Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Eichelberger Wojciech
(2)
Chmura-Rutkowska Iwona
(1)
Dziurdzikowska Renata
(1)
Kijowski Dariusz R
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Majerek Bożena
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Ostrouch Joanna
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Suwaj Patrycja J
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wrzesień Witold
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Stosunki interpersonalne
(10)
Młodzież
(3)
Mężczyzna
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Empatia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Grupy społeczne
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Korupcja
(1)
Kryzys wieku średniego
(1)
Miłość
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Pracoholizm
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Publicystyka polska
(1)
Samopoznanie
(1)
Samotność
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Tolerancja
(1)
Wybory
(1)
Zachowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1945-
(1)
Genre/Form
Felieton polski
(1)
Literatura
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 38)
ISBN: 83-232-1305-4
Cz.I Teoretyczna problematyka relacji międzypokoleniowych: 1. Pokolenie, 2. Rodzina a pokolenie, 3. Młodzież - kultura młodzieżowa - pokolenie, 4. Pokolenie Końca Wieku, 5. Pokolenie a jakość życia. Cz.II Charkaterystyka relacji międzypokoleniowych w rodzinach pochodzenia Pokolenia Końca Wieku: 6. Założenia metodologiczne, 7. Charkaterystyka badanej populacji, 8. Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego, 9. Cechy systemu napięć pomiędzy pokoleniami w rodzinie, 10. Dynamika relacji międzypokoleniowych a jakość życia rodzinnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88875-64-7
Umysł uzależniony; Wyścig szczurów; Zarabiać na siebie Plebiscyt: Baśń wszechczasów; Czy ktoś tutaj umiera?; Matka musi być kobietą, kobieta nie musi być matką; Bez mężczyzny żyć się nie da; Krótka pamięć - mit słodkiego dzieciństwa; Potrzeba nieodwołalnego czyli ucieczka z Disneylandu; Podglądanie samego siebie; Zmarnowany czas; Horoskop; Córka marnotrawna; Kobieca furia; W męskim Matriksie; Śmiech. Trzęsienie kobiecego brzucha; Dobrze być małym hedonistą; Lęk przed życiem; Kobieta nowej ery; Zakochani we własnym wizerunku; Ofiara szuka ofiary; Tęsknota za własną płcią; Samotność, chwila, wyrok, wybór; Wakacyjny romans; Po co kobietom feminizm?; Jestem macochą; Kiedy kobieta rodzi kobietę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-917239-9-2
Uzurpator; Wzorzec; Chłopiec; Wtajemniczony; Zraniona bestia; Narcyz; Potrzebujący; Dojrzewający; Narzeczony Ojciec; Po przejściach; Kochanek; Dojrzały; Starzec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-825-2
Cz. I Problematyka badań 1. Męskość jako kategoria kulturowo-społeczna 2. Procedura badawcza Cz. II Kryzys przełomu połowy życia u mężczyzn. 3. Kryzys połowy życia a zadania rozwojowe 4. Specyfika okresu pożegnania z młodością u mężczyzn Cz. III Między domem a pracą 5. Praca zawodowa 6. Czas wolny 7. Obowiązki domowe Cz. IV Relacje interpersonalne 8. Męska przyjaźń 9. Mąż/partner - związki z kobietami/małżeństwo 10. Ojciec- ojcostwo i relacje z dziećmi 11. Syn/zięć - relacje z rodzicami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 397)
ISBN: 83-7271-302-2
1. Typy postaw wobec osób postrzeganych jako one, 2. Determinanty procesu społecznego i poznawania ludzi, 3. Komponenty postaw nietolerancyjnych, 4. Metodologiczne podstawy badań własnych, 5. Kierunki badań empirycznych nad postawami wobec osób postrzeganych jako inne, 6. Postawy młodzieży licealnej wobec osób postrzeganych jako inne w świetle badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-628-3
Skąd patologia w działaniach administracji? (pierwotne i wtórne przyczyny powstawania patologii w administracji); Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym; Patologie w administracji publicznej (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej; teoria prawnych form działania administracji a rzeczywistość normatywna, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; "ustawa" i "podstawowy akt normatywny" w systemie prawa administracyjnego. Aspekty logiczne i prawne; Problemy metodologii badań dysfunkcji w administracji publicznej; Nadużycie kompetencji przez organ administracji publicznej; Administracja wobec praw człowieka (źródła