Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(6)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Pikiel Sylwia
(2)
Andruszko Robert
(1)
Armstrong Nicky
(1)
Badura-Madej Wanda
(1)
Beck Aaron Temkin
(1)
Dattilio Frank M
(1)
Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka
(1)
Freeman Jennifer Beth (1970- )
(1)
Garcia Abbe Marrs
(1)
Janicka Iwona
(1)
Langley Audra
(1)
Liberska Hanna
(1)
Piacentini John
(1)
Roblek Tami
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sunderland Margot
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Terapia rodzinna
(6)
Dzieci
(2)
Nerwica natręctw
(2)
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
(2)
Dziecko
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Konkubinat
(1)
Nastolatki
(1)
Neuropsychologia dziecięca
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rodzina zrekonstruowana
(1)
Rozwód
(1)
Samotne matki
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Terapia par i małżeństw
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Uczucia
(1)
Związki niesakramentalne
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-775-4
Zawiera: O książce. Wprowadzenie. Część pierwsza: ROZDZIAŁ 1. W jaki sposób problemy rodziców mogą wpływać na to, jak wychowują oni swoje dzieci; ROZDZIAŁ 2. Kiedy problemem rodzica jest lęk; ROZDZIAŁ 3. Kiedy problemem rodzica jest gniew; ROZDZIAŁ 4. Kiedy rodzic ma depresję; ROZDZIAŁ 5. Kiedy rodzice stosują wobec siebie przemoc; ROZDZIAŁ 6. Kiedy rodzice są w separacji lub się rozwodzą; ROZDZIAŁ 7. Kiedy rodzic jest uzależniony od substancji psychoaktywnych; ROZDZIAŁ 8. Kiedy rodzic choruje lub umiera. Część druga: ROZDZIAŁ 9. Cel – instrukcje – rozwinięcie; ROZDZIAŁ 10. Uczucia, jakie budzi we mnie mama lub tata; ROZDZIAŁ 11. Góra Zmartwień (a jeśli stanie się coś bardzo złego i nie będę wiedział, co zrobić?); ROZDZIAŁ 12. Uczucie „to za dużo jak na moje siły”; ROZDZIAŁ 13. Straty i tęsknoty; ROZDZIAŁ 14. Szok; ROZDZIAŁ 15. Muzeum Uraz; ROZDZIAŁ 16. Chmura, pod którą żyjemy; ROZDZIAŁ 17. Czego pragnę dla siebie i dla swojego życia; ROZDZIAŁ 18. Najgorsze i najlepsze chwile z mamą lub tatą; ROZDZIAŁ 19. Separacja i Rozwód rodziców; ROZDZIAŁ 20. Awantury między rodzicami; ROZDZIAŁ 21. Kochać kogoś, kto nie potrafi odwzajemnić miłości; ROZDZIAŁ 22. Uzdrawiająca rozmowa rodzica z dzieckiem. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-1384-7
Zawiera: Wprowadzenie. ROZDZIAŁ I: Definicja i rodzaje przemocy: 1. Terminologia i rodzaje przemocy; 2. Formy przemocy; 3. Teoretyczne ramy przemocy w rodzinie; 4. Czynniki ryzyka; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ II: Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy w rodzinie: 1. Koncepcja zaburzeń pourazowych; 2. Przemoc w rodzinie jako sytuacja chronicznej traumy; 3. Inne pojęcia opisujące relacje między kobietą – ofiarą a sprawcą przemocy; 4. Postępowanie diagnostyczne; piśmiennictwo. ROZDZIAŁ III: Interwencja kryzysowa wobec kobiet – ofiar przemocy w rodzinie: 1. Pierwsza pomoc; 2. Interwencja kryzysowa w stosunku do kobiet – ofiar przemocy w rodzinie; 3. Umiejętności niezbędne przy podejmowaniu interwencji kryzysowej wobec ofiar przemocy w rodzinie; 4. Zagrożenia w trakcie interwencji kryzysowej; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ IV: Psychoterapia ofiar przemocy w rodzinie: 1. Zasady leczenia ofiar traumy; 2. Specyficzne kwestie w psychoterapii indywidualnej ofiar przemocy w rodzinie; 3. Etapy terapii; 4. Długoterminowa psychoterapia indywidualna; 5. Grupowe formy pomocy psychologicznej; 6. Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie. Doświadczenia własne; 7. Grupy terapeutyczne; piśmiennictwo. ROZDZIAŁ V: Kontrowersje wokół terapii rodzin w sytuacji przemocy; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ VI: Problematyka leczenia sprawców przemocy w rodzinie: 1. Podejścia teoretyczne; 2. Leczenie podstawowe – programy interwencyjne; 3. Wymagania wobec osób prowadzących programy dla sprawców przemocy w rodzinie; 4. Przykłady programów; 5. Ewaluacja wyników leczenia sprawców przemocy w rodzinie; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ VII: Dzieci jako świadkowie przemocy w rodzinie: 1. Zaburzenia emocjonalne u dzieci; 2. Pomoc psychologiczna dla dzieci – świadków przemocy w rodzinie; 3. Zagadnienia związane z leczeniem dzieci; 4. Uwagi końcowe; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ VIII: Przemoc wobec osób starszych: 1. Rozmiary i przejawy przemocy; 2. Lista odznak przemocy; 3. Uwagi końcowe; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ IX: Przemoc w rodzinie a zaburzenia psychiczne sprawcy: 1. Charakterystyki sprawców przemocy z zaburzeniami psychicznymi; 2. Ochrona ofiary przez doprowadzenie do leczenia psychiatrycznego sprawcy; Piśmiennictwo. ROZDZIAŁ X: Alkohol a przemoc w rodzinie: 1. Częstotliwość współwystępowania;2. Rodzaj związku między nadużywaniem alkoholu a przemocą; 3. Interwencje terapeutyczne; Piśmiennictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2019. - 682 s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-01-18002-7
Zawiera: Wstęp; Część I Człowiek w systemie rodziny: Rozdział 1 Rodzina w ujęciu systemowym: 1.1. Podstawowe zasady teorii systemów; 1.2. Struktura systemu rodziny; 1.3. Procesy systemowe w rodzinie; 1.4. Zadania rodziny w kolejnych fazach rozwojowych. Wspólnota i ciągłość; 1.5. W kierunku rodziny funkcjonalnej. Wskazówki praktyczne. Rozdział 2 Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system: 2.1. Modele komunikacji interpersonalnej; 2.2. Podstawowe uwarunkowania komunikacji w rodzinie; 2.3. Rozwojowe zmiany komunikacji w systemie rodziny; 2.4. Warunki kształtowania prawidłowej komunikacji. Rozdział 3 Narracje rodzinne: 3.1. Rodzina jako nisza semantyczna; 3.2. Geneza treści rodzinnych narracji; 3.3. Dlaczego ważne jest badanie narracji rodzinnych. Rozdział 4 Role i funkcje rodziny: 4.1. Współczesne ujęcie roli rodziny; 4.2. Kierunki przemian współczesnej rodziny a role i funkcje rodzinne; 4.3. Role w systemie rodziny; 4.4. Funkcje rodziny; 4.5. Psychospołeczne uwarunkowania funkcji rodziny. Rozdział 5 Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania: 5.1. Modele rodziny; 5.2.Styl wychowania; 5.3.Modele funkcjonowania rodziny a style wychowania. Rozdział 6 Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania: 6.1. Założenia i inspiracje teorii przywiązania; 6.2. Przywiązanie w okresie dzieciństwa; 6.3. Przywiązanie w okresie dorosłości; 6.4. Przywiązanie a relacje w bliskich związkach. Rozdział 7 Seksualność w związkach małżeńskich: 7.1 Pojęcie seksualności; 7.2. Aktywność seksualna małżonków i jej uwarunkowania; 7.3. Problemy seksualne małżonków. Rozdział 8 Transmisja pokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń: 8.1. Istota i mechanizmy transmisji międzypokoleniowej w rodzinie; 8.2. Obszary transmisji międzypokoleniowej w rodzinie; 8.3. Transmisja międzypokoleniowa w różnych podejściach psychologicznych; 8.4. Transmisja międzypokoleniowa jako proces formowania rodziny – model Murraya Bowena; 8.5. Kierunki badań nad transmisją w rodzinie. Rozdział 9 Psychologia religijności/duchowości rodziny: 9.1. Religijność i duchowość – definicje; 9.2. Współczesne podejścia