Form of Work
Książki
(30)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(15)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(21)
Author
Banaszak Bogusław
(6)
Sarnecki Paweł
(2)
Barcz Jan
(1)
Davies Norman
(1)
Domańska Aldona
(1)
Gojło Juliusz J
(1)
Helios Joanna
(1)
Heywood Andrew
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Kranz Jerzy
(1)
Kułach Adam
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwiecień Roman
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Marszałek Antoni
(1)
Mazurkiewicz Piotr
(1)
Misztal Andrzej
(1)
Musiał Filip
(1)
Nogal Agnieszka Maria
(1)
Nowacka Ewa J
(1)
Nowak Przemysław
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rykiel Zbigniew
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Shaw Malcolm N
(1)
Skarzyński Ryszard
(1)
Skotnicki Krzysztof
(1)
Szarek Jarosław
(1)
Tabakowska Elżbieta
(1)
Trzciński Krzysztof
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wołpiuk Waldemar Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Suwerenność państwa
(29)
Państwo
(11)
Prawo państwowe
(8)
Integracja europejska
(6)
Samorząd
(6)
Polityka międzynarodowa
(4)
Polska
(4)
Prawa człowieka
(4)
Polityka
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Demokracja
(2)
Globalizacja
(2)
Komunizm
(2)
ONZ
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Sądownictwo
(2)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Anarchizm
(1)
Elita władzy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Geografia polityczna
(1)
Geopolityka
(1)
Historia
(1)
Hitleryzm
(1)
Ideologia
(1)
Interes społeczny
(1)
Komunistyczna Partia Polski
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Mleko
(1)
Monarchia
(1)
NATO
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Racja stanu
(1)
Referendum
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rewolucja
(1)
Rynek
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukcesja państw
(1)
Terroryzm
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Europejska
(1)
Utopia
(1)
Uznanie międzynarodowe
(1)
Wolność
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-18-1
1. Stosunek społeczny. 2. Całość społeczna. 3. Koncentracja i polaryzacja. 4. Typy stosunków społecznych. 5. Stosunki podstawowe. 6. Stosunki destrukcyjne. 7. Anarchia. 8. Koncentracja polityczna. 9. Polaryzacja polityczna. 10. Stosunek polityczny. 11. Podmiot polityczny i środek polityczny. 12. Podmiotowość polityczna. 13. Atrybuty podmiotu politycznego. 14. Typy podmiotów politycznych. 15. podstawy porządku społecznego. 16. Porządek społeczny i stosunki międzynarodowe. 17. Monarchia. 18. Poliarchia. 19. Cele i środki. 20. Potęga. 21. Suwerenność. 22. Prawo międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-240-0654-0
TOM I: Od początków do roku 1795. Część I: Wstęp. Od czasów najdawniejszych do roku 1572. 1. Millenium. Tysiąc lat dziejów. 2. Polska. Kraj. 3. Piastowie. Dynastia Polan (do roku 1370). 4. Andegawenowie. Związek z Węgrami (1370-1386). 5. Jagiellonowie. Unia z Litwą (1386-1572). Część II: Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski i Litwy (1569-1795). 6. Antemurale. Przedmurze chrześcijaństwa. 7. Szlachta. Raj. 7. Handel. Polski handel zbożowy. 9. Miasto. Zmienne koleje życia miast. 10. Anarchia. Demokracja szlachecka. 11. Serenissima. Dyplomacja w Rzeczypospolitej Polski i Litwy. 12. Walezy. Francuski eksperyment (1572-1575). 13. Batory. Zwycięzca z Siedmiogrodu (1576-1596). 14. Wazowie. Związki ze Szwecją (1587-1668). 15. Michał. Kandydat Austrii (1669-1673). 16. Sobieski. Piorun Turkom (1674-1696). 17. Wettingowie. Czasy saskie (1697-1763). 18. Agonia. Koniec protektoratu rosyjskiego (1764-1795). Tom II: Od roku 1795. Część I: Polska zniszczona i odbudowana (1795-1945). 1. Naród. Rozwój nowożytnego narodu polskiego (1772-1945). 2. Rossija. Zabór rosyjski (1772-1918). 3. Preussen. Zabór pruski (1772-1918). 4. Galicja. Zabór austriacki (1773-1918). 5. Fabryka. Proces uprzemysłowienia. 6. Lud. Powstanie mas ludowych. 7. Kościół. Kościół rzymskokatolicki w Polsce. 8. Kultura. Oświata i dziedzictwo kulturowe. 9. Żydzi. Społeczność żydowska. 10. Wojsko. Tradycja wojskowa. 11. Emigranci. Polska emigracja. 12. Varsovie. Księstwo Warszawskie (1807-1815).3. Kongresówka. Królestwo Kongresowe (1815-1861). 