Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(35)
available
(31)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(36)
Author
Stewart John
(3)
Harwas-Napierała Barbara
(2)
Smółka Paweł
(2)
Adler Ronald Brian
(1)
Banasik Przemysław
(1)
Barge J. Kevin
(1)
Barkov Sergej Aleksandrovič
(1)
Benien Karl
(1)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Degen Ursula
(1)
Derks Lucas
(1)
Deutsch Morton
(1)
Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata
(1)
Flores Suzana E
(1)
Garpiel Rafał
(1)
Geller Tatiana
(1)
Golka Marian
(1)
Grabiak Joanna
(1)
Griffin Em
(1)
Głodowski Włodzimierz
(1)
Hansburg Freda
(1)
Herriger Catherine
(1)
Izdebski Paweł
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Jaworska Aleksandra
(1)
Kacmajor Magdalena
(1)
Kaczmarek Bożydar
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Kobylińska Dorota
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kozyra Beata
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kubińska Olga
(1)
Kubiński Wojciech
(1)
Kucharski Adam
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Leathers Dale G
(1)
Leszczyńska Katarzyna
(1)
Luhmann Niklas
(1)
Majewska Małgorzata
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Mink Joanna
(1)
Mojkowska Katarzyna
(1)
Morreale Sherwyn P
(1)
Mulak Izabella
(1)
Munter Mary
(1)
Nęcki Zbigniew
(1)
Paleczny Tadeusz
(1)
Paluchowski Władysław J
(1)
Pease Allan
(1)
Pease Barbara
(1)
Perchthaler Arleta
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Piotrowska Dorota
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Proctor Russell F
(1)
Puczkowski Benedykt
(1)
Retter Hein
(1)
Rosenfeld Lawrence B
(1)
Rusinowski Marek
(1)
Sajnóg Anita
(1)
Satir Virginia
(1)
Silberman Mel
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Spitzberg Brian H
(1)
Stanisławiak Ewa
(1)
Stencel Marcin
(1)
Szcześniewski Michał
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Thomson Peter
(1)
Tokarz Marek
(1)
Trzcińska Magdalena
(1)
Waśkiewicz Olena
(1)
Winkler Renata
(1)
Witkowski Tomasz
(1)
Wojdak-Piątkowska Magdalena
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Stosunki interpersonalne
(43)
Komunikacja społeczna
(29)
Komunikacja niewerbalna
(9)
Język
(6)
Komunikacja interpersonalna
(5)
Komunikacja międzykulturowa
(4)
Rodzina
(4)
Interakcje społeczne
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Manipulacja (psychol.)
(3)
Negocjacje
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Rozmowa
(3)
Grupy społeczne
(2)
Internet
(2)
Kadry
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Konflikt
(2)
Małżeństwo
(2)
Miłość
(2)
Perswazja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Retoryka
(2)
Rodzeństwo
(2)
Rodzice
(2)
Spostrzeganie interpersonalne
(2)
Trening grupowy (psychol.)
(2)
Zarządzanie
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Akty mowy
(1)
Alkoholizm
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Dyskusja
(1)
Etyka biznesu
(1)
Facebook
(1)
Gesty
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Inteligencja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja sołeczna
(1)
Komunikacja symboliczna
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Kultura organizacji
(1)
Logika
(1)
Media społecznościowe
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Mimika
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Poradnictwo
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Pragmatyka lingwistyczna
(1)
Prawnicy
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Propadanda
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psychologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Płeć
(1)
Reklama
(1)
Samopoznanie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stres
(1)
Słuchanie
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Wartość
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie
(1)
Wywiady
(1)
Władza
(1)
Zachowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
44 results Filter
No cover
Book
In basket
(Pragmatyka i semantyka mowy : studia i analizy / komitet red. Jolanta Antas, Zofia Berdychowska, Marcela Świątkowska, Elżbieta Tabakowska ; 5)
ISBN: 83-242-0427-X
