Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Błaszczyk Klaudia
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Turska Dorota
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Szkolnictwo podstawowe
(3)
Nauczanie
(2)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wychowanie
(1)
Zachowanie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-915476-3-9
Część I: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. 1. Szkoła Terapeutyczna - projekt autorski. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne. 3. Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej. 4. Edukacja terapeutyczna. 5. Dyrektor Szkoły Terapeutycznej. Część II: Działalność edukacyjna. 6. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. 7. Praktyka edukacji wczesnoszkolnej. 8. Edukacja polonistyczna. 9. Historia i społeczeństwo. 10. Przyroda. 11. Język angielski. 12. Matematyka. 13. Terapia wychowawcza. 14. Wychowanie fizyczne. 15. Edukacja techniczna. 16. Edukacja muzyczna. 17. Edukacja plastyczna. 18. Katecheza. 19. Ścieżki edukacyjne - założenia i realizacja. 20. Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Część III: Działalność terapeutyczna. 21. Terapia logopedyczna. 22. Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii. 23. Terapia matematyczna. 24. "Dziecięca matematyka" w terapii matematycznej. 25. Socjoterapia. 26. Szkoła dla rodziców. Część IV: Działalność wspomagająca rozwój i wychowanie. 27. Baza Szkoły Terapeutycznej. 28. Działalność pedagoga i psychologa szkolnego oraz opieka medyczna. 29. Szkolna świetlica terapeutyczna. 30. Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów. 31. Formy aktywności pozalekcyjnej. 32. Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2577-9
1. Skuteczność jako efekt "zasady jednolitości": zewnętrznych i podmiotowych kryteriów oceny człowieka.: Psychologiczne pojęcie skuteczności. Teoretyczny model skuteczności. Zewnętrzne determinanty skuteczności ucznia. Szkoła jako źródło specyficznych wymogów poznawczych i społecznych. Podmiotowe determinanty skuteczności ucznia. 2. Problem i metoda badań własnych: Problematyka badawcza. Definicja i struktura zmiennych. Hipotezy badawcze. Narzędzia badawcze. Dobór osób badanych. Organizacja badań Uwagi o statystycznym opracowaniu wyników badań 3. Analiza wyników badań własnych: Statystyczny opis uzyskanych wyników. Statystyczna weryfikacja hipotez zależnościowych. Wyniki analizy skupień na osobach i zmiennych 4. Interpretacja uzyskanych wyników: Samoocena badanych uczniów. Poczucie kontroli. Kontrola działania (wolicjonalna). Potrzeba aprobaty społecznej. Cele życiowe. Podmiotowe korelaty najwyższych ocen szkolnych. związek między uwarunkowaniami skuteczności a wysokością szkolnych not. Związek między uwarunkowaniami a determinantami skuteczności szkolnej. Specyfika skutecznych uczniów w świetle analizy skupień. 5. Refleksje końcowe. Jaka jest polska szkoła okresu reform edukacyjnych?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7441-656-6
1. Miejsce i funkcje szkoły podstawowej w systemie oświaty: Pojęcie szkoły podstawowej i jej miejsce w systemie oświaty; Zmiany strukturalne; Funkcje szkoły podstawowej. 2. Szkoła wobec wpływów społeczno-politycznych: Kształtowanie się nowego systemu oświaty po II wojnie światowej; Funkcje i zadania szkoły w PRL; Zmiany w systemie oświaty po roku 1989. 3. Realizacja reformy w świetle dokumentów: Zakładane zadania reformy oświatowej; Reforma strukturalna; Zarządzanie, finansowanie i nadzorowanie systemu edukacji w nowej strukturze ustroju szkolnego; Reforma programowa; system oceniania - egzaminy państwowe; Reforma kadrowa. 4. Trzy szkoły - trzy oblicza zmian: Szkoła w zróżnicowanym osiedlu miejskim; Szkoła śródmiejska; Szkoła w społeczności peryferyjnej miasta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again