Form of Work
Książki
(45)
Status
only on-site
(41)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(41)
Author
Dietl Jerzy
(2)
Minkiewicz Barbara
(2)
Sapijaszka Zofia
(2)
Bielecki Piotr
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Borowska Alina
(1)
Brycka Elżbieta
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Deszczyński Przemysław
(1)
Geryk Marcin
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Kocójowa Maria
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kozdrowicz Ewa
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Krasnodębska Anna
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Leja Krzysztof
(1)
Merski Janusz
(1)
Misztal Bronisław
(1)
Miłek Marian
(1)
Moroz Henryk
(1)
Nowakowska-Siuta Renata
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Orczyk Józef
(1)
Paszczyński Stanisław
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Pomianek Tadeusz
(1)
Przecławska Anna
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Stanek Janusz
(1)
Stankiewicz Ryszard
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Szafraniec Krystyna
(1)
Szewczyk Emilia
(1)
Szuwarzyński Andrzej
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Wincławski Włodzimierz
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Wąsik Mirosław
(1)
Ścigaj Paweł
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Śnieżyński Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(35)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(34)
Studenci
(10)
Absolwenci szkół wyższych
(6)
Szkolnictwo niepubliczne
(6)
Nauczanie
(5)
Pedagogika
(5)
Polska
(5)
Nauczyciele
(4)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Nauki ekonomiczne
(3)
Organizacja ucząca się
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek pracy
(3)
Siła robocza
(3)
Wartość
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Informacja naukowa
(2)
Kadry
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Oświata
(2)
Pedagodzy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Współdziałanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Akademia Techniczno
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezrobocie
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kobieta
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Nauka
(1)
Nauki polityczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurksie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość
(1)
Referendum lokalne
(1)
Reklama
(1)
Rosja
(1)
Rynek
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Socjologia
(1)
Spożycie
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Technika
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Warmińsko
(1)
Upadłość
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
1989-
(20)
1901-
(2)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
45 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89501-49-X
Część I: Perspektywa teorii pedagogiki społecznej. 1. W sprawie kształcenia do profesji społecznych - kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej. 2. Po co studiować pedagogikę społeczną? 3. Kariera pewnej XIX-wiecznej koncepcji. 4. Pedagog społeczny w warunkach wielokulturowości i potrzeby kreowania przestrzeni międzykulturowego dialogu. 5. Społeczne zadania pedagogów. 6. Dookreśla funkcji pedagoga w warunkach permanentnej transformacji. 7. Pedagog jako animator przeobrażeń społecznych. 8. Pedagog społeczny wobec bezdomnych. Część II: Perspektywa praktyki. 1. Instytucjonalne dzieci - wyzwanie dla pedagogów społecznych. 2. System S.Z.I. (selekcja, zdemaskowanie, iniekcja). 3. Pozytywna profilaktyka w wychowaniu. 4. Czerpanie ze źródeł. 5. Skuteczny pedagog w procesie pomagania. 6. Ważne pytania w pedagogice społecznej. 7. Z doświadczeń praktyka. 8. O studencie pedagogiki społecznej słów kilka. 9. Absolwent skrojony na miarę. 10. Byłam studentką pedagogiki. 11. Podróż z "Surmą". Część III: Perspektywa studentów. 1. Współczesny świat studenta. Poszukiwanie własnej drogi. 2. Wizja pedagoga XXI wieku. 3. Animator wobec wyzwań rzeczywistości. 4. Czy łatwo być pedagogiem? 5. Autorytet zaczyna od siebie. 6. Kim jestem? 7. Jaki powinien być pedagog społeczny? Część IV: Grupy dyskusyjne. 1. Organizacje pozarządowe - droga do społeczeństwa obywatelskiego. 2. Praca z dzieckiem i rodziną. 3. W kręgu kultury i animacji społeczno-kulturalnej. 4. Rekomendacje i propozycje zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-48-2
