Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(20)
Author
Bankowicz Marek
(1)
Baran Beata
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Dziubka Kazimierz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frieske Kazimierz W
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jabłoński Andrzej W
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kozyr-Kowalski Stanisław
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kuczur Tomasz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Millon-Delson Chantal
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Porębski Czesław
(1)
Rachwał Marcin
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wierzbicki Andrzej
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(20)
Państwo
(11)
Demokracja
(7)
Polityka
(4)
Socjologia
(4)
Społeczeństwo
(4)
Administracja publiczna
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Struktura społeczna
(2)
Władza
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Autonomia (politol.)
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Globalizacja
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Ideologia
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Regionalizm
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Społeczności lokalne -- Polska
(1)
Subsydiarność
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2244-3
Cz. I Idea społeczeństwa obywatelskiego na przełomie XX/XXI wieku: Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego; Społeczeństwo obywatelskie w dyskursie opozycji demokratycznej w Europie Środkowej; O podmiotowości społeczeństwa - idea społeczeństwa obywatelskiego w pracach Adama Michnika; Koncepcja obywatelskiego według Jacka Kuronia; Fenomen narodzin społeczeństwa obywatelskiego w Polsce okresu schyłkowego komunizmu. Mirosława Dzielskiego koncepcja "odrodzenia ducha - budowy wolności"; Społeczeństwa obywatelskie a demokracja; Religia, człowiek a społeczeństwo obywatelskie. CZ. II Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie: Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego; Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; Społeczeństwo polskie a oświata: spostrzeżenia w warunkach polskich; Społeczeństwo obywatelskie w Niemczech; Sektor non profit jako jeden z elementów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Czechach i na Węgrzech po 1989 roku; Społeczeństwo obywatelskie na Słowacji; Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie: trudna droga do wolności; szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-912-3
Cz I. Naród- pojęcia i aspekty: 1. Próby zdefiniowania narodu jako kategorii politycznej i politologicznej; 2. Wieloaspektowość koncepcji narodu; 3. Nacjonalizm; Cz. II. Narody w Europie: 1. Drogi kształtowania się narodów; 2. Naród jako wspólnota polityczna vs. Naród jako wspólnota etniczno-kulturowa; Cz. III. Naród a społeczeństwo obywatelskie: 1. Globalizacyjne uwarunkowania relacji naród- społeczeństwo obywatelskie; 2. Idee narodowe a ład liberalno- demokratycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 52)
ISBN: 978-83-232181-8-0
Część I Inspirująca teoria socjologiczna: Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem; Jurgena Habernasa koncepcja państwa i prawa; Problemy habermasowskiej rekonstrukcji pojęcia działania strategicznego; Emocje jako przedmiot refleksji socjologicznej. Poglądowy zarys problematyki. Część II Krajobraz po transformacji: Początki- końce - trwanie; Podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce. Analiza dyskursu polityki na przykładzie wybranych partyjnych programów wyborczych z lat 2001 i 2005; Polski konserwatyzm potransformacyjny. Od konserwatyzmu klasycznego do neoklasycznego; Współczesna inteligencja polska - czy zbyteczna warstwa społeczna? Część III Stare i nowe nierówności. Starzy i nowi wykluczeni: Struktura społeczna Polski w programach partyjnych w 2005 roku; Polska bieda w zwierciadle "Gazety Wyborczej". W kierunku analizy języka nierówności w polskim dyskursie publicznym; Nowe aspekty dookreślania kategorii marginalizacji; Sytuacja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej; Stosunki społeczne w przedsiębiorstwie; Współczesny ruch pracowniczy w Polsce - od realengo socjalizmu do realnego kapitalizmu. Część IV Zaufanie-Nieufność- Sprawstwo-Bezradność: Umowa jako instytucja społeczna; Przejawy i uwarunkowania niepewności jednostkowej i społecznej; Socjologia zaprzeczania jako obiecująca optyka ujmowania jawnego wymiaru zakulisowych aspektów życia społecznego; Koncepcje akceptacji tego, co nieuchronne. Część V. Cielesność-Zdrowie-Władza: Socjologia ciała. Nowe spojrzenie na stare problemy badawcze; Promocja zdrowia - prozdrowotny styl życia - płeć biologiczna i kulturowa; Zastosowanie nowych technik medycznych a podstawowe prawa człowieka. CZęść VI Mobilne społeczeństwo: Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski; Tożsamość