patologii); Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją - wybrane przykłady działań w Polsce; Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji publicznej; Niedoskonałość rozwiązań prawnych a sytuacje patologiczne w administracji publicznej; Cienie zasady legalizmu; Patologie w administracji publicznej - przyczyny i próby przeciwdziałania; Patologie w administracji a finansowanie szkolnictwa wyższego w Anglii; Ograniczanie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej; Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji z obywatelem; Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym; Zachowania patologiczne społeczne dewiacyjne w administracji a zaufanie; Patologie w demokratycznym sprawowaniu władzy w Rosji i Wenezueli. Próba analizy porównawczej; Terminy w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane; Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym; Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej rozstrzygania konfliktów społecznych; Analiza nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski po wstąpieniu do strefy Schengen; Uprawnienie straży gminnej (miejskiej) do stosowania fotoradarów - patologia czy konieczność?; Sądowa kontrola nieprawidłowości związanych z wydawaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji; Patologiczne konsekwencje nieuwzględnienia czynnika obywatelskiego w procesie decyzyjnym; Informowanie społeczeństwa przez administrację: weberyzacja działań urzędniczych czy patologia?; Patologie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Odpowiedzialność etyczna urzędników Unii Europejskiej i rodzaj sankcji wymierzanej za nieetyczne zachowanie; Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników wspólnotowych. Zakres i celowość reformy przepisów pracowniczych; Uwagi krytyczne do naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Patologie związane z dysfunkcja niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych; faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje; Lobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne; Sposoby nawiązania pracy przez członków korpusu służby zagranicznej - rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych; Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej; Patologie organizacyjne w polskim samorządzie terytorialnym; Patologie w relacjach pomiędzy sferami władz publicznych; Skarga na bezczynność w orzecznictwo WSA w Olsztynie; Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym; Szkoły i placówki oświatowe w obliczu patologii niedostosowania społecznego uczniów i wychowanków; Problemy organizacyjne pomocy społecznej W Polsce - zagadnienia wybrane; Jakość organizacji formalnej administracji publicznej a zagrożenie patologią (w świetle wybranych przykładów z obszaru administracji rządowej szczebla centralnego); patologie w prawotwórstwie podatkowym na przykładzie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego; Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywani zadań administracji publicznej; Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej; Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przed samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej; Patologia relacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą; Zasada konkurencji a zlecanie zadań publicznych; Patologie systemu zamówień publicznych; Rachunkowość - szara strefa finansów publicznych; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przejaw patologii w finansach publicznych; Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych; Problem weryfikacji decyzji w sprawie wysokości zaliczki alimentacyjnej po ogłoszeniu wyroku TK z dnia 23 czerwca 2008 r, P 18/06; Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu; Prawne i ekonomiczne dylematy związane z pojęciami przychodów i rozchodów budżetowych oraz finansowanie deficytu budżetu państwa ; Kilka uwag w przedmiocie teorii i praktyki gospodarowania nieruchomościami gminnymi; Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych - próba analizy na przykładzie opłat ze ustanowione prawo wieczystego użytkowania; Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych - ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim, oraz warmińsko-mazurskim; patologie a niektóre postaci homeostazy w działaniach administracji europejskiej; Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej; Źródła informacji o patologiach w administracji; Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; racjonalne odniesienia w badaniach zjawisk patologii administracji publicznej; Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej?; Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej?; Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji; Oświadczenia majątkowe wójtów - raport z województwa podlaskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912581-7-3
