Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(26)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(26)
Author
Bauman Zygmunt
(3)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(2)
Bywalec Czesław
(2)
Kieżel Ewa
(2)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(2)
Olejniczuk-Merta Anna
(2)
Aldridge Alan
(1)
Barański Janusz
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Dant Tim
(1)
Doszyń Mariusz
(1)
Hozer Józef
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Jawłowska Aldona
(1)
Kempny Marian
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mielecka-Kubień Zofia
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Pietrowicz Krzysztof
(1)
Sitkiewicz Karolina
(1)
Szlendak Tomasz
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Wyrwas-Wiśniewska Monika
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Świecka Beata
(1)
Żakowski Maciej
(1)
Żebrowski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Spożycie
(29)
Konsumenci (ekon.)
(10)
Gospodarstwo domowe
(5)
Społeczeństwo
(4)
Budżety rodzinne
(3)
Globalizacja
(3)
Jakość życia
(3)
Socjologia
(3)
Dziecko
(2)
Gospodarka
(2)
Kultura
(2)
Organizacja
(2)
Polityka
(2)
Postawy
(2)
Praca
(2)
Racjonalność
(2)
Reklama
(2)
Rynek
(2)
Stopa życiowa
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Alkoholizm
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura materialna
(1)
Materializm
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Moda
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Nałóg
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Produkcja
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przyczynowość
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożcyie
(1)
Superkmarkety i hipermarkety
(1)
Uczucia
(1)
Upadłość
(1)
Upadłość konsumencka
(1)
Więź społeczna
(1)
Wojna
(1)
Wolność
(1)
Wykształcenie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-918-4
1. Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku: Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje; Gospodarstwo domowe na rynku pracy; Gospodarstwo domowe na rynku produktów i usług; Gospodarstwo domowe jako podmiot bankowości detalicznej; Kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. 2. Postawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych: Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych; Przesłanki zmian postaw konsumpcyjnych gospodarstw domowych; Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych; styl życia i jego społeczno-ekonomiczne implikacje. 3. Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym; Wykształcenie a świadomość ekonomiczna członków gospodarstwa domowego- perspektywa empiryczna; Świadomość ekonomiczna a status ekonomiczny gospodarstwa domowego- perspektywa ekonomiczna; Świadomość ekonomiczna a decyzje finansowe gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Świadomość społeczna gospodarstw domowych. 4. Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych - na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Sytuacja zadłużeniowa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych na świecie, w Polsce i województwie zachodniopomorskim; Przeobrażenia sektora finansowego w kontekście zmian rynku kredytowego; Przyczyny i motywy zadłużenia gospodarstw domowych w perspektywie ekonomiczno-społecznej; Przebieg i ewolucja sytuacji zadłużeniowej oraz sposoby jej sanacji i ich skuteczność. 5. Bankructwo gospodarstwa domowego -nowa instytucja w polskiej gospodarce: pojęcie nadmiernego zadłużenia, bankructwa i upadłości gospodarstw domowych; Stan prawa polskiego wobec bankructw i upadłości gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych; Procedura upadłościowa osób fizycznych w Polsce - propozycja wariantowa; Przyczyny bankructw gospodarstw domowych; Skutki bankructw gospodarstw domowych; Świadomość ekonomiczna a zagrożenie bankructwem gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Rola państwa oraz sektora finansowego i innych instytucji w działaniach prewencyjnych i naprawczych. 6. Metodyka diagnozy i prognozy bankructw gospodarstw domowych: Teoria predykcji a możliwość przewidywania zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem; Wybór metody do modelu diagnostycznego; Weryfikacja skuteczności diagnostycznej modelu - badania eksperymentalne; Próba budowy modelu prognozy bankructwa konsumenckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2188-0
