toksykologia żywności: 8.1. Bezpieczeństwo i ryzyko zdrowotne w świetle współczesnej; toksykologii żywności; 8.2. Szkodliwe składniki diety; 8.2.1. Toksyczne pierwiastki metaliczne; 8.2.2. Antybiotyki; 8.2.3. Aminy; 8.2.4. Chloropropanole; 8.2.5. Dioksyny; 8.2.6. Hormony; 8.2.7. Neuroleptyki; 8.2.8. Neurohormony stresu; 8.2.9. Glukozynolany; 8.2.10. Pestycydy; 8.2.11. Dodatki do żywności; 8.3. Zatrucia grzybami i mikotoksyny; 8.4. Żywność genetycznie zmodyfikowana; 8.5. Toksykologiczne aspekty opakowań do żywności; 8.6. Detoksykacja. Rozdział 9. Rabunkowa gospodarka zasobami Ziemi: 9.1. Ograniczenie obszarów uprawnych; 9.2. Możliwości produkcji żywności; 9.3. Popyt na surowce przemysłowe i wodę; 9.4. Znaczenie klimatu; 9.5. Ochrona środowiska. Rozdział 10. Skażenie gleby, powietrza i wody: 10.1. Zatruwanie środowiska naturalnego; 10.2. Odpowiedzialność prawna za skażenie środowiska; 10.3. Polskie programy ochrony środowiska dotyczące ochrony powietrza; 10.4. Ochrona wód; 10.4.1. Przepisy prawne regulujące korzystanie z zasobów wodnych; 10.4.2. Pozwolenie wodnoprawne. Rozdział 11. Potrzeba ochrony flory i fauny jako naturalnych składników środowiska człowieka: 11.1. Kategoryzacja ochrony środowiska; 11.2. Ochrona środowiska a turystyka; 11.3. Obszary chronione; 11.4. Ochrona zwierząt. Rozdział 12. Odpady i śmieci: 12.1. Odpady i śmieci jako problem globalny; 12.2. Biodegradacja i recycling; 12.3. Usuwanie odpadów z własnego kraju; 12.4. Negatywne skutki wydobywania uranu; 12.5. Gospodarka odpadami. Część III PROBLEMY SPOŁECZNE Rozdział 13. Terroryzm we współczesnym świecie: 13.1. Terroryzm jako strategia komunikacyjna; 13.2. Internacjonalizacja terroryzmu; 13.3. Groźby użycia broni bakteriologicznej; 13.4. Nowy typ terrorysty. Rozdział 14. Konflikty społeczne na tle nierówności ekonomicznych: 14.1. Istota nierówności ekonomicznych; 14.2. Mechanizmy alokacji zasobów w gospodarce; 14.3. Badania nierówności ekonomicznych; 14.4. Zmiany struktur społecznych. Rozdział 15. Życie w wielkich aglomeracjach: 15.1. Zagęszczenie miast; 15.2. Rola miasta; 15.3. Kryzys w funkcjonowaniu miast; 15.4. Jakość życia w miastach. Rozdział 16. Zagrożenie bezpieczeństwa człowieka w wyniku działań wojennych: 16.1. Interdyscyplinarna interpretacja wojny; 16.2. Ekonomia wojny; 16.3. Natura współczesnych konfliktów zbrojnych. Rozdział 17. Konflikty społeczne na tle kulturowym wywołane przez globalizację: 17.1. Istota globalizacji; 17.2. Krytyka globalizacji; 17.3. Kultura uniwersalna; 17.4. Tendencje odśrodkowe procesów globalizacji. Rozdział 18. Postawy rywalizacji w świecie społecznym: 18.1. Istota rywalizacji; 18.2. Zagadnienie aspiracji; 18.3. Rywalizacja a współpraca; 18.4. Negatywne skutki rywalizacji; 18.5. Rywalizacja a agresja. Rozdział 19. Przemiany demograficzne: 19.1. Problemy starszej populacji; 19.2. Ocena możliwości obniżenia liczby zgonów; 19.3. Strategie przedłużania życia; Rozdział 20. Migracje: 20.1. Rodzaje migracji; 20.2. Przyczyny migracji; 20.3. Modele migracji; 20.4. Postępowanie z uchodźcami; 20.5. Problem dzieci opuszczonych. Rozdział 21. Wykluczenie i alienacja: 21.1. Dwa podejścia do przyczyn wykluczenia; 21.2. Perspektywy badań nad ubóstwem; 21.3. Bezrobocie; 21.4. Wykluczenie niepełnosprawnych; 21.5. Istota alienacji i jej skutki; 21.6. Zapobieganie alienacji; 21.7. Integracja teorii alienacji; 21.8. Obce dla jednostki sytuacje. Rozdział 22. Postawy fundamentalistyczne uwarunkowane względami ideologicznymi i religijnymi: 22.1. Rozumienie ideologii; 22.2. Realizacja ideologicznych założeń; 22.3. Ruchy anarchistyczne; 22.4. Motywacja religijna terrorystów. Rozdział 23. Konsumpcjonizm i pragmatyzacja świadomości człowieka: 23.1. Człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym; 