I. Koncepcja kształcenia animatorów i menedżerów kultury w konteście obecnych uwarunkowań i nowych wyzwań - dyskurs interdyscyplinarny. Kształcenie animatorów i menedżerów kultury w wybranych ośrodkach akademickich - tradycje, współczesny model i plany na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-534-8
1.Problemy wyższego kształcenia w okresie ponowoczesności: Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku; Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce; Szkoły prywatne w Polsce w okresie transformacji- nadzieje i złudzenia; Szkolnictwo wyższe w Polsce w procesie przemian jakościowych. Od rozwoju ekstensywnego ku intensywnemu; 2. Przykłady funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych: Pod prąd- historia sukcesu instytucji i osobistej porażki; Specyfika funkcjonowania wydziału zamiejscowego niepublicznej uczelni wyższej ( na przykładzie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie); Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; Niepubliczne szkoły wyższe w opinii wykładowcy; Niepubliczne szkoły wyższe w strukturze systemu szkolnego w Rzeczypospolitej Polsce w latach 1990-2010 na tle przemian systemowych; Wszechnica Mazurska w Olecku jako przykład emergencji małych środowisk lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-24-9
1. Zmiany o charakterze globalnym jako implikacje wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży 2. Aspiracje edukacyjne młodzieży w kontekście zmian w edukacji 3. Uniwersytet w obliczu zmian 4. Miejsce aspiracji w życiu człowieka 5. Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów 6. Aspiracje samokształceniowe studentów 7. Implikacje aspiracji edukacyjnych młodzieży dla uprawiania dydaktyki szkoły wyższej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
ISBN: 978-83-7850-173-2
Zawiera: Część I. Koncepcje i codzienna rzeczywistość uniwersytetu: 1. Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej: 1.2. O autonomii i reformowaniu edukacji akademickiej; 1.3. Proces boloński – ile nadziei na autonomię, a ile ułudy i gorsetu biurokracji; 1.4. Kompetencje społeczne w strukturze efektów kształcenia. 2. Urządzanie uniwersytetu: 2.2. Władza – urządzanie – liberalizm; 2.3. Urządzenia władzy i urządzenie edukacyjne; 2.4. Charakterystyka urządzenia edukacyjnego; 2.5. Uniwersytet jako element urządzenia edukacyjnego; 2.6. Uniwersytet jako proces komunikacji urządzeń. 3. Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej: 3.2. Byt rzucony w post-coś; 3.3. Fordyzm i neoliberalizm; 3.4. Uniwersytet jako homo sacri?; 3.5. Grodzenie wiedzy; 3.6. Pedagogika długu; 3.7. Neoliberalna restrukturyzacja; 3.8. Podwspólność i terroryzm. 4. Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej. O społecznej misji uniwersytetu: 4.2. Państwo jako główny gracz; 4.3. Rynek pracy wobec rynku usług edukacyjnych; 4.4. Projekcje wyobrażeń u ludzi uniwersytetu. 5. Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student-klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian: 5.2. Uniwersytet na rynku i wobec rynku ; 5.3. Uniwersytet jako przedsiębiorstwo; 5.4. Typologia Klientów uniwersytetu jako supermarketu. 6. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy: 6.2. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losu absolwentów; 6.3. Gra edukacyjna. Część II. Studenci: podmiot czy nieznośna ciężkość uniwersytetu? 7. Studia doktoranckie: kształcenie elit społeczeństwa wiedzy czy moratorium? 7.2. Badania doktorantów 2011; 7.3. Elitarność studiów doktorancki; 7.4. Elitarność studiów doktoranckich w opiniach ich uczestników. 8. Problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych: 8.2. Wewnętrzne problemy kół naukowych; 8.3. Zewnętrzne problemy kół naukowych; 8.4. Kompetencje akademickie; 8.5. Kompetencje pozaakademickie; 8.6. Różnice między działalnością w kole naukowym a zwykłymi studiami. 9. Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota? 9.2. Jaka grupa? Prezentacja wyników; 9.3. Jaka wspólnota? Próba podsumowania. 10. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej – fragment raportu z badań z komentarzem: 10.2. Czym jest syndrom konsumpcyjny i jak można go badać?; 10.3. Orientacje konsumpcyjne, czyli co i w jakim stopniu konsumują studenci?; 10.4. Orientacja konsumpcyjna studentów a uniwersytet; 10.5. Czy uniwersytet sprzyja przekształceniu studenta w konsumenta? 11. Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów: 11.2. Pokolenie ACTAwistów? 11.3. Student – obywatel zaangażowany? 11.4. Wspólnota 2.0; 11.5. W stronę demokracji deliberatywnej czy jednak Obok? 12. Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji: 12.2. Dystynkcja inteligencji; 12.3. Młodzież akademicka – nowa inteligencja?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 44)
ISBN: 83-7417-004-2
Wstęp; Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD w latach 1960-1999; Handel wewnątrzgałęziowy w przepływach globalnych; Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji; Wybrane przejawy globalizacji polskiego rynku kapitałowego; Proces internacjonalizacji polskiego sektora bankowego w latach 1993-2002; Polityka pieniężna NBP w obliczu procesów globalizacyjnych; Rozwój systemów informacyjnych a globalizacja gospodarki; Systemy pozyskiwania informacji gospodarczej w Internecie w procesie globalizacji; Globalny wymiar zarządzania jakością; Globalizacja konsumpcji; Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji; Różnicowanie miejsca recepcji turystycznej poprzez image. Polsko-austriackie studium przypadku; Zapewnienie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym na tle procesu integracji europejskiej; Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-437-2
Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany- wstępny zarys tematów i problemów; 1. Uczelnie wyższe w procesie zmiany: Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji; Uniwersytet- instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstw? Szkoła wyższa w procesie zmiany; Uniwersytet- podmiot czy obiekt zmian?; Szkoły wyższe w roku kreatywności; 2. Zarządzanie uczelniami wyższymi: Główne kierunki zmian w zarządzaniu uczelniami wyższymi w procesie umiędzynarodowienia; Deklaracja Bolońska: (nie)zamierzone skutki zmian strukturalnych i programowych; Wprowadzenie nowych mechanizmów stylu kierowania w szkolnictwie wyższym w Niemczech; Kształcenie kadr dla nauki- aktualny model i perspektywy zmian; Uspołecznienie szkół wyższych - możliwości związane z udziałem studentów i doktorantów w zarządzaniu uczelnią; Potencjał współpracy sektora przemysłowego i uczelni wyższych; 3. Tradycja akademickie- zmiany etosu: Nowe spojrzenie na ideę uniwersytetu. Edukacja, polityka a społeczeństwo; Etos nauki a współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Refleksje pedagoga; Adepci nauki w ponowoczesnym akademickim świecie (o dylematach możliwych wyborów); Universtitas, czyli "wspólnota oporu" w czasach PRL-u (szkic zagadnienia); Estetyzacja praktyki akademickiej- głos w dyskusji na temat perspektywy uczestniczącej; 4. Kształcenie w uczelniach wyższych: Poszukiwanie- refleksyjność- dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej; Uczelnia jako społeczność ucząca się; Uczenie się w szkołach wyższych w perspektywie badań europejskich. Ku nowym "kulturom uczenia się"; Społeczny wymiar nabywania wiedzy w kształceniu akademickim; Wdawanie się we fragmentaryczność w refleksyjnym procesie nauczania- uczenia się w szkole wyższej na przykładzie tekstów Bertolta Brechta Der bose Baal