1. Słowo wstępne, 2. Nadawca i odbiorca - pełnoprawnymi uczestnikami zdarzenia komunikacyjnego. W poszukiwaniu narzędzia opisu, 3. Składowe komunikacyjnego zdarzenia językowego, 4. Umniejszacz jak typ nadawcy, 5. O perlokucyjnych reakcjach na językowe działania deprecjonujące czyli zachowania odbiorcy, 6. Tekstotwórcze warunki deprecjacji, 7. To nie ja tak myślę, cały świat tak myśli. Perswazyjna funkcja konstrukcji językowych, wprowadzających do wypowiedzi subiektywnej pozorną obiektywność
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60083-01-0
1. Komunikacja - wstępne pojęcia i klasyfikacje 2. Zawartość informacyjna komunikatu 3. Podtekst i komunikacja niedosłowna 4. Sztuka wnioskowania 5.Sztuka argumentacji 6. Sztuka dyskutowania 7. Perswazja 8. Dwutorowość procesu perswazyjnego 9. Naiwne taktyki manipulacyjne: presja i szantaż 10. Naiwne taktyki manipulacyjne: kłamstwo 11. Czynnik psychologiczny w perswazji 12. Komunikacja niewerbalna 13. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: przesłuchanie podejrzanego 14. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: negocjacje z terrorystą 15. Manipulacje komunikacyjne w praktyce:starania o zatrudnienie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15663-3
1.Komunikowanie czy nie-komunikowanie?: Konteksty i podkonteksty komunikowania i nie-komunikowania; Ekrany w rozwoju komunikowania; Bariery i zakłócenia w komunikowaniu; Fazy i filtry w odbiorze przekazów; Problemy komunikowania międzykulturowego. 2. Społeczeństwo informacyjne czy (dez)informacyjne?: czym jest społeczeństwo informacyjne?; Wirtualność wirtualności; Manipulacja w społeczeństwie informacyjnym; Szanse demokratyzacji w społeczeństwie informacyjnym; Nierówności i niedostatki społeczeństwa informacyjnego; Zalew informacji a deficyt mądrości. 3. Przekaz czy przemyt?: Stereotypy w komunikowaniu i kulturze; Powab mitu. Mit o polityce i sztuce; Graffiti jako przejaw bezradności komunikacyjnej; Spektakle konsumpcji i biedy; Ufność i nieufność wobec zaufania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62304-91-2
Zawiera: Wstęp. Co to znaczy „utrzymywać mądre relacje”. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Jak dobrze radzisz sobie w kontaktach z innymi?. Umiejętność interpersonalna 1. Rozumieć innych. Umiejętność interpersonalna 2. Jasne wyrażanie się. Umiejętność interpersonalna 3. Dbanie o własne potrzeby. Umiejętność interpersonalna 4. Wymiana opinii. Umiejętność interpersonalna 5. Wywieranie wpływu. Umiejętność interpersonalna 6. Rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność interpersonalna 7. Gracz zespołowy. Umiejętność interpersonalna 8. „Zmiana biegów”. Podsumowanie. Lektury polecane. Index. O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316.6
Book
In basket
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewod. KR Jerzy Brzeziński ; Tom 16)
ISBN: 978-83-01-16080-7
1. Sieć jako środowisko działania: Internet a Zycie społeczne; Aktorzy, artefakty i procesy. Szkic społecznej psychologii cyberprzestrzeni; 2. Sieć jako medium komunikacji: Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji, opartych na technice; Cyber-atrakcyjność: rola komunikacji za pośrednictwem komputera w rozwoju relacji interpersonalnych; Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie; Tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach w sieci; Ja w sieciowych stronach domowych: gender, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni; 3. Diagnozowanie i terapia w sieci: Od Elizy do Internetu: krótka historia diagnozowania za pomocą komputerów; Testowanie i diagnozowanie za pomocą Internetu; Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną- pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym; Interwencje dotyczące zaburzeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych za pomocą sieci: przegląd jakościowy; Mity i rzeczywistość pracy klinicznej w sieci (online); 4. Sieć zagrożeń: Gratyfikacja w Internecie a uzależnienia: korzystanie i nadużywanie nowych mediów; Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2343-3
1. Kulturowe podłoże potrzeb i różnorodności sposobów ich zaspokajania, 2. Wzory kształtowania więzi grupowej i tożsamości kulturowej jednostek, 3. Profile kultury, 4. Postrzeganie innych i komunikacja międzykulturowa, 5. sSposoby definiowania innych, 6. Modele interpersonalnych stosunków międzykulturowych, 7. Wielokulturowość i pluralizm, 8. Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-99-1
