Form of Work
Książki
(27)
Status
available
(18)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(17)
Author
Garbarski Lechosław
(4)
Rutkowski Ireneusz P
(4)
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(4)
Skowronek Czesław
(4)
Wrzosek Wojciech
(4)
Blaik Piotr
(2)
Christopher Martin
(2)
Fechner Ireneusz
(2)
Kubka Janina
(2)
Spyra Zbigniew
(2)
Szyszko Grzegorz
(2)
Borówka Ewa
(1)
Burk Wood Marian
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Czubała Anna
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Fertsch Marek
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Jeznach Maria
(1)
Jonas Agata
(1)
Kasperek Marek
(1)
Michalak Adolf
(1)
Perenc Józef
(1)
Podsiadlik Aleksandra
(1)
Schary Philip B
(1)
Simpkins Robert A
(1)
Skjott-Larsen Tage
(1)
Smoleń Tomasz
(1)
Sobotkiewicz Dariusz
(1)
Waniowski Paweł
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Teoria dystrybucji
(19)
Przedsiębiorstwo
(14)
Marketing
(12)
Logistyka gospodarcza
(9)
Logistyka
(5)
Analiza funkcjonalna
(4)
Ceny
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Gospodarka materiałowa
(3)
Handel
(3)
Zarządzanie
(3)
Kanały marketingowe
(2)
Organizacja
(2)
Promocja handlowa
(2)
Rynek
(2)
Sieć handlowa
(2)
Teoria dystrybucji a logistyka gospodarcza
(2)
Transport
(2)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing usług
(1)
Mentoring
(1)
Nowy produkt
(1)
Opakowania
(1)
Popyt
(1)
Produkcja
(1)
Produkcja -- a obrót towarowy
(1)
Produkt*
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie -- planowanie
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Usługi
(1)
Znaki towarowe
(1)
Środki obrotowe
(1)
Żywność
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 279 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 279 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1053-1
R.1 Logistyka - pojęcie i przesłanki rozwoju: Ocena teoretycznych koncepcji logistyki; Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki; Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki. R.2 Nowoczesna koncepcja logistyki: Istota nowoczesnej koncepcji logistyki; Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki; Podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji logistyki. R.3 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych: Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych; Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych; Powiązania między systemami logistycznymi- wstępna identyfikacja; Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych. R.4 Proces zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem Istota i funkcje (zadania) procesu zarządzania logistycznego; Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych; Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego- próba systematyki; Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego; Zarządzanie łańcuchem dostaw. R.5 Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem: Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego; Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; Opcje strategiczne logi styki; Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego; Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego. R.6 Logistyka a inne koncepcje zarządzania: Uwagi wstępne; Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Logistyka a Lean Management; Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością; Logistyka a komputerowo zintegrowane wytwarzanie. R.7 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logi styki w przedsiębiorstwie; Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie; Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie; Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw w świetle badań i doświadczeń krajów Europy Zachodniej i USA. R.8 Logistyka jako determinanta efektywności: Systemowa formuła efektywności logistyki; Efekty strategiczne logistyki i ich determinanty; Zakres wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach Europy Zachodniej. Uwagi: wydanie II obejmuje dodatkowo: R.1 Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania: 1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zarządzaniu zintegrowanym, 2. Pojęcie procesu i jego podstawowe elementy, 3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów - ujęcie ogólne, 4. Próba identyfikacji i klasyfikacji procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i działalności rynkowej, 5. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości, 6. Proces cyrkulacji logistycznej. R.2 logistyka i inne przekrojowe koncepcje zarządzania
: 1.Uwagi wstępne, 2.Koncepcja zintegrowanego zarzą dzania logistyczno-marketingowego, 3.Logistyka z zarzą dzanie wyszczuplające (LM), 4.Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 5.Logistyka a zarządzanie czasem (TBM), 6.Logistyka a efektywna obsługa klienta (ERC), 7.Logistyka a komputerowo zintegrowane wytwarza nie (CIM), 8.Integracja i wdrażanie przekrojowo zorien towanych koncepcji i instrumentów zarządzania w aspe kcie wpływu na sukcesy przedsiębiorstw R.3 Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki : 1.Istota i kerunki racjonalizacji kosztów logistyki, 2.Zagadnienie wyodrębnienia i ident yfikacji kosztów logistyki, 3.Zadania, zakres i prze kroje rachunku kosztów logistyki, 4.System rachunku ko sztów procesów, 5.Target costing jako instrument rynko wo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki, 6.Te ndencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świe tle badań w krajach zachodnich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1053-1
