Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(26)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(26)
Author
Nowak Edward
(3)
Winiarska Kazimiera
(3)
Cebrowska Teresa
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Messner Zbigniew
(2)
Pfaff Józef
(2)
Ćwiąkała-Małys Anna
(2)
Bienias Ilona
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Kaczkowska Agnieszka
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Kondrakov Nikolaj Petrovič
(1)
Kopiński Adam
(1)
Kuzior Anna
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Miętki Zygmunt
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pomykalska Bożena
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Radosiński Edward
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Stronczek Anna
(1)
Stępień Konrad
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szyszko Lech
(1)
Toborek-Mazur Joanna
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uryga Józef
(1)
Waśniewski Tadeusz
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Finanse
(23)
Rachunkowość
(21)
Przedsiębiorstwo
(17)
Sprawozdawczość
(14)
Koszty
(8)
Bilans księgowy
(7)
Księgowość
(4)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Środki trwałe
(3)
Banki
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Podatek
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Wynik finansowy
(2)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Holdingi
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Programy UE
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rentowność
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Sprawozdania
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Środki obrotowe
(1)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza finansowa banku / Adam Kopiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 176 s. : tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1756-0
1. Rola i znaczenie analizy finansowej banku, 2. Metody analizy finansowej banku, 3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych banku, 4. Analiza wskaźnikowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14871-3
1. Zarys analizy finansowej. 2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 3. Analiza sprawozdań finansowych. 4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej firmy. 5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka. 6. Model zrównoważonego wzrostu. 7. Prognozowanie. 8. Strategia finansowa i strategia finansowania. 9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. 10. Wartość pieniądza w czasie. 11. Metody oceny inwestycji rzeczowych. 12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 14. Analiza kosztu kapitału. 15. Wycena przedsiębiorstw. 16. Fuzje i przejęcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1544-4
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 3. Przegląd metod analizy finansowej, 4. Bilans i jego analiza, 5. Rachunek zysków i strat, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 8. Wskaźnikowa analiza rentowności, 9. Analiza płynności finansowej, 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 11. Analiza wspomagania finansowego, 12. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1704-1
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Normy dotyczące sprawozdań finansowych, 3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 4. Przegląd metod analizy finansowej, 5. Bilans i jego analiza, 6. Rachunek zysków i strat, 7. Rachunek przepływów pieniężnych, 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) włąsnym, 9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 10. Wskaźnikowa analiza rentowności, 11. Analiza płynności finansowej, 12. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 13. Analiza wspomagania finansowego, 14. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1841-3
Cz.I Teoretyczne aspekty audyty sprawozdań finansowych: 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. Cz.II Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych: 5. Planowanie i realizacja audytu sprawodzań finansowych, 6. Audyt sprawozdań finansowych w srodowisku informatycznym, 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych, 8. Opinia i raport z przeprowadzonegoo audytu, 9. Dokumentacja audytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 978-83-208-1950-2
1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej; 2. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego; 3. Prezentacja aktywów i zobowiązań; 4. Bilans w świetle teorii wartości a wynik finansowy; 5. Bilans a przepływy pieniężne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Buhgalterskij učet (finansovyj i upravlenčeskij) : učebnik / N.P. Kondrakov. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Infra-M, 2016. - 582, [2] s. : il., tabl. ; 21 cm
(Vysšee obrazovanie - bakalavriat)
(Bakalavriat)
ISBN: 978-5-16-011053-0
Zawiera: Раздел I ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 2. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ; ГЛАВА 4. ТЕХНИКА, ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Раздел II ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ГЛАВА 5. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА; ГЛАВА 6. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; ГЛАВА 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 8. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ; ГЛАВА 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ; ГЛАВА 10. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ; ГЛАВА И. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ; ГЛАВА 12. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ; ГЛАВА 13. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 14. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ; ГЛАВА 15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ; ГЛАВА 16. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; ГЛАВА 17. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ; ГЛАВА 18. УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ; ГЛАВА 19. УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Раздел III УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ГЛАВА 20. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТ; ГЛАВА 21. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ; ГЛАВА 22. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ГЛАВА 23. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ; ГЛАВА 24. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-60-4
1.Holding jako podmiot działalności gospodarczej, 2.Regulacje prawne a zarządzanie holdingiem, 3.Wycena inwestycji w aktywa finansowe u inwestora i prezezntacja połączeń spółek, 4.Połączenia spółek w unormowaniach prawnych, 5.konsolidacja sprawozdań finansowych w strukturach holdingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13205-1
Arkusz oceny postępów; Inwestycyjna strona bilansu - aktywa; Źródła finansowania - pasywa; Bilans - aktywa i pasywa: ujęcie całościowe; Analiza wypłacalności i płynności przedsiębiorstwa; Rentowność; Ocena wiarygodności bilansu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 837378-004-1