1. Gratulacja, przemyślenia, opinie: Jerzy Kopel o zniewolonej konsumpcji; Treści psychologiczne w pracach naukowych prof. dr. Jerzego Kopla; Motyw społecznego w pracach Profesora Jerzego Kopla; 2. Realia współczesnego społeczeństwa a teoria i praktyka dialogu: Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Ideologiczne tworzenie rzeczywistości społecznej; Homo consumens; Dealer i klient. O istocie dialogu; 3. Dialog w perspektywie człowieczeństwa- od narodzin do starości człowieka: Dialog a kształtowanie poczucia odpowiedzialności; Psychologia dialogu; Dialog w perspektywie osobowej; Dziecko jako podmiot dialogu w rodzinie; Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu społecznym; W trosce o kulturę fizyczną młodego pokolenia polaków; O dialogach, sąsiedztwach literackich i życiowym poszukiwań Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego; 4. Dialog jako podstawa skutecznej komunikacji: Dialogiczność relacji ze studentami a założenia grzeczności językowej; Swoboda i granice dialogu w Internecie; Dialog lektur a dialog pokoleń; 5. Dialog w dyskursach politycznych: O (nie)możliwości dialogu z komunistami u progu tzw. polski Ludowej- prawnika uwagi luźne; Lekcja Modzelewskiego; Kazimierz Ślęczka- Czy wolno emigrować? (Kilka słów o patriotyzmie); Autonomia terytorialna- płaszczyzna dialogu czy konfliktów?; Wprowadzenie do kapitalizmu państwowego; Dialog jako niezbędny element sprawnego (prawidłowego) funkcjonowania gminy; 6. Dialog w rozważaniach prawnych: Nie ma ugody bez dialogu; Work-life balance jako przestrzeń do dialogu pomiędzy pracownikiem a (odpowiedzialnym) pracodawcą; Dialog interpersonalny i dyskurs prawniczy w mediacji; inicjatywa ludowa jako instytucja dialogu społecznego; Z problematyki korupcji w administracji publicznej; 7. Reminiscencje dialogu w naukach społecznych i praktyce/codzienności współczesnego życia: Historia nauki z medycyną i edukacją w tle; Zastosowanie prostej regresji liniowej w badaniach w naukach społecznych; Kobiety w męskim świecie. Dialog warunkiem osiągnięcia prawdziwej równości płci; Analiza udziału systemów ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Firma Prawnicza / C.H.Beck)
ISBN: 93-7483-125-1
1. Zamiast wstępu parę słów o sztuce porozumiewania się, czyli po co prawnikowi umiejętności interpersonalne. 2. Czy musimy się tak wygłupiać, czyli dlaczego właśnie warsztaty. 3. Jak sobie pościelisz.. czyli przygotowanie warsztatu dla prawników. 4. Trudna sztuka chodzenia po rozpiętej wysoko linie, czyli prowadzenie warsztatu. 5. Co się może przydać prawnikom, czyli treść merytoryczna przykladowych warsztatów umiejętności interpersonalnych. 6. Warsztaty to dobry początek, czyli jak pomagać w dalszym rozwoju uczestników. 7. Zakończenie, czyli ostatnie kilka słów komentarza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919886-9-4
1. Stres zawodowy - grunt do rozwoju mobbingu, 2. Sposoby komunikacji interpersonalnej a typy zachowań, 3. Kontrolowanie emocji podczas rozmowy, 4. Zachowanie wobec czynnego lub biernego ataku ze strony przełożonego, 5. Na czym polega zjawisko mobbingu?, 6. Jakie koszty ponosi organizacja, 7. Wprowadzenie w prawną problematykę mobbingu, 8. Rozwiązania szczegółowe - mobbing, naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja ze strony podmiotu zatrudniającego, 9. Mobbing ze strony współpracowników, 10. Postępowanie przed sądem pracy, 11. Mobbing w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88840-78-9
1. Role : role męskie, role kobiece, niejasne role kobiet i mężczyzn. 2. Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn : komunikowanie się mężczyzn i kobiet, bariery w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn. 3. Uważne słuchanie : style słuchania, ukryte przekazy, ukryte programy, czyli mechanizmy obronne, 4. Budowanie zdrowych relacji między kobietą a mężczyzną, 5. Kobieta, mężczyzna i miłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-4364-0
