Form of Work
Książki
(3)
Czasopisma
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Andruszko Robert
(1)
Brzuzy Grzegorz
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Delaney Tara
(1)
Kincel Adam
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Landreth Garry L
(1)
Marten Zbigniew
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mikuláštík Milan
(1)
Skowrońska Emilia
(1)
Smolec Bożena
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Wieczór Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Terapia zabawą
(3)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Agresywność
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gry i zabawy dziecięce
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Hospicja
(1)
Innowacje
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczyciele
(1)
Psychologia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Terapia Gestalt
(1)
Twórczość
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczenie się
(1)
Uczucia
(1)
Zawód
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka SI)
ISBN: 978-83-7744-109-1
Zawiera: Wstęp; 1. Jakość zaangażowania; 2. Rozwój sensoryczny; 3. Ćwiczenia w zakresie motoryki dużej; 4. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą; 5. Komunikacja; 6. Zmysł społeczny; 7. Przygotowujemy się do szkoły; 8. Czynności w domu; 9. Zabawy na dworze; 10. Wykorzystanie gotowych gier i zabawek; Słowniczek najważniejszych pojęć; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 2/2007)
I. Wyzwania edukacji XXI wieku: 1. Uczenie się jako forma cywilizacyjnego istnienia człowieka, 2. Emocje wyzwaniem dla współczesnej edukacji, 3. Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju czlowieka, 4. Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt.II. Edukacja wobec zagrożeń wspólczesnego świata: 5. Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych, 6. Walory gier i zabaw muzyczno - ruchowych w terapii zaburzeń zachowania u dzieci, 7. Stres w pracy nauczyciela, 8. Systuacja społeczno - kulturalna dzieci w rodzinach dotknietych biedą, 9. Hospicjum w słuzbie czlowiekowi (wybrane zagadnienia z tanatopedagogiki). III. Artykuły zagraniczna: Creativity and innovation in process of work,. IV Recenzje: Recenzja ksiązki: Milan Mikulastik, "Manazerska Psychologie"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-918-0
Zawiera: Cz. I. Strategie terapeutyczne w integracji sensorycznej - przykłady ćwiczeń i zabaw „Cyrk sensoryczny”: 1. Zabawy i ćwiczenia sensoryczne z dzieckiem; 2. Zabawy motoryczne i sensoryczne z dziećmi; 3. Zabawy i ćwiczenia sensoryczne i motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym; 4. Strategie terapeutyczne do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli; 5. Obserwacja kliniczna dziecka z zastosowaniem prób diagnostycznych; 6. Ćwiczenia motoryczne (z zastosowaniem piłek, woreczków, taśmy) w terapii ręki i koordynacji; 7. Sensoryczne karty pracy indywidualnej dziecka. Cz. II. Wybrane narzędzia diagnostyczne do badania przetwarzania sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci: 1. Listy kontrolne sensoryczno-motoryczne; 2. Obserwacja dziecka z problemami przetwarzania sensorycznego; 3. Kwestionariusz do oceny lateralizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński , 2016. - 398, [1] strona : fotografie ; 23 cm.
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-4157-4
Zawiera: 1. Oto ja, Garry Landreth: Zasady nawiązywania relacji z dziećmi. 2. Znaczenie zabawy: Funkcje zabawy; Dzieci komunikują się za pomocą zabawy; Zabawa w procesie terapeutycznym; Zabawa symboliczna; Stadia w procesie terapii zabawą; Zabawa dzieci przystosowanych i nieprzystosowanych. 3. Historia i rozwój terapii zabawą: Terapia zabawą w psychoanalizie; Uwalniająca terapia zabawą; Relacyjna terapia zabawą; Niedyrektywna/zorientowana na dziecko terapia zabawą; Terapia zabawą w szkołach podstawowych; Towarzystwo Terapii Zabawą; Szkolenie uniwersyteckie; Centrum Terapii Zabawą; Terapia rodzicielska; Trendy w terapii zabawą. 4. Spojrzenie na dzieci: Zasady dotyczące nawiązywania relacji z dziećmi; Dzieci są odporne na przeciwności losu; Niektóre dzieci są jak popcorn, a niektóre jak melasa. 