der asoziale- szkice, fragmenty, sceny; Koncepcja kształcenia pedagogów społecznych na poziomie licencjackim- z doświadczeń nauczycieli; Edukacja olimpijska i jej innowacyjna fora kształcenia studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego; Studenci o praktykach- analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki; Studenci o praktykach - analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem hermeneutycznej interpretacji tekstu. Druga odsłona; Koncepcja podejścia kompetencyjno-zawodowego w przygotowaniu wykładowcy szkoły wyższej; Ukierunkowane tworzenie doświadczenia innowacyjnego w dziedzinie pedagogiki jako metoda badawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; Nr 107)
ISBN: 83-87359-72-6
1.Pojęcia, 2.Tło, 3.Metody, 4.Analiza efektywności i jakości, 5.Strategia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-3158-2
1. Politologia? Czyli wiedza o czym? I jaka?; 2. Powstanie i przekształcanie się nauk politycznych w Polsce; 3. Studia politologiczne w Polsce po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Klinika akademickiej pedagogiki / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011. - 258, [2] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-622-2
Fałsz w promocji, czyli gdzie się "leczyć"; Niebezpieczne gry społeczne; Kodeks etyczny prowadzenia badań pedagogicznych; Lojalność w horyzoncie wartości; Kto jest winny temu, że minister likwiduje kierunek studiów?; Cooltury akademickiego kłamstwa; Na ostatni moment; Refleksyjnie na nowy rok akademicki 2009/2010; Stanowisko Komitetu Słowianoznawstwa PAN; Test wiarygodności władzy; Pedagogiczne pasożyty; Raport o wpływie Księżyca na ciąże mszyc; Koncert jesienny na dwa rzędy; Czy wolno krytykować kształcenie na kierunku pedagogika?; Edukacyjne gry w prowokacje; Naukowe GPS-y; Magister Urquel; Pedagogika pamięci w przeddzień Święta Zmarłych; Kto nokautuje Polskie Towarzystwo Pedagogiczne?; Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego- reaktywacja II; Tryglodyta hipokryta?; Wyzwania autorytetu; Rozmowy o tym, co z nami, i o tym, co przed nami; Jak ustrzec się akademickiej prowincji; Uczyć się warto; Jak postępować z wrogami?; Osoba znacząca jako wytrych; O permanentnym samokształceniu doktorów pedagogiki; Ofiary akademickich nieprawidłowości; Liberałowie o szkolnictwie wyższym; Akademicka przestrzeń pełna luksusu na własność, czyli wartość dodana w niepublicznych szkołach wyższych; Życie naukowca w kontekstach; Potoczne mądrości w naukowej interpretacji; Nieutrudzanie móżdżku; O współczesnej myśli pedagogicznej; Raport nie tylko o akademickiej "cyrkulacji mózgów"; Gospodarka kapitałem ludzkim; Czy pedagogika jest rzeczywiście nauką gorszą?; O bezprawnym podwyższaniu sobie statusu naukowego przez niektórych naukowców; Akademicki savoir-vivre; Studenckie typy i typki; Jedna z możliwych typologii; Studenckie bratanie się z Leopoldem Ritterem von Sacher-Masochem; Sesja plagiatowa; On Bullshit; Nauka przeciwko fałszerstwom; O cenzorach i nowym "drugim obiegu" prawd pedagogicznych; Etyczne aspekty władzy; Praca bez pracy; Wychowanie sumienia; Top absolwenci w szkołach z uczniami wymagającymi wsparcia; Pełnia Berta Hellingera; Wychowawczy autyzm; Chińczycy potęgą naukową; Świat zanikającej aksjoczułości; Wywiad typu "post"; Podyplomowe kuszenie; O pracach naukowo-badawczych dotyczących III RP; Wybory członków korespondentów PAN; Pierwsza po siedemdziesięciu latach Pedagogiczna encyklopedia w Czechach; Seksualizacja "akademickości"; Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych; O pedagogice i edukacji nie tylko w Czechach; Nagroda czeka na pedagogów społecznych; Prezdmagisterska "tfurczość", czyli co student miał na myśli; Budzenie świadomości krytycznej; Nie chcemy seryjnej produkcji magistrów!; Akademickiego bełkociku ciąg dalszy; Dydaktyka między przeszłością a przyszłością; Habilitacje jednak zostaną; Transdyscyplinarne aspekty inkluzyjnej pedagogiki; Pogrążeni w żałobie; Jubileusz