Source
Książki
(25)
Form of Work
Książki
(24)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(15)
Author
Popper Karl R
(2)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bobryk Jerzy
(1)
Bruner Jerome
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara
(1)
Cieśla Dominika
(1)
Cioran Émile M
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
(1)
Ferber Rafael
(1)
Frankiewicz Małgorzata
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Goćkowski Janusz
(1)
Grobler Adam (1949- )
(1)
Hyży Ewa
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kisiel Przemysław
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kozielecki Józef
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mazur Artur
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Phillips D.C
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Putko Adam
(1)
Putnam Hilary (1926-2016)
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Searle John R
(1)
Soltis Joans F
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szewczuk Włodzimierz
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szloska Franciszek
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tomaszewski Tadeusz
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Woleński Jan
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(24)
Australia
(1)
Language
Polish
(25)
Subject
Teoria poznania
(16)
Poznanie
(7)
Pedagogika
(4)
Wiedza
(4)
Filozofia
(3)
Psychologia
(3)
Wychowanie
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Behawioryzm
(2)
Dziecko
(2)
Filozofia nauki
(2)
Język
(2)
Metodologia
(2)
Nauczanie
(2)
Postmodernizm
(2)
Prawda
(2)
Realizm
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Biblioterapia
(1)
Bruner, Jerome (1915- )
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dobro
(1)
Domy dziecka
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Empiryzm
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Folklor
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Holizm (filozofia)
(1)
Instytucja totalna
(1)
Kampania Piwowarska (Poznań)
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Myślenie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauka
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ontologia
(1)
Osobowość -- teoria -- podręcznik akademicki
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Personalizm
(1)
Piwowarstwo
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poznanie -- psychologia -- podręcznik akademicki
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Przyczynowość
(1)
Przysłowia
(1)
Psychoanaliza -- podręcznik akademicki
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia stosowana -- podręcznik akademicki
(1)
Racjonalizm
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Semiotyka
(1)
Sponsoring
(1)
Sporty wodne
(1)
Spostrzeganie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria estymacji
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Uczniowie
(1)
Układ nerwowy
(1)
Umysł
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie
(1)
Świadomość
(1)
Życie
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Esej
(2)
Antologia
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-85220-67-4
1. Wstęp: o początkowych zamiarach i rezultatach pracy; Determinowania poznawanie i redukcjonizm; 2. Pojęcie przyczynowości w teoretycznych wizjach świadomości; Przyczynowość w koncepcji współczesnego interakcjonistycznego dualizmu; Mechanicyzm a hipoteza jaźni jako systemu luźno związanego z mózgiem; Paradoksy teorii identyczności; 3. Percepcja, pamięć, wyobraźnia: Teorie percepcji a problem zależności przyczynowo- skutkowych; Pamięć; Wyobrażenia i wyobraźnia; 4. Przyczynowość a zjawiska intencjonalne: Intencjonalność a pojęcie reprezentacji; Intencjonalność; Cognitive science, cognitive neuroscience a wittgenstenizm i filozofia postmodernizmu. Postmodernistyczne krytyki i pojęcie reprezentacji; 5. W kierunku nieklasycznego pojmowania przyczynowości: Wola i akty woli. Wola jako problem filozoficzny; Czy naukowa psychologia może zajmować się zjawiskami woli?; 3. Przyczynkowość a zjawiska woli i zjawiska świadomości; 4. Możliwość redukcjonizmu w psychologii procesów poznawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy - red. nauk. Henryk Bednarczyk , t.171)
