Form of Work
Książki
(44)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Status
only on-site
(41)
available
(15)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(41)
Author
Kowaleski Jerzy T
(6)
Szukalski Piotr
(6)
Frąckiewicz Lucyna
(3)
Gawron Grzegorz
(2)
Szatur-Jaworska Barbara
(2)
Twardowska-Rajewska Jolanta
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Antonyuk Nataliya
(1)
Bilikiewicz Adam
(1)
Borowska-Stefańska Marta
(1)
Boryczka Stanisław
(1)
Brzezińska Anna Izabela
(1)
Brzęk Anna
(1)
Búgelová Taťjana
(1)
Błachnio Aleksandra
(1)
Błaszczyk Janusz
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Costa Paul T. Jr
(1)
Czerniawska Ewa
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dzięgielewska Małgorzata
(1)
Dąbrowski Zbigniew
(1)
Engle Randall W
(1)
Fabiś Artur
(1)
Fedun Oleksandra
(1)
Giddens Anthony
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grotowska Stella
(1)
Grzelak-Kostulska Elżbieta
(1)
Górnikowska-Zwolak Elżbieta
(1)
Hecker Urlich von
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Kaźmierczak Dorota
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Klimczuk Andrzej
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Knapik Andrzej
(1)
Korchut Aleksander
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kowgier Agata
(1)
Kurek Sławomir
(1)
Kuryś-Szyncel Karolina
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Maczuga Martyna
(1)
Majczyna Beata
(1)
Marchewka Anna
(1)
Marcisz Czesław
(1)
Marcisz-Dyla Ewa
(1)
Martynowicz Emilia
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
McCrae Robert R
(1)
McIntosh Daniel N
(1)
Modzelewski Wojciech Tomasz
(1)
Molesztak Aldona
(1)
Nyce Steven A
(1)
Ober-Łopatka Kinga
(1)
Owczarek Krzysztof
(1)
Papish Nataliya
(1)
Perek-Białas Jolanta
(1)
Plinta Ryszard
(1)
Richert-Kaźmierska Anita
(1)
Schieber Sylvester J
(1)
Siara Olga
(1)
Sieklucki Dominik
(1)
Stec Radosław
(1)
Steuden Stanisława
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Szewieczek Jan
(1)
Szukalskie Piotr
(1)
Szulc Marta
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szustowski Bartosz
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Sędek Grzegorz
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Wiśniewski Szymon
(1)
Ziółkowska Katarzyna
(1)
Zych Adam A
(1)
Čupková Lena
(1)
Łazarewicz Magdalena Anna
(1)
Żołądź Jerzy A
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Ludzie starzy
(31)
Starzenie się
(23)
Starzenie się społeczeństwa
(21)
Demografia
(8)
Starość
(8)
Gerontologia
(7)
Polityka społeczna
(5)
Rodzina
(4)
Opieka długoterminowa
(3)
Opieka społeczna
(3)
Dziecko
(2)
Emerytura
(2)
Osobowość
(2)
Psychopatologia
(2)
Rynek pracy
(2)
Starość -- badanie -- Polska
(2)
Starzenie się społeczeństwa -- Polska
(2)
Ubóstwo
(2)
Śmierć
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Anoreksja
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Choroby
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Eutanazja
(1)
Gender
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Kluby seniora
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Ludobójstwo
(1)
Ludzie starzy -- a rodzina
(1)
Ludzie starzy -- fizjologia
(1)
Ludzie starzy -- socjologia -- Polska
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Medycyna
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nerwice
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Opiekunki osób starszych
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osoby w starszym wieku
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięć
(1)
Paranoja
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Praca
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Prostytucja
(1)
Przekwitanie
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przestępczość
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psychiatria
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychiatria sądowa
(1)
Psychologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Psychozy
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Renciści i emeryci
