Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Czabanowska Katarzyna
(1)
Denys Andrzej
(1)
Mełgieś Katarzyna
(1)
Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna
(1)
Moran Nicola E
(1)
Pacian Jolanta Agnieszka
(1)
Shickle Darren
(1)
Włodarczyk Cezary W
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Szczepienia ochronne
(3)
Zdrowie publiczne
(2)
Choroby zakaźne
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Etyka lekarska
(1)
HIV
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Starość
(1)
Wodociągi
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-838-2
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; 1. Konstytucyjne i międzynarodowe standardy ochrony dziecka w sferze zdrowia fizycznego i psychicznego: 1.1. Prawo do ochrony zdrowia; 1.2. Prawo do szczególnej opieki zdrowotnej; 1.3. Definicja dziecka; 1.4. Międzynarodowe standardy ochrony zdrowia dziecka. 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia dzieci: 2.1. Ochrona zdrowia dzieci jako zadanie władz publicznych; 2.2. Zadania gminy w ochronie zdrowia dzieci; 2.3. Zadania powiatu w ochronie zdrowia dzieci; 2.4. Zadania samorządu województwa w ochronie zdrowia dzieci. 3. Dziecko w systemie ochrony zdrowia: 3.1. Prawo dzieci do ochrony zdrowia; 3.2. Status dziecka jako ubezpieczonego; 3.3. Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Pacjenta. 4. Prawne determinanty bezpieczeństwa zarodków ludzkich utworzonych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego: 4.1. Specyfika chronionego podmiotu; 4.2. Gwarancje wynikające z wymogów adresowanych do ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku zarodków; 4.3.System reagowania na istotną reakcję niepożądaną i istotne zdarzenie niepożądane; 4.4. Wymogi względem personelu; 4.5. Nadzór nad realizacja wymogów bezpieczeństwa zarodków. 5. Standardy opieki medycznej nad noworodkami: 5.1. Specyfika populacji; 5.2. Definicja noworodka; 5.3. Status prawny standardów postępowania medycznego w opiece nad noworodkiem; 5.4. Opieka medyczna noworodków w podmiocie leczniczym, 5.5. Warunki lokalowe; 5.6. Opieka nad noworodkiem poza podmiotem leczniczym. 6. Przesłanki wykonywania zawodów medycznych w zakresie leczenia dzieci: 6.1. Wymagania dla zawodów medycznych; 6.2. Kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych w populacji pediatrycznej; 6.3. Uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych w populacji pediatrycznej; 6.4. Przyznawanie prawa wykonywania zawodu – zakres podmiotowy i przedmiotowy. 7. Sytuacja dziecka z niepełnosprawnościami – orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych: 7.1. Historyczne ujęcie niepełnosprawności; 7.2. Współczesne sposoby ujmowania niepełnosprawności w świetle dokumentów WHO; 7.3. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Konwencji o Prawach Dziecka; 7.4. Definiowanie pojęcia „dziecko niepełnosprawne” w świetle ustawodawstwa polskiego; 7.5. Zasady kwalifikowania dzieci niepełnosprawnych; 7.6. Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności; 7.7. Wybrane skutki wydania orzeczenia o niepełnosprawności. 8. Dziecko z zaburzeniami zdrowotnymi jako podmiot o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych: 8.1. Systemowe formy kierowane do dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 8.2. Szczególne sposoby edukowania dzieci ze specjalnymi potrzebami; 8.3. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 8.4. Skutki prawne orzeczeń. 9. Obowiązek szczepień ochronnych dzieci: 9.1. Szczepienie ochronne jako ustawowy obowiązek; 9.2. Wykonanie szczepienia ochronnego – przesłanki obowiązki po stronie pracowników ochrony zdrowia; 9.3. Dokumentowanie szczepień ochronnych; 9.4. Kompetencje ministra zdrowia w zakresie szczepień ochronnych; 9.5. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych. 10. Opieka paliatywna i hospicyjna nad dziećmi: 10.1. Założenia sprawowania opieki paliatywnej i hospicyjnej; 10.2. Zasady organizacyjne prowadzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi; 10.3. Opieka paliatywna nad dziećmi w warunkach domowych; 10.4. Opieka paliatywna nad dziećmi w warunkach stacjonarnych; 10.5. Opieka sprawowana w poradni medycyny paliatywnej; 10.6. Perinatalna opieka paliatywna. Zakończenie; Źródła.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Zagrożenia zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Andrzej Denys. - Stan prawny na 15.04.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2014. - 320 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3251-4
1. Problemy zdrowia Polaków w trzecim tysiącleciu; 2. Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem współczesnej cywilizacji; 3. Starość nie jest chorobą; 4. Odżywianie osób starszych; 5. Choroby zakaźne; 6. HIV/AIDS; 7. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych; 8. Zakażenia w opiece zdrowotnej; 9. Genetyka drobnoustrojów, znaczenie zmian dla zdrowia człowieka; 10. Terroryzm- zagrożenia w Polsce; 11. Bezpieczny dom; 12. Szczepienia ochronne, preparaty immunostymulujace; 13. Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka; 14. Edukacja zdrowotna, terapia, promocja zdrowia i prewencja; 15. Aktywność ludzi w podeszłym wieku; 16. Strategia, zagrożenia, organizacja, polityka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2353-2
Etyka w zdrowiu publicznym: projekt EuroPHEN; Wstępny zarys problematyki. Bioetyka a zdrowie publiczne; Złożoność struktur zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej - raport porównawczy; Instytucje zdrowia publicznego w Polsce; Polityka w zakresie szczepień ochronnych w krajach partnerskich projektu EuroPHEN - raport porównawczy; Szczepienia i główne problemy etyczne w Polsce; Zagadnienia ochrony dzieci i grup dorosłych niezdolnych do wyrażenia zgody w badaniach kliniczncych - raport porównawczy; Ochrona uczestników badań klinicznych w Polsce; Fluoryzacja wody w sieci wodociągów publicznych - raport porównawczy; Charakterystyka problemu fluorkowania wody wodociągowej w Polsce; Zwalczanie chorób zakaźnych w krajach partnerskich projektu EuroPHEN; - raport porównawczy; Stan zagrożenia epidemicznego zachorowaniami na ostry zespół niewydolności oddechodwje - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - sytuacja w Polsce; Podejmowanie decyzji dla społeczeństwa i przez społeczeństwo. Procedury urbanistyczne w państwach Unii Europejskiej - raport porównawczy; Kształtowanie polityki przestrzennej - kwestie związane z ochroną środowiska i zdrowiem w Polsce; Badania genetyczne w kontekście zatrudnienia. Przepisy dotyczące badań genetycznych i zakaz dyskryminacji ze względu na wyniki tych badań w Europie - raport porównawczy; Bezpieczeństwo w miejscu pracy w Polsce; Uwaga na marginesie o etyce zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Szczepienia ochronne - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again