Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Status
available
(9)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(4)
Author
zbiorowa Praca
(5)
Andruszko Ewa
(1)
Bochnakowa Anna
(1)
Chudziński Edward
(1)
Dybeł Katarzyna
(1)
Dziewoński Piotr
(1)
Dziewoński Roman
(1)
Gibińska-Marzec Marta
(1)
Golik-Szarawarska Grażyna
(1)
Gwóźdź Andrzej
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Knapczyk Krzysztof
(1)
Leese Peter
(1)
Maciejewski Łukasz
(1)
Marczuk Barbara
(1)
Misztal Mariusz
(1)
Mroczkowski Przemysław
(1)
Porawska Joanna
(1)
Prokop Jan
(1)
Pychowska Joanna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Widłak Stanisław
(1)
Wójcik-Leese Elżbieta
(1)
Łapicki Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
English
(1)
Subject
Teatr polski
(4)
Teatr
(3)
Aktorzy polscy
(2)
Film polski
(2)
Aktorstwo
(1)
Aktorzy
(1)
Artyści kabaretowi polscy
(1)
Arystokracja
(1)
Gliwicki Teatr Muzyczny
(1)
Język francuski
(1)
Język polski
(1)
Język rumuński
(1)
Kalendarz
(1)
Kino
(1)
Kostiumologia
(1)
Kostiumy teatralne i filmowe
(1)
Kultura
(1)
Kutz, Kazimierz (1929- )
(1)
Ligne, Charles Joseph de
(1)
Literatura francuska
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Pisarze francuscy
(1)
Publicystyka polska -- od 2001 r.
(1)
Reżyseria
(1)
Reżyserzy
(1)
Reżyserzy polscy
(1)
Studenci
(1)
Teatr angielski
(1)
Teatr francuski
(1)
Teatr muzyczny polski
(1)
Teatr studencki polski
(1)
Wiktoria
(1)
Władcy
(1)
Zemsta
(1)
Łapicki, Andrzej
(1)
Śląsk
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Rumunia
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Dramat angielski
(2)
Film polski
(2)
Biografia
(1)
Daramat
(1)
Dramat angielsk i
(1)
Dramat francuski
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura francuska
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poezja angielska
(1)
Poezja francuska
(1)
Powieść angielska
(1)
Powieść francuska
(1)
Proza angielska
(1)
Publicystyka polska
(1)
16 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-226-3930-6
Książka stanowi nowe opracowanie o charakterze monograficznym spuścizny artystycznej, pedagogicznej i organizacyjnej Adama Didura (24.12.1873 – 7.01.1946) – śpiewaka operowego zasłużonego dla polskiej kultury muzycznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, występującego z sukcesem na wszystkich liczących się scenach operowych Polski i świata, w tym Metropolitan Opera i Teatro alla Scala. Publikacja prezentuje aktualny stan badań na temat Didura i jego uczniów, na bazie opracowań, krytyki teatralnej oraz dokumentów archiwalnych udostępnionych, często po raz pierwszy, przez archiwa i instytucje polskie i zagraniczne. Obszerne miejsce w tomie zajęły teksty przynoszące najnowsze wyniki badań na temat tworzenia przez Didura i artystów ekspatriowanych ze Lwowa teatru operowego na Górnym Śląsku po drugiej wojnie światowej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
PERFORMATIVE ASPECTS OF ART The concept of performativity has been usually evoked in the discussions on the philosophy of language and the reflection on theatre and performance art. However, in recent years there have been some attempts to broaden its scope. The theoretically inclined researchers have been working out the main assumptions of the aesthetics of performativity. These are claimed to include the challenging of the boundaries of artistic disciplines, and emphasizing the active role of the recipients, for whom the art works become events developing in consequence of their actions. Besides those attempts to grasp the theoretical consequences of “the performative turn”, one should also note some very interesting practical analyses, employing the theory in the discussion on concrete works from different domain of art. It appears that one can discover transformational potential, focus on change rather than just existence, even in the domains traditionally regarded as “artifactual” (painting, sculpture, installations). The planned volume of “Art Inquiry” will be devoted to the reflection on both directions of expansion of the concept of performativity. We would like the authors to consider its general significance for aesthetics and for the theory of various domains of art. We also hope that they will show the changes occurring when its unique perspective is adopted in the discussion on both theatre, paratheatrical experiments, and film, and the domains which have traditionally emphasized the role of the artistic artifact. The title of this volume invites