w warunkach migracji; Kontakt a konflikt w warunkach pogranicza etnicznego - konieczność czy możliwość?; Turystyka źle zorganizowana. Część VII. Społeczeństwo obywatelskie - próba rekonceptualizacji i wprowadzenie do operacjonalizacji inspirowanie socjologią działania Jurgena Habernasa; Jak badać ruchy społeczne?; Rozwój lokalny w Wielkopolsce - trzecie przejście rozwojowe. Część VIII. Nowe strategie badania rzeczywistości społecznej: Tożsamość socjologii rodziny - utrata czy tworzenie nowych podstaw badawczych. Kondycja polskiej socjologii rodziny w ostatnim piętnastoleciu; Postawy kobiet wobec wartości w świetle wyników badań socjologicznych. Nowe trendy w badaniu systemów wartości; Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-90-8
1. Społeczeństwo obywatelskie - historia pojęcia i współczesne zastosowanie, 2. Trzeci sektor a polityka społeczna - podstawowe pojęcia i dylematy, 3. Organizacje pozarządowe w Polsce po 1989 roku, 4. Organizacje pozarządowe a publiczne podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 roku, 5. gospodarka społeczna jako element obywatelskiej polityki społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-218-2
1. Społeczeństwo polskie i jego protagoniści, 2. Oblicza polskich regionów - obywatelskie egzemplifikacje, 3. Społeczności lokalne - odczytywanie socjologicznych znaczeń, 4. Piotr Buczkowski - szkic portretu naukowego i trzy wspomnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 26)
ISBN: 86-232-0978-2
Własność a świat współczesny i pozorna przeszłość, Stany a społeczeństwo obywatelskie i państwo, Socjologia i prawo o przedmiotach własności, Prawne i socjologiczne podmioty własności, Donacyjne pojmowanie własności, Mikrosocjologia i makrosocjologia zróżnicowania społecznego, Klasy, stany i partie w wyborach parlamentu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2285)
ISBN: 83-229-2125-5
Cz.I Z teoretycznych problemów społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelskie- sfera publiczna jako problem teorii demokracji; Teoria demokratycznej obywatelskości- zarys problemu. Cz.II Wybrane koncepcje społeczeństwa obywatelskiego: Osoba ludzka- obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji Feliksa Konecznego; Recepcja myśli programowej Edwarda Abramowskiego w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Jacka Kuronia; Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli politycznej Antonia Gramsciego; Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System/Lebenswelt w teorii krytycznej Jurgena Habermasa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-47-3
Rozdział I: Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 1. Kwestia definicji. 2. Społeczeństwo obywatelskie a państwo. 3. Społeczeństwo obywatelskie a naród. 4. Funkcje społeczeństwa obywatelskiego. 5. Podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce. Rozdział II: Historia społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane zagadnienia. 1. Prekursorzy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w epoce Oświecenia. 3. Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. 4. Polska droga do społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział III: Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej. 1. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. 2. Nowożytna myśl polityczna wobec idei społeczeństwa obywatelskiego. 3. W trosce o godność człowieka - społeczeństwo obywatelskie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i nauce społecznej Kościoła. Rozdział IV: Instytucjonalno-polityczne aspekty społeczeństwa obywatelskiego. 1. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze terytorialnym. 2. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym. 3. Kultura polityczna. Rozdział V: Społeczno-ekonomiczne aspekty społeczeństwa obywatelskiego. 1. Trzeci sektor w Polsce - przejaw aktywności obywatelskiej. 2. Determinanty obywatelskości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-48-0
1. Wprowadzenie: pesymistyczne wnioski teoretycznych komplikacji, 2. Kapitał społeczny a sukces programów reintegracji - podstawy teoretyczne, 3. Zasoby instytucjonalno-organizacyjne w ujęciu perspektywy meoinstytucjonalnej, 4. Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie, 5. Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność "sukcesu" programów społecznej inkluzji, 6. Lokalny kapitał społeczny a sukces programów reintegracji - wyniki badań, 7. Czynniki sukcesu lokalnych programów reintegracji społecznej - ponad lokalne zasoby instytucjonalno-organizacyjne, 8. Samorządowcy i społecznicy - strategie wzajemnego przystosowania, 9. Lokalna działalność polityczna i sukces programów reintegracji społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-21-3
