Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Bielska Ewa
(1)
Binkowska-Bury Monika
(1)
Cierpiałowska Tamara
(1)
Krajewska Beata
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Studenci
(4)
Jakość życia
(2)
Aspiracje
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Iława (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Liberalizm
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telewizja
(1)
Zachowanie
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0464-1
1. Teoria kapitału kulturowego i jej zastosowania w Europie Środkowej i Wschodniej: Wprowadzenie; Kapitał kulturowy- pojecie i jego zakres teoretyczny; Kapitał kulturowy w Europie Środkowej i Wschodniej; Koncepcje zastosowania teorii kapitału kulturowego Ivana Szlenyiego i jego współpracowników; Badania nad kapitałem kulturowym w Europie Środkowej i Wschodniej idące śladami Ivana Szelenyiego; Kontrowersje wokół podejścia Szeleyiego; Propozycja rozbudowy dotychczasowych zastosowań koncepcji kapitału kulturowego do opisu społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. 2. Współczesne debaty nad rolą inteligencji w Polsce i w Rosji w świetle teorii kapitału kulturowego: Spór o definicję inteligencji jako przykład znaczenia pola kapitału kulturalnego; Dyskurs na temat dominacji symbolicznej inteligencji; Kapitał kulturowy i kapitał społeczny jako konkurujące składniki tożsamości inteligenckiej; Dyskurs na temat upadku inteligencji i jego odmiany; Podsumowanie: o odmienności debat inteligenckich w Polsce i w Rosji; 3. Kapitał kulturowy jako zasób symboliczny studentów moskiewskich i warszawskich: Rola kapitału kulturowego jako czynnika warunkującego dostęp do szkolnictwa wyższego w świetle wyników badań studentów uczelni warszawskich i moskiewskich; Tożsamość i wartości uznawane przez studentów jako wyznaczniki postrzegania roli kapitału intelektualnego; Kapitał kulturowy a orientacje polityczne młodego pokolenia inteligencji polskiej i rosyjskiej; 4. Zakończenia: Teoria kapitału kulturowego jako narzędzie porównania roli inteligencji w społeczeństwie polskim i rosyjskim; Rola kapitału kulturowego w interpretacji centro peryferyjnej; Socjologia krytyczna na peryferiach; Kapitał kulturowy i społeczny a nowoczesność społeczeństw Polski i Rosji; Teoria Pierra Bourdieu a Europa Środkowa i Wschodnia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-76-7
1. Post-konteksty stylów życia, 2. Liberalizm jako nurt społeczny, 3. Liberalizm a demokracja, 4. Specyfika społeczeństwa duńskiego i polskiego jako kontekst realizowanych badań, 5.Założenia metodologiczne realizowanych badań, 6.Przyjęty paradygmat badawczy, 7. Charakterystyka badanej grupy, 8. Motywy wyboru kierunku studiów i aspiracje zawodowe studentów, 9. Percepcja zasad liberalizmu kulturowego, 10. Autorytet w deklaracji studentów, 11. Podsumowanie wyników badań. Uogólnienia teoretyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 523)
ISBN: 978-83-7271-532-6
1. Kształcenie młodzieży z niepełnosprawnością na poziomie wyższym: 2. Wielość perspektyw funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością; 3. Swoiste problemy psychospołeczne i edukacyjne studentów; 4. Metodologiczne podstawy badań; 5. Motywy podjęcia studiów przez młodzież z niepełnosprawnością w świetle analizy wyników badań własnych; 6. Wybrane aspekty funkcjonowania edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością w świetle wyników badań własnych; 7. Wybrane aspekty funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością w świetle wyników badań własnych; 8. Perspektywy pracy zawodowej w opiniach badanych studentów; 9. Współzależności między obszarami badawczymi; 10. Podsumowanie i postulaty dla praktyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-523-5
1. Środki masowego przekazu. 2. Telewizja medium XXI wieku; 3. Metodologiczne podstawy pracy. 4. Wybrane aspekty funkcjonowania telewizji w życiu dorosłych i ich rodzin - analiza i interpretacja wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-485-9
1. Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowania, 2. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Aarona Antonovsky'ego, 3. Zachowania związane ze zdrowiem w środowisku młodzieży akademickiej, 4. Metodologiczne podstawy pracy, 5. Wyniki badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again