ISBN: 978-83-7204-659-8
1. 95 lat życia i 70 lat pracy naukowej Profesora Tadeusza w. Nowackiego: O Nestorze pedagogów polskich w kontekście jego 95-lecia; Przyczynek do historii pedagogiki pracy; Profesor Tadeusz Witold Nowacki- humanista i niezwykła osobowość; Profesor Tadeusz Witold Nowacki jako uczony współczesnej i przyszłej pedagogiki; Fascynacje Profesora Tadeusza Nowackiego Polską; Profesor Tadeusz W. Nowacki- doktor honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego; Pedagogika senioralnych wartości- prawdy o Profesorze Tadeuszu Nowackim; Inspiracje i perspektywa badawcza pedagogiki pracy; Spotkania z Profesorem Tadeuszem Nowackim; Problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki pracy; Wychowanie w świetle wyzwań cywilizacji technicznej aktualnym problemem pedagogiki; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego człowiekiem; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego praca; Zaufanie a podejrzliwość jako podstawa metodologiczna; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego- mój spolegliwy opiekun naukowy; Szkoła naukowa Profesora Tadeusza Nowackiego; Recenzja Tadeusz Nowacki "Dydaktyka wojskowa"; O "Zawodoznawstwie" zawodoznawcy Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego; Nauczyciel techniki i jego rozwój zawodowy w aspekcie doradztwa pedagogicznego; Tadeusz Nowacki: człowiek- badacz- pedagog; Twierdzenie psychologiczne Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego; 2. Pisarstwo naukowe: zasady i rodzaje: Pisarstwo naukowe jako przejaw twórczego rozwoju człowieka; Pisarstwo naukowe a upowszechnianie wiedzy; Pisarstwo naukowe- cele, etapy, zasady; Kilka uwag o redagowaniu tekstów; 3. Subiektywizm i obiektywizm w badaniach naukowych: Subiektywizm w badaniach społecznych i humanistycznych; O subiektywizmie w naukach społecznych; Samoocena- subiektywizm czy obiektywizm w badaniach pedagogicznych; Prawda i fałsz w pracach promocyjnych; Obiektywizm i subiektywizm. Wielość znaczeń na gruncie filozofii i przykłady ich zastosowań w pedagogice; Problemy obiektywizmu i subiektywizmu w psychologii; Bliżej obiektywizmu w badaniach pedagogicznych; Wymogi stawiane problemom badawczym i hipotezom roboczym z myslą o obiektywizmie w badaniach naukowych; Obserwacja- cechy subiektywne i obiektywne; Obiektywizm i subiektywizm w odbiorze tekstu literackiego w szkole; 4. Analizy teoretyczne i empiryczne: Pedagogika empiryczna; Poznanie podstawą wychowania i rozwoju człowieka; Rzeczywistość medialna i wirtualna w badaniach naukowych; Edukacja medialna w opinii rodziców; Jakościowe badania rozumienia; Intuicja w teorii i praktyce edukacyjnej; Krytyczne studiowanie literatury i dokumentów jako metoda poznania i badania naukowego; Kompetencje pedagogiczne nauczyciela; Aspiracje życiowe mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego; Założenia Procesu Bolońskiego jako problem badawczy; Obiektywizm w badaniach nad obroną cywilna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-240-9
