Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(6)
Tworzydło Dariusz
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Antczak Zbigniew
(1)
Bodzioch-Bryła Bogusława
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Celej Piotr (1981- )
(1)
Chmielewski Zbigniew
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Czekirda Anna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dymyt Małgorzata
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Gębczyk Dagmara
(1)
Holecki Tomasz
(1)
Jupowicz-Ginalska Anna
(1)
Karbownik Karolina
(1)
Kluska-Nowicka Małgorzata
(1)
Koczuba-Sobieraj Magdalena
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kraus Ewa
(1)
Kurek-Ochmańska Olga
(1)
Kłoskowicz Malgorzata
(1)
Losa-Jonczyk Anna
(1)
Maćkowska Renata
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielcarz Paweł
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Mikosz Joanna
(1)
Mlekodaj Anna
(1)
Piasecka Agnieszka
(1)
Podgórska Joanna
(1)
Popielec Dominika
(1)
Rosińska-Mamej Agnieszka
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Sankowska Anna
(1)
Soliński Tomasz
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szostok Patrycja
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Szydełko Magdalena
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tutko Marta
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Wyciślik Andrzej
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Public relations
(10)
Szkolnictwo wyższe
(8)
Blogi
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Marketing
(2)
Media społecznościowe
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Reklama
(2)
Banki
(1)
Biblioteka
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
E-mail marketing
(1)
Facebook
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Marketing polityczny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Okładki czasopism
(1)
Organizacje
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-29-1
1. Ewolucja koncepcji funkcjonowania uczelni wyższych; 2. Zmiany w mediach i zmiany kulturowe; 3. Oblicze nowych mediów; 4. Instrumentarium mediów społecznościowych; 5. Komunikacja jako podstawa kształtowania wizerunku uczelni i tworzenia relacji z otoczeniem; 6. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji na uczelniach w świetle badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-602-8
1. Definiowanie i kreacja wizerunku; 2. Wpływ mediów masowych na odbiorcę; 3.Szkoła wyższa jako nietypowy podmiot rynkowy; 4. Media studenckie jako przykład działalności kulturotwórczej; 5. Media studenckie w Polsce - próba charakterystyki i oceny ich wpływu na kreowanie wizerunku uczelni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nr 1/2009. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2009. - 163, [1] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Problemy Komunikacji Społecznej. Półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; red. nacz. Michał Kaczmarczyk ISSN 1689-796X ; Nr 1/2009)
1. Rozprawy i artykuły: Nowy wymiar tożsamości- psychologiczne aspekty blogów; Perswazyjność inwencji retorycznej w public relations prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; Wykorzystanie badań w praktyce public relations polskich szkół wyższych; Regionalno-lokalny system informacji a decyzje wyborcze na przykładzie gmin Zagłębia Dąbrowskiego i Jaworzna. Zarys problemu; Kreowanie wizerunku organizacji prasowo-wydawniczej; Public relations Kościoła katolickiego. Wybrane przykłady działań wizerunkowych ze szczególnym uwzględnieniem Diecezji Sosnowieckiej; Komunikowanie masowe w Internecie jako przestrzeni publicznej. Język w sieci. Zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną jednostki samorządu terytorialnego; 2. Komunikaty i materiały: Lęk przed "innym-Ja", czyli o współczesnym kryzysie dialogu; Powstanie i rozwój blogów; 3. Recenzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Komunikacji Społecznej. Półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; red. nacz. Michał Kaczmarczyk ISSN 1689-796X ; Nr 1/2010 (2))
Public relations w mediach, Czy gazeta loklana potrzebuje public realtions?, Autonomizowanie się języka współczesnej reklamy. Żywot sloganu reklamowego w kultuerze humanistycznej, Wpływ komunikatów społeczno-kulturowych na kształtowanie się aktywności politycznej kobiet, Cmentarz jako podmiot/przedmiot komunikacji. Przypadek Owczar, Kreowanie pozytywnego wizerunku policji na przykłądzie działlaności oficera proasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Kompetencje komunikacjne nauczyciela akademickiego, Funkcje prasy lokalnej w kontekscie potrzeb komunikacyjnych społeczności lokalnych, Sektor public relations w Irlandii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-10-4
