Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(15)
Author
Panowicz-Lipska Janina
(4)
Radwański Zbigniew
(4)
Witczak Hanna
(3)
Kawałko Agnieszka
(2)
Banasiński Cezary
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Czerniawski Michał
(1)
Franke Mateusz
(1)
Gumularz Mirosław
(1)
Izydorczyk Tomasz
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kowal Jakub
(1)
Kozieł Karol
(1)
Kozik Patrycja
(1)
Kołodziej Anastazja
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Makowska Agata
(1)
Mencel Agnieszka
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Rokita Karolina
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Widła Bohdan
(1)
Wieczorek Emilia
(1)
Włodarska-Dziurzyńska Karolina
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(10)
Umowa kupna i sprzedaży
(10)
Sprzedaż
(8)
Najem
(7)
Prawo zobowiązaniowe
(7)
Umowa
(5)
Artykuły konsumpcyjne
(4)
Leasing
(4)
Obligacje
(4)
Papiery wartościowe
(4)
Przyrzeczenie publiczne
(4)
Ubezpieczenia gospodarcze
(4)
Użyczenie
(4)
Weksle
(4)
Zabezpieczenie wierzytelności
(4)
Bezpodstawne wzbogacenie
(3)
Darowizna
(3)
Dzierżawa
(3)
Dług
(3)
Sprzedaż konsumencka
(3)
Wierzytelność
(3)
Gwarancja jakości
(2)
Dane osobowe xochrona
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Klauzule abuzywne
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Marketing
(1)
Mieszkania
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rachunkowość
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Telekomunikacja
(1)
Turystyka
(1)
Upadłość konsumencka
(1)
Usługi
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 248)
ISBN: 83-7251-563-8
CZ.I komentarz. Ogólnie o elektronicznych dokumentach : 1.To co najważniejsze o elektronicznym podpisie potrzebnym na elektronicznych dokumentach, 2.Wszystko o elektronicznych fakturach, 3.Przydatne informacjie, 4.Inne możliwości w sprawie e-dokumentów podatkowych. Cz.II Komunikaty, opinie i akty prawne: 1.Komunikaty i opinie dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie e-faktur, 2.Polskie przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 3.Unijne przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 4.Polskie przepisy dotyczące zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w prawie cywilnym, 5.Polskie przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego, 6.Unijne przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-562-0
1. Kryteria wyodrębnienia sprzedaży w obrocie konsumenckim, 2. Charakterystyka ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy, 3. Wykonanie i skutki konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny (praw do namysłu), 4. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową a wadliwość rzeczy, 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy jako uprawnienie wynikające z gwarancji ustawowej oraz rękojmi za wady rzeczy, 6. Konsumenckie praw odstąpienia od niektórych innych umów dotyczących rzeczy, 7. Związki umów w obrocie konsumenckim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-497-4
1. Ratio legis. Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy o ochronie prawa nabywcy lokalu lub domu od dewelopera; 2. Schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera; 3. Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera; 4. Wybór i nabycie nieruchomości; 5. Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia; 6. Przygotowanie przedsięwzięcia; 7. Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera; 8. Umowa gwarancji bankowej i umowa o gwarancję ubezpieczeniową; 9. Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia; 10. Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu; 11. Zawarcie umowy deweloperskiej; 12. Realizacja przedsięwzięcia; 13. Zakończenie przedsięwzięcia; 14. Alternatywny schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera (nieuwzględniający stosowania przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu od dewelopera). Umowa gwarancji bankowej i umowa o gwarancję ubezpieczeniową; 15. Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo w Praktyce / Wydawnictwo C. H. Beck)