badawcze w psychologii religijności/duchowości rodziny; 9.3. Rozwój religijności człowieka w kontekście cyklu życia rodzinnego w ujęciu Evelyn Duvall; 9.4. Perspektywy badań dotyczących religijności w rodzinie. Rozdział 10 Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie: 10.1. Rozwój rodziny; 10.2. Rozwój w rodzinie; 10.3. Wyznaczniki rozwoju w systemie rodziny; 10.4. Zmiany w strukturze systemu rodziny; 10.5. Rodzina jako kontekst rozwoju indywidualnego. Część II Zróżnicowane formy życia rodzinnego: Rozdział 1 Samotne rodzicielstwo: 1.1. Specyfika roli kobiecej – matka i samotna matka; 1.2. Specyfika roli męskiej – ojciec i samotny ojciec; 1.3. Funkcjonowanie rodziny niepełnej; 1.4. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa; 1.5. Migracja zarobkowa jako czasowe samotne rodzicielstwo; 1.6. Pomoc samotnym rodzicom. Rozdział 2 Związki kohabitacyjne: 2.1. Kohabitacja jako nowa forma życia pary; 2.2. Przyczyny kohabitacji; 2.3. Charakterystyka osób kohabitujących; 2.4. Przedślubna kohabitacja a małżeństwo; 2.5. Kohabitacja a rokowania odnośnie do trwałości związku; 2.6. Zaangażowanie w relację a trwałość związków intymnych. Rozdział 3 Partnerzy kohabitujący jako rodzice: 3.1. Dzieci urodzone poza małżeństwem; 3.2. Rodziny kohabitacyjne; 3.3. Problem stabilności rodzin kohabitacyjnych; 3.4. Warunki życia rodzin kohabitacyjnych. Rozdział 4 Rodzina zrekonstruowana: 4.1. Definicje i statystyki; 4.2. Rodzina zrekonstruowana jako system; 4.3. Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny; 4.4. Rodzicielstwo w rodzinie zrekonstruowanej; 4.5. Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej; 4.6. Wskazówki do pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej. Rozdział 5 Rodzina adopcyjna: 5.1. Specyfika rodziny adopcyjnej; 5.2. Rodzina adopcyjna z perspektywy prawnej; 5.3. Rodzina adopcyjna z perspektywy medycznej; 5.4. Rodzina adopcyjna z perspektywy psychologicznej; 5.5. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa; 5.6. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 5.7. Rodzina z dorastającym nastolatkiem. Rozdział 6 Rodzina zastępcza: 6.1. Rodzina zastępcza z perspektywy prawnej; 6.2. Specyfika rodziny zastępczej; 6.3. Rodzinny dom dziecka jako rodzinna forma opieki zastępczej. Rozdział 7 Kulturowa różnorodność rodziny: 7.1. Status współczesnej rodziny; 7.2. Wartości kulturowe a interakcje w rodzinie; 7.3. Rodziny wielokulturowe; 7.4. Przyszłość rodziny w kontekście procesu zmiany społecznej. Część III Zdrowotne i społeczne problemy w rodzinie: Rozdział 1 Choroba przewlekła w systemie rodziny: 1.1. Trzy ujęcia choroby; 1.2. Choroba jako nienormatywny kryzys w rodzinie; 1.3. Rodzina wobec przewlekłej choroby; 1.4. Adaptacja do kryzysu: jak problemy pomagają w adaptacji; 1.5. Dlaczego przewlekła choroba jest przewlekła. Rozdział 2 Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki: 2.1. Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich medyczne uwarunkowania; 2.2. Następstwa trudności w realizacji planów prokreacyjnych; 2.3. Przezwyciężenie trudności prokreacyjnych – na przykładzie niepłodności. Rozdział 3 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: 3.1. Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka; 3.2. Niepełnosprawność dziecka a zmiany w systemie rodzinnym; 3.3. Adaptacja rodziców do niepełnosprawności dziecka; 3.4. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych; 3.5. Społeczne, emocjonalne i adaptacyjne problemy doświadczane przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju; 3.6. Pomoc dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Rozdział 4 Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie: 4.1. Kryzys rozwodowy – charakterystyka; 4.2. Przyczyny rozwodów; 4.3. Predyktory powodzenia i niepowodzenia związku; 4.4. Fazy procesu rozwodowego; 4.5. Funkcjonowanie psychologiczne dorosłych w sytuacji rozwodu z uwzględnieniem różnic płciowych; 4.6. Funkcjonowanie psychologiczne dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Rozdział 5 Agresja i przemoc w rodzinie: 5.1. Metody wychowawcze i postawy rodzicielskie sprzyjające agresji u dzieci i młodzieży; 5.2. Agresja między rodzeństwem; 5.3. Przemoc w małżeństwie, czyli dostarczanie dzieciom wzorów zachowań agresywnych; 5.4. Zapobieganie i kontrolowanie agresji. Rozdział 6 Rodzina a zachowanie antyspołeczne: 6.1. Zachowania antyspołeczne i ich przyczyny; 6.2. Rodzina jako miejsce rozwoju zachowań antyspołecznych; 6.3. Mechanizm transmisji międzypokoleniowej a zachowania antyspołeczne. Część IV Terapia rodzin i terapeutyczna rola rodziny: Rozdział 1 Współczesne nurty w terapii rodzin: 1.1. Historia terapii rodzin; 1.2. Zasady terapii rodzin; 1.3. Wskazania i przeciwwskazania do terapii rodzin. Rozdział 2 Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce: 2.1. Obszary psychologii rodziny; 2.2. Obszary psychologii pozytywnej; 2.3. Zainteresowanie pozytywnością na gruncie psychologii rodziny. Literatura; Indeks nazwisk; Indeks rzeczowy; O Autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3496-5
Zawiera: R. 1 Wprowadzenie: Przegląd współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej par i rodzin; Zasady teorii uczenia się; Zasady terapii poznawczej; Integracyjny potencjał terapii poznawczo-behawioralnej. R. 2 mechanizm zmiany w terapii par i rodzin: Procesy poznawcze; Przywiązanie i afekt; Znaczenie zmiany behawioralnej. R. 3 Miejsce schematu w terapii poznawczo-behawioralnej: Pojęcie schematu; Myśli automatyczne i schematy; Ukryte schematy i zniekształcenia poznawcze; Rozpoznawanie schematów z rodzin pochodzenia i ich wpływ na relacje małżeńskie i rodzinne; Procesy poznawcze i schematy międzypokoleniowe. R. 4 Znaczenie procesów neurobiologicznych: Znaczenie ciała migdałowatego; Poznanie a emocje. R. 5 Metody diagnozy klinicznej: Wstępne wspólne wywiady; Konsultacje z poprzednimi terapeutami lub innymi specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego; Inwentarze u kwestionariusze; Dodatkowe testy i oceny psychologiczne; Genogramy; Diagnoza i konceptualizacja przypadku dokonywane na bieżąco w toku terapii; Specyficzne trudności związane z procesem diagnostycznym; Obserwacje zachowania i zmiana behawioralna; Ustrukturyzowane interakcje rodzinne; Ocena procesów poznawczych; Wywiady indywidualne; Rozpoznawanie ogólnych wzorców i głównych problemów relacyjnych; Ocena motywacji do zmiany; Informacje zwrotne na temat oceny diagnostycznej; Rozpoznawanie myśli automatycznych i przekonań kluczowych; odróżnianie przekonań kluczowych od schematów; Negatywne obramowanie i jego rozpoznawanie; Rozpoznawanie i nazywanie zniekształceń poznawczych; Przekładanie myśli, emocji i zachowań w procesie konceptualizacji; Atrybucja i standardy oraz ich rola w ocenie diagnostycznej; Skupienie się na nieadaptacyjnych wzorcach behawioralnych; testowanie i reinterpretacja myśli automatycznych; Sformułowanie planu leczenia. R. 6 Techniki poznawczo-behawioralne: Zaznajomienie par i członków rodziny z modelem poznawczo-behawioralnym; Rozpoznawanie myśli automatycznych i skojarzonych z nimi emocji i zachowań; Praca ze schematami i ich restrukturyzacja; Wprowadzanie inscenizacji poprzez przeformułowanie i próbę w wyobraźni; Techniki