23.2. Merkantylizm psychiczny. Rozdział 24. Zagrożenia rozproszone - wypadki w życiu codziennym: 24.1. Zdarzenia powtarzalne i unikatowe; 24.2. Ocena zdarzeń; 24.3. Zmiany w technologii; 24.4. Normy z zakresu bezpieczeństwa pracy; 24.5. Ryzykowne zachowania użytkowników dróg. Rozdział 25. Zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane katastrofami: inżynieryjnymi i technologicznymi; 25.1. Skutki katastrof atomowych; 25.2. Trzęsienia ziemi; 25.3. Skażenia toksyczne środkami przemysłowymi; 25.4. Materiały wybuchowe; 25.5. Ograniczenie skutków katastrof. Rozdział 26. Nieprawidłowe odżywianie się: 26.1. Prawidłowe żywienie człowieka; 26.2. Choroby jako skutki wadliwego odżywiania; 26.3. Rola hormonów; 26.4. Znaczenie węglowodanów i insuliny; 26.5. Nadmierne łaknienie jako uzależnienie; 26.6. Niemożność precyzyjnego określenia kaloryczności. Część IV ZABURZENIA PSYCHICZNE Rozdział 27. Współczesna cywilizacja jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego: 27.1. Negatywny wpływ cywilizacji na zdrowie psychiczne; 27.2. Deficyt sensu życia; 27.3. Depresja. Rozdział 28. Chroniczne zmęczenie: 28.1. Istota i przyczyny zmęczenia; 28.2. Stres a zmęczenie; 28.3. Wysiłek; 28.4. Zespół przewlekłego zmęczenia; 28.5. Styl życia. Rozdział 29. Zakłócenia naturalnych rytmów biologicznych: 29.1. Czynniki regulujące aktywność człowieka; 29.2. Funkcje genów w kształtowaniu zegara biologicznego; 29.3. Wpływ zmian klimatycznych na rytmy biologiczne; Rozdział 30. Utrata tożsamości w ponowoczesnym świecie: 30.1. Skutki transformacji kulturowej; 30.2. Problem tożsamości człowieka; 30.3. Wpływ globalizacji na tożsamość człowieka; 30.4. Rola kultur narodowych w kształtowaniu zbiorowości ludzkich; 30.5. Dynamika organizacji życia społecznego. Część V KATASTROFICZNE SCENARIUSZE FUTUROLOGÓW Rozdział 31. Upowszechnienie internetu oraz cyborgizacja człowieka: 31.1. Wpływ internetu na mózg człowieka; 31.2. Zalety internetu; 31.3. Wpływ technologii na rozwój cywilizacji; 31.4. Problematyka cyborgizacji. Rozdział 32. Przeludnienie globu: 32.1. Dynamiczny wzrost ludności; 32.2. Skutki zmian demograficznych; 32.3. Prognozy demograficzne. Rozdział 33. Bezpieczeństwo energetyczne: 33.1. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego; 33.2. Warunki tworzenia bezpieczeństwa energetycznego; 33.3. Ekologiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego; 33.4. Przestrzenne ujęcie bezpieczeństwa energetycznego; 33.5. Bezpieczeństwo energetyczne jako składowa część bezpieczeństwa narodowego; 33.6. Rozwój energetyki jądrowej; 33.7. Europejska współpraca energetyczna. Rozdział 34. Zmiany klimatu: 34.1. Skutki zmian klimatu; 34.2. Ochrona klimatu; 34.3. Migracja klimatyczna; 34.4. Handel uprawnieniami do emisji CO2; 34.5. Ochrona środowiska; 34.6. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Rozdział 35. Promieniowanie kosmiczne: 35.1. Energia promieniowania kosmicznego; 35.2. Pochodzenie promieni kosmicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-416-9
BEZPIECZEŃSTWO JAKO STAN ŚWIADOMOŚCI; GLOBALIZACJA I JEJ ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO; BAŁKAŃSCY TERRORYŚCI; DĄŻENIA NIEPODLEGŁOŚCIOWE A EKSTREMIZM POLITYCZNY - TERRORYZM W POLSCE OKRESU ZABORÓW I PIERWSZYCH DEKAD NIEPODLEGŁOŚCI; ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. ANALIZA I PRÓBA PROGNOZY; TERRORYZM JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; BEZZAŁOGOWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO(?); MIĘDZYRESORTOWE INICJATYWY W ZAKRESIE ZWALCZANIA TERRORYZMU W POLSCE; POCZĄTKI WYWIADU W LEGIONACH POLSKICH (1914-1916); SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW; ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PUBLICZNYCH. ZABÓJCY I ICH MOTYWACJE; JĘZYKOWO-PSYCHOLOGICZNA ANALIZA WYPOWIEDZI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB USTAWOWO PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE WOBEC ZAGROŻEŃ W XXI WIEKU; BEZPIECZEŃSTWO DYPLOMATÓW W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; PAŃSTWO WOBEC OBYWATELA POLSKIEGO W SYTUACJI ZAKŁADNICZEJ POZA; GRANICAMI KRAJU; UODPORNIANIE OBIEKTÓW, OBSZARÓW I URZĄDZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; POLSKIE FORMACJE OCHRONNE NA PRZESTRZENI LAT 1924-2014; POLITYCZNY ASPEKT DZIAŁANIA BIURA OCHRONY RZĄDU; PODEJMOWANIE DECYZJI W PROCESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM USTAWOWO PODLEGAJĄCYM OCHRONIE; DOSKONALENIE ZAWODOWE FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU; ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁANIACH OCHRONNYCH BIURA OCHRONY RZĄDU; PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY OCHRONY VIP; KIERUNKI MODYFIKACJI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA WAŻNYCH OSOBISTOŚCI W POLSCE NA TLE WYDARZEŃ NA UKRAINIE; WSPARCIE SIŁ SPECJALNYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH VIP W REJONIE OBJĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM; OCHRONA VIP-a A CZWOROKĄT BUSHIDO STUDIUM JAPOŃSKIEJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA; OCHRONA OSÓB I MIENIA W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Z 2013 ROKU; WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ PALNĄ OSOBOM USTAWOWO PODLEGAJĄCYM OCHRONIE; PODSTAWOWY INDYWIDUALNY ZESTAW WSPARCIA LOGISTYCZNEGO NA WYPADEK ZAGROŻEŃ KRYZYSOWYCH - NIEZBĘDNY PODCZAS SAMOEWAKUACJI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-414-5
1. Treść i zakres pojęcia "bezpieczeństwo Polski"; 2. Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; 6. Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 7. Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; 8. Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; 9. Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze- wybrane elementy badań własnych; 10. Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; 11. Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; 12. Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; 13. Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; 14. Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego?; 15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; 16. Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; 17. Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP- weryfikacja ustaleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-414-5
1. Treść i zakres pojęcia "bezpieczeństwo Polski"; 2. Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; 6. Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 7. Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; 8. Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; 9. Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze- wybrane elementy badań własnych; 10. Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; 11. Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; 12. Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; 13. Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; 14. Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego?; 15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; 16. Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; 17. Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP- weryfikacja ustaleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7361-364-1