ISBN: 978-83-8158-235-3
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I. Zakres przedmiotowy regulacji RODO – rozumienie danych osobowych i ich przetwarzania w kontekście marketingu i sprzedaży: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Dane osobowe dostępne publicznie; 3. Dane osobowe jednoosobowych przedsiębiorców; 4. Dane osobowe wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego; 5. Korzystanie zdanych zawartych w rejestrach publicznych do celów komercyjnych; 6. Firma przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy jako dane osobowe; 7. Dane osobowe pełnomocników i pracowników; 8. Informacje trudno identyfikowalne; 8.1. Granica możliwości przypisania informacji osobie fizycznej; 8.2. Identyfikacja vs weryfikacja tożsamości; 8.3. Możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej przez administratora i osoby trzecie; 8.4. Intencja identyfikacji osoby fizycznej; 8.5. Dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację; 8.6. Problem identyfikacji danych – przykład; 9. Dane „wygenerowane” przez administratora danych (np. poprzez profilowanie); 10. Podsumowanie. Rozdział II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w marketingu i sprzedaży: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Cel przetwarzania danych osobowych; 3. Analiza wybranych podstaw przetwarzania danych istotnych z perspektywy marketingu i sprzedaży; 3.1. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych; 3.1.1. Kryteria skuteczności zgody; 3.1.2. Zgoda na przetwarzanie danych zwykłych i danych wrażliwych; 3.1.3. Uzależnienie wykonania świadczenia od wyrażenia zgody; 3.1.4. Zgoda wyrażona przez dziecko; 3.1.5. Jedna zgoda wyrażona na wiele celów przetwarzania danych; 3.1.6. Zgoda a rozliczalność; 3.1.7. Ważność zgód uzyskanych przed wejściem w życie RODO; 3.2. Uzasadniony interes administratora danych jako podstawa przetwarzania danych osobowych; 3.2.1. Uzasadniony interes a inne przesłanki legalizujące przetwarzanie danych; 3.2.2. Powoływanie się na przesłankę uzasadnionego interesu; 3.2.3. Cele przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu; 3.2.4. Uzasadniony interes a prawa osób, których dane dotyczą; 3.2.5. Uzasadniony interes a identyfikowalność danych; 3.3. Zmiana celu przetwarzania danych; 4. Opis wybranych procesów w marketingu i sprzedaży; 4.1. Przygotowanie do zawarcia umowy; 4.2. Wykonywanie umowy; 4.3. Realizacja marketingu bezpośredniego na bazie danych aktualnych kontrahentów; 4.4. Realizacja marketingu bezpośredniego na bazie danych byłych kontrahentów; 4.5. Realizacja marketingu bezpośredniego na rzecz podmiotów trzecich; 4.6.Realizacja marketingu bezpośredniego przez odbiorców danych; 4.7. Pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych kontrahentów (lub ich pracowników/współpracowników) ze źródeł powszechnie dostępnych na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego; 4.8. Pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych kontrahentów za ich dobrowolną zgodą. Rozdział III. Role podmiotów przetwarzających dane osobowe na gruncie RODO: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Administrator danych osobowych; 2.1. Status administratora danych osobowych; 2.2. Decydowanie o celach i sposobach przetwarzania; 2.3. Administrator fanpage’a w portalu społecznościowym; 2.4. Konsekwencje uznania podmiotu za administratora danych osobowych; 3. Współadministratorzy danych osobowych; 3.1. Współadministrowanie a prawnie uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych osobowych; 3.2. Współadministrowanie a wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania; 3.3. C-210/16 –wyrok o współadministrowaniu; 3.4. Konsekwencje przyjęcia współadministrowania; 4. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora; 4.1. Powierzenie a udostępnienie danych osobowych; 4.2. Konsekwencje przyjęcia powierzenia; 4.2.1. Wybór podmiotu dającego gwarancję przestrzegania wymogów RODO; 4.2.2. Zawarcie umowy powierzenia; 4.2.3. Korzystanie z dalszego podmiotu przetwarzającego; 4.2.4. Przyjęcie powierzenia a samodzielne obowiązki procesora. Rozdział IV. Profilowanie: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Profilowanie w RODO; 2.1. Profilowanie nadanych osobowych; 2.2. Profilowanie w sposób zautomatyzowany; 2.3. Wykorzystanie danych osobowych do oceny czynników osobowych; 3.Konsekwencje przyjęcia, że dochodzi do profilowania; 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie na gruncie RODO; 4.1. Decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu; 4.2. Decyzja wywołująca skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą, lub istotnie na nią wpływająca; 5. Konsekwencje przyjęcia, że dochodzi do profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Rozdział V. RODO a regulacje szczególne w zakresie marketingu –ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa – Prawo telekomunikacyjne: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Relacja RODO i regulacji implementujących dyrektywę 2002/58/WE; 3. Porównanie art. 10 ŚwiadUsłElektU oraz art. 172 PrTelekom; 4. Projekt zmian w przepisach ŚwiadUsłElektU i PrTelekom; 5. Marketing B2B i względem obecnych klientów; 6. Używanie automatów wywołujących (automated call/live call); 7. Używanie wyskakujących okienek (pop-up); 8. Marketing podmiotów trzecich (third party marketing) a marketing realizowany na rzecz podmiotów trzecich; 9. Zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych od konkretnego podmiotu a zgoda na otrzymywanie informacji o konkretnych towarach/usługach; 10. Badania satysfakcji klienta i badanie rynku; 11. Sposób zbierania zgód na gruncie RODO i regulacji szczególnych; 12. Uzasadniony interes administratora danych a zgoda z ŚwiadUsłElektU i PrTelekom; 13. Wysłanie zapytania z prośbą o zgodę na marketing; 14. Sposób oznaczenia informacji handlowej; 15. Spam jako usługa świadczona drogą elektroniczną; 16. Organy chroniące przed spamem; 17. Marketing a zgoda na stosowanie cookies. 18. Podsumowanie. Rozdział VI. Zapłata danymi osobowymi: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Studia przypadków; 2.1. Świadczenie w zamian za zgodę [Model A]; 2.2. Wykonanie umowy w zamian za wykorzystanie danych winnych celach [Model B]. Rozdział VII. Bazy marketingowe w transakcjach zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Specyfika transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; 3. Badanie due diligence w transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; 4. Pojęcie bazy danych; 5.Pojęcie bazy marketingowej; 6. Baza marketingowa jako przedmiot obrotu prawnego; 6.1. Baza danych – zasady ochrony prawnej/ochrony sui generis; 6.2. Baza danych jako know-how/tajemnica przedsiębiorstwa; 6.3. Baza danych jako utwór; 6.4. Przypadki mieszane; 6.4.1. Podmiot korzystający z bazy marketingowej jako administrator danych osobowych; 6.4.2. Rodzaje danych przetwarzanych w bazie marketingowej; 6.4.3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w bazie marketingowej; 7.Podsumowanie. Rozdział. VIII. Ochrona baz danych zawierających dane osobowe: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Baza danych a zbiór danych osobowych; 3. Administrator i podmiot przetwarzający a producent bazy danych; 4. Przetwarzanie danych osobowych a zakres prawa do bazy danych; 5. Umowy dotyczące baz danych a podstawy przetwarzania danych osobowych; 5.1. Producent bazy danych udziela licencji; 5.2. Licencjobiorca powierza przetwarzanie danych znajdujących się w bazie; 5.3. Podmiot przetwarzający będący licencjobiorcą dokonuje dalszego powierzenia. 