Form of Work
Książki
(13)
Czasopisma
(1)
Status
available
(11)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(10)
Author
Szromnik Andrzej
(3)
Cenker Ewa Małgorzata
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Drab Adam
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kreuter Dirk
(1)
Lisiecki Piotr
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowaczyk Grażyna
(1)
Patten Dave
(1)
Regulski Lech
(1)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Siskind Barry
(1)
Skórska Anna
(1)
Szymoniuk Barbara
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Zydorowicz Alicja
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
190 - 199
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Targi i wystawy
(14)
Reklama
(6)
Marketing
(5)
Public relations
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Marketing terytorialny
(3)
Miasta
(3)
Promocja handlowa
(3)
Sponsoring
(3)
Innowacje
(2)
Internet
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość produktu
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Marketing -- zagadnienia
(1)
Menedżerowie
(1)
Merchandising
(1)
Oświata
(1)
Polska
(1)
Prawo autorskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- reklama
(1)
Przemysł
(1)
Public relations -- a reklama
(1)
Reklama -- psychologia
(1)
Reklama internetowa
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strony WWW
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Usługi
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1630-0
1.Komunikacja marketingowa - istota i proces projektowania. 2.Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. 3.Reklama. 4.Public Relations. 5.Promocja sprzedaży. 6.Merchandising i opakowanie produktu. 7.Sprzedaż osobista i zarządzanie sprzedażą. 8.Marketing bezpośredni. 9. Sponsoring. 10. Uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych. 11.Komunikacja marketingowa w Internecie. 12.Gadżety promocyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-159-2
1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego, 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-administracyjnych, 3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych, 4. Korzyści dla klientów - użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym, 5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej, 6. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów - koncepcja marketingowa, 7. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego, 8. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 372 s. : rys.; tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7526-753-2
1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego; 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-rozwojowych; 3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych; 4. Korzyści dla klientów- użytkowników jako podstawowa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym; 5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej; 6. Marketing przedsiębiorstwa a marketing regionu- sprzężenie zwrotne; 7. Regiony wiedzy- marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów kwalifikowanej siły roboczej; 8. Marketingowa koncepcja lokalizacji obiektów handlowych w przestrzeni miasta (regionu); 9. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów- koncepcja marketingowa; 10. Przedsięwzięcie sportowe jako czynnik miast i regionów; 11. Internacjonalizacja miast i regionów jako wynik międzynarodowych przepływów strumieni marketingowych; 12. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego; 13. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych- zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 451, [1] s. : rys. , 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3895-0
1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego; 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-rozwojowych; 3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych; 4. Korzyści dla klientów- użytkowników jako podstawowa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym; 5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej; 6. Marketing przedsiębiorstwa a marketing regionu- sprzężenie zwrotne; 7. Regiony wiedzy- marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów kwalifikowanej siły roboczej; 8. Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów; 9. Innowacyjność w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 10. Marketingowa koncepcja lokalizacji obiektów handlowych w przestrzeni miasta (regionu); 11. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów- koncepcja marketingowa; 12. Przedsięwzięcie sportowe jako czynnik miast i regionów; 13. Internacjonalizacja miast i regionów jako wynik międzynarodowych przepływów strumieni marketingowych; 14. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego; 15. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych- zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7484-026-9
Cz.I Zarządzanie finansami: 1. Określenie celu uczestnictwa w targach; 2. Tworzenie budżetu i zarządzanie finansami; 3. Wybór imprezy wstawienniczej; Cz.II Realizacja projektu wsyatwienniczego: R.4 Jak zrobic wrażenie na kliencie; R.5 Budowa stoiska - zagadnienia praktyczne; R.6 Zwiększanie atrakcyjności stoiska; R.7 DEziałania promocyjne prze rozpoczęciem targów; Cz.III Zarządzanie zasobami ludzkimi: R.8 Szkolenie pracowników; R.9 Cztery etapy rozwoju pracownika; R.10 Przełamywanie pierwszych lodów; R.11 Gromadzenie informacji; R.12 Efektywna prezentacja na stoisku; R.14 Zakończenie rozmowy z klientem; R.14 Budowanie płaszczyzny porozumienia; R.15 Jak sprawić, aby nawiązane podczas targów kontakty zaowocowały późniejszymi zamówieniami; R16 Wywiad strategiczny podczas targów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing wystawienniczy: czyli jak odnieść sukces na targach / Adam Drab. - Warszawa : Business Press, 199?. - 349 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-901169-3-6
Wstęp; Dlaczego brać udział w tragach?; Typologia im prez targowych; Kryteria selekcji targów; Strategia handlowa i jej implementacja; Organizacja udziału w targach; Określenie celów targowych; Metoda 10 kroków: Krok 1 Procedury przygotowawcze; Krok 2 Przestrzeń wy stawowa; Krok 3 Mix promocyjny i projekt stoiska; Krok 4 Personel stoiska; Krok 5 Budżet uczestnictwa w tar gach; Krok 6 Ustawienie stoiska; Krok 7 Czas targów - scenariusz; Krok 8 Demontaż; Krok 9 Po targach; Krok 10 Wykorzystanie doświadczeń/sprzężenie zwrotne; Zakoń czenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-234-4