14. Cracovia. Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846). 15. Wiosna. Wiosna Innych Ludów (1848). 16. Reveries. Odwilż i powstanie styczniowe (1855-1864). 18. Feniks. Odradzanie się państwa polskiego (1914-1918). 19. Niepodległość. Dwadzieścia lat niepodległości (19181-1939). 20. Golgota. Polska w okresie drugiej wojny światowej (1939-1945). 21. Granice. Terytorium dzisiejszej Polski (1919-1945). Część II: Polska współczesna (po roku 1944). 22. Partia. Ruch komunistyczny. 23. PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa (po roku 1944). 24. " Solidarność". Dziesięć lat " Solidarności". 25. Wolność. Odzyskanie wolności (1990-2000).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-290-9
1. Polityka zagraniczna Polski przed 1989 r., 2. Odzyskanie suwerenności 1989-1992, 3. Bezpieczeństwo, czyli Bitwa o Atlantyk 1993-1998, 4. Europa, Europa, czyli Polska wchodzi do unii 1998-2002, 5. Pułapki walki o silną pozycję 2003-2007
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 2)
ISBN: 978-83-7545-004-0
1. Suwerenność i interesy narodowe w Unii Europejskiej, 2. Europa ojczyzn czy Europa regionów?, 3. Wartości religijne a tożsamość Unii europejskiej, 4 .Demokratyczna legitymizacja w Unii Europejskie, 5. Czy instytucje Unii Europejskiej mogą być bliższe jej obywatelom, 6. Wolności rynkowe w Unii europejskiej, 7. Czy rozbudowywać wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej?, 8. Rozszerzenie terytorialne Unii Europejskiej, 9. Modernizacja systemu prawnego Unii europejskiej, 10. Czy Unią Europejska powinna mieć osobowość prawną, 11. Czy Karta Praw Podstawowych powinna uzyskać moc wiążącą, 12. Jaka procedura prawna wystąpienia z Unii Europejskiej, 13. Procedury głosowania w Radzie Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Z archiwów bezpieki - nieznane karty PRL / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ośrodek Myśli Politycznej ; 6)
ISBN: 978-83-60125-26-7
Nowe Orlęta z Grodna; Zakłamany Katyń; Zamach na urodziny; Kto ratuje jedno życie; Operacja "Salamander"; Śladami broni "V"; Strzały na Lubicz; Atak klonów; "Ja se go zastrzelę!". Prawda o śmierci ks. Michała Pilipca; Spór o krowę; Jak prawdziwi socjaliści walczyli z PPR; Rozkaz: Wytruć ludzi "Ognia"; Bijemy i bić będziemy; Proces krakowski; Przepraszam, że bronię; Gorzej niż Hiob; Ofiary i ich kaci; Jedno życie, dwa wyroki śmierci; List gończy za Salomonem M; Historia ubeckiego niedopatrzenia; Bunt katorżnika K-667; Wielki wygnaniec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006. - 350, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89964-73-2
Część I: Istota współczesnych problemów państwa. Debata o państwie w początku XXI wieku - refleksje historyka; Państwo narodowe - zmierzch czy czasowe zaćmienie? Casus Europy; Kondycja państwa w Afryce. Część II: Współczesna myśl o państwie. Wybrane koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej; Koncepcja imperium dobra w rozważaniach Nialla Fergusona; Władza jako obiekt analizy nauk prawnych i społecznych; Dwie przestrzenie wolności jednostek w państwie demokratycznym. Część III: Suwerenność państwa. Międzynarodowe trybunały karne - wyzwanie dla suwerenności państwowej? Wpływ orzeczenia brytyjskiej Izby Lordów w sprawie ekstradycji Augusto Pinocheta na pojęcie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym; Afgańska dżirga. Quasi-sądowy system rozwiązywania konfliktów i jego miejsce w kształtowaniu systemu prawa. Część IV: Państwo w dobie transformacji. Państwo w procesie transformacji systemowej. Przykład Chin; Kazachstan w latach 1991-2000. Próby budowania własnych struktur ustrojowych; System rządów w republice Macedonii; Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki. Casus Polski; Charakter władzy państwa a rozwój społeczny - analiza porównawcza krajów rozwijających się Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Część V: Kondycja instytucji państwa. Funkcjonowanie instytucji państwa w Bangladeszu na przykładzie systemu edukacji; Wyzwania i problemy państwowych instytucji pomocy socjalnej nowego typu w Peru na przykładzie Państwowego Funduszu Kompensacji i Rozwoju Społecznego (FONCODES); Niedoskonałości instytucji państwa na małych wyspach Pacyfiku - model MIRAB; Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym; Czy Kolumbia to państwo w stanie upadku?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1614-9