6. Podsumowanie. Rozdział IX. Prawo ochrony danych osobowych a prywatnoprawna ochrona wizerunku: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Pojęcie wizerunku; 2.1. Wizerunek wprawie prywatnym; 2.2. Wizerunek jako dane osobowe; 3. Status poszczególnych czynności dotyczących wizerunku; 3.1. Sporządzenie wizerunku: zasady ogólne; 3.1.1. Sporządzanie wizerunku z punktu widzenia prawa prywatnego; 3.1.2. Sporządzenie wizerunku z punktu widzenia RODO; 3.2. Eksploatacja wizerunku; 3.2.1.Eksploatacja wizerunku z punktu widzenia prawa prywatnego; 3.2.2. Eksploatacja wizerunku z punktu widzenia RODO; 4. Studia przypadków; 4.1. Wykorzystanie wizerunku modeli i modelek przez fotografa; 4.2. Wykorzystanie wizerunku w filmie promocyjnym; 4.3. Nagranie z imprezy sportowej; 4.3.1. Monitoring wizyjny; 4.3.2. Transmisja z imprezy. Rozdział X. Przetwarzanie danych osobowych w akcjach promocyjnych: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Akcje promocyjne – próba definicji; 3. Rodzaje akcji promocyjnych; 3.1. Konkurs; 3.2. Sprzedaż premiowa; 3.3. Loteria promocyjna; 3.4. Program lojalnościowy i motywacyjny; 4. Konstrukcja prawna akcji promocyjnej; 4.1. Akcja promocyjna jako przyrzeczenie publiczne; 4.2. Akcja promocyjna jako umowa; 4.3. Zobowiązanie do wydania nagrody; 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku akcji promocyjnych; 5.1. Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO); 5.1.1. Problemy związane z pozyskiwaniem zgody; 5.1.2. Przetwarzanie opcjonalnie pozyskiwanych danych osobowych; 5.1.3. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii; 5.1.4. Publikowanie danych osobowych laureatów; 5.1.5. Marketingowy charakter akcji promocyjnej a zgoda; 5.1.6.Zbieranie zgód marketingowych; 5.2.Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 5.2.1.Umowa uczestnictwa w akcji promocyjnej; 5.2.2. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli; 5.3.Obowiązek prawny (art.6 ust.1 lit. c RODO); 5.3.1. Podatki i rachunkowość; 5.3.2. Obowiązki organizatora loterii promocyjnej; 5.3.3. Wykonanie zobowiązania a obowiązek prawny; 5.3.4. Reklamacje; 5.4. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO); 5.4.1. Przyrzeczenie publiczne; 5.4.2. Inne cele. 6. Wybrane zagadnienia podatkowe a przetwarzanie danych osobowych; 6.1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych; 6.2. Przychód z innych źródeł; 6.3. Przychód z działalności gospodarczej; 6.4. Protokoły wydania nagród; 6.5. Ewidencja prezentów o małej wartości; 7. Administrator i podmiot przetwarzający w akcji promocyjnej; 7.1. Pojęcie „administratora” i podmiotu przetwarzającego”; 7.2. Samodzielna realizacja akcji promocyjnej; 7.3. Model współpracy z agencją marketingową; 7.3.1. Agencja marketingowa w roli koordynatora; 7.3.2. Agencja marketingowa w roli organizatora; 7.4. Współadministrowanie; 8. Wybrane zagadnienia szczegółowe; 8.1. Akcje promocyjne a obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych; 8.2. Akcje promocyjne a ocena skutków dla ochrony danych; 8.3. Okres przechowywania danych osobowych. Rozdział XI. Screen scraping w działalności marketingowej a ochrona danych osobowych: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Definicja screen scrapingu; 3. Przykłady użycia screen scrapingu; 4. Modele biznesowego wykorzystania screen scrapingu; 5. Problemy prawne związane ze scrapowaniem danych; 5.1. Ochrona baz danych a ochrona danych osobowych; 5.2. Określenie rodzaju pozyskiwanych informacji; 5.3. Warunki korzystania z serwisów internetowych a możliwość kopiowania danych za pomocą scrapowania – wybrane orzecznictwo; 6. Scrapowanie danych a zasady dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji; 6.1. Przesłanki legalnego wykorzystania informacji zawartych w cudzych bazach danych; 6.2. Definicja pojęcia istotnej części bazy danych; 7. Wykorzystywanie publicznie dostępnych danych a ochrona danych osobowych; 7.1. Podstawa prawna zbierania publicznie dostępnych danych osobowych za pomocą screen scrapingu; 7.2. Kategoryzowanie danych pozyskiwanych w wyniku screen scrapingu w celu marketingowym; 7.