Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(18)
Author
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antczak Zbigniew
(1)
Antonowicz Dominik
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bednarczyk-Płachta Agnieszka
(1)
Bielecki Piotr
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Czekirda Anna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Detyna Beata
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Dygoń Marcin
(1)
Dymyt Małgorzata
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Francik Kamila
(1)
Geryk Marcin
(1)
Gos Waldemar
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Gębska Marta
(1)
Henzel Halina
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Herczyński Jan
(1)
Holecki Tomasz
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Jeżowski Antoni
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalinowski Jacek
(1)
Kaźmierczyk Andrzej
(1)
Kluska-Nowicka Małgorzata
(1)
Kobis Paweł
(1)
Koczuba-Sobieraj Magdalena
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kuzińska Hanna
(1)
Levitas Anthony
(1)
Losa-Jonczyk Anna
(1)
Mielcarz Paweł
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Miłek Marian
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Pachociński Ryszard
(1)
Piasecka Agnieszka
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Rup Wojciech
(1)
Sankowska Anna
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szydełko Magdalena
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Tutko Marta
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wyciślik Andrzej
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Łysak Krzysztof
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(12)
Oświata
(10)
Szkolnictwo
(8)
Finanse
(3)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo niepubliczne
(3)
Finanse publiczne
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rachunkowość
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Finanse publiczne
(1)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gimnazja
(1)
Informatyka
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konto -- podręcznik akademicki
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Księgowość
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nauczanie -- efektywność -- szkoły wyższe -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Oświata -- finanse -- Polska
(1)
Oświata -- rachunkowość
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Płynność finansowa
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo -- finanse -- planowanie -- metody
(1)
Szkolnictwo -- rachunkowość
(1)
Szkolnictwo wyższe -- finanse -- Wielka Brytania
(1)
Telekomunikacja
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-78925-72-1
Część I. Uwarunkowania 1. Uwarunkowania demograficzne 2. Sieć szkolna - lokalizacja i zasięg szkół 3. Finansowanie oświaty 4. Wydatki, nakłady i potrzeby inwestycyjne w oświacie Część II. Funkcjonowanie i rezultaty 6. Udział oświaty w kształtowaniu różnic przestrzennych 7 Dostęp do edukacji 8. Szkolnictwo niepubliczne 9. Niektóre charakterystyki gimnazjów 10. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów 11. Osiągnięcie szkolne w świetle wyników badań własnych 12. Rola wskaźników edukacyjnych w badaniach i polityce oświatowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 515)
1. Edukacja a gospodarka i oszczędności prywatne, 2. Podstawowe założenia koncepcji edukacyjnych kont osobistych: prymat innowacyjności brytyjskiej, 3. Omówienie wyników raportu badawczego DfES dotyczącego oceny działania brytyjskiego systemu EKO, 4. Eksperymentalny program EKO w Pensylwanii (USA)-1999 r., 5. Projekt EKO dla pracowników instytucji rządu federalnego w USA (1999-2001), 6. Projekt wprowadzenia EKO w Szwecji: raport komisarza rządu szwedzkiego z grudnia 2000 r., 7. Koncepcja edukacyjnych kont osobistych w świetle opinii polskich "interesariuszy" EKO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika oświaty / Antoni Jeżowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 318 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-754-8