R.1 Logistyka - pojęcie i przesłanki rozwoju: Ocena teoretycznych koncepcji logistyki; Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki; Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki. R.2 Nowoczesna koncepcja logistyki: Istota nowoczesnej koncepcji logistyki; Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki; Podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji logistyki. R.3 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych: Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych; Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych; Powiązania między systemami logistycznymi- wstępna identyfikacja; Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych. R.4 Proces zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem Istota i funkcje (zadania) procesu zarządzania logistycznego; Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych; Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego- próba systematyki; Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego; Zarządzanie łańcuchem dostaw. R.5 Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem: Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego; Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; Opcje strategiczne logi styki; Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego; Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego. R.6 Logistyka a inne koncepcje zarządzania: Uwagi wstępne; Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Logistyka a Lean Management; Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością; Logistyka a komputerowo zintegrowane wytwarzanie. R.7 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logi styki w przedsiębiorstwie; Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie; Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie; Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw w świetle badań i doświadczeń krajów Europy Zachodniej i USA. R.8 Logistyka jako determinanta efektywności: Systemowa formuła efektywności logistyki; Efekty strategiczne logistyki i ich determinanty; Zakres wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach Europy Zachodniej. Uwagi: wydanie II obejmuje dodatkowo: R.1 Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania: 1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zarządzaniu zintegrowanym, 2. Pojęcie procesu i jego podstawowe elementy, 3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów - ujęcie ogólne, 4. Próba identyfikacji i klasyfikacji procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i działalności rynkowej, 5. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości, 6. Proces cyrkulacji logistycznej. R.2 logistyka i inne przekrojowe koncepcje zarządzania
: 1.Uwagi wstępne, 2.Koncepcja zintegrowanego zarzą dzania logistyczno-marketingowego, 3.Logistyka z zarzą dzanie wyszczuplające (LM), 4.Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 5.Logistyka a zarządzanie czasem (TBM), 6.Logistyka a efektywna obsługa klienta (ERC), 7.Logistyka a komputerowo zintegrowane wytwarza nie (CIM), 8.Integracja i wdrażanie przekrojowo zorien towanych koncepcji i instrumentów zarządzania w aspe kcie wpływu na sukcesy przedsiębiorstw R.3 Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki : 1.Istota i kerunki racjonalizacji kosztów logistyki, 2.Zagadnienie wyodrębnienia i ident yfikacji kosztów logistyki, 3.Zadania, zakres i prze kroje rachunku kosztów logistyki, 4.System rachunku ko sztów procesów, 5.Target costing jako instrument rynko wo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki, 6.Te ndencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świe tle badań w krajach zachodnich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-61-3
1. System logistyczny, 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, 3. Infrastruktura logistyczna, 4. Jednostki ładunkowe, 5. Środki transportu, 6. System transportu, 7. System dystrybucji, 8. System komunikacji, 9. Rynek usług logistycznych, 10. Wskaźniki logistyczne, 11. Edukacja logistyczna, 12. Rynek książki logistycznej, 13. Podmioty wspierające rozwój logistyki, 14. Logistyk : zawód - karierer- praca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-32-X
1. System logistyczny. 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. 3. Infrastruktura logistyczna. 4. Jednostki ładunkowe. 5. Środki transportu. 6. System transportu. 7. System dystrybucji. 8. System komunikacji. 9. Rynek usług logistycznych. 10 Wskaźniki logistyczne. 11. Edukacja logistyczna. 12. Rynek książki logistycznej. 13. Podmioty wspierające rozwój logistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Istota i przedmiot logistyki; Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Infrastruktura procesów logistycznych; Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Logistyka procesów zaopatrzenia; Logistyka procesów produkcji; Logistyka procesów dystrybucji; Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; Koszty logistyczne Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 407 s. : rys., tab., wykresy ; 21 cm.
