Form of Work
Książki
(35)
Czasopisma
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(30)
Author
Łazowski Adam
(5)
Florek Ludwik (1946- )
(4)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Okólski Marek
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard (1950- )
(2)
Balcarek Szymon
(1)
Baran Beata
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bieniasz Dorota
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeziński Bogumił (1948- )
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Fihel Agnieszka
(1)
Galster Jan
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hakenberg Waltraud
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Kańska Klara
(1)
Kiełbas Dominika
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Lis Artur
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamil
(1)
Maksimczuk Aleksander
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Nestoruk Igor B
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Prejs Ewa
(1)
Przykaza Marcelina
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Siek Elżbieta
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szuba Marzena
(1)
Szumilas Edyta
(1)
Szwarc Monika
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(31)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Swobodny przepływ osób
(36)
Swobodny przepływ usług
(16)
Swobodny przepływ towarów
(15)
Unia Europejska
(15)
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Swobodny przepływ kapitału
(12)
Instytucje europejskie
(10)
Konkurencja
(9)
Integracja europejska
(7)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(7)
Prawo pracy
(6)
Jednolity rynek UE
(5)
Migracje
(5)
Równość (prawo)
(5)
Praca
(4)
Współpraca gospodarcza
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Obywatelstwo
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Rynek pracy
(3)
Sądownictwo
(3)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zatrudnienie
(3)
Zatrudnienie za granicą
(3)
Konstytucja Europejska
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Podatek
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Prawo socjalne
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Akcyza
(1)
Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)
(1)
Azyl
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
COVID-19
(1)
Common law
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Dezinformacja
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Granice
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Immunitety
(1)
Interwencjonizm
(1)
Kasy zapomogowo-pożyczkowe
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Komitet Regionów
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Maklerstwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Monopol
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Parlament Europejski
(1)
Piecza naprzemienna
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Polska
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo celne
(1)
Subject: time
1201-1300
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Polska
(3)
Borzykowa (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno)
(1)
Bułgaria
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-280-0
1. Podstawy koncepcyjne: Od europejskiej emigracji do imigracji; Przesłanki emigracji ostatniej w Polsce; 2. Migracje przedakcesyjne: Krótkotrwałość i niepełność migracji w dobie transformacji systemowej; 3. Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość i kierunki migracji oraz cechy migrantów: Ile osób odpłynęło z Polski po 1 maja 2004 roku?; Kierunki geograficzne oraz dynamika migracji przed akcesją i po niej; Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej; Regiony pochodzenia (zamieszkania) osób migrujących przed akcesją i po niej; Cechy migrujących - próba interpretacji; 4. Migracje poakcesyjne a potencjał migracyjny: Selektywność odpływu - ku wygaszaniu rezerw migracji; 5. Strategie migracyjne: racjonalność migrantów poakcesyjnych; Zasoby migrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących - diagnoza; Kapitalizowanie i dekapitalizowanie indywidualnych zasobów migrantów poakcesyjnych; Migracyjny kapitał społeczny; Transfer kapitałów migrantów poakcesyjnych; Strategie powrotów migrantów poakcesyjnych; Synteza poakcesyjnych strategii migracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-161-5
Cz. I Podstawy funkcjonowania europejskiego rynku pracy: 1. Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej, 2. Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, 3. Charakterystyka europejskiego rynku pracy, 4. Podejmowanie pracy w krajach Unii Europejskiej, 5. Analiza porównawcza warunków podejmowania i świadczenia pracy w Unii europejskiej. Cz. II Warunki podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej, Cz. III Praca i staże w instytucjach wspólnotowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 246,[2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-179-X
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 248 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-398-9
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 254 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-354-6
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 271, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-354-6
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-48-6