Cz. I Teorie życia społecznego: 1. Przyrodniczo - empiryzujące teorie życia społecznego, 2. Heglowsko-marksistowska teoria kolektywizmu, 3. Socjologizm, 4. Liberalizm, 5. Egzystencjalizm, 6. Fenomenologia, 7. Nurt humanistyczno-aksjologiczny. Cz. II Osoba ludzka podstawą życia społecznego: 1. Metafizyczna koncepcja osoby ludzkiej, 2. Społeczna natura człowieka, 3. Człowiek wobec społeczności, 4. Prawo naturalne podstawą życia społecznego, 5. Prawa człowieka, 6. Wolność a uczestnictwo w życiu społecznym, 7. Równość podstawą życia społecznego,8. Miłość jako podstawa życia społecznego. Cz. III Ontologia bytu społecznego: 1. Formowanie bytu społecznego, 2. Natura społeczności, 3. Dobro wspólne podstawą istnienia społeczności, 4. Struktura społeczności politycznej - państwa, 5. Zasady życia społecznego, 6.Typy bytu społecznego, 7 Naród a państwo, 8. Państwo a Kościół, 9.Społeczność międzynarodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-12914-X
1.Droga do wiedzy : Wprowadzenie, Domysły,Refutacje, Dodatki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 143)
ISBN: 978-83-232-1906-4
1. Dziecięce teorie umysłu - podejścia wyjaśniające: Wprowadzenie; Metody pomiaru umysłu; Podejścia wyjaśniające; Podsumowanie. 2. Funkcje wychowawcze - z perspektywy rozwojowej: Problem struktury; Metody do pomiaru funkcji wykonawczych w badaniach nad dziećmi; Teorie rozwoju funkcji wychowawczych; Podsumowanie. 3. Problem relacji między rozwojem teorii umysłu i funkcji wykonawczych: Rozwój teorii umysłu prowadzi do lepszej samokontroli; Funkcje wykonawcze jako warunek wstępny rozwoju teorii umysłu; Rozumowanie warunkowe jako wspólny funkcjonalny składnik; Wspólne struktury mózgu; Komponent wykonawczy w testach teorii umysłu; Podsumowanie. 4. Relacja miedzy teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nad nietypowym rozwojem; Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u osób z autyzmem; Jaki aspekt funkcji wykonawczych jest szczególnie osłabiony w autyzmie?; Badania podłużne nad związkiem TU-FW w autyzmie; Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u dzieci z ADHD; Relacja Tu-FW w świetle badań nad innymi zaburzeniami rozwojowymi. 5. Relacja między teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nas normalnym rozwojem: Wczesne dzieciństwo; Średnie dzieciństwo; Dane przemawiające za i przeciwko poszczególnym stanowiskom. 6. Natura utajonej kompetencji mentalnej: Zjawisko antycypacyjnej reakcji wzrokowej; Utajona kompetencja mentalna jako okres gotowości do odnoszenia korzyści z jawnego uczenia się; Wzrokowe reakcje antycypacyjne u dzieci z autyzmem; Reakcje antycypacyjne a reguła "widzieć=wiedzieć" oraz pytania kontrolne; Czy reakcje wzrokowe faktycznie wyrażają nieświadomą wiedzę?; Rola funkcji wykonawczych i syntaktyki w przejściu od utajonej do jawnej kompetencji mentalnej; Dalsze dowody na rzecz niezależności reakcji antycypacyjnych od kontroli hamowania; Hipotezy dotyczące natury i pochodzenia reakcji antycypacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14647-8
1. Ogólny wstęp historyczny, 2. Zagadnienia metateoretyczne, 3. Historia pojęcia prawdy (od Kanta), 4. Teorie prawdy w XIX wieku, 5. Teorie prawdy w XX wieku, 6. Zadania teorii prawdy, 7. Semantyczna definicja prawdy - ekspozycja, 8. Semantyczna definicja prawdy - dalsze sprawy formalne i inne, 9. Semantyczna definicja prawdy - dyskusja, 10. Analiza wiedzy, 11. Percepcja i pamięć, 12. Wokół empiryzmu i racjonalizmu, 13. Realizm i antyrealizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1590-8
1. Podstawowe problemy poznawcze w naukach o zarządzaniu, 2. Nurty epistemologii zarządzania, 3. Metodologia nauk o zarządzaniu, 4. Interpretetywna koncepcja organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Główne idee współczesnej psychologii / Tadeusz Tomaszewski. - Wyd.3 popr. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - 209, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86770-70-8