behawioralne; Przygotowanie się na możliwość nawrotu; radzenie sobie z przeszkodami i oporem przed zmianą; negatywizm partnerów i ich niewiara w możliwość zmiany; Różnice w planach; Lek przed zmianą istniejących wzorców w związku; Rezygnacja ze spostrzeganej władzy i kontroli; Kwestie związane z wzięciem na siebie odpowiedzialności za zmianę; Przeszkody. R. 7 Zagadnienia specjalne: Rozwód; Wrażliwość kulturowa; Depresja, zaburzenie osobowości lub inna choroba psychiczna; Romanse pozamałżeńskie; Nadużywanie substancji psychoaktywnych; Przemoc domowa; Przeciwwskazania do podejścia poznawczo-behawioralnego i jego ograniczenia; Pary i rodziny w sytuacji kryzysu; pary jednopłciowe i ich dzieci; Nietypowe konsultacje dotyczące par i rodzin; Koterapia z parami i rodzinami; leczenie wielopoziomowe; R. 8 Rozszerzenie terapii poznawczo-behawioralnej: Techniki oparte na akceptacji; uważność. R. 9 Przykłady kliniczne: Pułapka emerytury; Rodzina żarłoków. R. 10 Epilog. Dodatek A: Kwestionariusze i skale dla par i rodzin; Dodatek B: Zapisy dysfunkcjonalnych myśli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-730-3
Zawiera: 1. Wstępne informacje dla terapeutów; 2. Sesja pierwsza: psychoedukacja i uzasadnienie terapii; 3. Sesja druga: stworzenie hierarchii objawów i psychoedukacja; 4. Sesja trzecia: ekspozycja i powstrzymanie reakcji oraz kwestionowanie negatywnych założeń; 5. Sesja czwarta: restrukturyzacja poznawcza i redukcja poczucia winy; 6. Sesja piąta: radzenie sobie z obsesjami i reakcje rodziny pacjenta na zaburzenie; 7. Sesja szósta: ocena postępów i odpowiedzialność dziecka za przebieg leczenia; 8. Sesja siódma: usuwanie przeszkód na drodze realizacji ekspozycji i wtórne korzyści z zaburzenia; 9. Sesja ósma: ekspozycja i powstrzymanie reakcji oraz różnice między zachowaniami wynikającymi i niewynikającymi z zaburzenia; 10. Sesja dziewiąta: praca nad trudnymi objawami i troska o dobrostan rodziny; 11. Sesja dziesiąta: praca nad trudnymi objawami i rozwiązanie ewentualnych problemów; 12. Sesja jedenasta: planowanie zakończenia terapii i zapobieganie nawrotom zaburzenia; 13. Sesja dwunasta: zakończenie terapii; Aneks 1. Skala Obsesji i Kompulsji Yale-Brown dla Dzieci - Childreris Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scalę (CY-BOCS); Aneks 2. Formularze oceny ogólnej poprawy stanu pacjenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-728-0
Zawiera: 1. Wstępne infomacje dla terapeutów; 2. Diagnoza - ocena nasilenia objawów; 3. Sesja pierwsza: wprowadzenie do programu terapii; 4. Sesja druga: podstawy terapii - praca z rodzicami; 5. Sesja trzecia: przedstawienie dziecku programu terapii; 6. Sesja czwarta: terapia z udziałem całej rodziny; 7. Sesja piąta: ekspozycja i powstrzymanie reakcji oraz modelowanie; 8. Sesja szósta: ekspozycja i powstrzymanie oraz wprowadzenie do metody budowania rusztowania; 9. Sesja siódma: ekspozycja i powstrzymanie reakcji z wykorzystaniem metody budowania rusztowania; 10. Sesja ósma: ekspozycja i powstrzymanie reakcji - środkowa część hierarchii objawów oraz stosowanie narzędzi w różnych kontekstach; 11. Sesja dziewiąta: ekspozycja i powstrzymanie reakcji - środkowa część hierarchii objawów oraz poszerzanie zakresu stosowania strategii; 12. Sesja dziesiąta: ekspozycja i powstrzymanie reakcji - górna część hierarchii objawów oraz przygotowanie do zakończenia terapii; 13. Sesja jedenasta: ekspozycja i powstrzymanie reakcji - górna część hierarchii objawów oraz zapobieganie nawrotom zaburzenia; 14. Sesja dwunasta: podsumowanie terapii i przyjęcie pożegnalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again