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynak pracy a demografia
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotne matki
(1)
Schizofrenia
(1)
Sen
(1)
Socjologia
(1)
Stopa życiowa
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo śląskie
(1)
49 results Filter
Book
In basket
Aktywne starzenie, aktywna starość / red. Jolanta Perek-Białas. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, [b.r.]. - 155, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60741-10-8
1. Aktywne starzenie się. Aktywna starość - określenie pojęć; 2. Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości; 3. Zabezpieczenie na starość w percepcji i zachowaniach gospodarstw domowych -wyniki badań empirycznych; 4. Wpływ cech rynku pracy i systemu emerytalnego na aktywność zawodową Polaków; 5. Aktywność polityczna i społeczna osób starszych; 6. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie osób w podeszłym wieku w domach pomocy społecznej; Ocena możliwości realizacji polityki aktywnego starzenia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-61-X
1. Człowiek w czasie i przestrzeni, 2. Rozwój fizyczny, 3. Rozwój motoryczny, 4. Układy regulujące i integrujące (układ nerwowy i hormonalny), 5. Układ odpornościowy, 6. Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka i zachowania, 7. Rozwój seksualny, 8. Problemy wieku starczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-389-0
1. Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym, 2. Problemy ludzi starszych oraz ich źródła, 3. Wspomaganie osób starszych - terminologia i rozwiązania organizacyjne, 4. Instytucje i organizacje wspierajace ludzi starszych w Polce i za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7509-370-4
Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej. Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"; Proces naturalnego starzenia - wyzwania demograficzne i zdrowotne; Uwarunkowania pomyślnego starzenia się seniorów; Psychologiczne aspekty starzenia się - szanse i zagrożenia; Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior - dla siebie, rodziny i społeczności; Żywność współczesna - droga do zdrowia czy choroby; Aktywność drogą do doskonałości; Dobrostan etyczny jako czynnik pomyślnego starzenia się - propozycja katolickiej nauki społecznej; Stan zdrowia seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim; Tolerancja wysiłku osób w starszym wieku - wyniki wstępne; Metody oceny funkcjonalnej seniorów; Nordic walking dla seniora - sposób na zdrowie i aktywne spędzanie wolnego czasu; Metody i narzędzia pomiaru sprawności poznawczej i psychomotorycznej u osób w starszym wieku; Sprawność psychomotoryczna uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Wyzwania Globalne)
ISBN: 978-83-01-16841-4
1. Wprowadzenie; 2. Wzrost liczby ludności w kontekście globalnym; 3. Opcje emerytalne, motywacje i wybory; 4. Struktura emerytur i skutki starzenia się społeczeństw; 5. Systemy emerytalne i ekonomiczne koszty starzenia się społeczeństw; 6. Poza emerytury - rozważania na temat opieki zdrowotnej; 7. Podaż siły roboczej a poziom życia; 8. Zbyt wiele żądań czy zbyt mało pracowników?; 9. Co można zrobić, aby zrównoważyć niedobór pracowników?; 10. Dostosowanie polityki do wymogów rynku pracy; 11. Kapitalizacja emerytur i zabezpieczenie roszczeń emerytów; 12. Polityka makroekonomiczna a poprawa warunków życia; 13. Ryzyko związane z wyborem odpowiedniej polityki; 14. Plan na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17029-5
