Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Fijał Tadeusz
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nowak Andrzej J
(1)
Ściążko Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Technologie czyste
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Degradacja środowiska
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka
(1)
Węgiel kamienny
(1)
Środowisko człowieka
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Zagadnienia ekonomiczne związane z czystymi technologiami węglowymi; Budowa bloku 460 MW w PKE Elektrowni Łagisza - światowa technologia w krajowym systemie wytwórczym; Technologie energetyczne w perspektywie do roku 2020; Elektrownia poligeneracyjna drogą technologii IGCC w PKE S.A.; Analiza bazy zasobowej węgla kamiennego w aspekcie dostaw dla polskiej elektroenergetyki do 2030 roku; Gaz węglowy i kataliza: produkcja czystych paliw w oparciu o gazofizykację; Szacunkowa ocena kosztów separacji CO2 emitowanego przez elektrownie węglowe; Efektywne spalanie - cechy paliw i popiołów; Jak uporać się z wyzwaniami stojącymi przed polskim sektorem energetycznym podczas przystosowania się do nowej europejskiej polityki energetycznej; Kryteria lokowania geologicznych składowisk CO2 w świetle wymagań prawnych i bezpieczeństwa procesu składowania; Modelowanie elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla wraz z oceną efektywności ekonomicznej; Uregulowania prawne i merytoryczne w dyrektywie CCS w świetle polskich możliwości geologicznego składowania CO2 i konieczność spełnienia wymogów w obecnej i przyszłej energetyce; Technologie energetyczne dla województwa śląskiego - problemy techniczne i prawne w świetle wymagań Unii Europejskiej; Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja; Duńska wizja polityki energetycznej; Obszary procesów technologicznych czystej energii węglowej; Doświadczenia i zamierzenia Vattenfall w zakresie CCS; Synergia węglowo-jądrowa; Instalacje termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w aspekcie rozliczania energii "zielonej" i emisji CO2; Osiągnięcia polskie i światowe w zakresie geologicznego składowania CO2; Program Badawczy "Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii"; Pakiet energetyczny wydany przez Unię Europejską zagrożeniemdla polskiej energetyki na przykładzie PKE S.A.; Technologia przemysłowego odgazowania i zgazowania węgla w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej; Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce; Skuteczna komunikacja firmy z otoczeniem warunkiem przyzwolenia społecznego na jej działalność i rozwój
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 219)
ISBN: 83-7291-037-5
1. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie: Zasoby w przedsiębiorstwie; Procesy w przedsiębiorstwie; Go spodarka okrężna - aspekt ekologiczny; Systemy produkcji przemysłowej; Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa; Otoczenie przedsiębiorstwa; Skutki ekologiczne działalności gospodarczej; Tradycyjne zachowania przedsiębiorstwa. 2. Teoretyczne podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: Zarys rozwoju myśli ekologicznej; Definicje podstawowych pojęć; Model rozwoju; Degradacja i dewastacja środowiska; Koncepcja ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; Instrumenty ekonomiczne zarządzania. 3. Modele ekonomiczne w zarządzaniu ekologicznym: Model klasyczny- opłaty i kary; Model Pareto; Modele optymalizacyjne; Modele internalizacji efektów; Modele diagnostyczne; Model podatkowy; Model rynkowy; Model cyklu życia produktu; Modele oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisku. 4. System zarządzania środowiskowego w Polsce: Regulacje prawne; Elementy systemu; Finansowanie ochrony środowiska; Podstawowe relacje ekonomiczne; Analiza i ocena systemu. 5. Systemy zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej: Dyrektywy unijne; Standardy unijne; Zasady unijne; Programy unijne; Ekonomiczne instrumenty unijne. 6. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO 14000: System zarządzania jakością; Zarządzanie środowiskowe wg norm ISO 14000; Przykład zarządzania wg norm ISO; Analiza cyklu życia; Program zarządzania środowiskowego; System zarządzania bezpieczeństwem; Korzyści systemowe. 7. Studium przypadków zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: -przypadek 1: efektywność ekonomiczna modernizacji dużych jednostek energetycznych; -przypadek 2: efektywność ekonomiczna budowy kotłowni olejowych i na gaz przewodowy; -przypadek 3: efektywność renowacji taboru samochodowego; -przypadek 4: efektywność zmiany technologii; -przypadek 5: symulacja w sztucznej sieci neuronowej. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again