Kapitał relacji, wartość public relations; Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju; Wykorzystanie działań public relations przed uruchomieniem projektu; Kształtowanie i ocena wizerunku jednostki samorządu terytorialnego; Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski; Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej - kierunki zmian w polskiej rzeczywistości politycznej; Metody działań PR w jednostkach samorządu terytorialnego; Skuteczność i efektywność PR; Marketing międzywyborczy w praktyce. Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza; Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo; Społeczna odpowiedzialność uczelni publicznej a public relations (na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego); Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową w banku; Samorządowe public relations w Polsce - doniesienie z badań; Uwarunkowania i instrumenty kształtowania wizerunku firmy w Internecie; Public relations rejonu Kaszub; Lobbying organizacji trzeciego sektora; Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej; Public relations - gdzie jesteśmy i gdzie idziemy? Mity i fakty; Wykorzystanie telemarketingu w ubezpieczeniach; Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce - konieczność i potrzeba społeczna; Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowi na usługach PR; Marketingowe PR w zintegrowanej komunikacji; Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy; Zjawiska społeczno-psychologiczne, wykorzystywane przez public relations w procesie pozyskiwania akceptacji konsumenta dla produktu odzieżowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-58-8
1. Modele public relations - od publicity do współdziałania; 2. Marketing we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Strategie innowacji jako wartości dla klienta; 4. Publicity of private brands; 5. Czarny public relations a bankructwa banków; 6. Public relations instytucji usług publicznych działających na obszarze samorządu terytorialnego; 7. Promotional Tools in Foreign Direct Investment Attracting; 8. Metodologie badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej; 9. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"; 10. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej szkoły Humanitas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-691-4
Nurt krytyczny w teorii public relations. Nowe koncepcje teoretyczne czy tylko kontestowanie dotychczasowych podejść badawczych, modeli i wzorców działania; Cz. I Public relations w zarządzaniu organizacjami. Nowe koncepcje, nowe wyzwania: Komunikacja wewnętrzna - czynnik sukcesu komunikacyjnego organizacji; CSR jako narzędzie budowania marki; Wizerunek przedsiębiorstwa w kryzysie (na przykładzie Toyoty); etykieta biznesu w kreowaniu wizerunku; etyczne aspekty public relations; Czy PR potrzebuje retoryki?; Cz. II Rola public relations w zarządzaniu publicznym: Public relations w rozwiązywaniu problemów społecznych; Public relations uczelni; Rola procesu komunikowania w budowaniu relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia. Badania sondażowe; Tożsamość wizualna jako narzędzie budowy wizerunku miast w Polsce na podstawie sygnatur promocyjnych; Industriada 2010 - promocja sieciowego produktu turystycznego poprzez wydarzenie. Studium przypadku; Public relations i wykonywanie zadań oraz pełnienie funkcji jednostek samorządu terytorialnego w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego; Poza-pr-owskie kreowanie wizerunków narodowych: przykład "Entropy"; Strategie komunikowania organizacji pożytku publicznego z potencjałem darczyńcami w kontekście motywacji Polaków przy wyborze organizacji, którym przekazują 1% podatku; Istota public relations w świadomości studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań; Znaczenie city diplomacy w międzynarodowej promocji miast; Unia Europejska a obywatele - skuteczna czy nieskuteczna komunikacja; Wpływ działań public relations w projektach PHARE na wynik referendum europejskiego w województwie śląskim; Cz. III Nowe media czy stare media. Wzlot czy upadek znaczenia mediów w działalności public relations: Media relations jako istotny element kreowania wizerunku nowoczesnej organizacji; Media społecznościowe w budowaniu wizerunku szkoły wyższej. Raport z badań przeprowadzonych w Akademii ekonomicznej w Katowicach; Zarządzanie wizerunkiem polityka w obszarze social media; Wykorzystanie mediów społecznościowych przez grupy nacisku a wizerunek firmy; Media jako źródło i środek upowszechniania doktryn i ruchów społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-70-0