1. Cyberterroryzm: fakt czy fikcja? 2. Black Ice: ukryte niebezpieczeństwa cybrteroryzmu. 3. Terror w sieci: Internet jako broń. 4. Terror w powietrzu: zagrożenie bezprzewodowe. 5. Al-Kaida: w poszukiwaniu hakerów bin Ladena. 6. Sieć terroru: co al-Kaida wie o Stanach Zjednoczonych. 7. 11 Września: atak cyberterrorystyczny. 8. Wywiad: aby nie było następnego ataku. 9. Dark Winter: technologia i wczesne ostrzeganie. 10. Gry patriotyczne: bezpieczeńswto, terror, wolność. 11. Wojna z terrorem: mobilizowanie się na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Działania antyterrorystyczne : komentarz / Michał Gabriel-Węglowski. - Stan prawny na 1.01.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2018. - 282, [1] s. : mapy ; 25 cm.
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: 978-83-8124-368-1
Rozdział 1 Przepisy ogólne: Art. 1. [Zakres ustawy]; Art. 2. [Słownik ustawowy]; Art. 3. [Odpowiedzialność ogólna Szefa ABW]. Rozdział 2 Działania antyterrorystyczne zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Rozdział 3 Stopnie alarmowe. Rozdział 4 Działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne. Rozdział 5 Przepisy szczególne dotyczące postępowania przygotowawczego. Rozdział 6 Zmiany w przepisach. Rozdział 7 Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Springer Series on Evidence-Based Crime Policy)
ISBN: 978-1-4939-0111-1
Zawiera: Part I: Introduction. Evidence-based counterterrorism policy. Part II: Data sources for evaluating terrorism and counterterrorism: Assessing and comparing data sources for terrorism research; Generating terrorism event databases: results from the global terrorism database, 1970 to 2008; Evidence-based intelligence practices: examining the role of fusion centers as a critical source of information; Part III: Methodological innovations for counterterrorism policy: Innovative methods for terrorism and counterterrorism data; Introducing group-based trajectory analysis and series hazard modeling: two innovative methods to systematically examine terrorism over time; A complexity method for assessing counterterrorism policies; Analyzing terrorism using spatial analysis techniques: a case study of Turkish cities; The importance of instrament validity in evaluating security screening programs; Translational criminology: using existing evidence for assessing TSA's comprehensive security strategy at airports; Part IV: Persepctive in evaluating counterterrorism policy: Terrorist finance, informal markets, trade and regulation: challenges of evidence regarding international efforts; Evaluating the legal challenges and effects of counterterrorism policy; Public opinion research and evidence-based counterinsurgency; Counterinsurgency and criminology: applying routine activities theory to military approaches to counterterrorism; Toughness vs. fairness: police and practices for managing the risk of terrorism ; Part V: Epilogue. The next steps: a need for a research infrastructure for evaluating counterterrorism.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-1-107-01467-1
Zawiera: Part I Transnational perspectives: The United Nations Security Council, terrorism and the rule of law; The impossibility of global anti-terrorism law?; Transplantation. Part II Cross-cutting themes: The criminal law and its less restrained alternatives; Anti-terrorism laws: balancing national security and a fair hearing; Legislating anti-terrorism: observations on form and process; The financial war on terrorism; Our responsibility to respect the rights of others: legality and humanity; “Prevent” responses to jihadi extremism. Part III Anti-terrorism law and policy in Asia: Singapore’s anti-terrorism laws: reality and rhetoric; Anti-terrorism efforts in Indonesia; The Human Security Act and IHL Law of the Philippines: of security and insecurity; Responses to terrorism in