1. Historyczne korzenie współczesnej myśli psychologicznej, 2. Kryzys psychologii klasycznej, 3. Psychologia klasyczna, 4. Behawioryzm, 5. Psychoanaliza, 6. Psychologia postaci, 7. Człowiek i świat, 8. Psychologia poznawcza, 9. Psychologia osobowości, 10. Psychologia w Polsce, 11. Spojrzenie w przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-868-4
Narracja inicjalna; 1. Prawda absolutna 2. Pustka 3. Forma 4. Prawda - nazywanie 5. Wszystko we wszystkim 6. Szczeliny bytu 7. Szczelina epistemologiczna 8. Logika procesu badawczego 9. Teorie krótkiego i średniego zasięgu 10. Złudzeniowość obszaru badawczego 11. Złudzeniowość „pustych" procesów badawczych 12. Zjawiska poza naszym doświadczeniem 13. Badanie nierzeczywistego 14. Holistyczne pole poznania 15. Od dualizmu poznawczego do interferencji pól znaczeń 16. Problem naukowy a pole niewiedzy 17. Problem badawczy - samopoznawanie obserwatora 18. Gry w polach badawczych 19. Ogradzanie „pastwisk" badawczych 20. Tożsamość a różnorodność 21. Dualność i różnorodność 22. Jedność a różnorodność 23. Przypuszczenie. Sacrum a profanum 24. Analiza podmiotowo-obiektowa 25. Obiekt modelowy a rzeczywisty 26. Rozrzut obiektów doświadczenia 27. Komunikowanie się z obiektem 28. Indywiduacja 29. Atomizacja 30. Niebezpieczeństwo fiksacji 31. Absolutna równość zjawisk 32. Klasyka sprzeczności: prawda subiektywna a prawda obiektywna 33. Prawda jako wyzerowanie dystansu między podmiotem a przedmiotem poznania 34. Zawężanie a rozszerzanie 35. Ześrodkowanie 36. Tworzenie a odtwarzanie 37. Poszerzanie 38. Odśrodkowanie 39. Synteza 40. Komponowanie 41. Realność 42. Substancjalizacja 43. Dekodowanie 44. Redukcjonizm 45. Działania jako przyczyna 46. Uniwersalność metody przypadków decyzyjnych 47. Przypadkowość 48. Analiza porównawcza 49. Badania etnograficzne 50. Wielkie i małe narracje 51. Piękno 52. Teatr 53. Gra na linearności 54. Czytanie tekstu 55. Analiza tekstu 56. Interpretacja 57. Obrzeża i peryferie 58. Lokalizacja badacza: centrum - peryferie 59. Dynamika a statyka 60. Obiektywność a subiektywność procesu poznania. Aspekty dynamiczne i statyczne 61. Koniec poznania; Narracja finalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (2 egz.)
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności - teoria - literatura - kultura / przewod.kom.red Ryszard Nycz)
ISBN: 83-242-0030-4
Uwagi wstępne: Cele i założenia; Wprowadzenie: Korpoaralny feminizm i jego założenia; R.1 Feministyczna krytyka dualizmu w tradycyjnej filozofii zachodniej; R.2 "Natura kobiety" - esencjalizm i konstrukcjonizm; R.3 Rodzaj [gender] czy różnica płciowa?; R.4 Wstęga Mobiusa; R.5 Metafizyka rodzącego ja [self]; R.6 Kłopoty z materialnością ciał; R.7 Kobiece ciała w męskiej kulturze; R.8 Dylematy korporalnego podmiotu; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Koncepcje psychologiczne człowieka / Józef Kozielecki. - Wyd. 5 zm. i rozszerz. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1995. - 292 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-903103-1-7
Cz.I Koncepcja behawiorystyczna, czyli człowiek zewnątrzsterowany; Cz.II Koncepcja psychodynamiczna, czyli człowiek niedoskonały; Cz.III Koncepcja poznawcza, czyli człowiek samodzielny; Cz.IV Koncepcja humanistyczna, czyli dążenie do samorealizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87345-80-6