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 7.4. Związanie celem zebrania danych osobowych; 7.5. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec podmiotu danych; 8. Działania marketingowe prowadzone z wykorzystaniem danych pozyskanych w wyniku scrapowania; 9. Podsumowanie. Rozdział XII. Media społecznościowe a ochrona danych osobowych: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do celów marketingowych i sprzedażowych; 3. Elementy mediów społecznościowych w kontekście ochrony danych osobowych; 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych; 5. Działanie fanpage’a w serwisie Facebook jako przykład przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych; 6. Międzynarodowy charakter mediów społecznościowych; 7. Podsumowanie. Rozdział XIII. Zagrożenia i ryzyka w marketingu: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Pojęcie ryzyka naruszenia praw i/lub wolności osób; 3. Źródła ryzyka; 3.1. Ryzyko o podłożu organizacyjnym; 3.2. Ryzyko o podłożu technicznym; 4. Podsumowanie. Rozdział XIV. Zastosowanie funkcji haszujących w marketingu: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Przykładowe wyniki funkcji haszującej; 3. Cechy funkcji haszującej; 4. Haszowanie a szyfrowanie; 5. Haszowanie a anonimizacja; 6. Wykazywanie zgodności przetwarzania z wymogami RODO dzięki stosowaniu funkcji haszującej; 7. Wykorzystanie funkcji haszującej w marketingu; 7.1. Budowanie i zarządzanie bazami danych osobowych; 7.2. Rozliczalność w zakresie zgód i klauzul informacyjnych; 7.3.Rozliczalność w zakresie doręczanych regulaminów i innych dokumentów; 8. Pewność usuwania danych; 9. Zapewnienie odpowiedniego stanu wiedzy technicznej; 10. Zagrożenia związane ze stosowaniem funkcji haszujących lub szyfrujących; 11. Podsumowanie. Rozdział XV. ePrivacy w kontekście marketingu: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Założenia projektu rozporządzenia o e-prywatności; 3. Definicje i podstawy przetwarzania danych w projekcie rozporządzenia o e-prywatności; 4. Relacje pomiędzy dyrektywą 2002/58/WE a RODO; 5. Kwestia tzw. cookie wall; 6. Rozporządzenie o e-prywatności a marketing bezpośredni; 7. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-300-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Wymogi informacyjne ciążące na profesjonaliści, 3. Zgodność z umową, 4. Uprawnienia kupującego, 5. Gwarancja, 6. Zagadnienia uzupełniające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-002-5
Zawiera: R.1 Ch-ka ogólna prawa gospodarczego; R. 2 Działalność gospodarcza; R.3 Przedsiębiorca; R.4 Podejmowanie działalności gospodarczej; R.5 Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej; R.6 Ch-ka ogólna umów w działalności gospodarczej; R.7 Umowy sprzedaży i dostawy oraz umowy w obrocie konsumenckim; R.8 Umowy o używanie i korzystanie; R.9 Umowy w procesie inwestycyjnym; R.10 Umowy transportowo-spedycyjne; R.11 Umowy pośrednictwa handlowego; R. 12 Umowy na rynku finansowym; R.13 Nowe typy umów w praktyce gospodarczej; R.14 Działalność gospodarcza a ochrona konkurencji; R. 15 Działalność gospodarcza a ochrona rynku krajowego; R.16 Kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą; R. 17 Zakończenie działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 225, [1] s. ; 21 cm.
