Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(21)
Author
Bankowicz Marek
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chludziński Bartłomiej
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czapska Janina
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak-Wątor Monika
(1)
Golinowski Janusz
(1)
Graban Michał
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kil Jan
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kubas Sebastian
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kurczewski Jacek
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Millon-Delson Chantal
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Piekarski Romuald
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Porębski Czesław
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Suchocka Renata
(1)
Tulei Piotr
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wierzbicki Andrzej
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowska Marta
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Zagórski Zdzisław
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(18)
Państwo
(7)
Demokracja
(6)
Administracja publiczna
(3)
Społeczeństwo
(3)
Struktura społeczna
(3)
Dziennikarstwo
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Socjologia
(2)
Władza
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Autonomia (politol.)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Farmaceuci
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marketing -- zagadnienia
(1)
Nauki polityczne
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja -- kultura -- zagadnienia
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka regionalna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Reklama -- zagadnienia
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sarnecki, Paweł
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subsydiarność
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Transformacja systemu społecznego
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolontariusze
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Władza państwowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zło
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Bezpieczeństwo obywateli : studium z zakresu polityki prawa / Janina Czapska. - Stan prawny na 30.09.2003. - Kraków : Wydanictwo POLPRESS, 2004. - 346 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-918979-2-3
Cz. I Rozumienie bezpieczeństwa w kontekście zadań publicznych: 1. O rozumieniu bezpieczeństwa, 2. Bezpieczeństwo obywateli jako zadania publiczne. Cz. II Nowe formy zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom: 3. Nowe formy społecznej partycypacji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom, 4. Prywatne firmy ochrony osób i mienia-aspekty społeczne i prawne. Cz. IV Pożądany kierunek zmian w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom: 5. Możliwości i ograniczenia prywatyzacji zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa obywatelom, 6. Bezpieczeństwo obywateli w państwie kooperatywnym-propozycje rozwiązań w Polsce. Zamiast zakończenia: Między bezpieczeństwem a wolnością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-53-2
CzI Zmiany prawne i instytucjonalne: 1. Kwestie konstytucyjne, 2. Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, 3. Stanowienie prawa, 4. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, 5. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji, Cz.II Sprawna administracja: 1. Administracja publiczna, 2. Nowe Metody Zarządzania w administracji publicznej, 3. Korzystanie przez funkcjonariuszy publicznych z praw i wolności politycznych. Cz.III Wybory: 1. Priorytety w systemach wyborczych w młodych demokracjach, 2. Prawo wyborcze, 3. Finansowanie polityki, 4. Wybory samorządowe. Cz.IV Władza lokalna: 1. Pozycja samorządu wojewódzkiego, 2. Demokracja na szczeblu lokalnym i regionalnym. Cz.V Aktywność obywatelska: 1. Innowacje demokratyczne i ich zastosowanie w Polsce, 2. Dialog obywatelski, 3. Polityka rządu wobec organizacji pozarządowych, 4. Kształcenie obywatelskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-252-8
