Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(19)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(19)
Author
Wiśniewski Bernard
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Zdyb Marian
(2)
Barcik Jacek
(1)
Bała Paweł
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Gabriel-Węglowski Michał
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kuliczkowski Marian
(1)
Kuriata Ryszard
(1)
Marczak Józef
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Nowak Maciej
(1)
Piwowarski Juliusz
(1)
Potyrała Anna
(1)
Płaczek Janusz
(1)
Sikora Kamil
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Józef
(1)
Załęski Krzysztof
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
System obronny państwa
(22)
Bezpieczeństwo narodowe
(15)
Obrona terytorium kraju
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Stany nadzwyczajne
(3)
Wojsko
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Globalizacja
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Polska
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Terroryzm
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo biologiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Duszpasterstwo wojskowe
(1)
Dylomacja
(1)
Dyscyplina wojskowa
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klęski elementarne
(1)
Kryzys
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nałóg
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Rosja
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojna
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1945-
(1)
37 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-007-1
1. Bezpieczeństwo państwa; 2. System bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania; 4. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa; 5. Bezpieczeństwo społeczne; 6. Bezpieczeństwo kulturowe; 7. Bezpieczeństwo ekologiczne; 8. Bezpieczeństwo informacyjne; 9. Bezpieczeństwo energetyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-355-7
1.Treść i zakres pojęcia "bezpieczeństwo Polski"; 2. Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze- wybrane elementy badań własnych; Ewolucja zagrożenia dżihady stycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; Jakość życia jak miernik bezpieczeństwa społecznego?; Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP- weryfikacja ustaleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2227)
ISBN: 83-226-1346-6
Wstęp; Wzrost kontrowersji w stosunkach transatlantyckich i ich implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego; Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej; Rosja i Unia Europejska w zmieniającej się Europie; Implikacje aktu terrorystycznego z 11 września 2001 roku dla stosunków amerykańsko-rosyjskich; Śródziemnomorskie wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego; Ekspansja niemieckich koncernów medialnych w Europie Środkowej a problematyka bezpieczeństwa narodowego; Polskie interesy bezpieczeństwa i rozwoju w kontekście konfliktu w Iraku. Refleksje teoretyczne; Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa Polski; Uczestnictwo w europejskiej unii walutowej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; Problemy polityki bezpieczeństwa w założeniach i praktyce politycznej SdRP i SLD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Działania antyterrorystyczne : komentarz / Michał Gabriel-Węglowski. - Stan prawny na 1.01.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2018. - 282, [1] s. : mapy ; 25 cm.
(Komentarze praktyczne)
ISBN: 978-83-8124-368-1
Rozdział 1 Przepisy ogólne: Art. 1. [Zakres ustawy]; Art. 2. [Słownik ustawowy]; Art. 3. [Odpowiedzialność ogólna Szefa ABW]. Rozdział 2 Działania antyterrorystyczne zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Rozdział 3 Stopnie alarmowe. Rozdział 4 Działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne. Rozdział 5 Przepisy szczególne dotyczące postępowania przygotowawczego. Rozdział 6 Zmiany w przepisach. Rozdział 7 Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-408-0
1. Kształtowanie się związków między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa na przestrzeni dziejów ludzkości; 2. Metodyczne podstawy ekonomiki bezpieczeństwa; 3. Gospodarka obronna państwa; 4. Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa; 5. Wydatki obronne; 6. Przemysł obronny; 7. Infrastruktura techniczna na Recz obronności i bezpieczeństwa państwa; 8. Współczesna logistyka w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 9. Bezpieczeństwo ekonomiczne; 10. Wyznaczniki, wskaźniki i mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego; 11. Globalne, regionalne modele bezpieczeństwa ekonomicznego; 12. Bezpieczeństwo demograficzne; 13. Bezpieczeństwo energetyczne; 14. Bezpieczeństwo finansowe; 15. Bezpieczeństwo informacyjne; 16. Bezpieczeństwo ekologiczne; 17. Rola i zadania wybranych organów administracji państwowej i służb w systemie bezpieczeństwa; 18. Zabezpieczenie logistyczne sił ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 19. Współczesne elementy wsparcia państwa-gospodarza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-65-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Geneza i rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 3. EPBiO w debacie konstytucyjnej i w regulachach traktatu konstytucyjnego UE/traktatu reformującego UE. 4. Aksjologia i prakseologia w EPBiO. 5. Struktura instytucjonalna WPZiB/EPBiO. 6. Realizacja EPBiO. 7. Prawne aspekty realizacji EPBiO w państwach członkowskich UE. 8. Stosunki UE - NATO w kontekście EPBiO. 9. Polskie stanowisko wobec EPBiO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-8389808-09-9
CZ.I Kryzys i konflikty a bezpieczeństwo i obronność : 1. Bezpieczeństwo i obronność -ogólna charakterystyka pojęć i odpowiadających im zjawisk: Różne sposoby rozumienia bezpieczeństwo obronności nieco inaczej, Relacje: bezpieczeństwo-kultura bezpieczeństwa - obronność. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska kryzysów i konfliktów: Termin kryzys w literaturze przedmiotu, Konflikty - ich rodzaje i ogólna charakterystyka, W stronę kultury bezpieczeństwa. CZ.II Niemilitarne zagrożenia i sytuacje kryzysowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi: 4. Rodzaje zagrożeń, 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w Polsce, 6. Plany reagowania kryzysowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-683-7
Rozdział 1. Wprowadzenie metodologiczne w tematykę pracy: Założenia badawcze; Cele naukowe pracy; Problemy szczegółowe; Pytania badawcze. Rozdział 2. Trójkąt bezpieczeństwa i romb (kultury) bezpieczeństwa: Podmiotowość. Pojęcie „podmiot bezpieczeństwa”; Wyzwania, szanse, ryzyka, zagrożenia i interesy podmiotu bezpieczeństwa; Zagrożenie - kluczowa kategoria problematyki bezpieczeństwa; Typologia zagrożeń bezpieczeństwa; Środowisko bezpieczeństwa podmiotu. Sytuacja trudna. Kulturowa teoria ryzyk; Sytuacja oraz sytuacja trudna podmiotu bezpieczeństwa; Świadomość wzrostu współczesnych zagrożeń; Kulturowa teoria ryzyka; Trzy ujęcia bezpieczeństwa: ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne; Ontologiczne podejście do bezpieczeństwa; Epistemologiczne podejście do bezpieczeństwa; Aksjologiczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa; Sens życia - czynnik kierujący nas ku pierwszemu strumieniowi kultury bezpieczeństwa; Instytucje; Walka; Sztuka walki; Nauka i funkcje teorii bezpieczeństwa. Rozdział 3. Pojęcia bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa na tle nauk społecznych. Literatura przedmiotu: Przekaz społeczno-kulturowy; Kultura czego, czyja kultura?; Kultura i cywilizacja; Definicja ogólna - kultura bezpieczeństwa; Literatura przedmiotu i jej twórcy. Rozdział 4. Kultura bezpieczeństwa jako narzędzie badawcze oraz jako zjawisko społeczne: Kultura jest ważna; Wpływ społeczny i kapitał społeczny. Rozdział 5. Podstawy socjologii grup dyspozycyjnych społeczeństwa. Jednostki specjalne: Grupy społeczne; Społeczeństwo. Różne ujęcia badawcze; Więzy społeczne (więź społeczna). Grupy społeczne. Społeczeństwo; Grupy dyspozycyjne - koncepcja Jana Maciejewskiego; Oddziały specjalne. Rozdział 6. Idealizm, realizm i konstruktywistyczny przełom w ewolucji kultury bezpieczeństwa: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie elementem kultury bezpieczeństwa narodowego; Realistyczny nurt kultury bezpieczeństwa narodowego; Złoty wiek security studies; Realizm tradycyjny; Neorealizm; Defensywny realizm strukturalny; Ofensywny realizm strukturalny; Realizm wzrostów i upadków; Idealistyczny (liberalny) nurt kultury bezpieczeństwa narodowego; Liberalizm; Koncepcja demokratycznego pokoju; Neoliberalizm instytucjonalny; Inne koncepcje security studies, jak na przykład teoria gier; Konstruktywizm a „kopernikański” przełom w security studies; Konstruktywizm - geneza koncepcji, Rozdział 7. Transdyscyplinarność i pokrewieństwo nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Od idei Mariana Cieślarczyka o myśli Waldemara Kitlera: Wymiar formalny nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności; Praktyczne aspekty obrony i bezpieczeństwa państwa narodowego z perspektywy badawczej nauk o bezpieczeństwie oraz w ujęciu nauk o obronności; Czy nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności mają charakter transdyscyplinarny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-441-1