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-124-5
1. Sprzedaż konsumencka, 2. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 3. Bezpieczeństwo produktów, 4. Kredyt konsumencki, 5. Nieuczciwe praktyki rynkowe, 6. Spory z udziałem konsumentów, 7. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), 8. Upadłość konsumencka, 9. Prawo karne też chroni konsumenta, 10. Kto pomoże konsumentowi?, 11. Przyszłośc prawa konsumenckiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-071-2
1. Pojęcie i funkcje sankcji w prawie cywilnym; Pojęcie sankcja; Sankcje w prawie konsumenckim; Tradycyjne sankcje cywilnoprawne jako instrument ochrony konsumenta; Funkcje sankcji; 2. Problematyka ochrony konsumenta w prawie polskim i w prawie wspólnotowym- uwagi ogólne: Przyczyny szczególnej ochrony konsumenta; Problematyka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej; 3. Sankcje mające zapewnić efektywną realizację obowiązków informacyjnych i ochronę konsumenta na wypadek ich niedopełnienia: O obowiązkach informacyjnych w ogólności; Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jako instrument ochrony konsumenta przed naruszeniem przez przedsiębiorców obowiązków informacyjnych; Konsekwencje niedochowania obowiązków informacyjnych w przypadku umów o imprezę turystyczną; Konsekwencje niedochowania obowiązków informacyjnych w przypadku umów timesharingu; ; Konsekwencje niedochowania obowiązków informacyjnych w przypadku umowy sprzedaży konsumenckiej; Konsekwencje niedochowania obowiązków informacyjnych w umowie o kredyt konsumencki; 4. Instrumenty zapewniające realizację praw konsumenta, charakterystyczne dla poszczególnych umów: Problem realnego wykonania zobowiązania i pełnej rekompensaty szkody w przypadku umów o imprezę turystyczną; Umowa timesharingu; Sankcje na wypadek niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej; 5. Wnioski końcowe: Przyczyny deficytu realności sankcji; Działania na poziomie prawodawczym w celu zmniejszenia deficytu realności sankcji; Granice swobody działań państw członkowskich w zakresie konstruowania sankcji; Instrumenty ochrony interesów konsumenta na etapie wykonania umowy; Problem rekompensaty uszczerbku niemajątkowego, doznanego przez konsument w przypadku nienależytego wykonania zadania przed przedsiębiorcę; Działania zwiększające świadomość prawa przedsiębiorcę.8. Wykorzystanie sankcji innych niż sankcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka / Magdalena Olczyk. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 207, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-606-2
1. Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego się do umów konsumenckich, 2. Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych, 3. Klauzule dotyczące obowiązków sprzedawcy w zakresie potwierdzenia określonych informacji, 4. Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny, 5. Klauzule dotyczące wydania i dostarczenia towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia, 6. Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 7. Klauzule dotyczące uprawnienia kupującego i wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową, 8. Klauzule dotyczące realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, 9. Klauzule dotyczące gwarancji, 10. Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka : komentarz / Jerzy Szczotka. - Wyd.2 uaktual. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2007. - 206, [1] s ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89468-45-1
Wstęp, I. Sprzedaż konsumencja-komentarz, 1. Sprzedaż konsumencka, 2. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-106-4
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87611-57-3
Wstęp; R.1 Prawo ochrony konsumentów; R.2 Sprzedaż konsumencka; R.3 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - sprzedaż obnośna; R.4 Umowy zawierane na odległość; R.5 Usługi turystyczne; R.6 Usługi w systemie timeshare; R.7 Promocje sprzedaży; R.8 Kredyt konsumencki. Kredyt bankowy. Umowa rachunku bankowego. Elektroniczne instrumenty płatnicze;R.9 Niedozwolone postanowienia umowy; R.10 Bezpieczeństwo produktów; R.11 Cywilnoprawna odpowiedzialność za produkt niebezpieczny; R.12 Prawo do informacji na przykładzie reklamy; R.13 Ochrona zbiorowych interesów konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-514-0