Cz. I Rola dziecka w procesach kulturowych społeczeństwa konsumpcyjnego: 1. Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, 2. Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa, Cz. II Rozrywki i zabawy dla dzieci - zagrożenia i korzyści: 1. Barbie wyrusza do poksonsumopcji (i nie ma przy sobie gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci, 2. Nowe media a dzieci - dylemat rodziców?, 3. Gra w kupowanie, 4. Bohaterowanie medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci. Na przykładzie Boba Budowniczego i Marty oraz innych współczesnych bohaterów dziecięcych. Cz. III Socjalizacja dziewczynek i chłopców - w potrzasku kulturowych pułapek: 1. Dyskryminacja czy faworyzacja. Rzecz o chłopcach, 2. Ocalić Ofelię od anoreksji - analiza kulturowych przyczyn zaburzeń jedzenia wśród dziewczynek i dziewcząt, 3. No...spadaj okresie! "Wizerunek" menstruacji w czasopismach dla dziewczynek, Cz. IV Obraz dziecka w mediach: 1. Dziecko zwieńczeniem kariery. Wizerunki macierzyństwa sławnych kobiet na łamach wybranych pism kobiecych, 2. Konsumpcja i więzi rodzinne - sytuacja dziecka i rodzica w reklamie telewizyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-55-4
Część !. Edukacja konsumencka - zagadnienia podstawowe. Interesariusz znany konsumentom. O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji. Działania edukacyjno-informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Część II: Postawy konsumenckie - perspektywa teoretyczna i wyniki badań. Etyka w konsumpcji jako problem nie tylko producentów i nabywców. Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpowiednich postaw konsumentów. Motywacje i typy zachowań konsumentów na rynku ekożywności - na przykładzie mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej. Przykładowa reakcja klienta na zwiększanie jego wiedzy o zasadach kredytu konsumenckiego. Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumentów. Współczesna edukacja konsumentów. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji. Ocena wiedzy studentów z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom. Konsumeryzm polityczny - siła współczesnego konsumenta. Część III: Edukacja konsumencka w praktyce - poradnictwo, projekty, kampanie edukacyjne. Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty. Ochrona praw konsumenta jako zadanie dla samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich. Działania edukacyjne Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej - refleksje praktyka. Samorządowa edukacja konsumencka - teoria a praktyka. Zasady dobrych praktyk na rynku Consumer Finance w Polsce. Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach. Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria skłonności / Józef Hozer, Mariusz Doszyń. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 158, [1] s. : wykr., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1522-3
1.Skłonności w ekonomii, 2.Metody pomiaru skłonności, 3.Namiętności, zachowania, afekty, postawy i emocje w literaturze, 4.Definicje i rodzaje skłonności, 5.Empiryczna analiza wybranych skłonności, 6.Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 201, [5] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15916-0
1. Gospodarstwo domowe- istota i funkcje; 2. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego; 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych; 4. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych; 5. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-036-1
1. Spożycie napojów alkoholowych. 2. Picie alkoholu i jego konsekwencje. 3. Ekonometryczna analiza popytu na napoje alkoholowe. 4. Niektóre błędy nielosowe występujące przy określaniu poziomu spożycia alkoholu i sposoby ich ograniczania. 5. Możliwość wykorzystania rozkładu spożycia napojów alkoholowych do szacowania liczby osób pijących nadmiernie. 6. Szacowanie liczby alkoholików na podstawie wzoru E. M. Jellinka. 7. Problemy szacowania wielkości kosztów i strat spowodowanych nadużyciem alkoholu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2572-7
Wstęp, czyli Najpilniej strzeżony sekret społeczeństwa konsumentów; Konsumpcjonizm a konsumpcja; Społeczeństwo konsumentów; Kultura konsumpcyjna; Straty współbieżne konsumpcjonizmu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja / Alan Aldridge ; przeł. Maciej Żakowski. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2006. - 204, [1] s. : rys. ; 21 cm.