1. Proces starzenia się; 2. Rytmika dobowa- jej rola w wieku podeszłym; 3. Psychologiczne aspekty starzenia się i starości; 4. Budowa i skład ciała człowieka w aspekcie starzenia; 5. Procesy biochemiczne w starzeniu; 6. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy- starzenie się fizjologiczne i profilaktyka; 7. Zmiany w narządzie wzroku związane z wiekiem; 8. Procesy starzenia w obrębie tkanek miękkich i kości twarzy ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego; 9. Zmiany w narządach laryngologicznych i ich schorzenia wynikające ze starzenia się organizmu; 10. Starzenie się układu sercowo-naczyniowego; 11. Proces starzenia się płuc; 12. Fizjologiczne procesy starzenia się przewodu pokarmowego; 13. Nerki u osób w wieku podeszłym; 14. Kość- procesy starzenia; 15. Starzenie się mięśni szkieletowych człowieka; 16. Wybrane aspekty fizjologii i patofizjologii starzenia się skóry; 17. Hematologiczne i reologiczne zmiany w procesie starzenia; 18. Układ odpornościowy u osób w starszym wieku. Fizjologia- profilaktyka- rehabilitacja; 19. Bilans wodny w procesie starzenia; 20. Układ hormonalny w procesie starzenia się; 21. Zaburzenia funkcji układu moczowo-płciowego w wieku podeszłym; 22. Procesy starzenia się żeńskiego układu rozrodczego; 23. Seksualność osób starszych; 24. Wpływ starzenia się na wydolność fizyczną człowieka; 25. Niektóre aspekty żywienia ludzi w podeszłym wieku; 26. Aktywność fizyczna- oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62378-09-8
1. Styl życia polskich seniorów: Wcielenia współczesnego emeryta. Symbolika pełnionych ról; Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się; Seniorzy na toruńskim rynku dóbr i usług. Studium socjologiczne; Aktywny wypoczynek osób starszych stymulatorem utrzymania dynamicznej stabilności ciała; Zadowolenie z życia a aktywność fizyczna seniorów; Profil aktywności turystycznej seniorów; Przyszłość turystyki uzdrowiskowej w świetle starzenia się populacji Polski; 2. Rynek prac- wpływ na jakość życia seniorów: Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek dla seniorów; Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych; Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych; Łączenie pracy i opieki nad osoba starszą- wpływ na jakość życia opiekuna; 3. Edukacja jako obszar aktywności seniorów: Starość a wykształcenie- ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego); Podmiotowe i społeczne uwarunkowania edukacji seniorów; Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów; Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywizacji osób starszych; Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Płocku- wstępne wyniki badań; 4. Stan zdrowia starszych Polaków: Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia; Wybrane elementy jakości życia osób starszych ze schorzeniami sercowo naczyniowymi; Otyłość jako czynnik obniżający jakość życia seniorów; Próba oceny czynników determinujących jakość życia ludzi starszych mieszkających w środowisku wiejskim; Geriatryczna skala oceny depresji, a sytuacja materialna i rodzinna osób starszych. Wstępne wyniki projektu PolSenior; Opieka nad niepełnosprawnym seniorem w rodzinie. Jakość życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88335-89-1
1.Polityka społeczna wobec seniorów; 2. Pomoc społeczna wobec osób starszych; 3. Osoby starsze w polskiej rzeczywistości; 4. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności w okresie starzenia się; 5. Samorealizacja ludzi starszych w toku uczestnictwa kulturalnego i współżycia społecznego; 6. Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce; 7. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w całożyciowej edukacji; 8. Wpływ muzyki na jakość życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-00-7
1. Starość w cyklu życia, 2. Ludzie starzy w składzie i strukturze społeczeństwa polskiego, 3. Ludzie starzy i starość w nauce o polityce społecznej, 4. Ocena polityki społecznej wobec ludzi starych i starości - problemy metodologiczne, propozycje narzędzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-5841-3