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Dlaczego warto i należy zajmować się kompetencjami społecznymi: Kompetencje społeczne a sukces w pracy zawodowej; Nowa organizacja; Nowy kontrakt; Nowa kariera. Rozdział 2. Kompetencje społeczne jako talent i umiejętności interpersonalne: Społeczna natura człowieka; Dwa główne sposoby definiowania kompetencji społecznych; Talent interpersonalny; Kryteria oceny kompetencji społecznych; Kondycja interpersonalna i główne wyzwania interpersonalne; Kompetencje społeczne na mapie kompetencji zawodowych; Rozdział 3. Uwarunkowania kompetencji społecznych: Modele uwarunkowań kompetencji społecznych; Predyspozycje a kompetencje. Modele deficytów skuteczności interpersonalnej; Rola treningu społecznego w rozwoju kompetencji społecznych; Portfolio interpersonalne. Rozdział 4. Zasady pomiaru kompetencji społecznych: Pomiar kompetencji społecznych jako pomiar psychologiczny; Diagnoza, retrognoza i prognoza; Aspekty kompetencji społecznych i wybór narzędzi pomiaru; Strategie pomiaru; Definiowanie kompetencji; Zliczanie i interpretacja wyników. Rozdział 5. Pomiar predyspozycji do rozwoju kompetencji społecznych: Predyspozycje intelektualne. Inteligencja społeczna; Predyspozycje osobowościowe. Temperament; Rola testów psychometrycznych w pomiarze predyspozycji. Rozdział 6. Biodane jako predyktory skuteczności interpersonalnej: Inwentarze biograficzne; Strukturyzowane wywiady biograficzne i behawioralne. Rozdział 7. Pomiar znajomości strategii interpersonalnych: Wiedza społeczna i jej wpływ na skuteczność interpersonalną; Testy kompetencyjne (low-fidelity simulations); Wywiad sytuacyjny. Rozdział 8. Ocena zachowań społecznych i umiejętności podejmowania wyzwań interpersonalnych: Testy sytuacyjne; Obserwatorzy. Rozdział 9. Opinie otoczenia jako wskaźnik poziomu kompetencji społecznych: Referencje; Socjometria; Ocena wieloźródłowa. Rozdział 10. Metody pomiaru kompetencji społecznych – epilog. Rozdział 11. Zasady rozwoju kompetencji społecznych: Proces zmiany; Facylitowanie procesu zmiany; Nabywanie wprawy; Uczenie się dorosłych; Specyfika rozwoju kompetencji społecznych. Rozdział 12. Rola metod edukacyjnych w rozwoju kompetencji społecznych: Biblioterapia - wykorzystanie lektury do wspierania rozwoju kompetencji społecznych; Prelekcje - jak inspirować do doskonalenia kompetencji społecznych; E-learning - interpersonalne szkolenia elektroniczne. Rozdział 13. Trening umiejętności społecznych: Zasadnicze cele i modele treningu umiejętności społecznych; Rola metod aktywnych w treningu umiejętności społecznych; Dobre praktyki treningu umiejętności społecznych; Techniki odgrywania roli i modelowania zachowań; Praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu programu treningu umiejętności społecznych (TUS); Podstawowe umiejętności społeczne jako punkt wyjścia rozwoju wysokiej skuteczności interpersonalnej; Specyficzne techniki treningu umiejętności społecznych; Transfer umiejętności społecznych; Ściągawka dla trenera. Rozdział 14. Coaching umiejętności interpersonalnych: Istota i style coachingu; Naturalny trening społeczny a rozwój umiejętności interpersonalnych; Coaching umiejętności interpersonalnych a naturalny trening społeczny; Coaching oparty na dowodach (evidence based coaching); Self-coaching i autotrenażer miękkich kompetencji; Peer coaching. Action learning; E-coaching - zdalne wspomaganie rozwoju kompetencji. Rozdział 15. Programy doskonalenia kompetencji społecznych – epilog. Bibliografia. Indeks. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-633-7
1. Dlaczego warto i należy zajmować się kompetencjami społecznymi?, 2. Kompetencje społeczne jako talent i umiejętności interpersonalne, 3. Uwarunkowania kompetencji społecznych, 4. Zasady pomiaru kompetencji społecznych, 5. Pomiar predyspozycji do rozwoju kompetencji społecznych, 6. Biodane jako predykatory skuteczności interpersonalnej, 7. Pomiar znajomości strategii interpersonalnych, 8. Ocena zachowań społecznych i umiejętności podejmowania wyzwań interpersonalnych, 9. Opinie otoczenia jako wskaźnik poziomu kompetencji społecznych, 10. Metody pomiaru kompetencji społecznych - epilog, 11. Zasady rozwoju kompetencji społecznych, 12. Rola metod edukacyjnych w rozwoju kompetencji społecznych, 13. Trening umiejętności społecznych, 14. Coaching umiejętności interpersonalnych, 15. Programy doskonalenia kompetencji społecznych - epilog
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-61732-75-4