Istota i przedmiot logistyki; Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Infrastruktura procesów logistycznych; Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Logistyka procesów zaopatrzenia; Logistyka procesów produkcji; Logistyka procesów dystrybucji; Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; Koszty logistyczne Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1726-3
1. Istota i przedmiot logistyki, 2. Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa, 3. Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, 4. Infrastruktura procesów logistycznych, 5. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, 6. Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, 7. Sterowanie procesami zakupu, 8. Logistyka procesów produkcji, 9. Logistyka procesów dystrybucji, 10. Sterowanie zapasami w proceach logistycznych, 11. Koszty logistyczne, 12. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych, 13. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2012-3
1. Istota i przedmiot logistyki, 2. Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa, 3. Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, 4. Infrastruktura procesów logistycznych, 5. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, 6. Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, 7. Sterowanie procesami zakupu, 8. Logistyka procesów produkcji, 9. Logistyka procesów dystrybucji, 10. Sterowanie zapasami w proceach logistycznych, 11. Koszty logistyczne, 12. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych, 13. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. - Warszawa; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 159,[2] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-12972-7
Podejście logistyczne; Logistyka w zarządzaniu stra- tegicznym; Dystrybucja; Zaopatrzenie; Zarządzanie za- pasami; Logistyka w strategiach firm transportowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1318-2
1. Istota marketingu: Ch-ka marketingu; Marketing a in ne sposoby działania na rynku; Struktura sfery instru mentalno-czynnościowej marketingu; Marketing-mix; Regu ły marketingowe; Podsumowanie. 2. Marketing a warunki działania: Zewnętrzne warunki działania; Struktura podmiotowa warunków rynkowych; Wewnętrzne warunki działania; Wybór zakresu warunków działania; Podsumowanie. 3. Podstawy decyzji marketingowych: Możliwości i zagro żenia działania przedsiębiorstwa; Uwarunkowania poszu kiwań i zagrożeń działania; Kryteria oraz sposoby oce ny mozliwości i zagrożeń działania; Podsumowanie. 4.Marketing w procesach konkurencji: Otoczenie konku rencyjne przedsiębiorstw; Formy rynku i konkurencji; Marketing a rodzaje konkurencji; Marketing a przewaga konkurencji; Podsumowanie. 5. Postępowanie nabywców na rynku: Istota procesu po stępowania konsumentów; Uwarunkowania procesu postępo wania konsumentów; Etapy procesu postępowania konsu mentów;; Zakup nowego produktu przez konsumentów; Przedsiębiorstwa i instytucje jako nabywcy; Podsumowa nie. 6. Wybór rynku docelowego: Istota segmentacji rynku; Kryteria segmentacji rynku; Procedura segmentacji ryn ku; Etapy procesu wyboru rynku docelowego; Podsumowa nie. 7. Plasowanie: Istota koncepcji plasowania; Kryteria plasowania; Etapy plasowania; Strategie plasowania; Plasowanie - granice koncepcji; Podsumowanie. 8. Badanie marketingowe: Programowanie badań marketin gowych; Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingo wych; Podsumowanie. 9. Produkt: Miejsce i funkcje produktu w marketingu; Strategia produktu; Klasyczny cykl życia produktu; Re gulowanie cyklu życia produktu; Podsumowanie. 10. Działania związane z produktem: Kierunki działań związanych z produktem; Utrzymanie produktu w nie zmie nionej postaci; Usprawnianie i upraszczanie produktu i jego wyposażenia; Wprowadzanie na rynek nowych produ któw; Wycofanie produktu z rynku; Podsumowanie. 