R.1 Społeczeństwo; R.2 Państwo; R.3 Organizacja apara tu państwowego; R.4 Państwo a organizacje samorządowe; R.5 Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne; R.6 Ustrój państwa; R.7 Demokracja i jej formy; R.8 Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej R.9 Organy wymiaru sprawiedliwości (władzy sądowni czej); R.10 Podział terytorialny państwa i administra cja terenowa; R.11 Kontrola administracji publicznej; R.12 Elementy prawoznawstwa; R.13 Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe; R.14 Doktryny polityczne; R.15 Wiedza o gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Seria PTNP / red. Joanna Marszałek-Kawa ; Polskie Tow. Nauk Politycznych)
ISBN: 978-83-7441-749-5
O potrzebie wizji nowego państwa; Przydatność kategorii " państwo " w badaniach politologicznych; Wizja dobrego państwa jako źródło cierpień współczesnej politologii; Wyznaczniki dobrego państwa; O potrzebie obywatelskiego państwa. Sfera publiczna i demokracja; Religia obywatelska jako propozycja aksjologiczna w erze globalnej; Odwaga cywilna jako cnota publiczna w społeczeństwie obywatelskim; Społeczeństwo obywatelskie jako fundament nowego paradygmatu władzy i polityki; W poszukiwaniu dobrego państwa. Projekty komunitarystów; Trzy wizje dobrego państwa i dwie koncepcje samorządności lokalnej; Tylko źli ludzie tworzą dobre państwa. Uwagi o modelach państwa w pisarstwie Niccolla Machiavellego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Co łączy drenaż łąki D. Hume`a z solidaryzmem H. Pescha i O. von Nell-Breuninga - kilka uwag w tle na temat funkcji państwa; Państwo i społeczeństwo w ujęciu europejskich Zielonych - " nowy paradygmat "; Międzynarodówka Socjalistyczna wobec współczesnego państwa; Odnowa społeczeństwa i państwa w ujęciu Braci Muzułmanów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-278-0
Współczesne państwo w myśli politycznej: Mutul Relationship between Political Power and Political Influence; Współczesne państwo. IV RP jako model nowego państwa; Wizja państwa w koncepcjach ideowo-programowych socjaldemokracji polskiej (SARP i SLD); Państwo jako przestrzeń zachowań politycznych - koncepcja Charlesa Merriama; Czy możliwy jest powrót do rozwiązań z przeszłości? Walka o władzę z perspektywy marksistowskiej; Paradoks demokracji liberalnej - dylemat Carla Schmitta; Funkcje i kierunki aktywności państwa: Ochrona środowiska jako funkcja państwowa?; Modele pracy socjalnej i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce; Polska w Unii Europejskiej - zmiany w polityce zagranicznej; Elektroniczna demokracja - wykorzystanie nowych technologii w życiu politycznym; Otwarta metoda koordynacji - decyzyjny postęp czy strategia? Współczesne państwo wobec globalizacji: Zjawisko wielokulturowości w procesie globalizacji; Państwo europejskie w układzie procesów globalizacyjnych; Władza państwowa w dobie globalizacji - zmierzch suwerenności? Decentralizacja współczesnego państwa: Decentralizacja władzy w Wielkiej Brytanii (dewolucja) a zmiana systemu partyjnego na przykładzie Szkocji; Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku; Relacje centrum - regiony w Rosji; Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim na przykładzie działalności wybranych euroregionów; Divie et impera. Decentralizacja poprzez rozczłonkowanie; Przeobrażenia europejskich państw postkomunistycznych: Basic Pronciples of Slovakia's Constiutionality; Formowanie się nowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej po 1990 r. (casus Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny); Typy i formy współczesnego państwa na przykładzie Rumunii i Węgier; Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny i jej wpływ na ustrój państwa; Ukraina a proces rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO - nadzieje i obawy; Państwo a społeczeństwo, czyli jedna z wciąż niespełnionych idei ludzkości; Społeczeństwo obywatelskie w III i IV Rzeczypospolitej Polskiej; Organizacje pozarządowe i ich miejsce w państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; Funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza, i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno -gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne na progu nowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do politologii / Tomasz Żyro. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 308 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14202-2
Cz.I Społeczeństwo obywatelskie : 1.Czym jest społecze ństwo obywatelskie?, 2.Sfera społeczna, 3.Rodzaje akty wności publicznej, 4.Obywatel a kultura polityczna. Cz.II Państwo : 1.Od państwa tradycyjnego do narodoweg o, 2.Stosunki międzynarodowe, 3.Struktura państwa, 4.M odele dystrybucji włądzy, 5.Typologia ustrojów polity cznych. Cz.III Życie polityczne : 1.System polityczny a porzą dek prawny, 2.Zachowania wyborcze, 3.Partia polity czna-system partyjny, 4.Elity a przywództwo polityczne , 5.Świadomość polityczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again