1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 2. Cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 3. Strony umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 4. Forma umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 5. Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 6. Sposoby zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 7. Wykonanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 8. Rozstrzyganie sporów, 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 10. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w prawie wspólnotowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 434 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-093-5
Cz. I Zobowiązania - część ogólna: 1. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, 2. Podział i rodzaje umów, 3. Zawarcie umowy, 4. Bezpodstawne wzbogacenie, 5. Czyny niedozwolone, 6. Wykonanie zobowiązania, 7. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 8. Wygaśnięcie zobowiązania, 9. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, 10. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Cz. II Zobowiązania - część szczegółowa: 1. Sprzedaż, 2. Zamiana, 3. Dostawa, 4. Kontraktacja, 5. Umowa o dzieło, 6. Umowa o roboty budowlane, 7. Najem, 8. Dzierżawa, 9. Umowa leasingu, 10. Użyczenie, 11. Pożyczka, 12. Umowa rachunku bankowego, 13. Zlecenie, 14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, 15. Umowa agencyjna, 16. Umowa komisu, 17. Umowa przewozu, 18. Umowa spedycji, 19. Umowa ubezpieczenie, 20. Przechowanie, 21. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, 22. Umowa składu, 23. Spółka, 24. Poręczenie, 25. Darowizna, 26. Renta, 27. Dożywocie, 27. Ugoda, 28. Przyrzeczenie publiczne, 29. Przekaz i papiery wartościowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 442 s. ; 25 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1248-4
Cz. I Zobowiązania - część ogólna: 1. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, 2. Podział i rodzaje umów, 3. Zawarcie umowy, 4. Bezpodstawne wzbogacenie, 5. Czyny niedozwolone, 6. Wykonanie zobowiązania, 7. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 8. Wygaśnięcie zobowiązania, 9. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, 10. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Cz. II Zobowiązania - część szczegółowa: 1. Sprzedaż, 2. Zamiana, 3. Dostawa, 4. Kontraktacja, 5. Umowa o dzieło, 6. Umowa o roboty budowlane, 7. Najem, 8. Dzierżawa, 9. Umowa leasingu, 10. Użyczenie, 11. Pożyczka, 12. Umowa rachunku bankowego, 13. Zlecenie, 14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, 15. Umowa agencyjna, 16. Umowa komisu, 17. Umowa przewozu, 18. Umowa spedycji, 19. Umowa ubezpieczenie, 20. Przechowanie, 21. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, 22. Umowa składu, 23. Spółka, 24. Poręczenie, 25. Darowizna, 26. Renta, 27. Dożywocie, 27. Ugoda, 28. Przyrzeczenie publiczne, 29. Przekaz i papiery wartościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 398, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1135-7
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3419-6
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Zobowiązania / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 450 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3642-8
Cz. I Zobowiązania - część ogólna: 1. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, 2. Podział i rodzaje umów, 3. Zawarcie umowy, 4. Bezpodstawne wzbogacenie, 5. Czyny niedozwolone, 6. Wykonanie zobowiązania, 7. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 8. Wygaśnięcie zobowiązania, 9. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, 10. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Cz. II Zobowiązania - część szczegółowa: 1. Sprzedaż, 2. Zamiana, 3. Dostawa, 4. Kontraktacja, 5. Umowa o dzieło, 6. Umowa o roboty budowlane, 7. Najem, 8. Dzierżawa, 9. Umowa leasingu, 10. Użyczenie, 11. Pożyczka, 12. Umowa rachunku bankowego, 13. Zlecenie, 14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, 15. Umowa agencyjna, 16. Umowa komisu, 17. Umowa przewozu, 18. Umowa spedycji, 19. Umowa ubezpieczenie, 20. Przechowanie, 21. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, 22. Umowa składu, 23. Spółka, 24. Poręczenie, 25. Darowizna, 26. Renta, 27. Dożywocie, 27. Ugoda, 28. Przyrzeczenie publiczne, 29. Przekaz i papiery wartościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 10 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 414 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5634-1
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again