11. Opakowanie i marka produktu: Opakowanie produktu; Oznakowanie produktu; Marka produktu; Podsumowanie, 12. Cena: Funkcje cen w marketingu; Postrzeganie ceny przez nabywców; Ogólne uwarunkowania poziomu cen; Pod stawy ustalania cen; Znaczenie cen w strukturze marke tingu; podsumowanie. 13. Kształtowanie i zmiany cen: Rodzaje strategii cen; Penetracyjna i selektywna strategia cen; Adaptacyjna innowacyjna strategie cen; Strategie cenowo-jakościo wa i cenowo-promocyjna; Zmiany i różnicowanie cen; Podsumowanie. 14. Dtstrybucja towarów: Miejsce dystrybucji w marketi ngu; Kanały dystrybucji; Wybór kanałów dystrybucji; Intensywność dystrybucji towarów; Fizyczny przepływ to warów; Współdziałanie i konflikt w procesie kształtowa nia dystrybucji towarów; podsumowanie. 15. Formy organizacyjne dystrybucji towarów: Handel de taliczny; Handel hurtowy; Kontraktowe formy dystrybu cji towarów; Podsumowanie. 16. Aktywizacja sprzedaży: Funkcje instrumentów aktywi zacji sprzedaży; Kierunki oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży; Kształtowanie strategii aktywi zacji sprzedaży; Podsumowanie. 17. Instrumenty aktywizacji sprzedaży: Reklama; Sprze daż osobista; Promocja sprzedaży; Public relations; Sponsorowanie; Podsumowanie. 18. Marketing bezpośredni: Istota i uwarunkowania mar ketingu bezpośredniego; Baza danych jako podstawa mar ketingu bezpośredniego; Instrumenty marketingu bezpo średniego; Podsumowanie. 19. Kierowanie działalnością marketingową: Planowanie działalności marketingowej; Strategie marketingowe; Organizowanie działalności marketingowej; Kontrola działalności marketingowej; Podsumowanie. 20. Marketing w wybranych obszarach działalności: Mar keting międzynarodowy i globalny; Marketing usług; Mar keting w działalności organizacji niedochodowych; Pod sumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1318-2
1. Istota marketingu: Ch-ka marketingu; Marketing a in ne sposoby działania na rynku; Struktura sfery instru mentalno-czynnościowej marketingu; Marketing-mix; Regu ły marketingowe; Podsumowanie. 2. Marketing a warunki działania: Zewnętrzne warunki działania; Struktura podmiotowa warunków rynkowych; Wewnętrzne warunki działania; Wybór zakresu warunków działania; Podsumowanie. 3. Podstawy decyzji marketingowych: Możliwości i zagro żenia działania przedsiębiorstwa; Uwarunkowania poszu kiwań i zagrożeń działania; Kryteria oraz sposoby oce ny mozliwości i zagrożeń działania; Podsumowanie. 4.Marketing w procesach konkurencji: Otoczenie konku rencyjne przedsiębiorstw; Formy rynku i konkurencji; Marketing a rodzaje konkurencji; Marketing a przewaga konkurencji; Podsumowanie. 5. Postępowanie nabywców na rynku: Istota procesu po stępowania konsumentów; Uwarunkowania procesu postępo wania konsumentów; Etapy procesu postępowania konsu mentów;; Zakup nowego produktu przez konsumentów; Przedsiębiorstwa i instytucje jako nabywcy; Podsumowa nie. 6. Wybór rynku docelowego: Istota segmentacji rynku; Kryteria segmentacji rynku; Procedura segmentacji ryn ku; Etapy procesu wyboru rynku docelowego; Podsumowa nie. 7. Plasowanie: Istota koncepcji plasowania; Kryteria plasowania; Etapy plasowania; Strategie plasowania; Plasowanie - granice koncepcji; Podsumowanie. 8. Badanie marketingowe: Programowanie badań marketin gowych; Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingo wych; Podsumowanie. 9. Produkt: Miejsce i funkcje produktu w marketingu; Strategia produktu; Klasyczny cykl życia produktu; Re gulowanie cyklu życia produktu; Podsumowanie. 10. Działania związane z produktem: Kierunki działań związanych z produktem; Utrzymanie produktu w nie zmie nionej postaci; Usprawnianie i upraszczanie produktu i jego wyposażenia; Wprowadzanie na rynek nowych produ któw; Wycofanie produktu z rynku; Podsumowanie. 11. Opakowanie i marka produktu: Opakowanie produktu; Oznakowanie produktu; Marka produktu; Podsumowanie, 12. Cena: Funkcje cen w marketingu; Postrzeganie ceny przez nabywców; Ogólne uwarunkowania poziomu cen; Pod stawy ustalania cen; Znaczenie cen w strukturze marke tingu; podsumowanie. 