I. Droga do duchowej ewolucji człowieka: 1. Człowiek świadomy swojej podmiotowości, 2. Dyspozycje człowieka świadomego, 3. Człowiek aktualny i potencjalny, 4. Trzy modele człowieka i trzy modele jego ewolucji, 5. Ewolucja człowieka i zmiany koncepcji moralności, 6. Duchowa ewolucja człowieka. II. Przekraczanie zła w dziejach Europy: 7. Zło w dziejach Europy, 8. Wartościowanie w sytuacjach społecznych, 9. Duchowe źródła polskich przemian, 9. Oświeceniowy a postsolidarnościowy obraz świata. III Twarz drugiego: 10. Postrzeganie drugiego, 11. Skok ewolucyjny, 12. Świadomość relacji społecznych. IV Społeczeństwo podmiotowe: 13. Społeczeństwo autorytarne a społeczeństwo podmiotowe, 14. Funkcjonowanie społeczeństwa podmiotowego, 15. Państwo społeczeństwa obywatelskiego, 16. Państwo społeczeństwa podmiotowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0189-0
Cz. I Czym jest globalizacja? Szanse i zagrożenia: -Zasada pomocniczości - między globalizmem a regionalizmem; -Uniwersalizm czy zamaskowana oligarchia: obawy i na dzieje w obliczu procesów globalizacyjnych; -Gospodarka lokalna wobec globalizacji; -Globalizacja jako utopia naszych czasów; -Globalizacja, świadomość wielokulturowości i szkoły wyższe; -Tożsamość partykularna, tożsamość globalna, biopolityka; -Imperium Mundi jako polityczna forma globalizacji; -Społeczeństwo obywatelskie w epoce globalizacji. Cz. II Narody i wspólnoty regionalne w obliczu nowych wyzwań związanych z globalizacją: -Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej; -Lokalne społeczeństwo obywatelskie jako "siła przeciw ważna" wobec globalizacji gospodarczej oraz medialnej; -Wpływ globalizacji na zagrożenia wspólnot lokalnych; -Małe ojczyzny w globalnej wiosce; -Współczesne przemiany miast w kontekście ekonomicznej kulturowej i politycznej globalizacji; -Tożsamość morska Gdyni wobec wyzwań epoki postindustrialnej; -Regiony w polityce europejskiej; -Suwerenność państwowa i narodowa wobec globalizacji i integracji europejskiej; -Człowiek i Polak. Nacjonalizm chrześcijański Zygmunta Krasińskiego jako strategia obrony lokalności na tle antyoświeceniowej reakcji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 52)
ISBN: 978-83-232181-8-0
Część I Inspirująca teoria socjologiczna: Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem; Jurgena Habernasa koncepcja państwa i prawa; Problemy habermasowskiej rekonstrukcji pojęcia działania strategicznego; Emocje jako przedmiot refleksji socjologicznej. Poglądowy zarys problematyki. Część II Krajobraz po transformacji: Początki- końce - trwanie; Podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce. Analiza dyskursu polityki na przykładzie wybranych partyjnych programów wyborczych z lat 2001 i 2005; Polski konserwatyzm potransformacyjny. Od konserwatyzmu klasycznego do neoklasycznego; Współczesna inteligencja polska - czy zbyteczna warstwa społeczna? Część III Stare i nowe nierówności. Starzy i nowi wykluczeni: Struktura społeczna Polski w programach partyjnych w 2005 roku; Polska bieda w zwierciadle "Gazety Wyborczej". W kierunku analizy języka nierówności w polskim dyskursie publicznym; Nowe aspekty dookreślania kategorii marginalizacji; Sytuacja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej; Stosunki społeczne w przedsiębiorstwie; Współczesny ruch pracowniczy w Polsce - od realengo socjalizmu do realnego kapitalizmu. Część IV Zaufanie-Nieufność- Sprawstwo-Bezradność: Umowa jako instytucja społeczna; Przejawy i uwarunkowania niepewności jednostkowej i społecznej; Socjologia zaprzeczania jako obiecująca optyka ujmowania jawnego wymiaru zakulisowych aspektów życia społecznego; Koncepcje akceptacji tego, co nieuchronne. Część V. Cielesność-Zdrowie-Władza: Socjologia ciała. Nowe spojrzenie na stare problemy badawcze; Promocja zdrowia - prozdrowotny styl życia - płeć biologiczna i kulturowa; Zastosowanie nowych technik medycznych a podstawowe prawa człowieka. CZęść VI Mobilne społeczeństwo: Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski; Tożsamość w warunkach migracji; Kontakt a konflikt w warunkach pogranicza etnicznego - konieczność czy możliwość?; Turystyka źle zorganizowana. Część VII. Społeczeństwo obywatelskie - próba rekonceptualizacji i wprowadzenie do operacjonalizacji inspirowanie socjologią działania Jurgena Habernasa; Jak badać ruchy społeczne?; Rozwój lokalny w Wielkopolsce - trzecie przejście rozwojowe. Część VIII. Nowe strategie badania rzeczywistości społecznej: Tożsamość socjologii rodziny - utrata czy tworzenie nowych podstaw badawczych. Kondycja polskiej socjologii rodziny w ostatnim piętnastoleciu; Postawy kobiet wobec wartości w świetle wyników badań socjologicznych. Nowe trendy w badaniu systemów wartości; Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919636-8-3
