Form of Work
Książki
(55)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(49)
available
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(49)
Author
Bywalec Czesław
(4)
Bauman Zygmunt
(3)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(3)
Kieżel Ewa
(3)
Kopel Jerzy
(2)
Kusińska Alicja
(2)
Małysa-Kaleta Agata
(2)
Olejniczuk-Merta Anna
(2)
Słaby Teresa
(2)
Aldridge Alan
(1)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Barański Janusz
(1)
Burgiel Aleksandra
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Czerny Mirosława
(1)
Dant Tim
(1)
Deniszczuk Lucyna
(1)
Deszczyński Przemysław
(1)
Doszyń Mariusz
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Gulbicka Bożena
(1)
Hozer Józef
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Jawłowska Aldona
(1)
Kempny Marian
(1)
Kiełczewski Dariusz
(1)
Kowalski Andrzej
(1)
Kramer Józefa
(1)
Krawiec Franciszek (Frank)
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kurowski Piotr
(1)
Kwasek Mariola
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Michaliszyn Beata
(1)
Miczyńska-Kowlaska Maria
(1)
Mielecka-Kubień Zofia
(1)
Mącik Dorota
(1)
Olszańska Anna
(1)
Panek Tomasz
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Pietrowicz Krzysztof
(1)
Ritzer George
(1)
Rudnicki Leszek
(1)
Sitkiewicz Karolina
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sowa Izabela
(1)
Stawowy Ludwik
(1)
Styrc Marta
(1)
Szlendak Tomasz
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wyrwas-Wiśniewska Monika
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zrałek Jolanta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śleboda Marta
(1)
Świecka Beata
(1)
Żakowski Maciej
(1)
Żebrowski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(50)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Subject
Spożycie
(53)
Konsumenci (ekon.)
(20)
Gospodarstwo domowe
(10)
Globalizacja
(7)
Jakość życia
(5)
Budżety rodzinne
(4)
Społeczeństwo
(4)
Artykuły konsumpcyjne
(3)
Ekorozwój
(3)
Gospodarka
(3)
Polska
(3)
Rynek
(3)
Socjologia
(3)
Stopa życiowa
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Banki
(2)
Banki internetowe
(2)
Dziecko
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Kapitalizm
(2)
Kultura
(2)
Nałóg
(2)
Organizacja
(2)
Polityka
(2)
Postawy
(2)
Praca
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Racjonalność
(2)
Reklama
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Upadłość
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Alkoholizm
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Bogactwo
(1)
Budżet
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dochód
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumpcja
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura materialna
(1)
Leśnictwo
(1)
Ludność
(1)
Materializm
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Minimum socjalne
(1)
Moda
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Odżywianie
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przyczynowość
(1)
Płeć
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rzemiosło
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożcyie
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Superkmarkety i hipermarkety
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczucia
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
57 results Filter
E-book
In basket
Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od wielu lat zajmuje się problemami agrobiznesu i biobiznesu. Przygotowuje publikacje dotyczące tych tematów, zapraszając do współpracy autorów ze wszystkich ważnych ośrodków krajowych, specjalizujących się w ekonomii rolnictwa i szerzej – w agrobiznesie. Zmiany ustrojowe, zapoczątkowane w 1989 r., wywołały wiele zasadniczych przemian w sferze agrobiznesu. Po kilku latach adaptacji do nowych warunków gospodarowania rozpoczął się kolejny trudny okres – czas dostosowań do wymogów i zasad związanych z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie stanowi zbiór artykułów podsumowujących i analizujących z różnych punktów widzenia 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Wskazano w nich nie tylko pozytywne zmiany, zachodzące w polskim agrobiznesie, ale i zjawiska negatywne, które się w tym okresie ujawniły. Opracowania zebrane w niniejszym tomie dotyczą problematyki makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W wielu artykułach zamieszczono wnioski z badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych projektów badawczych. W prezentowanej publikacji poruszono szereg zagadnień, które można podzielić na kilka głównych grup tematycznych. Duża część artykułów poświęcona jest tematyce konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także poszczególnych branż przemysłu spożywczego na rynku unijnym. W tym kontekście omawiano m.in. zmiany strukturalne, trendy, wykorzystywane strategie konkurencji, problemy jakości zarządzania i specjalizacji, także regionalnej, w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego. Analizowano również problemy związane z absorpcją funduszy unijnych w poszczególnych regionach kraju i z różnych programów Wspólnej Polityki Rolnej. Poruszane kwestie dotyczyły również rozmaitych aspektów związanych z gospodarką, obrotem ziemią i zmian w strukturze agrarnej oraz czynników warunkujących zachodzące zmiany. Autorzy przedstawili również w artykułach swoje poglądy na temat rozwoju szeroko rozumianych procesów integracyjnych i rozwoju instytucji w otoczeniu rolnictwa. Spora grupa badaczy omówiła zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym oraz alternatywnym wykorzystaniem produktów rolniczych, np. na cele energetyczne. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-918-4
1. Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku: Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje; Gospodarstwo domowe na rynku pracy; Gospodarstwo domowe na rynku produktów i usług; Gospodarstwo domowe jako podmiot bankowości detalicznej; Kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. 2. Postawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych: Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych; Przesłanki zmian postaw konsumpcyjnych gospodarstw domowych; Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych; styl życia i jego społeczno-ekonomiczne implikacje. 3. Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym; Wykształcenie a świadomość ekonomiczna członków gospodarstwa domowego- perspektywa empiryczna; Świadomość ekonomiczna a status ekonomiczny gospodarstwa domowego- perspektywa ekonomiczna; Świadomość ekonomiczna a decyzje finansowe gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Świadomość społeczna gospodarstw domowych. 4. Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych - na tle badań (wtórnych i pierwotnych): Sytuacja zadłużeniowa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych na świecie, w Polsce i województwie zachodniopomorskim; Przeobrażenia sektora finansowego w kontekście zmian rynku kredytowego; Przyczyny i motywy zadłużenia gospodarstw domowych w perspektywie ekonomiczno-społecznej; Przebieg i ewolucja sytuacji zadłużeniowej oraz sposoby jej sanacji i ich skuteczność. 5. Bankructwo gospodarstwa domowego -nowa instytucja w polskiej gospodarce: pojęcie nadmiernego zadłużenia, bankructwa i upadłości gospodarstw domowych; Stan prawa polskiego wobec bankructw i upadłości gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych; Procedura upadłościowa osób fizycznych w Polsce - propozycja wariantowa; Przyczyny bankructw gospodarstw domowych; Skutki bankructw gospodarstw domowych; Świadomość ekonomiczna a zagrożenie bankructwem gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna; Rola państwa oraz sektora finansowego i innych instytucji w działaniach prewencyjnych i naprawczych. 6. Metodyka diagnozy i prognozy bankructw gospodarstw domowych: Teoria predykcji a możliwość przewidywania zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem; Wybór metody do modelu diagnostycznego; Weryfikacja skuteczności diagnostycznej modelu - badania eksperymentalne; Próba budowy modelu prognozy bankructwa konsumenckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2188-0
Cz. I Rola dziecka w procesach kulturowych społeczeństwa konsumpcyjnego: 1. Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, 2. Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa, Cz. II Rozrywki i zabawy dla dzieci - zagrożenia i korzyści: 1. Barbie wyrusza do poksonsumopcji (i nie ma przy sobie gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci, 2. Nowe media a dzieci - dylemat rodziców?, 3. Gra w kupowanie, 4. Bohaterowanie medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci. Na przykładzie Boba Budowniczego i Marty oraz innych współczesnych bohaterów dziecięcych. Cz. III Socjalizacja dziewczynek i chłopców - w potrzasku kulturowych pułapek: 1. Dyskryminacja czy faworyzacja. Rzecz o chłopcach, 2. Ocalić Ofelię od anoreksji - analiza kulturowych przyczyn zaburzeń jedzenia wśród dziewczynek i dziewcząt, 3. No...spadaj okresie! "Wizerunek" menstruacji w czasopismach dla dziewczynek, Cz. IV Obraz dziecka w mediach: 1. Dziecko zwieńczeniem kariery. Wizerunki macierzyństwa sławnych kobiet na łamach wybranych pism kobiecych, 2. Konsumpcja i więzi rodzinne - sytuacja dziecka i rodzica w reklamie telewizyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-55-4
Część !. Edukacja konsumencka - zagadnienia podstawowe. Interesariusz znany konsumentom. O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji. Działania edukacyjno-informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Część II: Postawy konsumenckie - perspektywa teoretyczna i wyniki badań. Etyka w konsumpcji jako problem nie tylko producentów i nabywców. Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpowiednich postaw konsumentów. Motywacje i typy zachowań konsumentów na rynku ekożywności - na przykładzie mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej. Przykładowa reakcja klienta na zwiększanie jego wiedzy o zasadach kredytu konsumenckiego. Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumentów. Współczesna edukacja konsumentów. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji. Ocena wiedzy studentów z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom. Konsumeryzm polityczny - siła współczesnego konsumenta. Część III: Edukacja konsumencka w praktyce - poradnictwo, projekty, kampanie edukacyjne. Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty. Ochrona praw konsumenta jako zadanie dla samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich. Działania edukacyjne Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej - refleksje praktyka. Samorządowa edukacja konsumencka - teoria a praktyka. Zasady dobrych praktyk na rynku Consumer Finance w Polsce. Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach. Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria skłonności / Józef Hozer, Mariusz Doszyń. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 158, [1] s. : wykr., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1522-3