13. Kształtowanie i zmiany cen: Rodzaje strategii cen; Penetracyjna i selektywna strategia cen; Adaptacyjna innowacyjna strategie cen; Strategie cenowo-jakościo wa i cenowo-promocyjna; Zmiany i różnicowanie cen; Podsumowanie. 14. Dtstrybucja towarów: Miejsce dystrybucji w marketi ngu; Kanały dystrybucji; Wybór kanałów dystrybucji; Intensywność dystrybucji towarów; Fizyczny przepływ to warów; Współdziałanie i konflikt w procesie kształtowa nia dystrybucji towarów; podsumowanie. 15. Formy organizacyjne dystrybucji towarów: Handel de taliczny; Handel hurtowy; Kontraktowe formy dystrybu cji towarów; Podsumowanie. 16. Aktywizacja sprzedaży: Funkcje instrumentów aktywi zacji sprzedaży; Kierunki oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży; Kształtowanie strategii aktywi zacji sprzedaży; Podsumowanie. 17. Instrumenty aktywizacji sprzedaży: Reklama; Sprze daż osobista; Promocja sprzedaży; Public relations; Sponsorowanie; Podsumowanie. 18. Marketing bezpośredni: Istota i uwarunkowania mar ketingu bezpośredniego; Baza danych jako podstawa mar ketingu bezpośredniego; Instrumenty marketingu bezpo średniego; Podsumowanie. 19. Kierowanie działalnością marketingową: Planowanie działalności marketingowej; Strategie marketingowe; Organizowanie działalności marketingowej; Kontrola działalności marketingowej; Podsumowanie. 20. Marketing w wybranych obszarach działalności: Mar keting międzynarodowy i globalny; Marketing usług; Mar keting w działalności organizacji niedochodowych; Pod sumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1318-2
1. Istota marketingu: Ch-ka marketingu; Marketing a in ne sposoby działania na rynku; Struktura sfery instru mentalno-czynnościowej marketingu; Marketing-mix; Regu ły marketingowe; Podsumowanie. 2. Marketing a warunki działania: Zewnętrzne warunki działania; Struktura podmiotowa warunków rynkowych; Wewnętrzne warunki działania; Wybór zakresu warunków działania; Podsumowanie. 3. Podstawy decyzji marketingowych: Możliwości i zagro żenia działania przedsiębiorstwa; Uwarunkowania poszu kiwań i zagrożeń działania; Kryteria oraz sposoby oce ny mozliwości i zagrożeń działania; Podsumowanie. 4.Marketing w procesach konkurencji: Otoczenie konku rencyjne przedsiębiorstw; Formy rynku i konkurencji; Marketing a rodzaje konkurencji; Marketing a przewaga konkurencji; Podsumowanie. 5. Postępowanie nabywców na rynku: Istota procesu po stępowania konsumentów; Uwarunkowania procesu postępo wania konsumentów; Etapy procesu postępowania konsu mentów;; Zakup nowego produktu przez konsumentów; Przedsiębiorstwa i instytucje jako nabywcy; Podsumowa nie. 6. Wybór rynku docelowego: Istota segmentacji rynku; Kryteria segmentacji rynku; Procedura segmentacji ryn ku; Etapy procesu wyboru rynku docelowego; Podsumowa nie. 7. Plasowanie: Istota koncepcji plasowania; Kryteria plasowania; Etapy plasowania; Strategie plasowania; Plasowanie - granice koncepcji; Podsumowanie. 8. Badanie marketingowe: Programowanie badań marketin gowych; Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingo wych; Podsumowanie. 9. Produkt: Miejsce i funkcje produktu w marketingu; Strategia produktu; Klasyczny cykl życia produktu; Re gulowanie cyklu życia produktu; Podsumowanie. 10. Działania związane z produktem: Kierunki działań związanych z produktem; Utrzymanie produktu w nie zmie nionej postaci; Usprawnianie i upraszczanie produktu i jego wyposażenia; Wprowadzanie na rynek nowych produ któw; Wycofanie produktu z rynku; Podsumowanie. 11. Opakowanie i marka produktu: Opakowanie produktu; Oznakowanie produktu; Marka produktu; Podsumowanie, 12. Cena: Funkcje cen w marketingu; Postrzeganie ceny przez nabywców; Ogólne uwarunkowania poziomu cen; Pod stawy ustalania cen; Znaczenie cen w strukturze marke tingu; podsumowanie. 