I. Szkice medioznawcze: Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie przemian ustrojowych; Wizerunek w sieci. Nowe sposoby poszukiwania wyborców; " Zabawy Przyjemne i Pożyteczne " (1770-1777) jako przykład pisma literacko-moralnego doby stanisławowskiej; Obraz PRL na łamach prasy polskiej początku lat 90; Kształtowanie opinii publicznej a modele masowego komunikowania; Dziennik " Fakt " w pierwszym tygodniu ukazywania się. Analiza zawartości; Pół roku " Faktu " na rynku polskiej prasy codziennej; Kłopoty z "czytaniem" telewizji. Wokół przypadku " Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym "; Zasady przemawiania podczas debat i wystąpień publicznych; Twórczość społeczno-polityczna Leona Kruczkowskiego w okresie jego pobytu w Zagłębiu Dąbrowskim. II. Antropologia, kulturoznawstwo: "Nie lekceważmy teatru!" Teatr jako trybuna polityczna na przestrzeni wieków; Ponowoczesny kapitalizm w erze globalnej konsumpcji; "Imagine all the people ..." Społeczeństwo ryzyka - czy tylko to nam pozostało?; Między światem realnym a hiperrzeczywistością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-038-7
I. Prawa człowieka : O pojęciu " ekspektatywa maksymalnie ukształtowana " , Zakaz maltretowania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ( Czy w Konwencji pojawił się artykuł 3bis ?) , Nowe idee konstytucyjne . Kilka wybranych zagadnień , Zagadnienie zgodności z Konstytucją prawa wykupu gruntów rolnych przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych , Konstytucyjne podstawy ochrony konsumentów , Wolność czy przymus zrzeszania się w samorządach zawodowych , Z zagadnień rezydualnej koncepcji praw i wolności obywatelskich ; II Ochrona Konstytucji - sądownictwo konstytucyjne : Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny - model konstytucyjny , Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w sprawie Traktatu lizbońskiego na tle polskich rozwiązań prawnych , Udział sądu konstytucyjnego w wykonywaniu jego orzeczeń ( uwagi de lege ferenda ) , Powoływanie sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego , Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych w postępowaniu przed TK , Przywrócenie mocy obowiązującej , czyli tzw. odżycie przepisów prawa , Konstytucja pisana a konstytucja faktyczna w Polsce - garść refleksji , Sukces który zadziwia : metamorfoza francuskiej Rady Konstytucyjnej , Francuski model kontroli konstytucyjności prawa krajowego implementującego prawo wspólnotowe , O rozstrzyganiu " sporów kompetencyjnych " przez Trybunał Konstytucyjny ; III. Organy władzy w państwie demokratycznym : Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa i gwarant ciągłości władzy państwowej - z dyskusji konstytucyjnej nad art. 126 Konstytucji RP z 1997 r. (zarys) , Kompetencje kreacyjne Prezydenta wobec Rady Ministrów , Instytucje przedstawicielskie w ustroju III i IV Republiki Francuskiej , Pozycja ustrojowa wiceprezesa Rady Ministrów , Charakterystyka prawna funkcji Prezydenta RP czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji , Reguła większości a powoływanie rządu w wybranych systemach parlamentarnych , Ustawa a rządowe akty normatywne ( Niemcy , Szwecja , Polska ) , Prawnoustrojowa instytucjonalizacja politycznej ministrów przed Prezesem Rady Ministrów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. , Kilka uwag w sprawie kierunków reformy Senatu , Wokół sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a rządem , Niektóre problemy działania egzekutywy na tle Konstytucji RP z 1997 r. , Władza trzecia - " neutralna " , Na marginesie regulacji statusu Rzecznika Praw Obywatelskich , Prezydent a parlament w Polsce w minionym dwudziestoleciu ( zarys problematyki ) , Skrócenie kadencji parlamentarnej w RFN
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-47-3
Rozdział I: Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 1. Kwestia definicji. 2. Społeczeństwo obywatelskie a państwo. 3. Społeczeństwo obywatelskie a naród. 4. Funkcje społeczeństwa obywatelskiego. 5. Podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce. Rozdział II: Historia społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane zagadnienia. 1. Prekursorzy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w epoce Oświecenia. 3. Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. 4. Polska droga do społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział III: Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej. 1. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. 2. Nowożytna myśl polityczna wobec idei społeczeństwa obywatelskiego. 3. W trosce o godność człowieka - społeczeństwo obywatelskie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i nauce społecznej Kościoła. Rozdział IV: Instytucjonalno-polityczne aspekty społeczeństwa obywatelskiego. 1. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze terytorialnym. 2. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym. 3. Kultura polityczna. Rozdział V: Społeczno-ekonomiczne aspekty społeczeństwa obywatelskiego. 1. Trzeci sektor w Polsce - przejaw aktywności obywatelskiej. 2. Determinanty obywatelskości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 1824)