1.Nauki wojskowe: Zmierzch czy rozwój broni pancernej?; Ewolucja nauk wojskowych w ujęciu prognostycznym; Wojska obrony terytorialnej a wojska operacyjne; Kierowanie ruchem wojsk; 2. Organizacja i zarządzanie: Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Podstawy zarządzania kryzysowego; Podejmowanie decyzji w środowisku sieciocentrycznym; 3. Obronność i jej konteksty: Współczesna sztuka wojenna; Odstraszanie w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności; Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; Służba zdrowia resortu spraw wewnętrznych a potrzeby obronne państwa; 4. Wybrane problemy bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo polityczne; Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa- pojęcia, istota, system, konteksty; Współczesny wymiar terroryzmu; Przestrzeń publiczna a bezpieczeństwo społeczności lokalnych; 5. Badania nad bezpieczeństwem i obronnością: Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności wśród innych dyscyplin naukowych- ujęcie teoretyczno-metodologiczne i formalne; Istota badań dotyczących strategii rozwoju sił zbrojnych; Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach bezpieczeństwa; Szacowanie ryzyka w naukach o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-048-2
1. Bezpieczeństwo narodowe- pojęcia, charakter, uwarunkowania; 2. Globalizacja a bezpieczeństwo narodowe; 3. Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego; 4. Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego; 5. Powszechna ochrona i obrona narodowa; 6. Obronny system wojskowy Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4517-0
Zagadnienia wprowadzające- miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego: 1. Prawo osobowe: Obywatelstwo polski; Cudzoziemcy; Imiona i nazwiska; Akty stanu cywilnego; Ewidencja ludności; Dowody osobiste; Paszporty; Ochrona wolności sumienia i wyznania; 2. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i wspieranie rodziny; Pomoc społeczna; Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie: Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obroty napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem; Przeciwdziałanie narkomanii; Przeciwdziałanie nikotynizmowi; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 4. Działalność kulturalna, muzea i biblioteki: Prowadzenie działalności kulturalnej; Muzea i biblioteki; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 5. Szkoły wyższe, stopnie naukowe, uprawnienia zawodowe: Szkoły wyższe; Stopnie i tytuł naukowy; Nabywanie uprawnień zawodowych; 6. Proces inwestycyjno-budowlany: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; Gospodarka nieruchomościami; Wolność budowlana i jej ograniczenia; 7. Prawne aspekty ochrony środowiska: Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zasada administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska; Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Ochrona jakości zasobów środowiska; Ochrona przed zanieczyszczeniami; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Wybrane zagadnienia ochrony biosfery; Instrumenty finansowo prawne w systemie przepisów ochrony środowiska; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 8. Ochrona porzadku i bezpieczeństwa publicznego, obrona narodowa: Pojęcie bezpieczeństwa i porzadku publicznego. Policja administracyjna; Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych; Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji; Ochrona przeciwpożarowa; Ratownictwo medyczne; Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami; Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy; Prawo obrony narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-303-8
1. Ustrojowe regulacje obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Ustrój i organizacja sądownictwa wojskowego; 3. Obrona cywilna; 4. Regulacja stanów nadzwyczajnych; 5. Organizacja i funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych, z uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z zarządzaniem; 6. Duszpasterstwo wojskowe w siłach zbrojnych RP; 7. Obywatelski obowiązek obrony i inne obowiązki związane z obronnością, a administracja rezerwami osobowymi; 8. Stosunek służbowy żołnierzy; 9. Zabezpieczenie społeczne żołnierzy i ich rodzin, świadczenia socjalne, ubezpieczenia zdrowotne; 10. Dopuszczalność użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych w świetle prawa międzynarodowego publicznego; 11. Dyscyplina wojskowa i odpowiedzialność karna żołnierzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-288-2
1.Miejsce i rola przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowa; 2. Przygotowania obronne w Polsce- uwarunkowania prawne, dziedziny i zakres oraz zasady przygotowań; 3. Przygotowania obronne państwa w kontekście zadań i potrzeb obronnych; 4. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w procesie przygotowań obronnych państwa; 5. Planowanie obronne jako ważny element przygotowań obronnych państwa; 6. Optymalizacja przygotowań obronnych państwa w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa narodowego RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego / red. nauk. Marian Zdyb. - Stan prawny 1.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2014. - 230, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer SA)