1. Wstęp, 2. Geopolityka, racja stanu i interesy narodowe, 3. Państwo, 4.Granice, pogranicza i kresy, 5.Naród i tożsamość europejska, 6. Przemiany przestrzeni politycznej świata, 7. Ekonomiczno-polityczna struktura współczesnego świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-15-8
1. Suwerenność; 2. Państwa narodowe; 3. Konstytucja; 4. Prawo ponadnarodowe; 5. Prawa człowieka w prawie ponadnarodowym; 6. Konstytucja europejska; 7. Europejska demokracja; 8. Federacja; 9. Pomocniczość; 10. Patriotyzm konstytucyjny - ujęcie Jurgena Habermasa; 11. Konstytucyjna tolerancja - ujęcie Josepha H.H. Weinera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Warszawa : C.H.Beck, 1999. - 631 s. ; 23 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7110-804-4
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd.3. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 760 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-567-0
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXIII, 774 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-783-5
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXIII, 790 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1961-2
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 6 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2012 - 628 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4289-4
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 636 s. ; 23 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-7285-3
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 464 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1963-6
R.1 Przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Polska w europejskim systemie konstytucyjnym; R.3 Źródła prawa; R.4 Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP; R.5 Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim; R.6 Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji; R.7 Sejm i Senat; R.8 Rada Ministrów; R.9 Prezydent RP; R.10 Niezależne od rządu organy regulujące; R.1 Organy władzy sądowniczej; R.12 Władza kontrolująca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego. - Wyd. 9 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 472 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5592-4
R.1 Przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Polska w europejskim systemie konstytucyjnym; R.3 Źródła prawa; R.4 Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP; R.5 Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim; R.6 Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji; R.7 Sejm i Senat; R.8 Rada Ministrów; R.9 Prezydent RP; R.10 Niezależne od rządu organy regulujące; R.1 Organy władzy sądowniczej; R.12 Władza kontrolująca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-0513462-8
1. Istota i rozwój prawa międzynarodowego; 2. Prawo międzynarodowe dziś. 3. Źródła prawa międzynarodowego. 4. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 5. Podmioty prawa międzynarodowego. 6. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 7. Regionalna ochrona praw człowieka. 8. Uznanie. 9. Terytorium. 10. Prawo lotnicze i kosmiczne. 11. Prawo morza. 12. Jurysdykcja. 13. Immunitety jurysdykcyjne. 14. Odpowiedzialność państwa. 15. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. 16. Prawo traktatów. 17. Sukcesja państw. 18. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 19. Międzynarodowe sądy i trybunały. 20. Prawo międzynarodowe a użycie siły przez państwa. 21. Międzynarodowe prawo humanitarne. 22. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 23. Organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-04-04867-6
1. W kierunku adekwatnej definicji przemocy, 2. Terroryzm jako radykalna odmiana przemocy, 3. Interwencja humanitarna jako akt władzy międzynarodowej nad suwerennością państwa, 4. Przemoc rewolucyjna, 5. Rewolucja bez przemocy, 6. Nieposłuszeństwo obywatelskie, czyli o prawie do łamania prawa, 7. Przebaczenie jako kategoria polityczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again