ISBN: 83-229-1457-X
Problematyka barier transformacji i integracji europejskiej a modele analiz strukturalnych; Struktura i dynamika zmian segmentacyjnych społeczeństwa Polski; Klasy i warstwy społeczeństwa transformacji a standard integracji; Opinia publiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 978-83-74-36-205-4
Trzy pytania na przełomie ustrojów; 1. Rzeczpospolita w 1990 roku; 2. Struktura emancypacji; 3. Trójkąt polityczny; 4. Droga do prawa; 5. Naród u władzy; 6. Antypolityka, czyli polityka bez partii; 7. Prawem i lewem; 8. Królestwo Maryi; 9. Klasy średnie po latach; 10. Dramat niespełniony; Polacy o minionym dwudziestoleciu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-21-3
R.1 Społeczeństwo; R.2 Państwo; R.3 Organizacja apara tu państwowego; R.4 Państwo a organizacje samorządowe; R.5 Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne; R.6 Ustrój państwa; R.7 Demokracja i jej formy; R.8 Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej R.9 Organy wymiaru sprawiedliwości (władzy sądowni czej); R.10 Podział terytorialny państwa i administra cja terenowa; R.11 Kontrola administracji publicznej; R.12 Elementy prawoznawstwa; R.13 Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe; R.14 Doktryny polityczne; R.15 Wiedza o gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88766-92-9
1. Dylematy tożsamości społecznej i organizacyjnej, 2. Pomiędzy tożsamością a tożsamością organizacyjną, 3. Organizacja i jej komponenty tożsamości, 4. Podążając za organizacją - dryfującą łodzią pragnień, 5. Puszka Pandory ujawnia swoje organizacyjne oblicze, 6. Wchodząc do organizacji, jak do jaskini Platona, 6. Quum advocatus diaboli w organizacji, 8. W organizacji-behawioralnym bagnie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-15-2
Część I: Humanistyczny wymiar wyzwań opiekuńczych współczesności. Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed woluntaryzmem - spojrzenie filozofa); Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospołecznych; Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej; Dobro jednostki versus dobro wspólne - paradoksy przeciwności; Użyteczność kategorii "troska" i "samotroska" w pracy socjalnej. Część II: Wolontariat w ruchu opiekuńczym. Działanie wewnątrz systemu; W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza; Wolontariat w kraju pachnącym żywicą; Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego; Wolontariat parafialny; Rola wolontariatu młodzieżowego w sektorze pozarządowym - na przykładzie Środowiskowego Domu Rodzinnego "Nasz Dom" przy Stowarzyszeniu "Droga" w Białymstoku; Wybrane aspekty prawne wolontariatu. Część III: Pomoc społęczna w społeczeństwie obywatelskim. Od pomocy państwa do samopomocy - procesy emapcypacji w społeczeństwie obywatelskim (perspektywa pedagogiczna); Pozarządowe organizacje socjalne jako egzemplifikacja wolności zrzeszania się; Determinanty koncepcji "non-profit" w tworzeniu polityki społecznej w Polsce; Trzeci sektor pomocy społecznej w Niemczech; Rozwój sektora pozarządowego jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne wobec instytucji pomocowych; Organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia szczecińskie; Bariery w działalności organizacji pozarządowych; Udział "trzeciego sektora" w opiece nad dzieckiem i rodziną w Polsce; Organizacje pozarządowe w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej; Udział organizacji pozarządowych w szkoleniu rodzin zastępczych; Tradycje formowania etosu obywatelskiego i opiekuńczego uczniów w II Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-278-0
