Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Grzywak Andrzej
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
(1)
Brylska Karolina
(1)
Chmielarska Marzanna
(1)
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Danilewska Joanna
(1)
Drzewiecki Marcin
(1)
Gackowski Tomasz
(1)
Haber Lesław H
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kiepas Andrzej
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kusiak Jan
(1)
Majewska Mirosława
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Patera Mateusz
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Żydek-Bednarczuk Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Społeczeństwo informacyjne
(13)
Internet
(5)
Bibliotekarstwo
(2)
Informacja
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Aplikacje mobilne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Filozofia
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Kultura
(1)
Marketing partnerski
(1)
Media społecznościowe
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reengineering*
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Struktura społeczna
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Znaki towarowe
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88581-20-1
1. Biblioteka i jej oddziaływanie edukacyjne, informacyjne i multimedialne: 1. Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów; 2. Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym 3. miejsce biblioteki w medializacji nauki 4. Edukacyjne funkcje bibliotek w świetle rozważań na forum międzynarodowym 5. Współczesne bariery w dostępie do informacji 6. Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych 7. Możliwość kształtowania kompetencji użytkowników w bibliotekach 8. Rola multimediów elektronicznych w bibliotece w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci i młodzieży 9. Biblioteka jako placówka kultury, edukacji i informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-177-5
Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie). E-learning i strategie społeczeństwa informacyjnego. E-learning we współczesnej szkole wyższej. Rola firm teleinformatycznych w rozwoju e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny - przykład partnerstwa przywatno-publicznego w zakresie e-nauczania w Polsce. Needs for synergy towards the e-learning development. The EADTU experience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-01-4
1. Potrzeba Mistrzów, 2. Zdziwienie u podstaw filozofii, 3. Filozof z uniesioną głową, 4. Manifest filozoficzno-prawny w epoce Globalnego Społeczeństwa Wiedzy, 5. O nauczaniu filozofii prawa, 6. Rola filozofii prawa, 7. O potrzebie filozofii prawa, 8. Filozofia a rozwój człowieka, 9. Michael Foucault a potrzeba nauczania filozofii prawa, 10. Prawo natury w perspektywie filozoficzno-prawnej, 11. Zarys problematyki filozofii polityki, 12. Moralność jako wotum nieufności dla prawa, 13. Rozważania o suwerenności, 14. Wojny, które nazwano sprawiedliwymi, 15. Sprawiedliwość jako naczelna idea prawa, 16. Filozoficzna tradycja Damasio hipotezy "wcielonego umysłu", 17. Publicystyka polityczna Leibniza, 18. Filozofia weterynarii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-2032-2
Idea wspólnoty dla edukacji. Społeczny kontekst budowania wspólnoty. Aksjologiczne i antropologiczne konteksty budowania wspólnoty. Wspólnota edukacyjna w świecie współczesnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-40-6
1. Wpływ nowych technologii informacji na społeczeństwo i człowieka, 2. Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów, 3. Tożsamość w świecie realnym i przestrzeni wirtualnej - szanse i zagrożenia, 4. Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, 5. Internet, komputerowa komunikacja i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, 6. Gatunki interaktywne w sieci, 7. Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, 8. Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, 9. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 10. Budowa społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania dla województwa śląskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2996-X
1. Internet w systemach zarządzania: Doświadczenia z wdrażania pilotowego systemu EIPP; Teleinformatyka a globalizacja rynków. Perspektywy i ograniczenia; Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych; System ERP II jako element infrastruktury informatycznej firmy w warunkach gospodarki elektronicznej; Modele funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem; E-biznes w oparciu o Open Source; E-biznes na platformie MS.NET 2. Społeczne aspekty stosowania Internetu: Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej w Internecie; Internet jako miejsce społecznego zaistnienia; Internet jako nowy czynnik integracji i izolacji społecznej; Internet a marketing polityczny; Homo Informaticus i Autopoiesis nowego ładu społecznego. Refleksje wstępne; Tożsamość w Internecie; Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej; Internet w komunikacji marketingowej organizacji niekomercyjnych; Internet a różnorodność kulturowa. 3. Zastosowanie Internetu w gospodarce i dydaktyce: Platforma projektowania interaktywnych aplikacji multimedialnych w środowisku Macromedia-Authorware udostępnianych przez Internet; Internetowy system zarządzania praktykami studenckimi; Internetowe wspomaganie nauczania; Handel elektroniczny jako koordynacja działalności gospodarczej; Internetowe wspomaganie nauczania w zakresie syntezy i analizy układów cyfrowych; Technologie Internetowe z wykorzystaniem IFS Applications; Bankowość Internetowa w perspektywie banku tradycyjne go; E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych Rozwiązania organizacyjne i technologiczne; Wykorzysta nie technologii Internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym; Możliwości wykorzystania technologii Internetowych chatterbotów w nowoczesnej gospodarce; Zdalne nauczanie; Internetowe systemy testowania wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2981-1