ISBN: 978-83-264-3475-4
1. Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Pojecie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; 3. Podstawowe aspekty globalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania i modele eliminacji zagrożeń; 4. Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego; 5. Polityka obronna RP przed zagrożeniami zewnętrznymi; 6. Stany nadzwyczajne; 7. Obrona cywilna; 8. Kształtowanie się polityki RP w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście współczesnych wyzwań; 9. Zarządzanie kryzysowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978083-7523-398-8
1. Identyfikacja potrzeb obronnych w działalności samorządu terytorialnego; 2. Udział samorządu terytorialnego w kształtowaniu potencjału gospodarczo-obronnego; 3. Możliwości finansowe samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych; 4. Uwarunkowania działalności samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych; 5. Organizacja wyżywienia w gospododarce obronnej jednostek samorządu terytorialnego; 6. Obszary realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-693-6
Rozdział 1. Wprowadzenie do historii formacji zbrojnych: 1.1. Początki strategii oraz myśli wojskowej; 1.2. Instytucjonalizacja formacji zbrojnych; 1.3. Powstanie i rozwój szkolnictwa wojskowego; 1.4. Strategia i organizacja formacji zbrojnych w Polsce. Rozdział 2. Założenia rozwoju Sił Zbrojnych RP: 2.1. Strukturalne przesłanki rozwoju sił zbrojnych; 2.2. Uwarunkowania dowodzenia w siłach zbrojnych; 2.3. Problemy funkcjonowania sił zbrojnych. Rozdział 3. Analiza funkcjonowania Sił Zbrojnych RP: 3.1. Wojska Lądowe; 3.2. Siły Powietrzne; 3.3. Marynarka Wojenna; 3.4. Wojska Specjalne; 3.5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych; 3.6. Inne elementy organizacyjne sił zbrojnych; 3.7. Terenowe organa administracji wojskowej. Rozdział 4. Wojska Obrony Terytorialnej: 4.1. Istota obrony terytorialnej; 4.2. Organizacja i funkcjonowanie WOT. Rozdział 5. Prowadzenie działań zbrojnych: 5.1. Przygotowania obronne państwa; 5.2. Gotowość obronna państwa; 5.3. Gotowość bojowa sił zbrojnych; 5.4. Teoria i praktyka działań zbrojnych; 5.5. Sposoby, rodzaje oraz formy walki zbrojnej. Rozdział 6. Dowodzenie w Siłach Zbrojnych RP: 6.1. Miejsce dowodzenia w teorii zarządzania; 6.2. System dowodzenia w teorii i praktyce; 6.3. Organizacja dowodzenia w siłach zbrojnych. Rozdział 7. Siły Zbrojne w zarządzaniu kryzysowym: 7.1. Ocena systemu zarządzania kryzysowego; 7.2. Zarządzanie kryzysowe w resorcie Obrony Narodowej; 7.3. Prawne warunki użycia SZ RP w systemie zarządzania kryzysowego; 7.4. Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych; 7.5. Perspektywy użycia sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. Rozdział 8. Współpraca wojskowa Sił Zbrojnych: 8.1. Strategiczne relacje sił zbrojnych; 8.2. Przedmiot i treść współpracy wojskowej; 8.2.1. Sojusz. Zakres pojęciowy; 8.2.2. Cel i funkcje; 8.2.3. Warunki i zasady tworzenia sojuszu; 8.2.4. Typologia sojuszy; 8.2.5. Zobowiązania sojusznicze; 8.3. Sojusze, koalicje i organizacje bezpieczeństwa; 8.4. Rola attaché w relacjach wojskowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-8206-9
1. Istota systemu organów i innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa wewnetrznego; 2. Organy i inne podmioty państwowe właściwe w zakresie obrony narodowej; 3. Formacje umundurowane podległe Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw Wewnetrznych; 4. Formacje wojskowe w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 5. Straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 6. Państwowe służby w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 7. Inspekcje jako podmioty wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 8. Organizacje społeczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wojna czy pokój? / Zbigniew Ściborek. - Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - 200, [3] s : il. ; 24 cm.
1. Człowiek na wojnie; 2. Rozwój techniki wojskowej; 3. Przyszłe struktury organizacyjne sił zbrojnych; 4. Możliwy obraz działań wojennych; 5. Prowadzenie działań bojowych; 6. Krajobraz po wojnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-536-4
1. Żywotne kwestie dla współczesnej teorii bezpieczeństwa narodowego; 2. Zakres znaczeniowy pojęć: wyzwania, szanse, zagrożenie i ryzyko; 3. Ogólna dynamika wpływu wewnętrznych procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych na bezpieczeństwo RP; Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym; 5. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, możliwa ich dynamika oraz ryzyko wystąpienia w wymiarze wewnętrznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again