13. Kształtowanie i zmiany cen: Rodzaje strategii cen; Penetracyjna i selektywna strategia cen; Adaptacyjna innowacyjna strategie cen; Strategie cenowo-jakościo wa i cenowo-promocyjna; Zmiany i różnicowanie cen; Podsumowanie. 14. Dtstrybucja towarów: Miejsce dystrybucji w marketi ngu; Kanały dystrybucji; Wybór kanałów dystrybucji; Intensywność dystrybucji towarów; Fizyczny przepływ to warów; Współdziałanie i konflikt w procesie kształtowa nia dystrybucji towarów; podsumowanie. 15. Formy organizacyjne dystrybucji towarów: Handel de taliczny; Handel hurtowy; Kontraktowe formy dystrybu cji towarów; Podsumowanie. 16. Aktywizacja sprzedaży: Funkcje instrumentów aktywi zacji sprzedaży; Kierunki oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży; Kształtowanie strategii aktywi zacji sprzedaży; Podsumowanie. 17. Instrumenty aktywizacji sprzedaży: Reklama; Sprze daż osobista; Promocja sprzedaży; Public relations; Sponsorowanie; Podsumowanie. 18. Marketing bezpośredni: Istota i uwarunkowania mar ketingu bezpośredniego; Baza danych jako podstawa mar ketingu bezpośredniego; Instrumenty marketingu bezpo średniego; Podsumowanie. 19. Kierowanie działalnością marketingową: Planowanie działalności marketingowej; Strategie marketingowe; Organizowanie działalności marketingowej; Kontrola działalności marketingowej; Podsumowanie. 20. Marketing w wybranych obszarach działalności: Mar keting międzynarodowy i globalny; Marketing usług; Mar keting w działalności organizacji niedochodowych; Pod sumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1318-2
1. Istota marketingu: Ch-ka marketingu; Marketing a in ne sposoby działania na rynku; Struktura sfery instru mentalno-czynnościowej marketingu; Marketing-mix; Regu ły marketingowe; Podsumowanie. 2. Marketing a warunki działania: Zewnętrzne warunki działania; Struktura podmiotowa warunków rynkowych; Wewnętrzne warunki działania; Wybór zakresu warunków działania; Podsumowanie. 3. Podstawy decyzji marketingowych: Możliwości i zagro żenia działania przedsiębiorstwa; Uwarunkowania poszu kiwań i zagrożeń działania; Kryteria oraz sposoby oce ny mozliwości i zagrożeń działania; Podsumowanie. 4.Marketing w procesach konkurencji: Otoczenie konku rencyjne przedsiębiorstw; Formy rynku i konkurencji; Marketing a rodzaje konkurencji; Marketing a przewaga konkurencji; Podsumowanie. 5. Postępowanie nabywców na rynku: Istota procesu po stępowania konsumentów; Uwarunkowania procesu postępo wania konsumentów; Etapy procesu postępowania konsu mentów;; Zakup nowego produktu przez konsumentów; Przedsiębiorstwa i instytucje jako nabywcy; Podsumowa nie. 6. Wybór rynku docelowego: Istota segmentacji rynku; Kryteria segmentacji rynku; Procedura segmentacji ryn ku; Etapy procesu wyboru rynku docelowego; Podsumowa nie. 7. Plasowanie: Istota koncepcji plasowania; Kryteria plasowania; Etapy plasowania; Strategie plasowania; Plasowanie - granice koncepcji; Podsumowanie. 8. Badanie marketingowe: Programowanie badań marketin gowych; Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingo wych; Podsumowanie. 9. Produkt: Miejsce i funkcje produktu w marketingu; Strategia produktu; Klasyczny cykl życia produktu; Re gulowanie cyklu życia produktu; Podsumowanie. 10. Działania związane z produktem: Kierunki działań związanych z produktem; Utrzymanie produktu w nie zmie nionej postaci; Usprawnianie i upraszczanie produktu i jego wyposażenia; Wprowadzanie na rynek nowych produ któw; Wycofanie produktu z rynku; Podsumowanie. 11. Opakowanie i marka produktu: Opakowanie produktu; Oznakowanie produktu; Marka produktu; Podsumowanie, 12. Cena: Funkcje cen w marketingu; Postrzeganie ceny przez nabywców; Ogólne uwarunkowania poziomu cen; Pod stawy ustalania cen; Znaczenie cen w strukturze marke tingu; podsumowanie. 