questions about the possible scope of performativity and its kinds. PERFORMATYWNE ASPEKTY SZTUKI Zagadnienie performatywności podejmowane było najczęściej w rozważaniach z zakresu filozofii języka oraz w refleksji nad teatrem i sztuką performance. W ostatnich latach zauważyć można jednak próby jego rozszerzenia. Z jednej strony zmierzają one do wypracowania założeń estetyki performatywności. Wśród jej cech wskazywane jest kwestionowanie granic poszczególnych dziedzin artystycznych, zaakcentowanie aktywnej roli odbiorców, dla których utwory stają się wydarzeniami rozwijającymi się w wyniku ich działań itd. Oprócz prób sformułowania teoretycznych konsekwencji „zwrotu performatywnego” zauważyć można także bardzo interesujące konkretne analizy polegające na uwzględnieniu właściwych dla niego założeń przy rozważaniu dokonań z różnych obszarów sztuki. Okazuje się, że nawet w obszarach twórczości uważanych tradycyjnie za „wytwórcze” (malarstwo, rzeźba, instalacja) odkryć można aspekty transformacyjne, zakładające nie trwanie, a przemiany. W najnowszym tomie „Art Inquiry” przewidywane jest rozważenie obu zasugerowanych wyżej obszarów ekspansji idei performatywności. Z jednej strony rozważone mają być jej ogólne konsekwencje dla estetyki i teorii różnych dziedzin sztuki. Z drugiej, pokazane zmiany występujące, gdy właściwy dla niej punkt widzenia zostanie uwzględniony zarówno w obszarze refleksji teatralnej, parateatralnej, filmowej, jak w dziedzinach, w których tradycyjnie akcentowano rolę wytwarzanego przedmiotu (dzieła). Tytuł tego tomu ma właściwie charakter pytania o możliwy zakres performatywności i jej odmiany.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-44-1
Zawiera: 1. Kultura muzyczna regionu: 1.1. Kultura muzyczna regionu jako podsystem kultury; 1.2. Tradycje muzyczne na Górnym Śląsku; 1.3. Tradycje muzyczne w Zagłębiu Dąbrowskim; 1.4. Instytucjonalny wymiar kultury muzycznej; 1.5. Teatr muzyczny w Polsce – geneza i współczesność. 2. Teatr w Gliwicach w panoramie instytucji kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: 2.1. Początku Operetki Śląskiej; 2.2. Przekształcenie Operetki Śląskiej w Gliwicki Teatr Muzyczny; 2.3. Zmierzch GTM; 2.4. Dziedzictwo GTM. Udział artystów gliwickiej sceny w musicalu „Karol” o życiu Jana Pawła II. 3. Działalność artystyczna Gliwickiego Teatru Muzycznego: 3.1. Repertuar; 3.2. Zespół artystyczny; 3.3. Regionalne inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie GTM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04746-2
1. Pirat i mnich 2. Witraże i romanse 3. Nowe morza i nowe muzy. Poezja i proza renesansu 4. Tytan teatru i teatr dla wszystkich 5. Dzieła mowy nieswiązanej 6. Pióropusz i kadzielnica 7. Zwycięstwo krągłych łbów 8. Powrót koron i wieńców 9. Homer i peruka. Klasycyzm i oświecenie w Anglii 10. Głosy serca 11. Końcowa faza oświecenia 12. Mieszczanin czyta powieść 13. Szturm romantyzmu 14. Poddani Wiktorii i mówiące zwierciadła. Od sióstr Bronte do Lewisa Carrolla 15. Król Artur przy kominku. Poezja poromantyczna 16. Dżentelmeni krzyżują pióra. Proza niefabularna 17. Zmierzch stulcia 18. Pożegnanie z bezpieczną przystanią.Powieść wieku XX 19. Słabość i rozkwit sceny 20. Pegaz w wiek maszyn 21. Dzisiejsza powieść i jej odkształcenia 22. Drugi teatr Elżbietański? 23 Rewizja horyzontów. Literatura u schyłku wieku 24. Poszukiwania tożsamości. Uaktualnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14551-X
Część I: Średniowiecze. Ponadczasowość, nowatorstwo i specyfika literatury średniowiecznej Francji; "By nie śpiewano o nas nieprzyjaznej pieśni": chansons de geste (pieśni o czynach); materia bretońska; Powieść średniowieczna: narodziny i ewolucja gatunku; Na początku była miłość: poezja albo siła twórczego myślenia; Twórczość dramatyczna. Część I: Renesans. "Tak upragnione odrodzenie"; Uświetnienie poezji; Rozkwit narracji; Dwa teatry renesansowe; Pisarki renesansowe wobec sporu o kobiety; Renesansowa literatura protestancka. Część III: Literatura baroku. Czy Francja miała epokę Baroku?; Poezja bez reguł; Powieść barokowa; Teatr barokowy. Część IV: Od klasycyzmu do postmodernizmu. Wiek XVII - klasycyzm; Wiek XVIII - Oświecenie; Wiek XIX - epoka romantyczna; Wiek XIX - powieść i realizm; Wiek XX - modernizm i awangarda. Konkluzja - Dylematy XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-934168-0-6