R.1 Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej; R.2 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa; R.3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; R.4 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej; R.5 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie; R.6 Analiza rachunku przepływów: funduszy przedsiębiorstwa; R.7 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa; R.8 Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd.4 zm. i uzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 272 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7484-052-8
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 5 zm. i iuzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 274, [1] s. : il.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7526-662-7
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 7 uaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 284, [4] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3817-2
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Towary. 11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 12. Inwestycje. 13. Rachunek kosztów. 14. Produkty pracy. 15. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 16. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek wyników / pod red. Edward Nowak. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-463-1
1.Istota i zasady sporządzania rachunku wyników, 2.Przychody i koszty działalności operacyjnej zwykłej, 3.Pozostałe przychody i koszty operacyjne, 4.Przychody i koszty finansowe, 5.Zyski i straty nadzwyczajne, 6.Rachunek dochodu podatkowego, 7.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, 8.Przykłąd sporządzania rachunku wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89179-34-0
A. Teoretyczne podstawy rachunkowości I. Wprowadzenie do rachunkowości II. Fundamentalne znaczenie bilansu III. Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne IV. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej B. Ewidencje problemowe V. Ewidencja aktywów trwałych VI. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych VII. Ewidencja rozrachunków VIII. Ewidencja materiałów i towarów IX. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów X. Ewidencja produktów pracy XI. Przychody i podatki XII. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw XIII. Wynik finansowy XIV. Rachunkowość a łączenie się spółek XV. Sprawozdawczość finansowa; Słowniczek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-243-8
Cz. I Bank i podstawy rachunkowości bankowej: 1.Istota działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej, 2.Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3.Inwentaryzacja, 4.Operacje bankowe i urządzenia księgowe, 5.Dokumentacja księgowa banku, 6.Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów. Cz. II Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej: 7.Ewidencja księgowa aktywów trwałych, 8.Ewidencja obrotu gotówkowego, 9.Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych, 10.Kredyty i ich ewidencja księgowa, 11.Ewidencja księgowa papierów wartościowych, 12.Bezgotówkowe rozrachunki i rozliczenia bankowe, 13.Fundusze własne banków i ich ewidencja, 14.Koszty i przychody banku, 15.Działalności dewizowa banku. Cz. III Sprawozdawczość finansowa banku: 16.Sprawozdania finansowe banku, 17.Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-061-9
Zawiera: 1. Wprowadzenie do rachunkowości: 1.1. Definicyjne ujęcie rachunkowości; 1.2. Rachunkowość finansowa i zarządza; 1.3. Podstawy prawne rachunkowości; 1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości; 1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych; 1.6. Dowody księgowe. 2. Majątek jednostki gospodarczej: 2.1. Aktywa jednostki gospodarczej; 2.2. Źródła pochodzenia aktywów; 2.3. Bilans - treść, cechy i budowa; 2.4. Inwentaryzacja; 2.5. Zasady wyceny pozycji bilansowych. 3. Konto księgowe: 3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział; 3.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu; 3.3. Konto księgowe; 3.4. Funkcjonowanie kont bilansowych; 3.5. Funkcjonowanie kont wynikowych; 3.6. Zasada podwójnego zapisu; 3.7. Zestawienie obrotów i sald; 3.8. Poprawianie błędów księgowych; 3.9. Dzielenie i łączenie kont; 3.10. Plan kont. 4. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: 4.1. Środki trwałe; 4.2. Środki trwałe w budowie; 4.3. Amortyzacja środków trwałych; 4.4. Wartości niematerialne i prawne. 5. Inwestycje i ich ewidencja: 5.1. Inwestycje i ich klasyfikacja; 5.2. Środki pieniężne. 6. Rozrachunki i roszczenia: 6.1. Charakterystyka rozrachunków; 6.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; 6.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych; 6.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami; 6.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków. 7. Wycena i ewidencja zapasów: 7.1. Zapasy - składnik aktywów jednostki; 7.2. Wycena i ewidencja zapasów; 7.3. Wycena i ewidencja towarów; 7.4. Wycena i ewidencja produktów gotowych. 8. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności: 8.1. Definicja kosztów; 8.2. Klasyfikacja kosztów; 8.3. Podstawowe układy ewidencyjne; 8.4. Warianty ewidencji kosztów działalności zasadniczej; 8.5. Uproszczona ewidencja kosztów; 8.6. Ewidencja kosztów według rodzajów; 8.7. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym; 8.8. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym; 8.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów; 8.10. Kalkulacja kosztów działalności; 8.11. Rozliczanie kosztów świadczeń wzajemnych działalności pomocniczej. 9. Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy: 9.1. Elementy tworzące wynik finansowy; 9.2. Przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania; 9.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 9.4. Przychody i koszty finansowe; 9.5. Zyski i straty nadzwyczajne; 9.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i jego rozliczenie; 9.7. Metody ustalania wyniku finansowego; 9.8. Rozliczenie wyniku finansowego. 10. Jednostkowe sprawozdanie finansowe: 10.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 10.2. Rachunek zysków i strat; 10.3. Rachunek przepływów pieniężnych; 10.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 10.5. Informacja dodatkowa; 10.6. Sprawozdawczość finansowa mikro i małych przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 192)
ISBN: 978-83-7417-204-2
1. Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne. 2. Aktywa inwestycyjne. 3. Rozrachunki. 4. Materiały i towary. 5. Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy. 6. Przychody i koszty ich uzyskania. 7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. 8. Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie. 9. Kapitał (fundusz) własny. 10. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again