13. Kształtowanie i zmiany cen: Rodzaje strategii cen; Penetracyjna i selektywna strategia cen; Adaptacyjna innowacyjna strategie cen; Strategie cenowo-jakościo wa i cenowo-promocyjna; Zmiany i różnicowanie cen; Podsumowanie. 14. Dtstrybucja towarów: Miejsce dystrybucji w marketi ngu; Kanały dystrybucji; Wybór kanałów dystrybucji; Intensywność dystrybucji towarów; Fizyczny przepływ to warów; Współdziałanie i konflikt w procesie kształtowa nia dystrybucji towarów; podsumowanie. 15. Formy organizacyjne dystrybucji towarów: Handel de taliczny; Handel hurtowy; Kontraktowe formy dystrybu cji towarów; Podsumowanie. 16. Aktywizacja sprzedaży: Funkcje instrumentów aktywi zacji sprzedaży; Kierunki oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży; Kształtowanie strategii aktywi zacji sprzedaży; Podsumowanie. 17. Instrumenty aktywizacji sprzedaży: Reklama; Sprze daż osobista; Promocja sprzedaży; Public relations; Sponsorowanie; Podsumowanie. 18. Marketing bezpośredni: Istota i uwarunkowania mar ketingu bezpośredniego; Baza danych jako podstawa mar ketingu bezpośredniego; Instrumenty marketingu bezpo średniego; Podsumowanie. 19. Kierowanie działalnością marketingową: Planowanie działalności marketingowej; Strategie marketingowe; Organizowanie działalności marketingowej; Kontrola działalności marketingowej; Podsumowanie. 20. Marketing w wybranych obszarach działalności: Mar keting międzynarodowy i globalny; Marketing usług; Mar keting w działalności organizacji niedochodowych; Pod sumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (5 egz.)
Book
In basket
Marketing : zagadnienia podstawowe / Dariusz Sobotkiewicz, Paweł Waniowski. - Warszawa : PLACET, 2006. - 221, [2] s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7488-106-2
1. Przedsiębiorstwo - nabywca - rynek - marketing. 2. Zachowania nabywców. 3. Informacyjne podstawy strategii marketingowych. 4. Proces kształtowania strategii makretingowej w przedsiębiorstwie. 5. Produkt. 6. Dystrybucja. 7. Cena. 8. Promocja. 9. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-020-X
1.Usługi w gospodarce, 2.Zarzązanie marketingiem w firmie usługowej, 3.Segmentacja rynku usług, 4.Produkt usługowy, 5.Jakość usług, 6.Proces usługowy, 7.Ceny usług, 8.Dystrybucja usług, 9.Promocja usług, 10.Personel jako instrument marketingu firmy usługowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1707-2
1. Wprowadzenie do planowanie marketingowego, 2. Analiza bieżącej sytuacji, 3. Zdobywanie wiedzy o rynkach i klientach, 4. Segmentacja wyboru rynku docelowego i pozycjonowanie, 5. Planowanie strategii działania, celów i narzędzi marketingu, 6. Planowanie strategii produktu i marki, 7. Planowanie strategii dystrybucji i logistyki, 8. Planowanie strategii cenowych, 9. Planowanie strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej, 10. Planowanie pomiaru wyników i kontroli wdrażania planu marketingowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88991-01-9
1. Istota marketingu. 2. Istota rynku. 3. Postępowanie konsumentów na rynku. 4. System informacji marketingowej. 5. Polityka produktu. 6. Cena jako element marketingu. 7. Polityka dystrybucji. 8. Strategia promocji. 9. Organizacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwie - aspekt strukturalny i metodyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-805-1
1. Artykuły żywnościowe jako produkt marketingowy, 2. Opakowanie - istota i funkcje w odniesieniu do artykułów spożywczych, 3. Marka - definicje, podział i poziomy w przypadku produktów żywnościowych, 4. Cena - jej uwarunkowania, strategie, formuły stanowienia i różnicowania, 5. Instrumenty marketingowe związane z dystrybucją i ich rodzaje, 6. Promocja artykułów żywnościowych, 7. Reklama i jej znaczenie na rynku produktów spożywczych, 8. Sponsoring, 9. Marketing bezpośredni, 10. Marketing produktów ekologicznych, 11. Marketing żywności funkcjonalnej, 12. Marketing produktów dla niemowląt i małych dzieci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again