I. Koncepcja zarządzania marketingowego w szkole wyższej: 1.Dylematy marketingu szkół wyższych. 2.Wybrane problemy adaptacji marketingu w szkolnictwie. 3.Konkurencja na rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym. 4.Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych. 5.Funkcja marketingowa w szkole wyższej. Marketing szkół wyższych o profilu biznesowym z perspektywy amerykańskiej. 7.Strategie marketingowe amerykańskich uczelni for-profit. 8.Zaufanie w procesie naybwania usług edukacyjnych przez studentów. II.Marketingowa orientacja na klienta w szkole wyższej:9.Selekcja kandydatów na studia w strategii marketingowej uczelni. 10.Marketingowe zarządzanie szkołami wyższymi z perspektywy relacji zachodzących pomiędzy konsumentami usług.11.Segmentacja w kontekście szkolnictwa wyższego:strategie zwiększania efektywności. 12.Przyczyny wyboru uczelni ekonomicznej przez kandydatów na studia. III>Polityka jakości w usługach edukacyjnych: 13.Jakość kształcenia -czynniki i kryteria oceny. 14.Jakość w usługach edykacyjnych. IV.Zarządzanie produktem w usługach edukacyjnych: 15.Produkt w usługach edukacyjnych - sposób definiowania i konsekwencje dla działań marketingowych. 16.Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą na przykładzie uczelni polskich i amerykańskich. 17.Praktyka gospodarcza w procesie kształcenia na poziomie wyższym. V.Personel w zarządzaniu marketingowym szkołą wyższą: 18.Kluczowe etapy procesu kadrowego w szkolnictwie wyższym. 19.Zasoby ludzkie jako element kształtowania wizerunku niepublicznej szkoły wyższej. 20.Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z otoczeniem. 21.Specyfika osobowości i zachowań młodego nauczyciela akademickiego a kształtowanie wizerunku uczelni. VI>Zarządzanie komunikacją w szkołach wyższych: 22.Podstawy zarządzania promocją szkoły wyższej. 23.Reklama prasowa szkół wyższych. 24.Elementy wizerunku szkoły wyższej. 25.Rola i zadania komórek public relations w strukturach uczelni. 26.Targi edukacyjne jako narzędzie kształtowania wizerunku szkoły wyższej. 27.Zarządzanie relacjami z absolwentami. 28.Współpraca ze studentami w zakresie aktywności promocyjnej uczelni. VII.Nowe technologie na rynku edukacji wyższej: 29.Zmiany strategii marketingowych szkół wyższych w dobie społeczeństwa informacyjnego. 30.Pozycjonowanie serwisów internetowych szkół wyższych. VIII. Badania marketingowe w zarządzaniu szkołą wyższą: 31. Badania i analizy marketingowe w szkole wyższej. 32.Pomiar satysfakcji klienta jako element sytsemu zarządzania jakością w szkole wyższej. 33.Badanie opinii studentów jako przesłanka doskonalenia jakości kształcenia. 34.Marketingowe aspekty działalności uczelni wychowania fizycznego w opinii studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Public relations / Ewa Małgorzata Cenker. - Wyd.3 rozszerz. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2007. - 265 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-241-7
Public relations jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa; Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja public relations; Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa; Środki językowe jako czynniki komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem; Reklama w służbie public relations; Wykorzystanie mass mediów w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa; Kontakty instytucjonalne z dziennikarzami oraz organizacja imprez specjalnych; Human relations; Reakcja na krytykę oraz zarządzanie sytuacją kryzysową elementem budowania wizerunku firmy; Sponsoring jako narzędzie public relations; Targi jako narzędzie public relations; Lobbing; Organizacyjne aspekty działań public relations; Kształtowanie wizerunku państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-241-7
Public relations jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa; Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja public relations; Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa; Środki językowe jako czynniki komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem; Reklama w służbie public relations; Wykorzystanie mass mediów w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa; Kontakty instytucjonalne z dziennikarzami oraz organizacja imprez specjalnych; Human relations; Reakcja na krytykę oraz zarządzanie sytuacją kryzysową elementem budowania wizerunku firmy; Sponsoring jako narzędzie public relations; Targi jako narzędzie public relations; Lobbing; Organizacyjne aspekty działań public relations; Kształtowanie wizerunku państwa.
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2947)
ISBN: 978-83-229-2812-7
1. Teoretyczne podstawy międzynarodowego public relations, 2. Metody budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, 3. Wizerunek Polski w wybranych krajach Unii Europejskiej, 4. Praktyczne aspekty kreoawnaia wizerunku Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama / Robert Nowacki. - Warszawa : Difin, 2005. - 272 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-542-5
1. Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa, 2. Reklama, cele i klasyfikacje, 3. Budowa przekazu reklamowego, 4. Techniki liternictwa, 5. Media, środki i nośniki reklamy, 6. Reklama wystawiennicza, 7. Programowanie działalności reklamowej, 8. Współpraca z agencją reklamową, 9. Psychologia oddziaływania reklamy, 10. Prawo i etyka w reklamie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-819-8
1.Czym jest marketing?, 2.Badanie rynku, 3.Internet, 4.Reklama, 5.Marketing bezposredni, 6.Public relations, 7.Sprzedaż i promocja sprzedaży, 8.Wystawy i pokazy, 9.Jak rozpocząć działalność eksportową?, 10.Nowe produkty - innowacje, patenty, licencje i projekty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919732-2-0
1.Najpierw celować, potem strzelać - cele targów, 2.Myśleć wcześniej-planowanie targów, 3.Gra wstępna - czyli jak znaleźć się w planie wizyt potencjalnych klientów, 4.Komuniakcja na targach-"Touch ang Go", 5.Na wszelki wypadek, 6.Krytyczne sytuacje na stoisku, 7.Po dobrze spełnionym obowiązku czas na przyjemność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again