1. Wprowadzenie; 2. Kultura studencka: poszukiwanie alternatywy; 3. Globalizacja kontrkultury: (nie)cała władza wyobraźni; 4. Kultura trzech pokoleń; 5. Kwestia rodowodu; 6. Studencki, alternatywny, otwarty. Rzecz o teatrze; 7. Teatr alternatywny. Polska i świat; 8. W stronę teatru otwartego; 9. Wrocławskie Festiwale Teatru Otwartego; 10. Od tego się zaczęło, czyli jak powstał STS; 11. Teatr 107; 12. Wprowadzenie do inscenizacji "Makbeta"; 13. Myślę obrazami; 14. Pamięć; 15. Zamknięcie; 16. Na studenckiej estradzie (jazz- piosenka-kabaret); 17. Wariacje plastyczne. Sztuka pokolenia 68; 18. Studencki ruch literacki w latach 1956-1989; 19. Praca studencka w latach 1956-1981; 19. Prasa studencka lat 80. XX wieku- agonia czy przemiana; 20. Klub czyli hybryda; 21. Studenckie inicjatywy muzyczne; 22. Dwudziestolecie kultury studenckiej (1956-1976). Romans z mecenatem; 23. Kultura studencka- kontynuacje, modyfikacje, alternatywy; 24. Przekraczanie granic. Kalendarium kultury studenckiej 1950-1989l
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7132-484-7
Przestrzenie etyczne filmów Kazimierza Kutza; Ekspresje powszedniości. Wokół " Milczenia " Kazimierza Kutza; Szopienicka legenda. Rzecz o " Soli ziemi czarnej "; Solidarni zawróceni. Refleksy "polskiej szkoły filmowej" w filmach Kazimierza Kutza z lat dziewięćdziesiątych; Paciorki śląskiego różańca. Historyczno - kulturowe zaplecze śląskich filmów Kazimierza Kutza; Śląska tradycja ludowa w twórczości Kazimierza Kutza: widziane z Rosji; Śląska strona świata. Znaki, symbole, realia kulturowe w filmach Kazimierza Kutza; Między ekranem a sceną. W teatrze Kutza; " Prawda jest zawsze trudna". O sztuce teatru telewizji Kazimierza Kutza; Kadry z polityką w tle; W chwilę po przeczytaniu...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Nic się nie stało! [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Łapicki. - Warszawa : Świat Książki , 2010. - 1 płyta (CD-MP3) (4 godz. 45 min) : digital ; 12 cm.
ISBN: 978-83-247-2290-7
Pisane od lat felietony układają się w barwna autobiografie aktora, pełną anegdot z życia osobistego, z pracy w teatrze, filmie i telewizji. Autor wspomina dzieciństwo, wojenną młodość, czasy PRL, opowiada o modzie i sporcie, polityce i kobietach, o dawnej Warszawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie. Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim. Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Przygoda myśli : rozmowy obok filmu / Łukasz Maciejewski. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2009. - 326, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7436-201-6
O czekaniu; O pejzażu; O kwestii smaku; O cielesności; O tragedii dzieciństwa; O Gombrowiczu; O Nikiforze; O Iwaszkiewiczu; O życiu w kinie; O przekleństwie Makbeta; O Wyzwoleniu; O krytyce filmowej; O pokoleniach; O niespełnieniu; O poglądach; O weselach; O początkach; O spotkaniach; O paradoksach; O korzeniach; O ironii; O aktorstwie roślinnym; O cierpieniu; O zdjęciach; O muzyce filmowej; O scenariuszu; O adaptacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-849-6
Zawiera: Teatry publiczne w województwie śląskim: Teatr w Polsce a teatr w województwie śląskim; Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach; Teatr Zagłębia w Sosnowcu; Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; Teatr Nowy w Zabrzu; Teatr Polski w Bielsku-Białej; Teatr Mały w Tychach; Teatr Rozrywki w Chorzowie; Gliwicki Teatr Muzyczny; Bytomski Teatr Tańca i Ruchu „Rozbark”; Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej; Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach; Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Teatr publiczny w mediach społecznościowych: Przedstawiciel pokolenia sieci jako współczesny odbiorca – widz teatralny; Rola mediów społecznościowych w promowaniu oferty teatralnej i kształtowaniu wizerunku teatrów; Teatr publiczne w województwie śląskim w mediach społecznościowych; Teatry publiczne w blogosferze; Opera Śląska, Opera Narodowa, Opera Krakowska, Opera Wrocławska w social media. Analiza porównawcza. Studium przypadku. Analiza internetowych działań Gliwickiego Teatru Muzycznego: Wyszukiwarka Google jako instrument marketingu internetowego; Analiza ruchu stron www.teatr.gliwice.pl; Pozyskiwanie odbiorców dla strony www.teatr.gliwice.pl; Zachowanie odbiorców na stronie www.teatr.gliwice.pl; Strona internetowa Gliwickiego Teatru Muzycznego; Portale społecznościowe; Podsumowanie. Zakończenie. Zmiana dekoracji. Teatr publiczne w świecie zasad rynkowych i w świecie cyberkultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again