Wyjątkowa publikacja przedstawiająca najnowszą wiedzę naukową z wielu dziedzin na temat starzenia się mózgu. Autor w intrygujący, ciekawy i przystępny sposób prowadzi Czytelnika przez skomplikowane procesy biologiczne, wychodząc od podstawowych mechanizmów funkcjonowania mózgu, aż do złożonych problemów zaprogramowanej śmierci narządu. Zrozumienie tych zagadnień może przełożyć się na wczesne diagnozowanie chorób neurozwyrodnieniowych i skuteczną profilaktykę. Profesor Janusz Błaszczyk, dokonując przeglądu największych światowych odkryć naukowych w dziedzinie neurofizjologii, prezentuje aktualny stan wiedzy na temat starzenia się mózgu i zachodzących z wiekiem zmian neurozwyrodnieniowych. Podsumowaniem przeglądu jest – obecnie weryfikowana na całym świecie – hipoteza zmian metabolicznych w mózgu jako głównej przyczyny chorób neurozwyrodnieniowych. Zrozumienie tych problemów pozwoli Czytelnikowi świadomie i skutecznie wpływać na procesy starzenia się jego mózgu i dzięki temu zminimalizować ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, a zwłaszcza choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Książka jest skierowana zarówno do profesjonalistów, zwłaszcza lekarzy, fizjoterapeutów, biologów i cybernetyków, jak i do wszystkich Czytelników interesujących się tą tematyką.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7171-746-6
1. Demograficzne aspekty procesu starzenia się: Proces starzenia się ludności polski w perspektywie trzech najbliższych dziesięcioleci; Ruch naturalny i migracje a proces starzenia się ludności w Polsce; Z rozważań nad cywilizacyjnymi aspektami procesów demograficznych; Starzenia się ludności w województwach nadmorskich Polski; Proces starzenia się ludności miejskiej w Polsce 1990-2002; Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku; Osoby w starszym wieku w polskim rolnictwie; Pierwsze rezultaty Programu Badania Polskich Stulatków PolStu2001; 2. Sytuacja zdrowotna i umieralność osób w starszym wieku: I. Zdrowie: Niepełnosprawność osób starszych w świetle wyników NSP 2002; Niepełnosprawność osób starszych; Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do 2030 r.; Aktywność ruchowa Kobie i mężczyzn w wieku zaawansowanym z Górnego Śląska; Zmiany zachodzące w zakresie aktywności życiowej polskich stulatków miedzy ich 90. A 100. rokiem życia; Urazy wśród ludzi w starszym wieku w perspektywie europejskiej i krajowej; Choroby układu krążenia- najważniejszy problem zdrowotny w populacji ludzi starych na przykładzie województwa łódzkiego; Nieprawidłowości w żywieniu danej grupy osób starszych oraz propozycje zmian w kierunki prozdrowotnym; Ocena zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a samooceną stanu zdrowia starszych mieszkańców Łodzi; Ludzie w starszym wieku jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; II. Umieralność: Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku; Przeciętne dalsze trwanie życia osób w starszym wieku w Polsce w latach 1950-2002 i próba szacunku do 2012 r.; Struktura przyczynowa zgonów osób w wieku poprodukcyjnym z terenu województwa dolnośląskiego; Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku; Samobójstwa osób starszych; Umieralność osób starszych w województwie śląskim; Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku; 3. Polityka społeczna w obliczu procesu starzenia się: Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych na przykładzie Częstochowy; Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości; 4. Wsparcie rodzinne i instytucjonalne kierowane do starszych: Ludzie starzy a problem samotności; Polityka rodzina wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi; Starość i jej jakość w warunkach instytucji opiekuńczej; Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów; Percepcja wsparcia społecznego przez osoby starsze- mieszkańców małych społeczności; 5. Warunki bytu i jakość życia osób starszych: Uwarunkowania jakości życia ludzi starszych na polskiej wsi; Mieszkanie jutra ludzi starszych- nadzieja czy zagrożenie?; Konsumpcja gospodarstw domowych z uwzględnieniem przychodu pochodzącego ze świadczeń społecznych; Poziom życia gospodarstw domowych emerytów w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002; Formy spędzania czasu wolnego przez osoby stare na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Jakość życia i potrzeby ludzi