1. System edukacji, 2. Nauczyciele, 3. Finansowanie zadań oświatowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-355-5
1.Jakość oświaty i standardy oświatowe; 2. Finansowanie oświaty w wybranych krajach Europy; 3. Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 4. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej; 5. Wynagrodzenia nauczycieli a finansowanie edukacji w Polsce; 6. Przejrzystość zarządzania oświatą na poziomie lokalnym; Profile polityki oświatowej wybranych samorządów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-47-3
1.Nakłady na oświatę, 2.Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań samorządów,3.Wysokość subwencji oświatowej - podstawy prawne i praktyka, 4.Podział subwencji oświatowej - poszukiwanie kompromisu, 5.Subwencja oświatowa a wyrównywanie szans edukacyjnych, 6.Finansowanie oświaty z innych źródeł poza subwencją, 7.Wynagrodzenia nauczycieli, 8.Problem opodatkowania wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik beneficjenta)
ISBN: 978-83-89793-52-0
Sytuacja w obszarze systemu kształcenia - najważniejsze wydarzenia; Polityka edukacyjna państwa; Program rozwoju szkół/placówki oświatowej; Wsparcie dla systemu oświaty w ramach PO KL. Projekty realizowane w Priorytecie III i IX; Projekt edukacyjny jako sposób realizacji programu rozwojowego szkoły. Etapy przygotowania projektu; Przykłady dobrej praktyki, czyli jakie projekty udało się zrealizować w polskich szkołach ze środków Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-179-X
1.Organizacja działalności szkół i placówek oświatowych, 2.Zasady gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, 3.Zasady prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych, 4.Ewidencja księgowa działalności szkół i placówek oświatowych, 5.Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość szkó i placówek oświatowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-67-5
1.Historyczne uwarunkowania rozowju szkolnictwa wyższego, 2.Kierunki przeobrażeń szkolnictwa wyższego w erze globalizacji, 3.Główne strategie reformowania współczesnej szkoły wyższej, 4.Poziom i jakość kształćenia we współczesnej szkole wyższej, 5.Zmiany w polityce oświatowej wobec szkolnictwa wyższego, 6.Finansowanie szkolnictwa wyższego w erze globalizmu, 7.Wykształcenie a praca zawodowa na globalnym rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-82-7
1. Problemy eduakcyjne we współczesnym świecie, 2. Bank Światowy jako globalny podmiot polityki edukacyjnej, 3. Działalność Banku Światowego na rzecz rozwiązywania kwestii edukacyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 9/2004)
1. Wspólna Europa- przyszłość i perspektywy. Miejsce Polski we wspólnej Europie: O przyszłości Unii Europejskiej z punktu widzenia Niemiec; Strategia lizbońska a wyzwania rozwojowe Polski; Miejsce Polski w Zjednoczonej Europie; Geneza i idea konstytucji dla Europy; Zmiany w systemie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków; Ocena efektywności i kierunki rozwoju polityki regionalnej UE w świetle wschodniego rozszerzenia; 2. Problemy rozwoju gospodarki światowej: Negatywne oblicze konkurencji w gospodarce światowej; Postawy konsumentów wobec globalizacji w świetle wyników badań empirycznych; Szanse i zagrożenia dla polskiego rynku samochodów osobowych w dobie integracji i globalizacji; Forma związków między państwami w koncepcjach jednoczenia Europy; Regionalizacja geograficzno-geopolityczna i ekonomiczno-administracyjna Europy; Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w grupie regionów zacofanych UE; Postęp ekonomiczno-społeczny a dążenie UE do pełnego zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy; Finansowanie szkolnictwa wyższego w wybranych krajach UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze unijne dla oświaty)
ISBN: bezpł.
1. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL jako proces: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie… i co dalej?; Pojecie kwalifikowalności w PO KL; Bo ryczałt nie zawsze jest dobry na wszystko…2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przepisów prawa: Wszystko jest zamówieniem publicznym; Dlaczego Ustawa o Finansach Publicznych jest dla mnie ważna?. Dokonywanie płatności: Koordynator idzie do sklepu, czyli jak ponosić wydatki w ramach projektu. 4. Księgowanie wydatków: Humanistka w księgowości, czyli co to są paragrafy. 5. Wypełnianie wniosku o płatność. Załącznik nr 1 - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 6. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu: Wniosek o płatność jako sprawozdanie z realizacji projektu; Załącznik nr 2 - monitoruj, monitoruj, monitoruj… 7. Dokonywanie korekt rozliczonych wydatków: A jeżeli się pomylę? 8. Monitorowanie realizacji harmonogramu płatności i zachowanie płynności finansowej: Nie utonąć w wydatkach. 9. Przygotowanie do kontroli projektu: Nikt nie lubi być kontrolowany…; Czy można przygotować się do kontroli? 10. Zamykanie projektu: Pożegnania zawsze są jednak smutne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-313-3
1. Miejsce sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego na rynku usług edukacyjnych, 2. Uwarunkowania prawne sektora uczelni niepublicznych, 3. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania sektora uczelni niepublicznych, 4. Finanse uczelni niepublicznych, 5. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju uczelni niepublicznych w badaniach własnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer)
ISBN: 978-83-8092-821-3
Rozdział 1. Szkoły wyższe w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce: Zadania państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego; Status szkół wyższych a pojęcie podmiotu administracji. Rozdział 2. Status szkół wyższych i finansowanie działalności naukowo-dydaktycznej w porządkach prawnych wybranych krajów: Szkolnictwo wyższe w Niemczech: Podmioty prawa publicznego a status szkół wyższych w Niemczech; Finasowanie szkolnictwa wyższego w Niemczech. Szkolnictwo wyższe we Francji: Status szkół wyższych we Francji jako podmiotów prawa publicznego; Finasowanie szkolnictwa wyższego we Francji. Szkolnictwo wyższe w Anglii: Struktura szkolnictwa wyższego w Anglii; Finasowanie szkolnictwa wyższego w Anglii. Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych: Struktura szkolnictwa wyższego w USA i status prawny szkół wyższych; Finansowanie szkolnictwa wyższego w USA. Rozdział 3: Porównanie cech szkoły wyższej i innych podmiotów zbiorowych prawa polskiego: Szkołą wyższa a podmiot typu fundacyjnego; Szkoła wyższa a korporacje zawodowe; Szkoła wyższa a przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Rozdział 4. Podstawowe determinanty sytuacji prawnej publicznych i niepublicznych szkół wyższych: Szkoły wyższe w świetle Konstytucji RP i umów międzynarodowych; Tworzenie i kwalifikacja szkół wyższych oraz kompetencje założyciela jako elementy różnicujące sytuację prawną uczelni; Problem określenia relacji prawnych między szkołą wyższą a destynatariuszami usług świadczonych przez szkołę. Rozdział 5. Sytuacja publicznych i niepublicznych szkół wyższych w świetle norm o finansowaniu działalności naukowej i dydaktycznej: Podstawowe założenia systemu finasowania działalności szkół wyższych; Przyznawanie środków publicznych na działalność naukową; Przyznawanie środków publicznych na działalność dydaktyczną: Finasowanie szkół wyższych ze środków budżetowych; Finansowanie szkół wyższych ze środków samorządów terytorialnych; Finansowanie szkół wyższych wyznaniowych z budżetu państwa. Finasowanie działalności naukowo-dydaktycznej ze środków własnych uczelni: Pozyskiwanie środków finansowych z opłat destynatariuszy; Inne źródła pozyskiwania przez szkoły środków finansowych na swoją działalność. Rozdział 5. Środki ochrony interesów jednostki i interesu publicznego a działalność szkół wyższych: Kontrola i nadzór nad wykonywaniem zadań publicznych; Relacje między podmiotami nadzorowanymi i nadzorującymi; Środki kontroli i nadzoru ministra nad działalnością szkół wyższych: Klasyfikacja środków kontrolnych i nadzorczych oraz ich funkcje; Środki nadzorcze i kontrolne stosowane w ramach nadzoru fachowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego)
ISBN: 978-83-63391-64-5