Część I: Znawstwo spraw a wybór kąta widzenia. Społeczny konstrukcjonizm. Poszerzanie wolności czy destrukcja kompetencji?; Pierwszy krok Logiki Heglowskiej; Rozum ideologiczny a prawda i świat społeczny; Kręgi kompetencji merytorycznej w perspektywie antropologii wiedzy; Zróżnicowanie perspektyw poznawczych w demokratycznym dyskursie; Świat społeczny w oczach historyka władzy; "Perspektywy poznawcze" w społeczeństwie Galicji doby autonomii. Część II: Kompetencje w sprawach nauki. Kukurydza w cieniu Czarnobyla; Kompetencje w polityce naukowej; O autonomii i wartościach akademickich; Socjologiczna technologia i terror substancji; Kręgi kompetencji nauki: od wiedzy obiektywnej do praktyki laboratoryjnej. Część III: Znawstwo spraw a przygotowanie do życia. Działanie symboli. Uwagi o koncepcji Pierre'a Bourdieu; Kręgi kompetencji estetycznej; Dystans, sprzeciw i racja stanu. O kompetencji w nauce o zjawiskach politycznych; Kompetencje merytoryczne polityków; Formuły skutecznej (nie)kompetencji. O wybranych grach w komunikowaniu marketingowym; "Dufny Lach|" i "Wierny Ross". Rozważania o kompetencjach Polaków w sprawach rosyjskich; Człowiek drogi i jego sposób poznawania świata; Kompetencje społeczeństwa polskiego w zakresie kultury europejskiej, czyli o nieprzygotowaniu do integracji z Europą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności - teoria - literatura - kultura / przewod.kom.red Ryszard Nycz ; 44)
ISBN: 83-242-0672-8
Kultura, umysł i edukacja; Pedagogia potoczna; Złożoność celów kształcenia; Nauczanie Teraźniejszego, Przyszłego i Możliwego; Rozumienie i wyjaśnianie innych umysłów; Narracje w nauce; Narracyjna konstrukcja rzeczywistości; Wiedzieć jako działać; Następny rozdział w psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka ; T.1-2)
ISBN: 978-83-7318-917-1
1. Filozofia, 2. Język, 3. Poznanie, 4. Prawda, 5. Byt, 6. Dobro
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-68-2
1. Wstęp, 2. Teorie klasyczne, 3. Behawioryzm, 4. Rozwiązywanie problemów, wgląd i aktywność, 5. Piaget i konstruktywizm psychologiczny, 6. Społeczne aspekty uczenia się, 7. Struktury poznawcze i dyscyplinarne, 8. Psychologia poznania, 9. Kwestie sporne i zagadnienia do dyskusji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Psychologia jako nauka; 2. Psychika działalnością układu nerwowego; 3. Przedmiot, metody i dyscypliny psychologii; 4. Orientacja w świecie i jego poznawanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; T. 8)
ISBN: 978-83-62139-26-2
1.Teoretyczne zagadnienia z zakresu sponsoringu: Sponsoring jako element marketingu mix; Sponsoring a strategia marketingowe; Formy sponsoringu; Sponsoring jako element CSR; Rola sponsoringu kultury w promowaniu marki; Ewaluacja działań sponsoringowych; Prawne uwarunkowania sponsoringu w Polsce; 2. Rynek kultury w Polsce: Instytucje kultury w Polsce; Finansowanie kultury w Polsce; 3. Sponsoring w działalności Kompanii Piwowarskiej SA: Rynek piwa w Polsce; KP- droga do lidera rynku; Działania Kompanii Piwowarskiej w zakresie CSR; Sponsoring wydarzeń kulturalnych przez marki KP; Efekty działalności KP w zakresie CSR oraz sponsoringu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89224-56-9
1. Przedmiot i założenia metodyczne badania, 2. Stan badań w zakresie techniki i wykorzystania statystyki małych obszarów, 3. Estymacja wskaźników rozwoju gospodarczego regionów za pomocą statystyki małych obszarów - na przykładzie DG-1, 4. Próba oceny wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów, 5. Ocena efektywności estymatorów, 6. Ocena rozwoju regionalnego byłego województwa poznańskiego w świetle statystyki małych obszarów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Masterminds)
ISBN: 83-85458-34-4
Wstęp; Podstawowa metafizyka: rzeczywistość i prawda. Dlaczego człowiek i świat pasują do siebie. Umysł jako fenomen biologiczny; Istota umysłu - świadomość i jej struktura; Jak działa umysł: intencjonalność; Struktura świata społecznego - jak umysł tworzy obiektywną rzeczywistość społeczną; Mowa jak działanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again