Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Czyż Stanisław
(2)
Guła-Kubiszewska Halina
(2)
Klasińska Barbara
(2)
Starościak Wojciech
(2)
Wrońska Marta
(2)
Batiuk Anna
(1)
Bernátová Renáta
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Forma Paulina
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Turska Dorota
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Szkolnictwo podstawowe
(4)
Sprawność motoryczna
(3)
Gimnazja
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(2)
Pedagogika
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Badania etnologiczne
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Folklor
(1)
Instytucja totalna
(1)
Konwergencja mediów
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Metody nauczania
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oceny szkolne
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pokolenie Z
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przysłowia
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokształcenie
(1)
Samoobrona
(1)
Sporty wodne
(1)
Stereotyp
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Teatroterapia
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Teoria poznania
(1)
Test Rysunku Rodziny
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-10-9
1. Physical education in Poland; 2. Polish standards of training teachers with teacher practicyms; 3. Teacher practicums as part of teacher training on the exepmle of the University School of Physical Education in Wrocław; 4. The issue of teacher practicums in academic research in Poland; 5. Evaluation of practicum effectiveness in teacher education.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-83-4
1. Warunki kształcenie, 2. Osiągnięcia szkolne, 3. Problemy wychowawcze, 4. Zmiany w szkołach: opinie nauczycieli, 4. Zmiany w szkołach: opinie gimnazjalistów, 5. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-08-6
1. Praktyki pedagogiczne i badania nad ich efektywnością w Polsce; 2. Praktyki pedagogiczne na studiach o profilu wychowanie fizyczne; 3. Projekt "Nowa jakość praktyk pedagogicznych" w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 4. Ewaluacja efektywności praktyk w szkołach podstawowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 21/2020)
I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Wybrane aspekty sytuacji szkolnej uczniów z zespołem Aspergera; Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej; Kreatywne wykorzystanie potencjału wirtualnej rzeczywistości w dydaktyce; Resentyment a społeczna akceptacja rodzin wielodzietnych. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji; Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela; Rodzice w przestrzeni szkolnej; Dziecięce prace graficzne jako źródło informacji o rodzinie; Myśli i groźby samobójcze jako elementy zachowań presuicydalnych przejawiane u osób pozbawionych wolności. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: The development paths of hermeneutic competences: the end of an alibi, the beginning of a “sunny adventure”; Information and communication technology in the life of university students - future pre-school and first grade of primary school teachers.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
ISBN: 83-227-2577-9
1. Skuteczność jako efekt "zasady jednolitości": zewnętrznych i podmiotowych kryteriów oceny człowieka.: Psychologiczne pojęcie skuteczności. Teoretyczny model skuteczności. Zewnętrzne determinanty skuteczności ucznia. Szkoła jako źródło specyficznych wymogów poznawczych i społecznych. Podmiotowe determinanty skuteczności ucznia. 2. Problem i metoda badań własnych: Problematyka badawcza. Definicja i struktura zmiennych. Hipotezy badawcze. Narzędzia badawcze. Dobór osób badanych. Organizacja badań Uwagi o statystycznym opracowaniu wyników badań 3. Analiza wyników badań własnych: Statystyczny opis uzyskanych wyników. Statystyczna weryfikacja hipotez zależnościowych. Wyniki analizy skupień na osobach i zmiennych 4. Interpretacja uzyskanych wyników: Samoocena badanych uczniów. Poczucie kontroli. Kontrola działania (wolicjonalna). Potrzeba aprobaty społecznej. Cele życiowe. Podmiotowe korelaty najwyższych ocen szkolnych. związek między uwarunkowaniami skuteczności a wysokością szkolnych not. Związek między uwarunkowaniami a determinantami skuteczności szkolnej. Specyfika skutecznych uczniów w świetle analizy skupień. 5. Refleksje końcowe. Jaka jest polska szkoła okresu reform edukacyjnych?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again