1. Małżeńskie i rodzinne uwarunkowania rozwoju człowieka: Miłość jak wyznacznik jakości małżeńskiej; Jakość małżeństwa a zdrowie partnerów; Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa; Systemowa diagnoza rodziny z perspektywy psychologicznego konstruktywizmu; Specyficzna problematyka życia rodziny rozbitej; Psychologiczne aspekty edukacyjnej funkcji rodziny; Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a; Wybrane zmienne osobowościowe a kształtowanie się tożsamości u młodzieży w zakresie relacji z rodzicami; Status tożsamości a wybory ideologiczne kobiet; Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a style komunikacji wewnątrzrodzinnej; 2. Psychologiczne determinanty aktywności zawodowej człowieka: Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym; Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej człowieka; Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe; Wybrane determinanty agresji nauczycieli; Osobowościowe uwarunkowania zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych; Kształtowanie postaw pracowników wobec zmian zachodzących w środowisku pracy; Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie życia społecznego / Andrzej Kaleta, Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Paweł Śpiewak, Paweł Woroniecki, Andrzej Wójtowicz)
ISBN: 978-83-7611-346-3
Miłość i związki uczuciowe w społeczeństwie późnonowoczesnym i cywilizacji medialnej. 1. "ů Bo miłość jest niewiadomą". Wzory osobowe miłości: Miłość - co to takiego? (Re)definiowanie miłości; Jak pisać o miłości? Od psychologii ewolucyjnej do teorii querr; Namiętność, bliskość czy zobowiązanie - analiza związków według trójczynnikowej teorii miłości R. Sternbergea; Miłość w twórczości Antoniego Kępińskiego - odniesienie do współczesności; Trzy rodzaje samo-bycia. Nietzscheańskie obrazy samotności; Homo amans oeconomicus - współczesne przejawy merkantylizacji miłości romantycznej. 2. "Na dobre i na złe". Miłość w ujęciu religii: Etos miłości chrześcijańskiej; Miłość w nauczeniu Jana Pawła II i Benedykta XVI; Wartość psychoprofilaktyczna instytucji narzeczeństwa; Odwołana decyzja; Małżeństwo jako związek miłości dwojga ludzi w rozumieniu konfesyjnym; Miłość i związki partnerskie w ujęciu buddyzmu Diamentowej Drogi. 3. "Z tobą chcę oglądać świat?". Miłość w mediach:" O, o co tyle zamieszania? Dość już mam tego kochania", czyli media kipiące od nadmiaru miłości;' T jak telewizja o miłości; Para, bez pary. Miłość, bez miłości. Analiza modeli życia w polskim serialu telewizyjny,; "ůmalowana zasłona, którą żyjący Życiem zowiąů". Walka o miłość przy dźwiękach Gnosssienne w filmie Malowany welon Johna Currana; Bolywood. Prozac zaprawiony masalą. 4. "Sto lat czekam na twój list". Miłość w Internecie: Realna więź w wirtualnym świcie? Pokolenie Click w poszukiwaniu miłości; Internetowe poszukiwania miłości, czyli samotni w sieci; Rozczarowanie związkiem, czyli samotność w sieci; Miłość w Internecie - poszukiwanie emocjonalnych związków w cyberprzestrzeni. 5. "Widzę obraz twój". Miłość w czasopismach: Jak zdobyć Ją, jak zdobyć Jego? Miłość w czasopismach dla młodzieży; Miłość i seks w wybranych czasopismach młodzieżowych; Wzory miłości, małżeństwa i rodzicielstwa upowszechniane w polskiej prasie poradniczej XXI wieku. Refleksje z perspektywy "gender"; Obraz miłości partnerskiej w reklamach. 6. "Nad wszystko uśmiech twój". Miłość w życiu celebrytów : Związki celebrytów w zwierciadle plotek - Doda i Majdan w polskich serwisach plotkarskich; Związki celebrytów w zwierciadle komentarzy for(um)owiczów - przypadek Dody i Majdana; "Parki narodowe"? Związki partnerskie celebrytów jako przedmiot zainteresowania prasy kolorowej i portali internatowych. 7. "ůCzy to jest kochanie?". Miłość w ujęciu współczesnych twórców: By nie dotknąć ziemi ni razuů- miłosne tragedie bohaterów młodej prozy; Figury miłości w powieściach Margaret Atwood. Od wyobrażenia do gorzkiego spełnienia; W stronę nowej klasowości - seksualność jako system hierarchii społecznej w prozie Michela Houellebecqa; Miłość w czerwieni i bieli. Bohaterowie powieści Dawida Bieńkowskiego w zbyt ciasnych spodniach tradycji; Obraz rodziny toksycznej na przykładzie Gnoju Wojciecha Kuczoka; "Przez całe życie miłość?" Miłość w twórczości Ludmiły Marjańskiej; "Kochaj, dopóki jesteś". Związki uczuciowe w życiu i twórczości Agaty Budzyńskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2494-2