1.Skłonności w ekonomii, 2.Metody pomiaru skłonności, 3.Namiętności, zachowania, afekty, postawy i emocje w literaturze, 4.Definicje i rodzaje skłonności, 5.Empiryczna analiza wybranych skłonności, 6.Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
E-book
In basket
Tematyka prezentowanych w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” artykułów jest znacznie zróżnicowana, aczkolwiek można je do pewnego stopnia tematycznie pogrupować. Trzy opracowania dotyczą polskiego handlu artykułami spożywczymi ‒ owocami, warzywami i mlekiem ‒ w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej. F. Kapusta przedstawia zmiany na rynku owoców w Polsce przed akcesją i po przystąpieniu Polski do UE, A. Tarnowska dokonuje interesującej analizy czynników wpływających na konkurencyjność polskiego sektora warzywnego w UE, natomiast A. Kowalska zajęła się oceną udziału Polski w handlu mlekiem i jego przetworami zarówno w krajach unijnych, jak i innych będących odbiorcami tych polskich produktów. Z problematyką unijną związany jest także artykuł P. Kowalskiego. Wykracza on jednak daleko poza relacje handlowe Polski z Unią i traktuje o jej problemach w ogóle ‒ o możliwościach dalszego rozwoju lub dezintegracji w 10 lat po jej największym rozszerzeniu, w którym ‒ jak wiadomo ‒ uczestniczyło 10 państw, w tym również Polska. W pewnym sensie także artykuł M. Balany ma unijne konotacje, ponieważ autor zajmuje się w nim sposobami ograniczania błędów występujących w procesie aplikowania o środki w ramach finansów z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To mikroekonomiczne ujęcie problemu ma istotne walory utylitarne i może być pomocne dla osób i instytucji ubiegających się o dotacje z tego funduszu. Dwa artykuły, Ł. Ambroziaka i D. Michalak, odnoszą się do sfery finansów. Zawarte w artykule Ł. Ambroziaka analizy mają wymiar makroekonomiczny, a konkretnie dotyczą funkcjonowania rynków finansowych w warunkach ograniczonej racjonalności. Przeciwnie artykuł D. Michalak ‒ jest to mikroekonomiczna analiza dotycząca bardzo specyficznego problemu finansów, tj. konstrukcji instrumentu zabezpieczającego przed niekorzystnym wpływem niekatastroficznego ryzyka gospodarczego wraz z określeniem kierunku wpływu warunków atmosferycznych na przedsiębiorstwa branży energetycznej. Biorąc pod uwagę perspektywę badawczą, podobnie jak poprzednio można przeciwstawić sobie dwa ostatnie artykuły. Artykuł J. Muraka, pt. „Imperializm ekonomii”, ma wysoce ogólny i teoretyczny charakter, podczas gdy artykuł R. Żuryńskiego przedstawia mikroekonomiczny problem, jakim są ekonomiczno-organizacyjne efekty UEFA Euro 2012.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 201, [5] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15916-0
1. Gospodarstwo domowe- istota i funkcje; 2. Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego; 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych; 4. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych; 5. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia / Mirosława Czerny. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 240 .s, [16] k. tabl. kolor. : fot, mapy, wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14491-2
1. Wprowadzenie. 2. Globalizacja. 3. Rozwój. 4. Społeczeństwo a rozwój. 5. Miasta - duma czy przekleństwo rozwoju? 6. Migracje - fenomen naszych czasów. 7. Wieś i rolnictwo a globalizacja. 8. Geografia produkcji - rola przemysłu w rozwoju współczesnego świata. 9. Konsumpcja w geografii - problematyka badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 44)
ISBN: 83-7417-004-2
Wstęp; Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD w latach 1960-1999; Handel wewnątrzgałęziowy w przepływach globalnych; Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji; Wybrane przejawy globalizacji polskiego rynku kapitałowego; Proces internacjonalizacji polskiego sektora bankowego w latach 1993-2002; Polityka pieniężna NBP w obliczu procesów globalizacyjnych; Rozwój systemów informacyjnych a globalizacja gospodarki; Systemy pozyskiwania informacji gospodarczej w Internecie w procesie globalizacji; Globalny wymiar zarządzania jakością; Globalizacja konsumpcji; Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji; Różnicowanie miejsca recepcji turystycznej poprzez image. Polsko-austriackie studium przypadku; Zapewnienie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym na tle procesu integracji europejskiej; Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0173-4