5. Zorientowana na dziecko terapia zabawą: Teoria osobowości; Zorientowane na dziecko ujęcie osobowości i zachowania; Podstawowe pojęcia zorientowanej na dziecko terapii zabawą; Przystosowanie i nieprzystosowanie; Terapeutyczne warunki rozwoju; Relacja terapeutyczna; Cele zorientowanej na dziecko terapii zabawą; Czego dzieci się uczą w terapii zabawą; Wielokulturowe podejście zorientowanej na dziecko terapii zabawą. 6. Terapeuta: Tworzenie różnic; Bycie z; Cechy osobowości; Samoświadomość terapeuty; Samoakceptacja terapeuty; Rola terapeuty; Ryan - umierające dziecko w terapii zabawą; Praktyka pod superwizją ułatwia wgląd w siebie; Zalecany program szkoleniowy. 7. Rodzice jako partnerzy w terapii zabawą: Informacje środowiskowe; Czy rodzice również muszą uczestniczyć w terapii?; Rodzice jako partnerzy w procesie terapii zabawą; Zapoznanie rodziców z terapią zabawą; Przygotowanie rodziców do separacji z dzieckiem; Wywiad z rodzicem; Etyczne i prawne aspekty terapii zabawą; Skierowanie psychiatryczne. 8. Pokój zabaw i materiały: Umiejscowienie pokoju zabaw; Cechy pokoju zabaw; Inne miejsca do prowadzenia terapii zabawą; Uzasadnienie wyboru zabawek i materiałów; Kategorie zabawek; Przenośny pokój zabaw; Zalecane zabawki i materiały do pokoju zabaw; Dodatkowe uwagi; Sugerowane nazwy programu terapii zabawą w szkołach. 9. Początek relacji - czas tylko dla dziecka: Cele relacji; Nawiązanie kontaktu z dzieckiem; Wstępne spotkanie w poczekalni; Rozwijanie relacji w pokoju zabaw; Reagowanie na oporne, lękliwe dziecko; Relacja terapeutyczna w oczach dziecka; Zadawanie pytań przez dzieci; Wyjaśnienie lustra obserwacyjnego i nagrywania; Robienie notatek podczas sesji; Przygotowanie do zakończenia sesji; Reakcje terapeutów na pierwsze sesje terapii zabawą; Podstawowe wymiary relacji. 10. Cechy charakterystyczne reakcji wspomagających: Wrażliwe rozumienie - bycie z; Troskliwa akceptacja; Wyróżniające cechy reakcji terapeutycznych; Reakcje wspomagające; Typowe niewspomagające reakcje; Paul - lękliwe dziecko z tendencją do acting out w terapii zabawą. 11. Wyznaczanie granic w terapii: Podstawowe wytyczne dotyczące wyznaczania granic; Kiedy przedstawiać granice; Uzasadnienie granic w terapii; Procedury wyznaczania granic w terapii; Etapy procedury wyznaczania granic w terapii; Kiedy granice są przekraczane; Brak pewności w wyznaczaniu granicy; Granice sytuacyjne; Reakcje początkujących terapeutów na wyznaczanie granic. 12. Typowe problemy w terapii zabawą i co zrobić, jeśli...: Co zrobić, jeśli dziecko milczy; Co zrobić, jeśli dziecko chce wnieść do pokoju zabaw zabawki lub jedzenie; Co zrobić, jeśli dziecko jest nadmiernie zależne; Co zrobić, jeśli dziecko uporczywie zabiega o pochwały; Co zrobić, jeśli dziecko uważa, że dziwnie mówimy; Co zrobić, gdy dziecko chce, aby terapeuta pobawił się z nim w zgadywanie; Co zrobić, gdy dziecko prosi o okazanie czułości; Co zrobić, gdy dziecko chce się przytulić lub usiąść na kolanach terapeuty; Co zrobić, jeśli dziecko próbuje ukraść zabawkę; Co zrobić, jeśli dziecko nie chce wyjść z pokoju zabaw; Co zrobić, gdy terapeuta niespodziewanie nie może dotrzymać terminu spotkania. 13. Ważne zagadnienia w terapii zabawą: Zachowanie poufności; Uczestniczenie w zabawie dziecka; Przyjmowanie prezentów od dzieci w terapii zabawą; Wręczanie dziecku nagrody na koniec sesji lub pamiątki na zakończenie terapii; Proszenie dziecka o posprzątanie; Informowanie dzieci o powodach ich uczestnictwa w terapii zabawą; Przyprowadzanie kolegi do pokoju zabaw; Zapraszanie rodziców lub rodzeństwa do pokoju zabaw. 14. Dzieci w terapii zabawą: Nancy - od łysiny do loków; Cindy - dziecko z tendencją do manipulowania; Amy - dziecko z wybiórczym mutyzmem. 15. Ustalenie procesu terapeutycznego i zakończenia: Ustalenie zmiany w ramach sesji; Wymiary zmiany; Znaczenie zakończenia; Punkty odniesienia dla ustalenia zakończenia; Procedury kończenia relacji; Reakcje dzieci na ostatnią sesję; Przedwczesne zakończenie. 16. Intensywna i krótkoterminowa terapia zabawą: Intensywna terapia zabawą; Badania nad intensywną terapią zabawą; Krótkoterminowa terapia zabawą; Badania nad krótkoterminową terapią zabawą; Krótkoterminowa Terapia relacji rodzic-dziecko (CPRT). 17. Badania dotyczące terapii zabawą: Badania metaanalityczne; Międzykulturowe badania nad zorientowaną na dziecko terapią zabawą; Przegląd eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych badań nad CCPT.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again