starszych (na przykładzie Jaworzna); 6. Ekonomiczny wymiar przygotowania do życia w fazie starości: Uwarunkowania pozycji potrzeby bezpieczeństwa w okresie starości w strukturze potrzeb polskich gospodarstw domowych; Aspekty demograficzne świadczeń emerytalnych; Konsekwencje proponowanych zmian w zasadach kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce; Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego; Czy przystąpienie do UE może zwiększyć ryzyko permanentnego starego portfela emerytur?; Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości; Potrzeba zabezpieczenia własnej starości w świadomości ludzi młodych; Miesięczne przyrosty oszczędności ludzi starszych na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewod. KR Jerzy Brzeziński ; Tom 12)
ISBN: 978-93-01-74934-5
Ograniczenia poznawcze w starzeniu się i psychopatologii: Wprowadzenie i krótki kur metod badawczych. I. Pamięć operacyjna i funkcje poznawcze: Pojemność pamięci operacyjnej w gorącym i zimnym poznaniu; Różnice w funkcjach poznawczych z wiekiem i cechami indywidualnymi; Stres i pamięć operacyjna: związki międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze. II. Starzenie się i psychopatologia kontroli poznawczej: Starzenie się kontroli poznawczej: badania nad przetwarzaniem konfliktu, zaniedbywaniem celu i monitorowaniem błędów; Kontrola poznawcze i schizofrenia: mechanizmy psychologiczne i neuronalne; Starzenie się i różne rodzaje kontroli poznawczej: przegląd metaanaliz odporności na interferencję, koordynacji i przełączania się między zadaniami oraz eksperymentalne poszukiwania nad związaną z wiekiem wrażliwością w niedawni zidentyfikowanym procesie przerzucania uwagi; Podejście ekologiczne do badań nad starzeniem się i wykonywaniem podwójnych zadań; Funkcjonowanie poznawcze po wcześniejszej ekspozycji na niekontrolowaność i w stanie depresji: prostszy "plan B". III. Procesy uwagi, hamowania i rozumowania: Natura tendencyjności uwagi w ludzkim lęku; Hamowanie, luminacja i regulacja nastroju w depresji; Starzenie się i procesy hamowania w zadaniach pamięciowych, uwagowych i motorycznych; Zaburzenia pamięci i rozumowania u pacjentów cierpiących na schorzenia neuropsychiatryczne: zakłócenia dynamicznego wiązania; Wpływ depresji, starzenia się, zagrożenia stereotypem i uprzedzeń na rozumowanie generatywne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Psychologiczna / red. nauk. serii Jerzy Siuta, Stanisław Głaz)
ISBN: 83-7318-466-X
1. Fakty i teorie dotyczące rozwoju człowieka dorosłego, 2. Cechowe ujęcie osobowości, 3. Pomiar osobowości, 4. Osobowość - poszukiwanie oznak jej wzrastania lub zaniku, 5. Osobowość i starzenie się w perspektywie międzykulturowej, 6. Przebieg rozwoju osobowości u jednostki, 7. Problem stałości - zastrzeżenia i rywalizujące hipotezy, 8. Inne ujęcie - psychologia ego i techniki projekcyjne, 9. Rozwój człowieka dorosłego widziany przez pryzmat wywiadu psychologicznego, 10. Pięcioczynnikowa teoria osobowości, 11. Oddziaływanie osobowości na przebieg życia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926737-2-9
1. Zagadnienia teoretyczne: Identyfikacja wyzwań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w Polsce w kontekście procesu starzenia się populacji; Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych; Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej; Wymiary cyberwykluczenia ludzi starszych; Nie dajmy się zaskoczyć starości; Problemy egzystencjalne osób starszych w konfrontacji z własną śmiertelnością; 2. Podejmowanie działań na rzecz seniorów: Swiatowe, europejskie i krajowe inicjatywy na rzecz osób starszych; Diagnoza, program, działanie. Wobec starości w środowiskach lokalnych (przykład Częstochowy); Jak zorganizować seniorów i zachęcić ich do aktywności społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach; 3. Aktywność fizyczna a zdrowie osób starszych: Aktywność fizyczna sposobem na pomyślne starzenie się człowieka; Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowia osób starszych i charakterystyka najczęściej stosowanych form fitness; Prawidłowy trening siły mięśniowej dla seniorów; 4. Przestrzeń przyjazna seniorom: Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen; Analiza porównawcza pokoi pacjentów na przykładzie wybanych szpitali geriatrycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-71-6
1. Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny, schematy badań, 2. Faza starości w cyklu życia człowieka - ogólna charakterystyka, 3. Kryzys w fazie starości, 4 Człowiek stary a rodzina, 5. Człowiek stary jako konsument, 6. Aktywność ekonomiczna człowieka starego, 7. Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, 8. Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku zamieszkania i w instytucjach, 9. Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie, 10. Starzenie się ludności - analiza demograficzna, 11. Społeczne skutki starzenia się ludności, 12. Ekonomiczne skutki starzenia się ludności, 13. Sieć bezpieczeństwa socjalnego dla ludzi starych w Polsce, 14. Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-8260-1
Wstęp - zrozumieć starość; Cz. I Opieka nad zdrowym seniorem: Radzenie sobie z procesem starzenia się; Aktywność a motywacja; relacje osób starszych z pokoleniem najmłodszych; Seksualność seniorów; Cz. II Zmaganie się z chorobą somatyczną w wieku senioralnym: Każdy choruje inaczej; Komunikacja zależna od nastroju; Odstępstwa od zaleceń lekarskich; Starzenie się osób niepełnosprawnych; Otyłość; Niedożywienie; Cukrzyca; Padaczka; Choroba Parkinsona; Ból przewlekły w chorobach narządu ruchu; Cz. III Specyfika opieki nad osobą starszą z zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi: Zaburzenia nastroju; Udar mózgu; Zespół otępienny; Zaburzenia psychotyczne; Alkoholizm; Cz. IV Ku schyłkowi życia: Bilans życia; Czas pożegnań. Rozmowy o śmierci; Pomaganie rodzinie osoby chorej terminalnie; Wnuki w obliczu zbliżającej się śmierci dziadków; Cz. V Religia i jej znaczenie w okresie starości: Wymiar duchowy. Wiedza i religia; Chrześcijaństwo; Judaizm; Buddzym; Islam; Uwagi końcowe; Cz. VI Wybrane zagadnienia prawne dotyczące wieku senioralnego: Alimenty; Dziedziczenie; Załatwianie spraw przez pełnomocnika; Zasiłek pogrzebowy; Cz. VII Poradni: Zdrowie; Higiena; Bezpieczeństwo; Cz. VIII Wypalenie zawodowe i opiekuńcze; Umysł i ciało pod opieką; Panowanie nad złością; Asertywność; Radzenie sobie z mnożącymi się problemami. Podsumowanie: Karta praw opiekuna osoby starszej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-229-3
Zawiera: Rozdział 1 Ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności; 1.1. Starzenie się ludności versus starzenie się społeczeństwa; 1.2. Struktura wieku populacji a wzrost gospodarczy; 1.3. Zmiany wielkości i struktury konsumpcji; 1.4. Rynek pracy; 1.4.1. Malejące zasoby pracy; 1.4.2. Pracownicy w starszym wieku; 1.4.3. Produktywność i koszt pracy w cyklu życia; 1.5. Zmiany w organizacji systemów zabezpieczenia emerytalnego; 1.6. Wzrost wydatków na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych; Podsumowanie. Rozdział 2 Polityka wobec ludzi starych, starości i starzenia się ludności: 2.1. Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości; 2.2. Eklektyzm polityki wobec starzenia się ludności; 2.3. Rekomendacje organizacji międzynarodowych wobec wyzwań starzenia się ludności; 2.4. Priorytety polityki wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej; 2.4.1. W kierunku integracji działań wobec starzenia się ludności; 2.4.2. Okres programowania 2014-2020; Podsumowanie. Rozdział 3 Starzenie się ludności w Polsce: 3.1. Zmiana struktury wieku ludności Polski w latach 1980-2050; 3.2. Zmiana struktury wieku ludności Polski według regionów w latach 1998-2050; 3.3. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i poziomu aktywności ekonomicznej w Polsce; 3.4. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i poziomu aktywności ekonomicznej według regionów; Podsumowanie. Rozdział 4 Polityki publiczne wobec wyzwań starzenia się ludności w Polsce: 4.1. Starzenie się ludności Polski w dokumentach programujących politykę rozwoju; 4.2. Działania pobudzające aktywność zawodową osób w wieku 50 lat i więcej; 4.3. Zmiany w systemie emerytalnym w latach 1998-2017; 4.4. Polityka senioralna; 4.4.1. Pakiet Senioralny 2013; 4.4.2. Pakiet Senior Plus; 4.4.3. Aktywizacja społeczna osób starszych; 4.4.4. Opieka nad seniorami; 4.4.5. Wsparcie seniorów o niskich dochodach i zagrożonych ubóstwem; 4.5. Polityka zdrowotna; Podsumowanie. Rozdział 5 Regionalna polityka wobec starzenia się ludności: 5.1. Władze regionalne wobec konsekwencji starzenia się ludności; 5.2. Metodyka badania regionalnej polityki wobec starzenia się ludności; 5.3. Strategie rozwoju województw wobec starzenia się ludności; 5.4. Wieloaspektowość podejścia w tworzeniu regionalnej polityki wobec starzenia się ludności; 5.4.1. „Rzecznicy" agendy poświęconej starzeniu się społeczeństwa; 5.4.2. Włączenie problematyki starzenia się ludności w regionalne strategie sektorowe; 5.4.3. Działania wobec starzenia się ludności w regionalnych programach operacyjnych; 5.4.4. Działania informacyjno-edukacyjne; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61236-04-7
Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa; Memoriał komitetu dla Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku; Polscy seniorzy w przyszłości; Perspektywy zdrowotne starszej populacji; Ubezpieczenia społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa; Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych; Internet a populacja osób starszych; Roboty w służbie ludzi starszych; Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych; Edukacja, aktywność kulturalna, rekreacja ludzi starzejących się; Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się społeczeństwa; W poszukiwaniu syntezy i programu działania; Rola badań i technologii w starzejącym się społeczeństwie ze zmniejszającą się liczbą dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88529-99-3
1. Kształcenie ustawiczne- podstawowy czynnik dłuższej aktywności zawodowej?: Zamiany aktywności zawodowej a proces starzenia się; Współczesne mechanizmy wydłużania okresu aktywności zawodowej na przykładzie wybranych krajów i przedsiębiorstw; Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu 50+; Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce; Lifelong learning jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starych; Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w edukacji ustawicznej osób starszych; 2. Polityka społeczna- ku integracji międzypokoleniowej?: Refleksje na temat wykorzystania wskaźników o sytuacji starzejących się populacji- nowe wyzwania, nowe rozwiązania; Projektowanie i przystosowanie środowiska mieszkaniowego do potrzeb ludzi starszych. Wybrane aspekty społeczne, psychologiczne i architektoniczne; Motywy i warunku powstania oraz znaczenie projektów międzypokoleniowych (intergenerationelle Projekte) w Niemczech; Polityka społeczna wobec starych górników na przestrzeni dziejów na Górnym Śląsku; 3. Sieci społeczne seniorów i ich jakość: Sieci społeczne seniorów w perspektywie teoretycznej i empirycznej; Relacje rodzinne a zadowolenie z życia osób starszych na przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim; Ocena wydolności samo opiekuńczej osób starszych w środowisku domowym; Co gwarantuje dobre relacje międzyludzkie w rodzinie?; Świadomość opiekuńcza rodzin pacjentów geriatrycznych; 4. Ekonomika procesu starzenia się ludności: Dodatkowe zabezpieczenia na okres emerytalny jako szansa na pomyślną starość; Redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach; Starzenie się ludności- ku redefinicji kontraktu międzypokoleniowego?; Ludzie starsi na rynku ubezpieczeń; Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego; "Moral hazard" w zakładach opieki długoterminowej; Orientacja na starość jako wyznacznik motywu cyklu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again