China; Security laws for Hong Kong; Japan’s response to terrorism post-9/11; Mapping anti-terror legal regimes in India. Part IV Anti-terrorism law and policy in the West: The United States a decade after 9/11; UK counter-terror law post-9/11: initial acceptance of extraordinary measures and the partial return to human rights norms; Canada’s response to terrorism; Anti-terror legislation in Australia and New Zealand. Part V Anti-terrorism measures in the Middle East and Africa: Terrorism and governance in South Africa and Eastern Africa; Israel’s anti-terrorism law: past, present and future; Rocks, hard places and human rights: anti-terrorism law and policy in Arab states.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-8389808-09-9
CZ.I Kryzys i konflikty a bezpieczeństwo i obronność : 1. Bezpieczeństwo i obronność -ogólna charakterystyka pojęć i odpowiadających im zjawisk: Różne sposoby rozumienia bezpieczeństwo obronności nieco inaczej, Relacje: bezpieczeństwo-kultura bezpieczeństwa - obronność. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska kryzysów i konfliktów: Termin kryzys w literaturze przedmiotu, Konflikty - ich rodzaje i ogólna charakterystyka, W stronę kultury bezpieczeństwa. CZ.II Niemilitarne zagrożenia i sytuacje kryzysowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi: 4. Rodzaje zagrożeń, 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w Polsce, 6. Plany reagowania kryzysowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 3(14) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 194 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(14) 2006)
1. Ocena rozwoju publicznego rynku akcji w Polsce latach 1991-2005; 2. Obrona spółek przez wrogim przejęciem w czasie V Fali; 3. Wykup menedżerski; 4. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi - nowe podejście do walki z terroryzmem; 5. Odpowiedzialność karna dostawy usługi "Czat" w świetle regulacji chroniących dzieci przed pedofilią; 6. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jako sposób egzekucji świadczeń pieniężnych; 7. "Logos" retoryki sądowej Arystotelesa; 8. Remigiusz Bierzanek - jego nauczanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
ISBN: 83-7441-395-6
Kilka prakseologicznych uwag na temat walki z terroryzmem; Współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji w ramach koalicji antyterrorystycznej; Internal security and the fight against terrorism in Germany; Bezpieczeństwo międzynarodowe a walka z terroryzmem w Niemczech; Problematyka bezpieczeństwa w programie Prawa i Sprawiedliwości; Systemowe ograniczenia operacji pokojowych typu enforcement. Casus interwencji humanitarnej; Duńskie Siły Zbrojne w misjach pokojowych; GROM na Haiti. Żołnierze polscy w operacji "Przywróć demokrację" (1994); Znaczenie Grenlandii w doktrynie Stanów Zjednoczonych; Terroryzm w opiniach społeczeństw; Terroryzm i jego społeczne i polityczne konsekwencje; Terroryści i ich otoczenie; Emancypacja kobiet w sferze terrorystycznych; 11 września w poezji; obraz terroryzmu w mediach masowych: informacja, perswazja, aksjologia; Środki masowego przekazu po 11 września 2001 roku; Terroryzm i biotechnologia ryzyka a przyszłość gatunku ludzkiego; Zagrożenie użyciem broni biologicznej w zamachach terrorystycznych; Zarazki stosowane w bioterroryzmie - wybrane dane; Bioterroryzm zagrożeniem dla zdrowia publicznego; Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w obronie przed atakiem biologicznym skierowanym przeciwko siłom zbrojnym i/lub ludności cywilnej RP; Terroryzm CBRN a terroryzm biologiczny. Współczesne zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913317-3-3
1. Zagrożenia instytucji finansowych (banków) atakami terroru kryminalnego; 2. Zagrożenia instytucji finansowych atakiem bioterrorystycznym; 3. Zagrożenia konwojów atakami terroru kryminalnego; 4. Uzbrojenie i środki ochrony osobistej pracownika ochrony; 5. Psychologiczne aspekty zachowania człowieka w sytuacjach trudnych; 6. Prawne aspekty ataków terroru kryminalnego wobec instytucji finansowych i osób w nich zatrudnionych; 7. obowiązki instytucji finansowych w zakresie ochrony osób i mienia; 8. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Mechanizmy powstawania ran i krwotoków; 9. Jak zachować się podczas porwania samolotu; 10. Uregulowania prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-316-9
1.Charakter kryzysów politycznych i militarnych w dobie postbiegunowego podziału świata w świetle uwarunkować międzynarodowych, 2.Budowa zdolności wojskowych Unii europejskiej do prowadzenia operacji antykryzysowych, 3.Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego w kontekście socjologicznym (1991-2004), 4.Próby rozwiązania konfliktu palestyńsko-żydowskiego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w latach 1947-1950, 5.Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-2004, 6.Polsko-niemieckie stosunki polityczno-wojskowe. Od konfrontacji do kooperacji (1989-2004), 7.Polsko-amerykańska współpraca wojskowa w operacjach wspierania pokoju w Bośni i Hercegowinie (1996-1999), 8.Jednostki Wojska Polskiego w operacji pokojowej KFOR w Kosowie w latach 1999-2004, 9.Operacje pokojowe jako forma utrzymania rosyjskiej obecności na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw w latach 1992-2004, 10.Charakterystyka Afganistanu i Iraku jako środowiska działania sił koalicji antyterrorystycznej, 11.Emirat Bahrajnu - "największy amerykański lotniskowiec" w Zatoce Perskiej (1971-2003), 12.Udział sił specjalnych koalicji międzynarodowej w operacji antyterrorystycznej w Afganistanie (2001-2002), 13.Superterroryzm - terroryzm w nowym wydaniu, 14.Międzynarodowe interwencje zbrojne w Iraku w latach 1991-2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 362 s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
ISBN: 978-83-01-15327-4
1. Patologia społeczna, 2. Wybrane teorie dewiacji, 3. Stereotypy i uprzedzenia, 4. Przestępstwa z nienawiści - terroryzm, 5. Dewiacja samotnicza - samobójstwo, 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży, 7. Uzależnienia, 8. Nietypowe zachowania seksualne - homoseksualizm, 9. Patologie seksualne, 10. Handel ludźmi, 11. wykluczenie społeczne, 12. Kreowanie kozła ofiarnego, 13. Patologia nstytucji - korupcja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89706-64-4
Główne kolumbijskie organizacje terrorystyczne oraz polityczne próby przezwyciężania konfliktu w Kolumbii; Standardy Rady Europy w zakresie ochrony ofiar ataków; Unia Europejska wobec terroryzmu po zamachach w Madrycie - wybrane aspekty; Terroryzm bliskowschodni; Terroryzm żydowski przed powstaniem państwa Izrael (organizacje i działalność oraz walka z nimi brytyjskich władz mandatowych); Terroryzm żydowski w Izraelu w latach 80. i 90. XX wieku; System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba rozwoju; Na linii frontu? Europa wobec terroryzmu; Rozwój oraz zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego w Azji Południowo-wschodniej; Polskie jednostki kontrterrorystyczne i taktyczne; Planowanie fizycznego zabezpieczenia przed zamachami terroryzsytcznymi z użyciem materiałów wybuchowych; Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu w XXI wieku; Armia Boga. Antyaborcyjny "opór bez przywództwa"; Strach w komunikowaniu społecznym - medialny obraz terroryzmu; Policja czy armia? Reakcja na terroryzm w liberalnych demokracjach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again