Źródło opisu
Książki
(14)
Forma i typ
Książki
(10)
Czasopisma
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Autor
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(4)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Drdzeń Adrian
(1)
Dykcik Władysław
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Guzik Paweł
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kucyper Ewa
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Levin Eyal
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Margoński Marek
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mańka Aleksander (1966- )
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Morańska Danuta (1963- )
(1)
Nita Marek
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Remża Piotr
(1)
Roskosz Alina
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Selerzyńska-Martela Lidia
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Skręt Rafał
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tylewska-Nowak Beata
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Urbańska Magda
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Wójtowicz Marek
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Znaniecki Florian
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Łysek Jan
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Studenci
(12)
Szkolnictwo wyższe
(9)
Nauczyciele
(3)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Metodologia
(2)
Pedagogika
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Autorytet
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Good Behavior Game
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kultura
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Nieruchomości
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Polska
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rola społeczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Turystyka
(1)
Twórczość
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Zawody medyczne
(1)
Śliwińska, Teresa
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Gatunek
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61209-13-3
1. Autoedukacja - kontekst teoretyczny empirycznych eksploracji, 2. Autoedukacja studentów - koncepcja autorska, 3. Metodologia badań własnych, 4. Autoedukacja studentów w świetle opinii badanych - próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 5. Stwarzanie warunków w uniwersytecie do autoedukacji studentów w świetle opinii badanych, 6. Autoedukacja studentów wyzwaniem współczesności w świetle opinii badanych, 7. Edukacja i autoedukacja w uniwersytecie (propozycje, projekcje)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Autorytet nauczyciela: Składniki autorytetu; Poziomy rozwoju autorytetu; Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu; 2. Przewodnik skalowy do oceny i samooceny autorytetu: Autorytet intelektualny; Autorytet światopoglądowy; Autorytet naukowy; Autorytet moralny; Autorytet społeczny; Autorytet kulturalny; Autorytet polityczny; Autorytet dydaktyczny' Autorytet metodyczny; Autorytet wychowawczy; 3. Kwestionariusz do poznawania, oceny i samooceny autorytetu: Instrukcja dla wypełniającego kwestionariusz; Składniki i stopnie oceny autorytetu; Metryczka osobowa nauczyciela; "Klucz" do oceny i samooceny autorytetu
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-88936-32-6
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7441-655-9
Część I: Umiejętności komunikacyjne nauczyciela akademickiego w różnorodnych kontekstach. Pułapki komunikacyjne związane z treścią, procesem i cechami nadawcy w relacjach akademickich; Komunikacja społeczna - refleksje pedagoga na przełomie wieków; Osobowość nauczyciela akademickiego w perspektywie jego kompetencji; Autentyczność ludzi nauki a autentyzm wyznawanych przez nich wartości; Kompetencje komunikacyjne nauczyciela-uczonego; Rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela akademickiego; Socjolingwistyczne determinanty kompetencji i sprawności komunikacyjnej nauczycieli akademickich; Wieloaspektowość kompetencyjna nauczyciela w komunikowaniu interpersonalnym (przegląd teorii); Teoretyczne implikacje koncepcji człowieka założonej w proksemice i ich wpływ na proksemiczne strategie komunikowania w sytuacjach edukacji; Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i ich przejawy w procesie kształcenia w szkole wyższej; Od kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego ku edukacji dialogowej; Kompetencje nauczyciela akademickiego XXI wieku. Część II: Działania komunikacyjne