Cz. I Czym jest globalizacja?; Obszary naznaczone wpływem globalizacji. R.1 Korzenie koncepcji globalizacyjnych: Teorie nowoczesności; Teorie ponowoczesności; Współczesność jako późna nowoczesność. R.2 Wybrane koncepcje globalizacji: Dwa rozumienia konsekwencji zjawiska globalizacji. R.3 Następstwa procesów globalizacyjnych: Pułapki globalizacji; Dobrodziejstwa globalizacji; Typy oddziaływań globalizacyjnych a przemiany zachodzące w Polsce. Zakończenie: Globalizacja jako fakt dokonany i ostatni etap rozwoju? Cz. II Dylemat drugi - konsumpcja: R.1 Rola konsumpcji w kapitalizmie i socjalizmie: Konsumpcja jako efekt rozwoju kapitalizmu; Reglamentowana konsumpcja realnego socjalizmu; Reifikacja i alienacja człowieka oraz fetyszyzm towarowy. R.2 Reifikacja człowieka: Zjawisko ostentacyjnej konsumpcji i próżnowania na pokaz; Zjawisko ukrytej konsumpcji oraz konsument jako aktor; Struktura habitusu. R.3 Fetyszyzacja towarowa: Wizja społeczeństwa konsumpcyjnego w perspektywie semiologicznej i postmodernistycznej; Koncepcja lokalizacji i transferu znaczeń; Postmodernistyczna koncepcja konsumenta. R.4 Alienacja człowieka: Koncepcja zhumanizowanej konsumpcji; Konsumpcja jako system komunikacji społecznej R.5 Konsumpcja jako element strukturyzacji. Zakończenie. O konsumpcji nieco inaczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-036-1
1. Spożycie napojów alkoholowych. 2. Picie alkoholu i jego konsekwencje. 3. Ekonometryczna analiza popytu na napoje alkoholowe. 4. Niektóre błędy nielosowe występujące przy określaniu poziomu spożycia alkoholu i sposoby ich ograniczania. 5. Możliwość wykorzystania rozkładu spożycia napojów alkoholowych do szacowania liczby osób pijących nadmiernie. 6. Szacowanie liczby alkoholików na podstawie wzoru E. M. Jellinka. 7. Problemy szacowania wielkości kosztów i strat spowodowanych nadużyciem alkoholu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-288-7
Ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polskich gospodarstwach domowych; Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów; Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski; Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych; Kształtowanie się motywów postępowania polskich konsumentów w oparciu o rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa wykorzystanie metody wywiadu głębinowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2572-7
Wstęp, czyli Najpilniej strzeżony sekret społeczeństwa konsumentów; Konsumpcjonizm a konsumpcja; Społeczeństwo konsumentów; Kultura konsumpcyjna; Straty współbieżne konsumpcjonizmu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja / Czesław Bywalec, Leszek Rudnicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1390-5
Terminologia i kalsyfikacja sfery konsumpcji, Determinanty konsumpcji, Funkcje konsumpcji i prawidłowości jej rozwoju, Nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, Źródła informacji o konsumpcji, Pomiar i metody analizy konsumpcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja / Alan Aldridge ; przeł. Maciej Żakowski. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2006. - 204, [1] s. : rys. ; 21 cm.
(Key Concepts)
ISBN: 83-60457-10-7
1.Konsumpcja jako pojęcie kluczowe. 2.Produkcja i konsumpcja. 3. Społeczeństwo konsumpcyjne: utopia czy dystopia? 4.Życie w społeczeństwie konsumpcyjnym. 5.Magdonaldyzacja i disneizacja. 6.Aktywizm konsumencki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7388-076-3
1. Konsumując życie - o konsumentach w społeczeństwie konsumentów, 2. Konsumując świat-kultura społeczeństwa konsumpcyjnego, 3. Kulturowe wzory konsumpcji i ich alternatywy, 4. Socjologia konsumpcji - nowe wyzwania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja : eseje statystyczne / Teresa Słaby. - Warszawa : Difin, 2006. - 232 s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7251-635-9
1.Zarys problemów w badaniach konsumpcyjnych, 2.Konsumpcja w ujęciu bezpośrednim, 3.konsumpcja w ujęciu posrednim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7431-011-1
1.Trwały i zrównoważony rozwój, 2.Konsumpcja w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, 3.Wpływ zmian w układzie podmiotowym konsumpcji na perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, 4.zmiany w układzie przedmiotowym konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 5.Struktura układu organizacyjnego konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 6.Perspektywy zrównoważenia konsumpcji w układzie przestrzennym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 296, [9] s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Ekonomia / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1618-5
Rozdział I. Terminologiczne i typologiczne problemy sfery konsumpcji. Rozdział 2. Gospodarstwo domowe jako główny podmiot sfery konsumpcji. Rozdział 3. Przesłanki i uwarunkowania konsumpcji. Rozdział 4. Funkcje konsumpcji oraz prawidłowości jej rozwoju. Rozdział 5. Konsumpcja w teorii ekonomii - ujęcie historyczne. Rozdział 6. Konsumpcja w XXI wieku - nowe zjawiska i wyzwania. Rozdział 7. Konsumpcja społeczeństwa polskiego na tle przemian gospodarczych i społecznych po 1989 roku. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again