Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Koziarek Magłorzata
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Orzeszyna Krzysztof
(1)
Paradowski Ryszard
(1)
Winiarska-Brodowska Małgorzata
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Instytucje nonprofit
(2)
Opinia publiczna
(2)
Unia Europejska
(2)
Demokracja
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół
(1)
Kościół a państwo
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Wolność wyznania
(1)
Świadomość społeczna
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-71-7
1. Unia Europejska jako organizacja o specyficznym charakterze; 2. O obywatelach Unii Europejskiej; 3. Polityka informacyjna i polityka komunikacyjna Unii Europejskiej; 4. Formy aktywności obywateli UE; 5. Forum Debate Europe: Demokracja-Dialog-Debata.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-174-2
W czyim imieniu, czyli o potrzebie legitymizacji polityki europejskiej. Europa urzędników brukselskich czy Europa obywateli? U źródeł deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej; Partnerstwo społeczne i kultura dialogu - droga do przezwyciężenia deficytu demokratycznego w UE; Europejskie społeczeństwo obywatelskie. stopień zorganizowania i rzeczywisty udział w procesach decyzyjnych UE. Polska transformacja w perspektywie europejskiej. Transformacja imitacyjna czy innowacyjna? Spory o kształt polskiej demokracji po roku 1989; Polacy na tle innych społeczeństw europejskich. wartości demokratyczne w potocznej świadomości; Polska w Europie. Zwolennicy i przeciwnicy integracji - główne osie podziału. Bilans członkostwa w opinii społecznej i wśród przedstawicieli elit politycznych; Siła i słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kondycja trzeciego sektora. Instytucjonalne ramy działania. Programy rządowe. Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie a europejskie governance. Metodologia badań. Screening badań opinii społecznej w Polsce w obszarach problemowych objętych zakresem badań. Badane organizacje. Zasoby kadrowe, zaplecze członkowskie, strategie i metody uczestnictwa w debatach publicznych, artykulacja interesów, reprezentowanie poglądów własnych członków czy szerszej opinii publicznej. Relacje pomiędzy badanymi organizacjami a władzą publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym. Europeizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - nadzieje i obawy polskich organizacji pozarządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-602-6
Wstęp, I. Miejsce Kościołów oraz organizacji filozoficznych i światopoglądowych w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim w procesie integracji w Europie, 1. Tożsamośc kulturowa i religija Europy, 2. Przesłanki obecności Kościołów w społeczeństwie demokratycznym, II. Zasady relacji maiędzy państwem o Kościołami w konstytucjach państw czlonkowskich w Unii Europejskiej, 1. Państwa wyznaniowe w Unii Europejskiej, 2. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z radykalnym rodziałem między państwem a Kościołem, 3. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem i wyraźnym uznaniem pozycji prawnej Kościołów z racji historycznych, 4. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z Kościołów, III. Zasady relacji między państwem a Kościołami w traktatach Unii Europejskiej, 1. Problematyka religijna w traktatach wspólnot Europejskich Unii Europejskiej, 2. Polityka religijna Unii Europejskiej wobec Kościołów i ogranizacji światopolglądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-94-6
Zjednoczona Europa i jej obywatele; Demokracja w integrującej sę Europie: modele i uwarunkowania; Konstytucja Europejska i kwestia wartości; Społeczeństwo obywatelskie a społeczeństwo Unii Europejskiej; O podmiocie etycznym i podmiocie etyki; Konotacje polityczne Ody do radości; Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej; Europejska opinia publiczna; Stan społeczeństwa obywatelskiego - Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej; Proeuropejskość i prorozwojowość jako kategorie edukacyjne społeczeństwa obywatelskiego; Wpływ rynku na kształt etyki politycznej liberalnej demokracji; Czy idea społeczeństwa obywateslkiego zdoła zapewnić integrację społeczeństw Europy?; Perspektywy rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w świetle funkcjonowania instytucji obywatelstwa UE; Społeczność lokalna jako podstawa ustroju demokratycznego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Tradycja polskiego unionizmu i federalizmu a współczesność; Bezpieczeństwo w zjednoczonej Europei. Europejskie Siły Zbrojne a przysżłość NATO; Nowa Europa czy nowe państwo? ; Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie. Perspektywy państwowości europejskiej; Powściągliwość i fallibilizm w sporze o kształt Europy; Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim (na przykładzie Francji); Unia Europejska w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-032-6
Pomiędzy państwem a rynkiem. Próba konceptualizacji społeczeństwa obywatelskiego; 1. Biznes w społeczeństwie obywatelskim: Społeczna przedsiębiorczość biznesu; Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych. Wyniki trzech lat badania Indeksu BI-NGO a zmiany w relacjach biznes- organizacje pozarządowe w Polsce; Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami; 2. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym: Czy trzeci sektor mieści się w schemacie? Analiza porozumień pomiędzy sektorem pozarządowym a rządem; Wskazówki jak przygotować porozumienie o współpracy; Zasady współpracy międzysektorowej w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 3. Trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie: Europejskie rozwiązania w zakresie regulacji statusu pożytku publicznego. Analiza porównawcza; Prawo o stowarzyszeniach: ewolucja regulacji prawnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again