nauczyciela w interakcjach edukacyjnych. Komunikacja interpersonalna a podmiotowość kształcenia wyższego; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w opiniach studentów animacji kultury; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w kontaktach interpersonalnych ze studentami; O kompetencjach zawodowych nauczycieli akademickich w sondażu studentek i studentów krakowskiej AWF; Bariery komunikacyjne w procesie badań empirycznych; Komunikowanie jako obszar autoedukacji studentów; Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli; Wypalenie zawodowe jako determinant zaburzonej kompetencji interpersonalnej; Przeniesienie jako przeszkoda komunikacyjna w dyskursie edukacyjnym; Wirtualne komunikowanie się jako element przygotowania zawodowego nauczycieli; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w świetle informacji zwrotnej od studentów; Ocena kompetencji komunikacyjnych kandydatów na studentów pedagogiki, jako forma kreowania nauczyciela przyjaznego uczniowi; Znaczenie technik autoprezencyjnych w komunikacji społecznej nauczycieli języków obcych; Konflikt relacji a niewerbalna komunikacja nauczyciela z uczniami; Treść dowcipów a ocena ich zabawności w odniesieniu do komunikowania; Komunikacja w edukacji i relacjach lekarz-pacjent, błędy i możliwości; Komunikowanie społeczne w edukacji - doniesienie z prowadzenia zajęć fakultatywnych; Zamiast zakończenia - materiał do przemyślenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89275-64-6
1. Charakterystyczne cechy nauki; 2. Teorie w nauce; 3. Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej; 4. Postępowanie badawcze; 5. Typy i metody badań naukowych; 6. Pisarstwo naukowe; 7. Składniki prac empirycznych; 8. Twórczy rozwój człowieka (studenta); 9. Problemy i tematy prac awansowych (przykłady); 10. Koncepcje metodologiczne prac awansowych (przykłady)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 3/2008)
1. Dociekania i refleksje wokół kategorii i pojęć: Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych; Jakościowe kształcenie zawodowe studentów szkół wyższych (zarys problemu); Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel-uczeń; Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole; Wychowanie dzieci jako czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia; Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego; Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej; 2. Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata: Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka; Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności; Model rodziny zastępczej- wyzwania współczesnej cywilizacji; Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej; Zrozumieć drugiego człowieka- drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych; Wykluczenie jako problem życia społecznego; Poznanie siebie i innego w dynamice dialogu; Rozumienie Innego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-925649-8-0
Rola uczelni w kształtowaniu aktywności obywatelskiej: Blokady aktywności obywatelskiej w Polsce; Czu uniwersytet może dziś kształtować elitę obywatelską?; Uniwersytet - instytucja nie na te czasy?; Uniwersytet Humboldtowski versus McUniwersytet a rozwój społeczeństwa obywatelskiego; Współczesny uniwersytet a społeczeństwo obywatelskie. Uwarunkowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: Uniwersytet i europejskie modus Vivendi; Wspólnota akademicka, wspólnota obywatelska; Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży akademickiej: możliwości i ograniczenia; Zaangażowanie społeczne a kompetencje społeczne na przykładzie badań uczestników Krajowego Zjazdu Doktorantów; Kształtowanie motywacji u studentów narzędziem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; Ograniczenia kształtowania postaw obywatelskich studentów w polskim szkolnictwie wyższym; Społecznie odpowiedzialny absolwent - wyzwanie nowoczesnej uczelni; przyczyny ograniczonego zainteresowania partycypacją w życiu społecznym środowiska akademickiego w Polsce; Związki szkół wyższych z systemem szkolnictwa średniego w Polsce i ich wpływ na odpowiedzialność społeczną. Kształcenie ekonomiczne a rozwój społeczeństwa obywatelskiego: Jak kształcenie ekonomiczne może służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego; Kapitał społeczny w edukacji ekonomicznej. Kształtowanie postaw obywatelskich - z doświadczeń uczelni: Rola uczelni w mieście niemetropolitarnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej; Oczekiwania i postawy obywatelskie studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych; Aktywność społeczna studentów szkoły niepaństwowej (na przykładzie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku); Świadomość ekologiczna i odpowiedzialność środowiskowa społeczności akademickiej jako element świadomości społecznej; Aktywność społeczna studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Rola Kół Naukowych w uczelniach niepublicznych w rozwoju społecznego zaangażowania na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku; Możliwości kształtowania aktywności społecznej młodzieży akademickiej w uczelniach niepublicznych; Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii; Program uczelni Amerykańskich w rozwoju społecznego zaangażowania; Wykorzystanie portalu internetowego uczelni do pobudzania aktywności społecznej studentów; Student "usieciowiony" - nowy model aktywności społecznej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61991-77-9
1. Studenci jako osoby dorosłe i ich style życia; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Biologiczne różnice indywidualne; 4. Temperamentalne różnice indywidualne; 5. Intelektualne różnice indywidualne; 6. Uczuciowe i emocjonalne różnice indywidualne; 7. Charakterologiczne i osobowościowe różnice indywidualne; 8. Indywidualne różnice w działaniu człowieka; 9. Indywidualne różnice w mądrości nauczycieli akademickich; 10. Ogólne wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86969-10-5
1. Społeczne funkcje uniwersytetów, 2. Kim są studenci?, 3. Podstawowa rola studenta, 4. Role studentów wśród studentów, 5. Indywiudualne odmiany i ich wyjaśnienie, 6. Odmiany społecznego uczestnictwa studentów, 7. Sugestie w sprawie reorganizacji obecnej struktury uniwersytetu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 183.)
ISBN: 978-83-232-2513-3
1.Kształcenie osób z niepełno sprawnościami na poziomie wyższym: Złożone uwarunkowania, realia, perspektywy zwiększania dostępności i pozytywnej oceny jakości studiów wyższych osób z niepełnosprawnością (przegląd literatury i syntetyczne refleksje); Kształcenie integracyjne na poziomie wyższym w kontekście podmiotowości studenta z niepełnosprawnością; Kształcenie akademickie a niepełnosprawność. Doświadczenia w pracy ze studentami; Student z niepełnosprawnością w świetle homo economicus; Szkoła wyższa w trosce o społeczną integrację osób z niepełnosprawnością; 2. Edukacja i pomoc dla studentów z niepełnosprawnością: Wybrane problemy edukacji na poziomie wyższym osób niewidomych, z resztkami wzroku oraz niedowidzących; Akademicka Biblioteka Cyfrowa nową jakością w dostępie do literatury fachowej dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku; Tłumaczenia języka migowego na uczelni wyższej; Kształcenie studentów nie(do)słyszących- problemy i postulaty; Lektorat języka angielskiego dla studentów z zaburzeniami analizatora słuchowego; Student z wadą słuchu w Akademii pedagogiki Specjalnej- wybrane problemy; Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie kształcenia studentów niepełnosprawnych; Pomoc studentom z niepełnosprawnością- z perspektywy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych UAM w Poznaniu; 3. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim: Emancypacyjna aktywność podmiotowa niesłyszących studentek; Style radzenia sobie ze stresem studentów niepełnosprawnych; Znaczenie samodzielnej działalności w środowisku akademickim studentów z niepełnosprawnością; Interakcje społeczne osób z dysfunkcją wzroku w środowisku akademickim; Niepełnosprawność i studia (?)- doświadczenia własne; Deklarowane postawy studentów wobec ich niepełnosprawnych kolegów; Socjologiczny obraz społeczności studentów niepełnosprawnych- wybrane problemu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7308-348-0
1.Przemiany infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej: Nauczyciel jako kreator nowej rzeczywistości edukacyjnej, Europeizm w kształceniu nauczyciel wspólnej Europy, Polscy nauczyciele w procesie integracji europejskiej, Euroedukacja w działalności nauczycieli województwa śląskiego. 2. Metodologiczny i terytorialny wymiar podjętych badań: Charakterystyka badanego środowiska, Metodologia badan własnych. 3. Deskrypcja i interpretacja wyników badań empirycznych: Nauczyciele i studenci specjalności nauczycielskich wobec integracji europejskiej. 3. Uwarunkowania dotyczące przestrzeni zawodowej i osobistej w procesie integracji. 4. Wiedza nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich o Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej