Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(19)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(19)
Author
Holzer Jerzy Z
(2)
Juszczyk Stanisław
(2)
Ostasiewicz Walenty
(2)
Francuz Piotr
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Haman Jacek
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Lissowski Grzegorz
(1)
Mackiewicz Robert
(1)
Makać Wiesława
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Mikrut Adam
(1)
Młodak Andrzej
(1)
Nachmias David
(1)
Nawojczyk Maria
(1)
Nowak Edward
(1)
Przybycin Zygmunt
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Tomaszewicz Łucja
(1)
Witkowska Dorota
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(21)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(22)
Subject
Statystyka
(11)
Statystyka matematyczna
(6)
Statystyka gospodarcza
(5)
Demografia
(3)
Pedagogika
(3)
Ekonometria
(2)
Ludność
(2)
Metodologia
(2)
Migracje
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Psychologia
(2)
Rachunek prawdopodobieństwa
(2)
Ruch naturalny ludności
(2)
Socjologia
(2)
Struktura społeczna
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Analiza numeryczna
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Eksperyment
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Jakość produktu
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Narkomania
(1)
Nauki empiryczne -- metodologia
(1)
Nauki społeczne -- metodologia -- podręcznik
(1)
Nauki społeczne -- metody -- podręcznik
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Prawdopodobieństwo
(1)
Prawo
(1)
Produkcja
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Spółki
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Andrzej Młodak. - Warszawa : Difin, 2006. - 261 s., il : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-605-7
1. Statystyka regionalna - dokonania i wyzwania. 2. Porównywanie obiektów wielocechowych i struktur. 3. Metody klasyfikacyjne. 4. Syntetyczne mierniki rozwojowe. 5. Elementy analizy decyzyjnej w taksonomii. 6. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Badania statystyczne / Walenty Ostasiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 268 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1348-3
1. Rozwój statystyki; 2. Naukowe poznanie świata; 3. Statystyczne klasyfikacje społeczne i gospodarcze; 4. Kwantyfikacja; 5. Jednowymiarowe szeregi statystyczne i ich opis; 6. Korelacja i regresja; 7. Tablice strukturalne i ich opis; 8. Tablice wielocechowe; 9. Szeregi czasowe; 10. Wskaźniki statystyczne; 11. Proces badania statystycznego; 12. Podstawowe badania urzędowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Wyd.6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 364 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 371 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-326-X
I. O metodach badań psychologicznych 1. Postępowanie badawcze w psychologii 2. Projektowanie eksperymentów II. Prawdopodobieństwo i zmienna losowa 3. Podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa 4. Wyniki eksperymentu jako zmienna losowa III. Wnioskowanie statystyczne 5. Podstawy wnioskowania statystycznego 6. Testowanie hipotez dotyczących średnich 7. Testy nieparametryczne 8. Analiza korelacji i regresji IV. Dodatek gratis 9. Jak napisać raport z badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Metody analizy input-output / Łucja Tomaszewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - 178, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-0928-2
1. Zastosowania SNA/ESA w sprawozdawczości statystycznej; 2. Tablice input-output. Podstawowe różnice między MPS i SNA; 3. Podstawowe relacji input-output; 4. Regionalne modele input-output; 5. Niektóre problemy konstrukcji i zastosowania tablic input-output; 6. Analiza zużycia energii za pomocą metod input-output; 7. Metody input-output w analizach zależności między zanieczyszczeniem środowiska a produkcją i konsumpcją; 8. Prognozowanie współczynników input-output.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-278-X
Wstęp; 1. Podstawy statystyki matematycznej; 2. Wybrane elementy teorii pól losowych; 3. Metody wnioskowania statystycznego dla pól losowych; 4. Zastosowania; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15572-8
1. Definicje, struktura oraz istota projektu gospodarczego, 2. Teoretyczne podstawy oceny projektu gospodarczego, 3. Kalkulacja przepływów pieniężnych, 4. Teorie stopy procentowej, 5. Koszt kapitału, 6. Od Galileusza do Fibonacciego, 7. Kryteria wyboru projektu, 8. Składany rachunek ciągły, 9. Modelowanie profilów przepływów pieniężnych - część pierwsza, 10. Modelowanie profilów przepływów pieniężnych - część druga, 11. Ocena projektu oparta na użytecznosći, 12. Ocena projektu w ujęciu probabilistycznym, 13. Od drzewka probabilistycznego do procesu decyzyjnego, 14. Opcyjna ocena projektu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1330-1
1. Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 2. Przegląd metod statystycznych, 3. Analiza statystyczna danych bilansu przedsiębiorstwa, 4. Statystyka środków trwałych, 5. Analiza statystyczna zatrudnienia, płac i wydajności pracy, 6. Analiza i kształtowanie stanu środków pieniężnych, 7. Papiery wartościowe w przedsiębiorstwie. Ujęcie statystyczne, 8. Metody statystyczne w analizie zapasów, 9. Produkcja przedsiębiorstwa i jej analiza statystyczna, 10. Analiza statystyczna kosztów, 11. analiza sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Zastosowanie metod statystycznych, 12. Analiza wyniku finansowego z wykorzystaniem metod statystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-64-7
1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji; 2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego; 3. Metoda najmniejszych kwadratów; 4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego; 5. Niesferyczny czynnik zakłócający; 6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych; 7. Prognozowanie; 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 6)
ISBN: 978-83-7383-344-9
I. Wprowadzenie: Struktura badania statystycznego; Rozkłady statystyczne. II. Opis rozkładu statystycznego jednej zmiennej: Parametry poziomy wartości; Parametry rozproszenia; Błędy opisu a interpretacja parametrów rozkładu jednej zmiennej; Agregacja i dekompozycja parametrów rozkładu jednej zmiennej; Inne parametry rozkładu jednej zmiennej. III. Zależności statystyczne miedzy dwiema zmiennymi: Własności rozkładu łącznego i funkcje dwóch zmiennych; Regresje pierwszego rodzaju i związane z nimi zależności statystyczne; Regresja drugiego rodzaju liniowa i skorelowanie liniowe; Korelacja rangowa; Zależność stochastyczna; Kierunek zależności statystycznej. IV. Zależności statystyczne między wieloma zmiennymi: Regresja i korelacja wielokrotna liniowa; Korelacja cząstkowa; Dalsze problemy regresji i korelacji wielokrotnej liniowej; Metody wielowymiarowej analizy statystycznej. V. Podstawy wnioskowania statystycznego: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozkłady zmiennych losowych i twierdzenia graniczne; Populacja i prosta próba losowa; Schematy doboru prób losowych. VI. Wnioskowanie statystyczne: Estymacja punktowa i przedziałowa; Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych; Weryfikacja hipotez parametrycznych; Weryfikacja hipotez nieparametrycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy statystyki i demografii dla studentów administracji / Wiesława Makać. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003. - 236, [1] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-165-6
1. Przedmiot i metody statystyki, 2. System Informacyjny Statystyki Publicznej, 3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego, 4. Metody analizy struktury zbiorowości, 5. Metody analizy współzależności, 6. Metody analizy zmian w czasie, 7. Podstawowe zagadnienia demografii, 8. Główne tendencje rozwoju ludności Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik po statystyce dla socjologów / Maria Nawojczyk. - Wyd. 3 popr. - Kraków : SPSS Polska , 2010. - 235 s. : ilustracje, tabele ; 30 cm.
ISBN: 978-83-912871-0-1
1. Jak być badaczem?: Od czego zacząć?; Nauka; Metoda naukowa; Testowanie hipotez; Od hipotez do teorii; Typy zależności; Zależność a związek przyczynowo-skutkowy; Jednostka analizy. 2. Jak zmierzyć szczęście?: Pomiar; Poziom nominalny; Poziom porządkowy; Skala Likerta; Poziom interwałowy i ilorazowy; Definicje operacyjne; Tworzenie indeksów; Trafność; Rzetelność. 3. Co piszczy w szeregu statystycznym?: Średnia arytmetyczna; Mediana; Dominanta; Skośność; Inne miary pozycyjne; Rozstęp; Odchylenie średnie; Wariancja i odchylenie standardowe. 4. Co widać przez okna tabeli?: Tabele kontyngencji; Przekodowywanie danych; Forma prezentacji danych w polach tabeli; Miary zależności dla tabel dwa-na-dwa; Miary związku dla tabel n-przez-n; Trzecia zmienna; Modele przyczynowe. 5. Jak żyć w niepewności?: Czym zajmuje się statystyka indukcyjna; Próba losowa; Testy statystycznej istotności; Prawdopodobieństwo; Rozkład normalny; Rozkład średnich z prób; Rozkład t Studenta; Test istotności dla proporcji; Estymacja przedziałowa. 6. Jak kontrolować ryzyko?: Sposób doboru prób; Test dla dwóch prób niezależnych; Test dla dwóch prób zależnych; Jednoczynnikowa analiza wariancji; Test post hoc. 7. Jak postawić kropkę nad i...?: Test chi-kwadrat; Warunki stosowania chi-kwadrat; Miary związku oparte na chi-kwadrat; Między poziomem nominalnym a ilorazowym; Koncepcja liniowości; Prosta regresja liniowa. 8. Jak być odkrywcą? Analiza struktur ukrytych: Co to jest zmienna ukryta; Analiza struktur ukrytych; Formalny model analizy struktur ukrytych; Porównanie struktur ukrytych między grupami; Budowanie modeli zależności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-328-1
1. Wiadomości wprowadzające. 2. Opisowa analiza danych. 3. Modele w analizie danych. 4. Eksploracyjna analiza danych. 5. Analiza danych historycznych. 6. Analiza danych jakościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-831-4
Cz. I Procedura w badaniach pedagogicznych, Cz. II Statystyka opisowa, Cz. III Procedura wnioskowania statystycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7174-758-6
Cz. I Procedura w badaniach pedagogicznych, Cz. II Statystyka opisowa, Cz. III Procedura wnioskowania statystycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-106-8
1. Zagadnienia wstępne, 2. Organizacja statystyki publicznej w Polsce, 3. Opracowanie materiału statystycznego, 4. Miary tendencji centralnej, 5. Miary rozproszenia, 6. Inne miary opisu statystycznego, 7. Miary zależności, 8. Analiza szeregów dynamicznych, 9. Indeksy statystyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again