Form of Work
Książki
(15)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(14)
Author
Skrzydło Wiesław
(3)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Kil Jan
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Lityński Adam
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kręcisz Wojciech
(1)
Langer Tomasz
(1)
Ludwikowska Anna M
(1)
Ludwikowski Rett R
(1)
Maciejko Paweł
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Orłowski Wojciech
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło Anna
(1)
Pułło Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sarkowicz Ryszard
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Topa Ilona
(1)
Unger Roberto Manabeira
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wieciech Tomasz
(1)
Zakrzewski Wojciech
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Stany Zjednoczone
(9)
Francja
(5)
Niemcy
(5)
Państwo
(5)
Demokracja
(4)
Partie polityczne
(3)
Polityka
(3)
Szwajcaria
(3)
Dowód sądowy
(2)
Estonia
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(2)
Litwa
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Rosja
(2)
Sądownictwo
(2)
Słowacja
(2)
Łotwa
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Anarchizm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Faszyzm
(1)
Federalizm
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Hitleryzm
(1)
Ideologia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Islam
(1)
Klauzule generalne
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Liberalizm
(1)
Merkantylizm
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nacjonalizm
(1)
Negocjacje
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Państwo -- ustrój -- historia
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polskie Państwo Podziemne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawo -- historia
(1)
Prawo -- krytyka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Przyroda
(1)
Rewizjonizm -- zagadnienia
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany Zjednoczone Ameryki
(1)
Straż graniczna
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(6)
Włochy
(4)
Austria
(2)
Białoruś
(2)
Czechy
(2)
Ukraina
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-3814-7
1. Suwerenność ludu i "wyższe prawo" (high er law) w angloamerykańskiej mysli politycznej XVII i XVIII wieku; 2. Oświeceniowa idea konstytucjonalizmu; 3. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa; 4. Polityczny konstytucjonalizm jako obowiązujący paradygmat konstytucyjny w państwach anglosaskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1712-1
1.Kwestie terminologiczne, 2.Demokracja ateńska, 3.Tra dycje demokratyczne, 4.Współczesne koncepcje demokra cji, 5.Instytucje demokracji bezpośredniej, 6.Demokra cja amerytkańska, 7.Demokracja szwajcarska, 8.Demokrac ja elektroniczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-30-9
1. Poglądy merkantylistów i przedstawicieli ekonomii klasycznej na ekonomiczną rolę państwa w życiu gospodarczym, 2. Metodologiczne problemy podejmowania decyzji w administracji publicznej. (Studium z nauki administracji), 3. System wspólności dorobku czy rozdzielność majątkowej? Prawo małżeńskie majątkowe - polskie projekty dekretów z lat 1945-1946, 4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. ma tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w., 5. Kilka uwag o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 6. Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, 7. Zasada niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 8. Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego, 9. O klauzulach generalnych w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, 10. Druga wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, prawo i sądy polskie (szkic do celów dydaktycznych),
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-535-8
1. Rządy utopii, 2. Demokratyczne państwo prawne, 3. Federalizm versus unitaryzm, 4. W stronę państwa przyszłości : Unia Europejska pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-875-0
0. Tradycja ruchów lewicowych w myśli prawniczej i praktyce prawa. 1. Krytyka studiów prawniczych 2. Od krytyki do konstrukcji: doktryna rewizjonistyczna; redefinicja instytucjonalnych form demokracji i rynku. Od ideału społecznego do programu instytucjonalnego: rewolucja polityczna i kulturowa, krytyka i odnowa demokracji, organizacja władzy państwowej, organizacja gospodarki, system uprawnień, ideały transformacyjne i realizm polityczny. 3. Dwa modele doktryny: zastosowania równej ochrony prawnej, ukryta teoria równej ochrony prawnej, amerykańska doktryna równej ochrony prawnej, koncepcja równej ochrony prawnej - doktryna przeformułowana i zrekonstruowana, autorytet i realizm doktryny, zintegrowana teoria zobowiązań, wolność zawierania umów i wspólnota, swoboda umów i słuszność kontraktowa, źródła zobowiązań i natura uprawnień. 4. Koncepcje podstawowe: kategorie sporów ideologicznych, metoda filozofii polityki, wolność i struktura społeczne w doświadczeniu modernistycznym, założenia teorii społecznej. 5. Inna polityka: kontekst działania politycznego, nowe wyobrażenie polityki transformacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-383-7
1. struktura sądów federalnych, 2. Jurysdykcja sądów federalnych, 3. Struktura sądów stanowych, 4. Jurysdykcja personalna stanów, swoboda wyboru forum sądowego oraz swoboda wyboru prawa, 5. Uznanie i wykonanie zagranicznych wyroków sądowych, 6. Państwo jako strona sporu, 7. Międznarodowe centrum do rozwiązywania sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw, 8. Udział sądów amerykańskich w rozwiązywaniu sporów arbitrażowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86670-62-2
Cz.I Stany w Unii : 1.Terytorium, ludność, migracje, 2.Legalny status stanów, 3.Konstytucje stanowe, 4.Funkcjonalny wymair federalizmu - kwestie finansowe. Cz.II Władza ustawodawcza : 5.Historia legislatur stanowych, 6.Wybory, posłowie, partie polityczne, 7.Struktura legislatur, 8.Proces legislacyjny, 9.Lobby w legislaturach stanowych, 10.Ocena funkcjonowania legislatur stanowych. Cz.III Władza wykonawcza-gubernator : 11.Elementy historyczne, 12.Urząd gubernatorski, 13.Gubernator a legislatura, 14.Gubernator a egzekutywa, Cz.IV Sądownictwo: 15.System prawa, 16.Struktura sądownictwa, 17.Sędziowie, 18.Judical review, 19.Krytyka sądownictwa oraz programy reform. CZ.V Władztwo lokalne: 20.Geneza i typy władztwa loklanego, 21.Źródła władztwa lokalnego, 22.Hrabstwa, 23.Municypalitety, 24.Gminy i okręgi specjalne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1078-X
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii; Ustrój polityczny Republiki Włoskiej; Ustrój polityczny Niemiec; Ustrój polityczny Republiki Francuskiej; Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2574)
ISBN: 83-229-2422-4
R.I System parlamentarny, R.II System prezydencki, R.I II System semiprezydencki, R.IV System rządów zgroma dzenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-858-5
1. Podstawy typologii form ustrojowych, 2. Wielka Brytania, 3. Stany Zjednoczone Ameryki, 4. Francja, 5. Szwajcaria
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-1601-X
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii; Ustrój polityczny Republiki Włoskiej; Ustrój polityczny Niemiec; Ustrój polityczny Republiki Francuskiej; Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-1601-X
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii; Ustrój polityczny Republiki Włoskiej; Ustrój polityczny Niemiec; Ustrój polityczny Republiki Francuskiej; Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again