Współczesne państwo w myśli politycznej: Mutul Relationship between Political Power and Political Influence; Współczesne państwo. IV RP jako model nowego państwa; Wizja państwa w koncepcjach ideowo-programowych socjaldemokracji polskiej (SARP i SLD); Państwo jako przestrzeń zachowań politycznych - koncepcja Charlesa Merriama; Czy możliwy jest powrót do rozwiązań z przeszłości? Walka o władzę z perspektywy marksistowskiej; Paradoks demokracji liberalnej - dylemat Carla Schmitta; Funkcje i kierunki aktywności państwa: Ochrona środowiska jako funkcja państwowa?; Modele pracy socjalnej i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce; Polska w Unii Europejskiej - zmiany w polityce zagranicznej; Elektroniczna demokracja - wykorzystanie nowych technologii w życiu politycznym; Otwarta metoda koordynacji - decyzyjny postęp czy strategia? Współczesne państwo wobec globalizacji: Zjawisko wielokulturowości w procesie globalizacji; Państwo europejskie w układzie procesów globalizacyjnych; Władza państwowa w dobie globalizacji - zmierzch suwerenności? Decentralizacja współczesnego państwa: Decentralizacja władzy w Wielkiej Brytanii (dewolucja) a zmiana systemu partyjnego na przykładzie Szkocji; Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku; Relacje centrum - regiony w Rosji; Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim na przykładzie działalności wybranych euroregionów; Divie et impera. Decentralizacja poprzez rozczłonkowanie; Przeobrażenia europejskich państw postkomunistycznych: Basic Pronciples of Slovakia's Constiutionality; Formowanie się nowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej po 1990 r. (casus Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny); Typy i formy współczesnego państwa na przykładzie Rumunii i Węgier; Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny i jej wpływ na ustrój państwa; Ukraina a proces rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO - nadzieje i obawy; Państwo a społeczeństwo, czyli jedna z wciąż niespełnionych idei ludzkości; Społeczeństwo obywatelskie w III i IV Rzeczypospolitej Polskiej; Organizacje pozarządowe i ich miejsce w państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87653-50-0
Cz. I Przemiany struktury społecznej jako skutek przeobrażeń ustrojowych w Polsce: Pytania o teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa polskiego; Przeobrażenia ustrojowe społeczeństwa polskiego w XX wieku; Dysfunkcje polskiej prywatyzacji; Nowe kategorie społeczne; Elementy systemu aksjonormatywnego jako uwarunkowania ekonomicznych zachowań przedsiębiorców; Ewolucja społeczeństwa polskiego lat dziewięćdziesiątych: czy mamy już klasę średnią; Self-made man po polsku. Postulowany i realizowany wzór osobowy w okresie transformacji systemowej; Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu; Bezrobocie wiejskie i bieda rolnicza jako kluczowe przyczyny ubóstwa na wsi; Polska transformacja systemowa '89 a bezrobotni jako grupa społeczna; Marginalizacja środowisk popegeerowskich w Polsce. Społeczno-kulturowe konsekwencje uwikłania w biedę jako wyzwanie dla polityki społecznej; Dezintegracja czy stabilność? Analiza sytuacji współczesnych polskich rodzin w okresie potransformacyjnym; Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej; O współpracy z Polonią zagraniczną; Cz. II Kapitał społeczny i obywatelskość: Teoretyczne problemy stosowania kategorii kapitału społecznego w badaniach zbiorowości lokalnych; Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim; Apatia polityczna w Polsce jako przedmiot diagnozy socjologów; Transformacja sposobów realizacji władzy w Polsce. Uwagi dyskusyjne; Regionalizm, integracja a społeczeństwo obywatelskie; Cz. III Współczesne społeczeństwo polskie w badaniach empirycznych: Znaczące wydarzenia historyczne w doświadczeniach różnych kategorii społeczno-zawodowych; Obawy Polaków przed wykupem zimi przez cudzoziemców a poczucie obywtaleskości; Inteligenci, robotnicy i prywatni przedsiębiorcy Rzeszowa wobec przemian systemowych; Postrzeganie aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych przez przedstawicieli samorządów terytorialnych; Przemiany elit lokalnych w Poznaniu w procesie transformacji ustrojowej; Stereotyp byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych; Miejsce i rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie -na przykładzie opinii studentów socjologii; Badania współczesnego społeczeństwa polskiego - pomiędzy socjologią a politologią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; Funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza, i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno -gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne na progu nowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again