Profesor Olgi Czerniawskiej; Wstręt; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności; Równość w różnorodności; Eduniespodzianka; Ksobnie interesowna hipokryzja; Inkontrologia pedagogiczna, czyli o wartości spotkania; Pedagogika bez kolejnego członka korespondenta PAN; Ornitopedagodzy; Kurza twarz; Naukowa półtusza; Le roi mort, vive le roi!; Odpowiedź studentom Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; O co w tym życiu chodzi?; Na ostatnią chwilę; Ignorancja jest otwarciem puszki Pandory; Akademiccy wyłudzacze; O edukacji dorosłych; Niepedagogiczne przygotowanie kadr kierowniczych do zarządzania oświatą; Zdezintegrowana edukacja wczesnoszkolna; "Obróbka skrawania" polskiej pedagogiki; O studenckiej (nie)przyzwoitości; Akademicki mobbing; Pedagogika (dla) półgłówków; Pedagogika mamonistyczna; Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku na finiszu; Prawda czasu, prawda ekranu; Kto jest dla kogo?; Socjologiczna ściema; Akademicki nikt i ktoś; Doktoranci w trosce o edukację; Klinika wyższej edukacji; Praca magisterska nie jest taka ważna; Co różni szkoły wyższe?; Studencki indeks odchodzi do lamusa!; Akademickie szczyty; Egzaminy magisterskie; Pedagog jako sprawca lub ofiara zła; Pedagogika wyższego wyboru; Niepełnosprawni i akademickie hieny; Pedagogika jako plac zabaw irracjonalizmów i złudnych nadziei?; Wstydliwa afiliacja twórczości naukowej; Kuriozalna dyskwalifikacja studiów podyplomowych z "zarządzania oświatą"?; Akademickie i publiczne systemy wczesnego ostrzegania o (byle) jakości kształcenia wyższego; Moda na psychologię; Walka z wiatrakami; Frontem do studiujących klientów; O akademickich oszustwach na Słowacji; Pedagogika- akademicką przechowalnią?; Biznesowy kurs zarządzania uczelnią prywatną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-11-2
1.Charakterystyka organizacji przyszłosći i jej wymogi w stosunku do pracownika przyszłości, 2.Pracownik przyszłości, 3.Absolwent przyszłości, 4.Współczesny absolwent w świetle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 119)
ISBN: 83-232-1368-2
1.Przemiany współczesnego świata - globalne wywania ed ukacyjne, 2.Oświata dorosłych jako czynnik rozwoju re gionalnego i lokalnego, 3.Rola oświaty dorosłych w ksz tałtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, 4.Po stawy studentów wobec aktywnego obywatelstwa - indywid ualne strategie działań w sytuacji zmiany społecznej, 5.Dorosły jako uczeń - zmian społęczna a szanse i bari ery uczestnictwa w oświacie dorosłych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920536-0-5
1. Regulacje prawne a współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych: Postulat konwergencji sektorów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Perspektywy współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych; Równe prawa i równe obowiązki; Wpływ rozwiązań ustawowych na jakość szkolnictwa wyższego; Status uczeni publicznych i niepublicznych w świetle projektu ustawy o szkolnictwie wyższym; 2. Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań krajowych i międzynarodowych: Proces boloński a rozwój polskiego szkolnictwa wyższego; Perspektywy konkurowania z uczelniami zagranicznymi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Między rewolucją a tradycją; Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań postawionych przed uczelniami europejskimi przez Komisję Europejską; Oferta edukacyjna szkolnictwa wyższego na Dolnym Śląsku; Międzynarodowe uwarunkowania kształcenia inżynierów; Zawód inżynier- specyfika, tradycja, edukacja; 3. Perspektywy współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych na tle dotychczasowych rozwiązań: Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych- wstępne wyniki badania opinii rektorów; Komunikaty: Udział uczelni publicznych i niepublicznych w ustalaniu standardów nauczania; Unia personalna w szkolnictwie wyższym; Konfederacja szkół wyższych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej- model współpracy uniwersytetu z uczeniami niepublicznymi; Współpraca między uczelnią niepubliczną a uczeniami publicznymi w zakresie kształcenia na poziomie magisterskim; Płaszczyzny współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych; O wspólną przestrzeń edukacyjną w Polsce; Możliwości współpracy między bibliotekami uczelni publicznych i niepublicznych; Kreowanie konkurencyjności uczelni niepublicznej na rynku edukacyjnym; Współpraca publicznych i niepublicznych placówek naukowo-dydaktycznych na przykładzie Wyższej Szkoly Biznesu w Dąbrowie Górniczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-43-X
Cz. I Nauczyciel: 1. Nauczyciel w czasach II Rzeczypospolitej: Edukacja nauczycieli szkół powszechnych, Edukacja nauczycieli szkół średnich, Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945-2000), 3. Doskonalenie nauczycieli w Polsce (1945-2000). Cz. II Opiekun-Wychowawca; 1. O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku), 2. Oczekiwania wobec opiekunów - wychowawców dzieci osieroconych a ich kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w Polsce (1945-2000). Cz. III Pracownik socjalny; 1. Pracownicy socjalni w służbie pomocy społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-90-3
1.Wstęp, 2.Niepełnosprawne studiowanie niepełnospra wnych, 3.Student niepełnosprawny wobec barier architek tonicznych, 4.Dostępność architektoniczna szkoły wyż szej dla niepałnosprawnych, Student niepełnospraw ny w polskich szkołach wyższych, 5.Student niepełno sprawny w systemie szkolnictwa wyższego, 6.Student nie pełnosprawny - możliwości i ograniczenia w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na przykładzie UWM w Olsztynie, 7.Szkoła wyższa w uzdrowisku, 8.Uczelnia wy ższa bez barier, 9.Wszechnica Świętokrzyska w Kiel cach jako przykład uczelni bez barier, 10.Studenci nie pełnosprawni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 11.Rehabilitacja osób słabowi dzących i niewidomych - szansą na edukację wyższą, 12. Metody i techniki nauczania słabowidzących i niewido mych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy : 1.Dor dztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 2.Koszty i korzysci w systemie rehabilitacji zawodowej osób nie pełnosprawnych, 3.Kierunki zmian systemu wspierania za trudnienia osób niepełnosprawnych w aspekcie integracj i Polski z Unią Europejską, 4.Niewidomy na rynku pracy - szanse i zagrożenia.Zatrudnianie pomimo czy dzięki niepełnosprawności?, 5.Pub integracyjny - pomysł na działalność gospodarczą. Niepełnosprawni i edukacja na świecie : 1.Edukacyjne d rogi młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Sztuka i twórczość w terapii osób niepełnosprawnych : 1.Wystawa "Dotyk", 2.Galeria dotyku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-137-2
1.Założenia i zasady rekrutacji na studia pedagogiczne, 2.Motyty wyboru zawodu nauczycierlskiego, 3.Identyfikacja studentów i nauczycieli z zawodu pedagoga, 4.Rola i miejsce praktyk pedagogicznych w ksztaćłeniu nauczycieli, 5.Nauczyciel we współczesnej szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 244)
ISBN: 83-85678-86-7
1. Problematyka wyboru wartości i zainteresowań w literaturze i badaniach empirycznych, 2. Metodologia badań własnych, 3 .Hierarchia wartości egzystencjalnych młodzieży, 4. Wartości wspólnotowe w opinii i ocenie badanych, 5. Sztuka i jej znaczenie w życiu badanej młodzieży, 6 .Aktywność kulturalna studentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-657-8
CZ.I Ogólne zagadnienia prywatyzacji szkolnictwa wyższego w perspektywie porównawczej: 1.Prywatyzacja wyższego wykształćenia w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, 2.Produkcja wiedzy. Holenderskie uniwersytety u schyłku stulecia, 3.Prywatyzacja w systemie szkolnictwa wyzszego. Powstające stowarzyszenia (placówki oświatowe) i zróznicowane perspektywy kształćenia na Filipinach, w Austrii, w Polsce i w Iranie, Cz.II Studia przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again