(Key Concepts)
ISBN: 83-60457-10-7
1.Konsumpcja jako pojęcie kluczowe. 2.Produkcja i konsumpcja. 3. Społeczeństwo konsumpcyjne: utopia czy dystopia? 4.Życie w społeczeństwie konsumpcyjnym. 5.Magdonaldyzacja i disneizacja. 6.Aktywizm konsumencki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7388-076-3
1. Konsumując życie - o konsumentach w społeczeństwie konsumentów, 2. Konsumując świat-kultura społeczeństwa konsumpcyjnego, 3. Kulturowe wzory konsumpcji i ich alternatywy, 4. Socjologia konsumpcji - nowe wyzwania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 296, [9] s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Ekonomia / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1618-5
Rozdział I. Terminologiczne i typologiczne problemy sfery konsumpcji. Rozdział 2. Gospodarstwo domowe jako główny podmiot sfery konsumpcji. Rozdział 3. Przesłanki i uwarunkowania konsumpcji. Rozdział 4. Funkcje konsumpcji oraz prawidłowości jej rozwoju. Rozdział 5. Konsumpcja w teorii ekonomii - ujęcie historyczne. Rozdział 6. Konsumpcja w XXI wieku - nowe zjawiska i wyzwania. Rozdział 7. Konsumpcja społeczeństwa polskiego na tle przemian gospodarczych i społecznych po 1989 roku. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0616-4
1. Decyzje gospodarstw domowych o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji, 2. Uwarunkowania konsumpcji na przykładzie gospodarstw domowych osób bezrobotnych w Polsce w latach 2000-2006, 3. Metotodoliczne założenia badania konsumpcji gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi, 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 5. Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 6. Warunkie mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem w dobra trwałego uzytku, 7. Zróznicowanie wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych osób bezrobotnych, 8. Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych osób bezrobotnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2331-0
Wstęp: kopiec z kamieni i miniatura stroju sportowego; Konsumowanie czy życie z przedmiotami?; Fetyszyzm a wartość społeczna z przedmiotów; Budowanie i zamieszkiwanie; Ubranie: tekst i rzecz; Zabawa z przedmiotami: interakcja z deską windsurfingową; Przedmioty w czasie: nowoczesność a "biografia"; Włącz mnie: przedmioty jako przekaźniki; Kto jest czym? Ludzie jako przedmioty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2685)
ISBN: 83-229-2555-7
1.Czynniki kulturowe wpływajace na zachowania konsumenckie, 2.Współczesny konsumpcjonizm, 3.Zachowania konsumenckie w myśli socjologiczno-ekonomicznej, 4.Świadomość i kultura prawna konsumentów, 5.Wpływ mediów masowych na zachowania konsumenckie, 6.Kulturowe uwarunkowania percepcji reklamy, 7.Wpływ zmian wtórnych wartości kulturowych na zachowania konsumenckie, 8.Nowy produkt jako zmiana kulturowa, 9.Kulturowe determinanty zachowań nabywczych rolników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-36-4
R.I Podstawowe problemy terminologiczne i metodyczne badań konsumpcji w przekroju międzynarodowym; R.II Do bór metod badawczych; R.III Statystyczna analiza porównawcza wybranych krajów z punktu widzenia spożycia nie których artykułów żywnościowych, struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz możliwości konsumpcyjnych w świetle efektywności czasu pracy. R.IV Analiza czynników i uwarunkowań zróżnicowania spożycia
dóbr i usług w badanych krajach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1560-6
1.Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, 2.Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domoaych w latach 1990-2002, 3.Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumnetów, 4.Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów - wyniki badań bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1632-7
1. Charakterystyka demograficzna i socjologiczna rodzin ludzi młodych. 2. Uznawanie wartości i styl życia rodzin ludzi młodych. 3. Materialne warunki życia rodzin ludzi młodych. 4. Warunki mieszkaniowe rodzin ludzi młodych. 5. Poziom i struktura konsumpcji rodzin ludzi młodych. 6. Zachowania konsumentów z rodzin ludzi młodych na rynku towarów konsumpcyjnych. 7. Rodziny ludzi młodych na rynku usług. 8. Typologia rodzin ludzi młodych jako uczestników rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2984)
ISBN: 978-83-229-2853-0
I. Spojrzenia z oddali, Moda, wolność i kultura konsumpcji, Wykichana kultura. Wirusy, pandemie, mody, Rzeczy nasze pospolite, czyli co trzyma nas razem. O źródłach porządku społecznego w społeczeństwie mody, Moda i tożsamość-dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, II. Mechanizmy, Unisex i ultrasi, Moda, wolność i polityka społeczna, O modzie i kulturze z drugiej ręki, Sprzętowa namiastka czyli o fotografii bez fotografii, Liminalność pośród mgły-o modzie na "refleksyjną duchowość".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek młodych konsumentów / Anna Olejniczuk-Merta. - Warszawa : Difin, 2001. - 209 s. : tabl. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-122-5
Kształtowanie się rynku młodych konsumentów, Ekonomiczne i społeczne warunki kształtowania rynku młodych konsumentów w Polsce w latach 90-tych, ZAchowania młodych konsumentów, Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, Kształtowanie podazy dóbr na rynku młodych konsumentów, Dystrybucja dóbr na rynku młodych konsumentów, Promocja na rynku młodych konsumentów, Nowe zjawiska i trendy na rynku młodych konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1748-5
1. Miejsce i rola ludzi młodych w krajach Unii Europejskiej. 2. Czynniki kształtujące podaż na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 3. Czynniki kształtujące popyt na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 4. Zachowania rynkowe młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 5. Perspektywy rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again