1. Transformacja systemowa - warunek zasadniczych zmian w gospodarce poslki, 2. Wybrane aspekty polskiej transformacji systemowej, 3. Integracja regionalna i gloablizacja - teoria i praktyka (na przykładzie europejskiej integracji gospodarczej), 4. Tendencje zmian w granicznej kontroli miedzynarodowych migracji ludności (na przykładzie Unii Europejskiej), 5. Ochrona polskiej granicy państwowej (zewnątrznej granicy Unii Europejskiej) w zakresie przepływu osób, 6. Wybrane aspekty prawa i procedur celnych wspólnoty europejskiej, 7. Administracja celna w obsłudze obrotu towarowego Unii Europejskiej (na przykłdzie polskiej służby celnej), 8. Podatki w handlu zaganicznym i wewnatrzwspólnotowym obrocie towarowym, 10. Graniczna kontrola i ochrona sanitarna wspólnotowego rynku, 10. Wybrane problemy przenikalności polskiej granicy państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-326-5
1. Zarys prawa wspólnotowego dotyczącego przepływu osób oraz wyników negocjacji Polski z krajami Unii Europejskiej w obszarze "swobodny przepływ osób"; 2. Teoretyczne podstawy międzynarodowych przepływów siły roboczej; 3. Migracje siły roboczej w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej w świetle teorii; 4. Rozwój migracji siły roboczej w karajach UE-15 na przełomie XX i XXI wieku; 5. Migracje na stałe ludności Polski na przełomie XX i XXI wieku; 6. Długookresowa migracja ludzi miedzy Polską i Unią Europejską w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku; 7. Podstawowe czynniki determinujące dotychczasowy rozwój migracji siły roboczej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Polsce; 8. Rozwój pośrednich i bezpośrednich przepływów siły roboczej między Polską i pozostałymi krajami rozszerzonej Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-238-9
1.Teoretyczne aspekty polityki imigracyjnej w działaniach Unii Europejskiej; 2. Historia kształtowania się polityki imigracyjnej Unii Europejskiej; 3. Swobodny przepływ pracowników; 4. Legalna imigracja obywateli państw trzecich; 5. Zapobieganie nielegalnej imigracji; 6. Wspólna polityka wizowa i azylowa oraz kontrola graniczna; 7. Polityka integracyjna i łączenie rodzin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wyjazd do państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Podstawy prawne; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; Wyjazd przed nabyciem prawa do emerytury lub renty; Emeryci i renciści; Prawo do świadczeń zdrowotnych; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rzeczowe świadczenia medyczne dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej. 2. Wyjazd do państw spoza Unii Europejskiej: Wyjazd do państwa - strony umowy dwustronnej; Transfer (przekazywanie) świadczeń; Transfer (przekazywanie) świadczeń do drugiego państwa; Wyjazd do państwa, z którym nie została zawarta umowa o zabezpieczeniu społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo europejskie / Matthias Herdegen. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 361 s. : rys., tab. ; 20 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-896-3
Rozdział I: Wiadomości wprowadzające. 1. Prawo europejskie jako system powiązanych porządków prawnych. 2. Rada Europy. 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako ogólnoeuropejski standard ochrony praw osobowych. 4. Rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Struktura Unii Europejskiej. 6. Charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 7. Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do państw członkowskich. Rozdział II: Wspólnoty Europejskie jako rdzeń Unii Europejskiej. 8. Instytucje Wspólnot Europejskich. 9. Źródła prawa wspólnotowego. 10. System ochrony prawa wspólnotowego. 11. Prawo wspólnotowe a prawo krajowe. 12. Finanse Wspólnot Europejskich. 13. Obywatelstwo Unii. 14. Wspólny rynek i rynek wewnętrzny. 15. Swobody rynku wewnętrznego. 16. Swobodny przepływ towarów. 17. Swobodny przepływ osób. 18. Swoboda świadczenia usług. 19. Swoboda przepływu kapitału i płatności. 20. Zbliżanie prawodawstw krajowych. 21. Regulacja swobody przepływu osób i współpraca w sprawach cywilnych. 22. Rolnictwo. 23. Prawo konkurencji. 24. Polityka handlowa. 25. Ochrona środowiska naturalnego. 26. Polityka społeczna. 27. Inne polityki. 28. Polityka gospodarcza i pieniężna: unia gospodarcza i walutowa. 29. Stosunki zewnętrzne. Rozdział III: Współpraca międzynarodowa i perspektywa reform w Unii Europejskiej. 30. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. 31. Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. 32. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. 33. Traktat Konstytucyjny dla Europy. Rozdział IV: Inne formy współpracy w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa. 34. Unia Zachodnioeuropejska. 35. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo europejskie / Waltraud Hakenberg ; red. nauk. Igor B. Nestoruk. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 271, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0363-5
1.Zagadnienia wprowadzające; 2. Podstawy systemu oraz struktury unii Europejskiej; 3. System instytucjonalny; 4. Porządek prawny Unii Europejskiej; 5. Swobody rynku wewnętrznego w prawie unijnym; 6. Poszczególne polityki; 7. Zbliżanie prawa w wybranych obszarach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2142-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2447-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again