Source
Książki
(6)
Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(1)
Author
Antonowicz Paweł
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Ludwiczak Anna
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Podgórska-Rykała Joanna (1987- )
(1)
Porvazník Ján
(1)
Próchniak Joanna
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Sadkowska Joanna
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Szczupłe zarządzanie
(6)
Przedsiębiorstwo
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Benchmarking
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja publiczna
(1)
BPMS (informatyka)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpieczeństwo informacji
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Catalyst (rynek obligacji)
(1)
Etyka biznesu
(1)
Faktoring
(1)
Franczyza
(1)
Jakość usług
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konsumenci
(1)
Majątek trwały
(1)
Menedżerowie
(1)
Muda (zarządzanie)
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Ocena pracowników
(1)
Organizacje
(1)
Outsourcing
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przetwarzanie w chmurze
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(1)
Zarządzanie przez wartości
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie środowiskowe
(1)
Zdolności
(1)
Zmowa cenowa
(1)
Zmowa przetargowa
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(4)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Case study (studium przypadku)
(1)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-36-7
1. Reengineering; 2. Benchmarking; 3. Outsourcing; 4. Lean Management; 5. Time based management.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-78-7
Część I Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk; Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego; Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem; Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Część II Zaawansowane metody oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury kryzysowej państwa; Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa; Wykorzystywanie oceny ryzyka. Część II Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą; Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego; Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-599-1
Zawiera: Rozdział 1. Charakterystyka administracji samorządowej 1.1. Istota administracji samorządowe: Gmina; Powiat; Województwo; 1.2. Podstawowe nurty w organizacji i zarządzaniu w urzędach administracji publicznej: Tradycyjne koncepcje zarządzania; New Public Management i Public Governance; Public Value; 1.3. System zarządzania i koncepcje projakościowe zorientowane na procesy w administracji publicznej: System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001; Total Quality Management; Business Process Reengineering; Lean government; Lean Six Sigma; 1.4. Koncepcje wspierające doskonalenie procesów w administracji publicznej: Outsourcing i insourcing; Benchmarking; Zarządzanie projektami; E-administracja. Rozdział 2. Podejście procesowe w administracji publicznej 2.1. Istota podejścia procesowego: Procesy i ich klasyfikacja; Charakterystyka organizacji zorientowanej procesowo; Podejście procesowe w różnych rodzajach struktur organizacyjnych; 2.2. Zarządzanie procesami: Istota i cele zarządzania procesami; Identyfikacja procesów; Metody identyfikacji procesów; Wizualizacja procesów; Pomiary procesów; Doskonalenie procesów. Rozdział 3. Zarządzanie procesami w urzędach administracji samorządowej w świetle badań empirycznych 3.1. Koncepcja i przebieg badania; 3.2. Wyniki badań ilościowych; 3.3. Wyniki badań jakościowych; 3.4. Podsumowanie badań empirycznych. Rozdział 4. Wykorzystanie koncepcji lean government do doskonalenia procesów w administracji samorządowej 4.1. Identyfikacja procesu (strumienia wartości): Wybór rodziny produktów; Określenie menadżera strumienia wartości; Identyfikacja klienta oraz określenie, co stanowi wartość dla klienta; Identyfikacja strumienia wartości (przepływu); 4.2. Analiza strumienia wartości; 4.3. Doskonalenie strumienia wartości: Przepływ ciągły; System ssący; Stabilizacja, standaryzacja, wizualizacja i ciągłe doskonalenie pracy; 4.4. Wykorzystanie lean government w doskonaleniu procesów na przykładzie urzędu marszałkowskiego; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8206-036-2
Innowacyjne studiowanie na specjalności; Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – wprowadzenie; Rozdział 1. Zasoby - znaczenie i klasyfikacja Rozdział 2. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa Rozdział 3. Zarządzanie majątkiem obrotowym Rozdział 4. Istota zarządzania przez wartość - źródła danych i podstawy formułowania rekomendacji zarządczych (studium przypadku) Rozdział 5. Budowa i operacjonalizacja strategii generalnej lub obszarowej organizacji złożonej strukturalnie - metodyka i wytyczne do opracowania projektu Rozdział 6. Etyka biznesu - istota i poziomy Rozdział 7. Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Rozdział 8. Standardy i wytyczne z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem Rozdział 10. Instrumenty rynku pieniężnego - weksel Rozdział 11. Jak przekonać inwestora venture capital do pomysłu biznesowego - czyli jak przygotować skuteczny pitch deck? Rozdział 12. Kultura doskonałości i pomiar poziomu jej dojrzałości w organizacji (studium przypadku) Rozdział 13. Droga przedsiębiorstwa w procesie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej wyrobów Rozdział 14. Instrumentarium zarządzania jakością (studium przypadku) Rozdział 15. Rola auditu w procesie doskonalenia (studium przypadku) Rozdział 16. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (studium przypadku) Rozdział 17. Relacje w biznesie - typologia Rozdział 18. Analiza makrootoczema organizacji z wykorzystaniem modelu PEST - metodyka cyklicznego monitonngu otoczenia organizacji Rozdział 19. Franczyza jako forma współdziałania przedsiębiorstw Rozdział 20. Podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie ujednolicania procesów w jednostce biznesowej w pionie IT - procesy, controlling (studium przypadku) Rozdział 21. Key Performance Indicators (Joanna Próchniak) Rozdział 22. Wykorzystanie zarządzania projektem do osiągania celów przedsiębiorstwa Rozdział 23. Lean Management w przedsiębiorstwie (zadanie, gra symulacyjna) Rozdział 24. Metoda FMEA i jej zastosowanie Rozdział 25. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych - finansowa część biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego (arkusz kalkulacyjny) Rozdział 26. Pomiar wartości wykreowanej. Nośniki wartości i źródła tworzenia zysku (studium przypadku) Rozdział 27. Nadużycia w przedsiębiorstwie Rozdział 28. Ocena zagrożenia niewypłacalnością kontrahenta - systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw (analityka finansowa) Rozdział 29. Identyfikacja i klasyfikacja kosztów jakości (studium przypadku) Rozdział 30. Ocena jakości usług (studium przypadku) Rozdział 31. Trendy w konsumpcji żywności Rozdział 32. Zastosowanie metody Kano w ocenie cech jakości usług świadczonych przez dziekanat Rozdział 33. Zasady wdrożenia systemu HACCP w placówce gastronomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8206-048-5
Zmieniające się paradygmaty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami - diagnoza i perspektywa przyszłości; Wiedza i kultura organizacyjna jako główne filary zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie; Wielowymiarowa ocena zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; Rozwój organizacji ukierunkowanej na reaktywne zarządzanie odchyleniami - typologia i rola systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw; Lean management w przedsiębiorstwie; Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości; Porozumienia ograniczające uczciwą konkurencję na polskim rynku; Ewolucja pozabankowych form finansowania dłużnego przedsiębiorstw w Polsce; Zarządzanie projektami - perspektywa sukcesu; Zarządzanie projektami europejskimi - perspektywa interesariuszy; Zmieniające się paradygmaty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami - diagnoza i perspektywa przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again