Zawiera: R. 1 Zarządzanie finansami: Wprowadzenie; Metody badawcze; Istota i zadania uczelni publicznej; Przegląd definicji dotyczących funduszy, finansowania i środków pieniężnych; Plan rzeczowo-finansowy jako narzędzie zarządzania finansami uczelni publicznej; Wynik finansowy uczelni publicznej; Źródła przychodów na uczelni publicznej; Podsumowanie. R. 2 System rachunkowości uczelni: Wprowadzenie; Metody badawcze; Proces zmian w systemie rachunkowości uczelni w wybranych krajach europejskich; Wpływ otoczenia uczelni na zarządzanie; Odbiorcy informacji i ich potrzeby informacyjne; Podsystem rachunkowości zarządczej – podstawowe źródło informacji w systemie informacyjnym uczelni; Kompleksowy System Informacyjny do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim – analiza przypadku; Podsumowanie. R. 3 Zarządzanie dokonaniami uczelni: Wprowadzenie; Metody badawcze; Istota i obszary pomiaru dokonań w zarządzaniu uczelnią publiczną; Metody pomiaru dokonań i zarządzania dokonaniami; Analizy benchmarkingowe; Rola controllingu w zarządzaniu dokonaniami uczelni; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-50-2
1. Zarządzanie uczelnią wyższą- uwarunkowania, modele, instrumenty: Finansowanie szkolnictwa wyższego w obszarze dydaktyki- dylematy i wyzwania; Standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym; Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w szkole wyższej; 2. Uczelnie a środowisko społeczne. W stronę nowoczesnego modelu komunikacji z otoczeniem: Społeczna odpowiedzialność uczelni; Zaufanie w szkole wyższej; Rola mediów akademickich w public relations szkół wyższych. Ujęcie funkcjonalne; Wpływ organizacji absolwenckich na kształtowanie wizerunku szkół wyższych; Internacjonalizacja strategii wizerunkowej- nowe wyzwania dla polskich uczelni; USP szkoły wyższej; Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; 3. Otoczenie wewnętrzne uczelni- struktura, zasoby, relacje: Budowa kapitału intelektualnego i społecznego w szkole wyższej; W kierunku praktycznego wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego- wyzwania dla szkół wyższych w Polsce; Rola komunikacji w funkcjonowaniu szkoły wyższej medycznej; Wybrane przykłady błędów językowych w pracach naukowych, raportach z badań oraz pracach dyplomowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89817-40-3
Wprowadzenie; R.1 Uniwersytet od korporacji do instytucji; R.2 "Wieża z kości słoniowej" - model idealny autonomii uniwersyteckiej; R.3 Od mecenatu do polityki wobec szkolnictwa wyższego; R.4 Legislacja i nadzór; R.5 Polityka finansowa; R.6 Formułowanie zasad polityki personalnej; R.7 Od biurokracji do przedsiębiorstwa - poszukiwanie nowego modelu uniwersytetu; R.8 Uniwersytet przyszłości - perspektywy polityki wobec uniwersytetów; Zakończenie. Rekomendacje dla polskiej polityki wobec uniwersytetów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-231-3
1. Kierunki inwestowania, 2. Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Finansowanie inwestycji, 4. Efektywność i ryzyko inwestowania, 5. Uwarunkowania procesów inwestycyjno - budowlanych, 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz korzyści regionów, 7. Opracowania przedstawicieli uczelni zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925649-1-1
Dylematy wyrównywania szans w dostępie do edukacji w świetle jej finansowania : Nierówności edukacyjne : selekcje szkolne i polityka wyrównywania szans , Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD. Instrumenty finansowe , Współpłatność za studia a wyrównywanie Sans edukacyjnych , Skutki zmian struktury finansowania edukacji w Polsce , Wpływ źródeł finansowania uczelni niepaństwowych na rozwój dostępności do wykształcenia wyższego mieszkańców małych miast i środowisk wiejskich . Doświadczenia i stosowane narzędzia wyrównywania szans dostępu do edukacji wyższej : Rola organizacji pozarządowych w procesie wyrównywania szans edukacyjnych , Konkurencja w szkolnictwie wyższym a wyrównywanie szans edukacyjnych , Stypendia jak element wyrównywania szans Funkcjonowanie stypendiów w Polsce - komunikat z badań , Analiza potencjału programów stypendialnych dla studentów i uczniów w zasobach serwisu www.mojestypendia.pl , Stypendia Pomostowe szansą dla młodych ludzi ze wsi i małych miast , Uznaniowość jako najbardziej efektywna forma wsparcia młodzieży dobrze zmotywowanej . Perspektywa organizacji lokalnej , Programy stypendialne organizacji pozarządowych i ich koordynatorzy , Wyrównywanie szans edukacyjnych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu , pomoc finansowa dla studentów w Stanach Zjednoczonych - narzędzia wyrównywania szans edukacyjnych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again