Ta książka jest poradnikiem, który traktuje: o tym, dlaczego skuteczna komunikacja jest ważna; o złożoności procesu komunikacji; o podstawowych błędach w komunikacji; o tym, jak unikać błędów i co powinno się robić w zamian; o podstawowych narzędziach utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i docierania do wybranego portu; o tym, jak sobie radzić z reakcjami swoimi i innych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja bez słów : rytuały społeczne / Catherine Herriger. - Wyd.2. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [b.r.]. - 115, [2] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7249-117-8
1. Pragnienie sukcesu, 2. Komunikacja jako więź, 3. Cudowne uzdrowienia - Pani Mara i spółka, 4. Rytułały społeczne, 5. Rytułały w świecie biznesu, 6. Rytuały dnia powszechnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-23-3
1. Wprowadzenie. 2. Socjologiczne teorie komunikacji. 3. Filozofia języka i teoria argumentacji. 4. Komunikacja a teoria systemowa. 5. Teorie zorientowane psychologicznie. 6. Komunikacja a doradztwo. 8. Komunikacja i konflikt.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-461-5
1.Komunikacja interpersonalna w ujęciu ogólnym: 1.1.Histroyczny kontekst komunikacji społecznej. 1.2. Komunikowanie się jako proces przekazywania informacji. 1.3. Mowa werbalna w procesach przekazu informacji. 1.4.Komunikacja niewrbalna w zachowaniach międzyludzkich. 1.4.1.Główne cele komunikacji niewrbalnej. 1.4.2.Fizjologia i cechy psychiczne a presja w komunikacji. 1.4.3. Znaczenie postawy i ruchów ciała w komunikacji interpersonalnej. 1.4.4.Gesty zamknięte i otwarte. 2. Elementy komunikacji w budowaniu porozumienia biznesowego: 2.1.Źródła potrzeb komunikacji w biznesie. 2.2.Komunikacja interopersonalna w realizacji przywództwa. 2.3.Przemówienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2.4. Prezentacje jako formy komunikacji menedżera z otoczeniem. 2.5.Planowanie i realizacja wystąpień biznesowych. 3.Komunikacja interpersonalna w negocjacjach biznesowych: 3.1.Negocjowanie jako sztuka prowadzenia biznesu. 3.2.Motywowanie werbalne w budowaniu porozumienia. 3.2.1.Style negocjowania. 3.2.2.Negocjacje międzykulturowe. 3.3.Skuteczność technik niewerbalnych. 3.4.Środowisko komunikacji w negocjacjach . 3.5.Inteligencja emocjonalna w negocjacjach. 4. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu biznesem: 4.1.Istota i zasady sprawnej komunikacji interpersonalnej w biznesie. 4.2.Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikem. 4.3. Komunikacja interepersonalna menedżera z klientem. 4.4.Relacje interpersonalne biznesmen-menedżer.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 128)
ISBN: 83-232-1565-0
Cz.I Teoretyczne podstawy i uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie: Komunikacja interpersonalna w rodzinie na tle różnych sposobów ujmowania komunikacji; Istotne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie; Cz.II Rozwojowe aspekty komunikacji rodzinnej: Komunikacja w podsystemie małżeńskim; Komunikacja interpersonalna w podsystemie rodzicielskim; Komunikacja między rodzeństwem; Cz.III Terapia i profilaktyka zaburzeń rodzinnej komunikacji: Typowe zakłócenia komunikacji w rodzinie; Kształtowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 141)
ISBN: 978-83-232186-3-0
Cz.I Teoretyczne podstawy i uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie: Komunikacja interpersonalna w rodzinie na tle różnych sposobów ujmowania komunikacji; Istotne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie; Cz.II Rozwojowe aspekty komunikacji rodzinnej: Komunikacja w podsystemie małżeńskim; Komunikacja interpersonalna w podsystemie rodzicielskim; Komunikacja między rodzeństwem;Komunikacja interpersonalna w podsystemie dziadkowie - wnuki Cz.III Terapia i profilaktyka zaburzeń rodzinnej komunikacji: Typowe zakłócenia komunikacji w rodzinie; Kształtowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-510-1
1. Strategia komunikacji; 2. Część pisemna: właściwa struktura; 3. Część pisemna: kwestie ogólne; 4. Część pisemna: kwestie szczegółowe; 5. Część ustna: struktura werbalna; 6. Część ustna: pomoce wizualne; 7. Część ustna: umiejętności niewrebalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again