1. Pojęcie empatii w świetle różnorodnych koncepcji, 2. Uwarunkowania empatii, 3. Empatia w kontaktach interpersonalnych, 4. Wartość empatii w życiu człowieka, 5. Rozwijanie umiejętności empatycznych, 6. Założenia badawcze, 7. Sposoby rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej, 8. Efektywność rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej. Analiza uzyskanych wyników badań, 9. Twoja opinia na temat zajęć. Interpretacja informacji zwrotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-2013-6
Rozdział I: Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży. 1. Tendencje we współczesnej przestępczości młodzieży. 2. Główne interpretacje teoretyczne. Rozdział II: Temperamentalne uwarunkowania zróżnicowań zaburzeń w zachowaniu. 1. Biopsychiczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego. 2. Współczesne badania nad uwarunkowaniami biopsychicznymi. 3. Teoretyczne i operacyjne ujęcie zaburzeń w zachowaniu. 4. Zróżnicowania typologiczne zaburzeń: zachowania eksternalizacyjne i internalizacyjne. 5. Emocjonalność i kontrola wewnętrzna a typy zaburzeń. 6. Predyspozycje temperamentalne i wczesne oddziaływania rodzicielskie jako predyktory zaburzeń w zachowaniu. 7. Geneza zachowań agresywnych. 8. Empiryczna weryfikacja uwarunkowań zachowań agresywnych. Rozdział III: Grupowe uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych. 1. Rola grupy rówieśniczej w etiologii zachowań dewiacyjnych. 2. Odrzucenie a wycofanie. Powiązania z problemami internalizacyjnymi. 3. Znęcanie się i wiktymizacja. 4. Negatywna socjalizacja w grupie rówieśniczej. 5. Procesy pośredniczące w oddziaływaniu czynników grupowych na indywidualne zachowania dewiacyjne. 6. Dewiacyjne grupy rówieśnicze a przestępczość. 7. Relacje w grupie rówieśniczej a przystosowanie społeczne w życiu dorosłym. 8. Zorganizowane grupy dewiacyjne w środowisku lokalnym. Rozdział IV: Odrzucenie dzieci z zaburzeniami w zachowaniu przez grupę rówieśniczą. 1. Reakcje rówieśników na przejawy zaburzeń w zachowaniu. 2. Zachowania agresywne i przemocowe jako efekt agresji wewnątrzrodzinnej i rówieśniczej. 3. Percepcja odrzucenia a rodzaje zaburzeń w zachowaniu. 4. Motywy zachowań agresywnych dzieci odrzuconych. 5. Agresja i odrzucenie przez grupę jako predyktory chronicznych zachowań dewiacyjnych. 6. Przyjaźń i przejawy agresji. 7. Samotność jako konsekwencja zaburzeń w zachowaniu i odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Rozdział V: Pozytywny wpływ grupy rówieśniczej na readaptację dzieci agresywnych i odrzuconych. 1. Akceptacja w grupie rówieśniczej jako przeciwwaga negatywnych doświadczeń rodzinnych. 2. Grupa rówieśnicza jako wsparcie dla ofiar przemocy ze strony środowiska lokalnego. 3. Modyfikujący wpływ grupy rówieśniczej na skuteczność strategii adaptacyjnych stosowanych przez dzieci zaburzone w sytuacji stresu i wiktymizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 6)
ISBN: 83-88690-21-3
R.1 Komunikowanie się wprost i nie wprost : 1.Dwa spo soby komunikowania się, 2.Konsekwencje komunikowania się wprost i nie wprost R.2 O atrakcyjności interpersonalnej : 1.Oblicza atra kcyjności, 2.Dlaczego chcemy być atrakcyjni, 3.Kiedy jesteśmy dla innych atrakcyjni?, 4.O niektórych sposo bach zwiękaszania atrakcyjności interpersonlanej. R.3 Poznawanie siebie : 1.Czy znamy samych siebie?, 2. Przyczyny, dla których samowiedza jest wiedzą znieksz tałconą i niepełną, 3.Źródła samowiedzy, 4.Rozwój samo wiedzy, 5.Dlaczego warto poznać siebie? R.4 Między poczuciem krzywdy a pracoholizmem : 1.Zarys problemu, 2.Psychologiczne uwarunkowania sukcesu, 3. Pracoholizm. R.5 Dlaczego w Polsce mamy tak niską frekwencję w wybo rach? : 1.Frekwencja wyboracza w Polsce na tle państw europejskich, 2.Co decyduje o niskiej frekwencji wybor czej, 3.Wyniki sondaży : zasięg niezadowolenia i wzglę dna deprywacja, 4.Frekwencja w wyborach 1991 r., 5. szczególny barometr, 6.Czy w Polsce kształtuje się nie partycypacyjna kultura polityczna?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again