1. Podstawowe problemy informatyki i sieci komputerowych: Nanosystemy informatyki w nanotechnologiach molekularnych; Konwergencja sieci teleinformatycznych i problem jakości usług; Kwantowe przesyłanie informacji Mechanizmy zapewnienia jakości usług w sieci Internet; Architektura oparta o sieć Internet/Internet w przemysłowych systemach wizualizacji; Badania symulacyjne pakietowych sieci optycznych o dowolnych topologiach; Nanotechnologie i nanoinformatyka w Europie i na świecie. 2. Rozwój zastosowań Internetu: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w Internecie; Badania i pomiary Internetu dla potrzeb gospodarki elektronicznej. Wybrane problemy i rozwiązania; Technologie internetowe w sterowaniu i monitoringu procesów technologicznych; Dostęp do usług katalogowych z wykorzystaniem języka XML w aplikacjach WWW; Skalowana kompresja wideo na potrzeby transmisji sieciowych; Rozszerzenie możliwości języka SQL dla potrzeb analizy zasobów Internetowych; Pakietowy przesył danych w telefonii komórkowej; Technologie wspierające procesy wyszukiwania informacji w przyszłej sieci WWW. 3. Zastosowanie sieci Internetu a problem bezpieczeństwa informacji: Bezpieczeństwo sieci akademickiej; Bezpieczeństwo teleinformatyczne usług pocztowych nowych technologii; Zagrożenie prywatności w technologii WWW; Adaptacyjny System detekcji intruzów; Autoryzowany dostęp do stron internetowych z wykorzystaniem kart elektronicznych; Implementacja infrastruktury klucza publicznego w ramach Internetu; Biometryczne metody uwierzytelniania użytkowników serwisów internetowych; Badanie zabezpieczeń sieci WLAN; Monitorowanie sieci komputerowych; Uwierzytelnianie użytkowników w Internecie oparte na analizie sposobu pisania na klawiaturze; Wydajne sygnatury aktów dla sieciowych systemów wykrywania włamań; Dynamika relacji zaufania i jej modelowanie w systemach teleinformatycznych; Przestępczość komputerowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-904-3
Zawiera: Wstęp. Prywatyzacja dziennikarska jako element komunikacji marek medialnych za pośrednictwem aplikacji. Media społecznościowe przyszłości według studentów. Analiza i kreowania trendów. Chatboty jako nowy sposób komunikacji w Internecie. Ograniczenia badań aplikacji wobec batalii o prywatność. Analiza ewolucji interakcji człowiek-komputer. Aplikacje w dydaktyce. Szansę i zagrożenia. Mapa aplikacji w życiu studentów. Indeks nazwisk. Noty o autorach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88936-23-9
Rozdział I. Społeczeństwo informacji i wiedzy - wizja a rzeczywistość : 1. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym 2. Edukacyjny paradygmat biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 3. Społeczeństwo informacyjne a czytelnictwo 4. Potrzeby informacyjne - klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej 5. Biblioteki naukowe wobec przemian społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 6. Specjalista informacji i jego warsztat jako element społeczeństwa wiedzy na przykładzie Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Rozdział II. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 1. Bibliotekarz jako główne ogniwo społeczeństwa informacyjnego 2. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 3. Wizerunek zawodu bibliotekarza XXI wieku 4. Rola bibliotekarza w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy 5. Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany - przyczyny i skutki 6. Stres w pracy bibliotekarza - subiektywne odczucia pracowników bibliotek i czytelników Rozdział III. Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności 1. Kultura organizacyjna w niewielkiej bibliotece niepaństwowej szkoły wyższej 2. Biblioteka jako organizacja ucząca się 3. Informatyczne aspekty nowoczesnych publikacji elektronicznych 4. Customer Relationship Management (CRM) jako metoda zarządzania wiedzą biblioteki naukowej 5. Zarządzanie relacjami z klientem w bibliotece szkoły wyższej 6. Współpraca z czytelnikiem w tworzeniu kolekcji przewodników turystycznych w bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 7. Biblioteki akademickie z perspektywy public relations 8. Standardy w ocenie bibliotek akademickich 9. Ograniczenia w dostępie do zasobów bibliotek szkół wyższych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2237-5
Sesja plenarna : Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych; Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa; Europejskie społeczeństwo informacyjne w unijnej polityce regionalnej. Nierówności i szanse; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Społeczeństwo postinformacyjn w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości; Od Veblena do iPoda. O gadżetach społeczeństwa informacyjnego; Komunikacja wobec procesów fragmentaryzacji; E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym; Ład społeczny na tle przewidywanej struktury społeczeństwa nazwanego umownie informacyjnym; Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji; CZ. I. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym: W stronę społeczeństwa medialnego; Wpływ kultury Hamerskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Hakerzy jako awangarda technologiczna; Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie; Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej; Niepełnosprawni w sieci. Internet jako narzędzie radzenia sobie z niepełnosprawnością; Twórca w sieci; Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym. Przypadek Terri Schiavo; Nowe media - stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów; Muzyczna rewolucja: mp3 - koniec przemysłu fonograficznego?; Religia w sieci - przykład Polski. CZ. II. Społeczeństwo obywatelskie w dobie technologii teleinformacyjnych: Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej; Internet jako narzędzie komunikacji na szczeblu lokalnych instytucji samorządowych; Obywatele on-line, czyli zaangażowanie studentów w działalność społeczną za pośrednictwem sieci; Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie inicjatyw studenckich; Rola Internetu w realizacji celów public relations samorządu terytorialnego; Związki Internetu z kapitałem społecznym i poczucie szczęścia użytkowników; E-inkluzja w społeczeństwo informacyjnym; Przyszła praca w wyobrażeniach i aspiracjach studentów łódzkich uczelni CZ. III. Styl życia w społeczeństwie informacyjnym: Czy można liczyć na nielimitowany dostęp do źródeł specjalistycznej wiedzy w Internecie?; Nowe sposoby komunikacji i współpracy; Portfel życia towarzyskiego - życie towarzyskie studentów i jego przemiany dokonujące się pod wpływem Internetu; Styl życia e- generacji na przykładzie studentów uczelni krakowskich; Formy aktywności studentów on-line i w "realu"; Postawy młodzieży wobec Internetu - wybrane zagadnienia; Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005; Gazeta elektroniczna - substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej? CZ. IV. Rola technologii w formowaniu się społeczeństwa informacyjnego: Od transformacji systemu społecznego i gospodarczego do społeczeństwa opartego na wiedzy; Mysz jako narzędzie poznania: przynęty, pułapki i tresura; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Nowe technologie informacyjne jako narzędzie globalizacji kulturowej w krajach rozwijających się; Model nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym; Homo informaticus w globalnym hipermarkecie; Strony internetowe państwowych szkół wyższych - przypadek instytutów socjologii; Wizja społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie założeń Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. CZ. V. Gospodarka i zarządzanie w dobie społeczeństwa informacyjnego: Informatycy a rynek pracy; Telepraca jako nowa forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Aspekty społeczne i ekonomiczne. Telepraca - diagnoza satysfakcji z wykonywania nowej formy pracy; Internet - elektroniczny asystent? Nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Kariery w społeczeństwie informacyjnym; Transfer nowoczesnych technologii atutem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pobudzaniu dynamiki rozwoju przedsiębiorstw; Etyczny wymiar roli społeczno-zawodowej absolwenta wyższej uczelni w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89879-04-2
Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej. Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Podnoszenie efektywności procesu zarządzania SP ZOZ w oparciu o system Strategicznej Karty Wyników. Pozycja prawna menedżera we współczesnym przedsiębiorstwie. Funkcja personalna w urzędach samorządu terytorialnego oraz przesłanki zmian w jej realizacji. Zarządzanie jakością a prakseologia. Lokalny samorząd terytorialny a instytucjonalizacja polityki rozwoju podregionów. Zmiany organizacyjne jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy na przykładzie MPEC Tarnów. Zdolność adaptacji jako podstawowy atrybut nowoczesnej organizacji. Zarządzanie organizacją z uwzględnieniem roli interesariuszy. Proces planowania negocjacji gospodarczych. Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych. Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym. Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. Zarządzanie komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Wspieranie sektora prywatnego przez sektor publiczny (analiza przypadku). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Koncepcja organizacji uczącej się oparta na benchmarkingu na przykładzie Urzędu Miasta Poznania. Metodyczne aspekty budowy strategii konkurowania czasem w przedsiębiorstwie. Istota i źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zastosowanie teorii interesariuszy w rachunkowości zarządczej. Organizacja procesów informacyjnych dla potrzeb zarządzania firmą. Region a rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Sektor telekomunikacyjny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku. Kultura organizacyjna współczesnej organizacji. Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej do specyfiki konkurencji w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 7/1999)
ISBN: 83-87444-75-8
1. Era informacyjna-problemy z jej identyfikacją i świadomością, 2. Megatrendy cywilizacji informacyjnej, 3. Przestrzeń internetowa jako płaszczyzna konkurencji, 4. Przedsiębiorczość podstawą rozwoju businesu w Polsce i USA - przedsiębiorstwa przyszłości, 5. Tendencje rozwoju narzędzi wspomagających tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania, 6. U progu ery społeczeństwa informacyjnego, 7. Struktury organizacyjne polskich przedsiębiorstw. Ocena ich funkcjonowania, 8. Znak towarowy u progu epoki społeczeństwa informacyjnego (Próba prognozy losów znaku towarowego na nadchodzącą epokę), 9. Reengineering - nowoczesna technika usprawniania organizacji, 10. Wykorzystanie baz danych w kształtowaniu trwałych więzi z klientem, 11. Pojęcie o stanie zdolności roboczej złożonego socjo-antropotechnicznego systemu działania, 12. System Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwach polskich, 13. Zarządzanie bezpieczeństwem przewozu materiałów niebezpiecznych na drogach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again