1. Public relations w ujęciu społecznym. W kierunku nowej koncepcji komunikowania instytucjonalnego; 2. Uwarunkowania public relations szkół wyższych w Polsce; 3. Założenia, cele i organizacja działań public relations w uczelniach- rozwiązania modelowe a praktyka społeczna; 4. Uczelnia w systemie społeczno-politycznym; 5. Instrumenty akademickiego public relations; 6. Rola PR w budowaniu wspólnoty akademickiej; 7. Public relations uczelni w procesach agregowania kapitału społecznego. Przykłady dobrych praktyk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-21-0
Wstęp, Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Public relations a dziennikarstwo. Warianty modelowe, Socjologiczne aspekty kreowania wizerunku osób publicznych, Katalog symbolu jako narzędzie pracy komórki public relations organizacji, na podstawie symboliki Kongresu PR w Rzeszowie, Miedzy czarnym PR a "bulterieryzmem", Public relations: dążenie do panowania czy do porozumienia, Public relations przedsiębiorstw farmaceutycznych w kształtowaniu relacji z farmaceutami, Odpowiedzialność społeczna w branży kontrowersyjnej. Dialog społeczny fundamentem odpowiedzialności społecznej firmy British American Tobacco, Blogi korporacyjne w działaniach public relations, Działania public relations Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Rola blogów w kreowaniu wizerunku, Kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej. Studia przypadków, Rola PR w kształtowaniu związków organizacji z otoczeniem społecznym, Czynniki wpływające na jakość usług majątkowych zakładów ubezpieczeń, Samorządowe public relations w gminach powiatu poznańskiego - doniesienie z badań, Wizerunek szkoły wyższej w aspekcie współpracy z praktyka gospodarczą, Algebraiczna prezentacja oraz interpretacja luki wizerunkowej, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, Organizacja eventu w kontekście kształtowania wizerunku uczelni wyższej, Metody kształtowania e-społeczności akademickiej na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Przesłanki zastosowania Internetu w kształtowaniu relacji szkoły wyższej z otoczeniem, Trzy światy public relations, Praktyka public relations: szanse i zagrożenia w dobie przełomu komunikacyjnego, Metoda sferyczna i płaszczyznowa obliczania luki wizerunkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-82-6
Zawiera: Ikonizacja tematów e-maili marketingowych; Przedsięwzięcia promocyjne polskich redakcji prasowych - komunikacja z nabywcami; Strategie komunikacyjne z pracownikami niepełnosprawnymi w e-przedsiębiorstwie; Harnaś, ze hej! Marketingowe użycie dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Podhala); Pomiędzy misją a promocją. Funkcjonowanie organizacji wspierających dziennikarstwo śledcze na przykładzie Center for Investigative Reporting; Finansowa funkcja okładek polskich magazynów; Wydarzenia uczelniane jako narzędzie akademickiego public relations. Studium przypadku Kongresu Praktyków Biznesu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-50-2
1. Zarządzanie uczelnią wyższą- uwarunkowania, modele, instrumenty: Finansowanie szkolnictwa wyższego w obszarze dydaktyki- dylematy i wyzwania; Standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym; Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w szkole wyższej; 2. Uczelnie a środowisko społeczne. W stronę nowoczesnego modelu komunikacji z otoczeniem: Społeczna odpowiedzialność uczelni; Zaufanie w szkole wyższej; Rola mediów akademickich w public relations szkół wyższych. Ujęcie funkcjonalne; Wpływ organizacji absolwenckich na kształtowanie wizerunku szkół wyższych; Internacjonalizacja strategii wizerunkowej- nowe wyzwania dla polskich uczelni; USP szkoły wyższej; Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; 3. Otoczenie wewnętrzne uczelni- struktura, zasoby, relacje: Budowa kapitału intelektualnego i społecznego w szkole wyższej; W kierunku praktycznego wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego- wyzwania dla szkół wyższych w Polsce; Rola komunikacji w funkcjonowaniu szkoły wyższej medycznej; Wybrane przykłady błędów językowych w pracach naukowych, raportach z badań oraz pracach dyplomowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again