Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Gagacka Maria
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Polityka społeczna
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-311-2
1. Wyzwania ponad narodowego: Aksjologiczne paradoksy polityki społecznej w dobie globalizacji; Finansowanie polityki społecznej przez Bank Światowy; Społeczne potrzeby mieszkaniowe a światowa teoria potrzeb; Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej; Program Progress jako instrument wspierania lokalnej polityki społecznej; Europejskie strategie walki z bezdomnością; Zintegrowane podejście w polityce spójności szansą na efektywniejszą realizację polityki społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym; Rola funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Jakość redagowania aktów prawa krajowego i Wspólnotowego Dorobku Prawnego i jego współczesne wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej; Wzrost gospodarczy a poziom zatrudnienia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 1995-2007; 2. Instrumenty narodowe: Bezpieczeństwo socjalne a funkcje współczesnego państwa; Statystyka publiczna a diagnozowanie w polityce społecznej; Polityka na rzecz rozwoju społecznego- strategie ograniczenia lokalnego ubóstwa; Uwarunkowania demograficzne zasobów pracy w Polsce; Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i integracji społecznej; Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia; Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny; Świadczenia emerytalno-rentowe a zabezpieczenie materialne osób starszych; Świadczenia rzeczowe w ubezpieczeniu rentowym jako element polityki socjalnej państwa; Komu potrzebna jest polityka edukacyjna; Paradygmat współczesnego człowieka w nauce- Barbara Muszyńska; 3. Diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych: Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym- nowe rozwiązania; Etos działalności publicznej w środowisku lokalnym; Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej; Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej; Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań; Subiektywne odczucia ludności wiejskiej powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej; Diagnozowani e problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu złotoryjskiego; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej; Formy współpracy instytucji lokalnych na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnością; Ocena funkcjonowania instytucji służby zdrowia na przykładzie zamkniętych zakalców opieki zdrowotnej; Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku; Instytucjonalne formy opieki zastępczej; Nasilenie i formy agresji wychowanków domu dziecka; Preferencje wartości członków subkultury młodzieżowej blokersów w Radomiu; Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie wiejskiej z przewagą funkcji rolniczej (na przykładzie gminy Magnuszew); Polacy na irlandzkim i angielskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again